มข.ระดมแกนนำครูทั่วอีสานฟื้นสอนประวัติศาสตร์

Go down

มข.ระดมแกนนำครูทั่วอีสานฟื้นสอนประวัติศาสตร์

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Feb 22, 2010 11:43 pm

คมชัดลึก : มข. แกนนำระดมครูทั่วอีสาน ฟื้นหลักสูตรการสอนประวัติศาสตร์ หวังกระตุ้นผู้เรียนภูมิใจความเป็นชาติ หวงแหนมรดกวัฒนธรรม

รศ.ลัดดา ศิลาน้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาฯ กล่าวว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ครูผู้สอนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 200 คน ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำหลักสูตรสาระประวัติศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ลัดดา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความสำคัญต่อผู้เรียนในการพัฒนา เจตคติพิสัย และคุณลักษณะรวมทั้งค่านิยม ซึ่งการที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการศึกษานั้นต้องอาศัยทักษะกระบวนการและสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย

"โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งบรรจุอยู่ในกลุ่มสาระนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงในทุกระดับชั้น มีเป้าหมายที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิหลังขอความเป็นชาติ สร้างความภูมิใจกระตุ้นให้เห็นคุณค่าทางวัตนธรรม เพื่อนำไปสู่สำนึกรักชาติและธำรงรักษาความเป็นเอกราช ซึ่งการสอนที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นต้องให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ ได้มีโอกาสศึกษาในแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง และการเชื่อมโยงบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ดังนั้นครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาทักษะประสบการณ์" รศ.ลัดดา กล่าว

รศ.ลัดดา กล่าวอีกว่า คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร และการสนับสนุนส่งเสริมทักษะวิชาชีพ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในเรื่องดังกล่าวขึ้น โดยหวังที่จะให้ครูผู้สอนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา เกิดความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ที่จะนำไปใช้ในการสอนในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งในงานมีนิทรรศการและการนำเสนอผลงานของครูและนักศึกษาทางการสอนสังคมศึกษาอีกด้วย

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มข.ระดมแกนนำครูทั่วอีสานฟื้นสอนประวัติศาสตร์

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Feb 22, 2010 11:51 pm

เมื่อมีการเริ่มต้นที่ดี การคิดพัฒนาก็จะเริ่มตามมาเป็นลำดับ

ขอสนับสนุนเจ้าค่ะ


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ