ปิดฟ้าข้ามทะเล

Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:30 am

๓๖ กลยุทธ์แห่งชัยชนะ

เป็นตำราพิชัยสงครามที่ใช้กันมายาวนานเพื่อการต่อสู้
ให้ได้ชัยชนะ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในโลก
ขณะนี้ท่านอาจจะเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติจริง ๆ
ที่เกิดขึ้นกับจีน แต่ลองคิดในแง่มุมของตำราพิชัย
สงครามประกอบกับการวิเคราะห์งานด้านความมั่น
คงของโลก แล้วท่านจะมองเห็นว่า แท้จริงแล้ว
มนุษย์ก็ทำสิ่งนั้นได้ และแท้ที่จริงแล้วเป็นกลยุทธ์
นี่เอง มีเพียงตำราพิชัยสงครามนี้เท่านั้นที่จะอธิบาย
ได้ ว่าอะไรคืออะไร............................
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:30 am

กลยุทธ์ที่ ๑ ปิดฟ้าข้ามทะเล เมื่อเตรียมพร้อมก็ประมาท เมื่อเห็นบ่อยก็มิสงสัย มืดอยู่ในสว่าง ไม่อยู่ตรงข้ามสว่าง สว่าง มืด เมื่อเตรียมพร้อมก็ประมาท เมื่อเห็นบ่อยก็มิสงสัย มืดอยู่ในสว่าง ไม่อยู่ในสว่าง ไม่อยู่ตรงข้ามสว่าง สว่าง มืด กลยุทธ์นี้มีความหมายว่า สิ่งที่ตนคิดว่าได้ตระเตรียมไว้อย่างพร้อมมูลแล้ว มักจะมึนชา และประมาทศัตรูได้ง่าย สิ่งที่พบเห็นอยู่เสมอในยามปกติก็ไม่เกิดความสงสัยอีกต่อไป ที่ว่า " มืดอยู่ในสว่าง ไม่อยู่ตรงข้ามสว่าง" ก็คือในอุบายแจ้งมีอุบายลับอุบายลับ จะปรากฏเป็นจริงขึ้นในอุบายแจ้งนั่นเอง " สว่าง" คือเปิดเผย แจ้งชัด "มืด" คือแฝงเร้น ปกปิด ความหมายของคำว่า "สว่าง มืด" ก็คือ ในรูปแบบที่เปิดเผยอย่างที่สุด แฝงเร้นไว้ ด้วยเนื้อหา ที่ปิดลับที่สุด การใช้อุบายประสานกันทั้งมืดและสว่าง ย่อมเป็นกลยุทธ์อันเป็นปกติวิสัยของคู่ต่อสู้ ในการสัประยุทธ์ห้ำหั่นซึ่งกันและกัน ที่กลยุทธ์นี้ใช้ชื่อ "ปิดฟ้าข้ามทะเล" ก็คือการสร้างภาพลวง ฝ่ายข้ามทะเลไปโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เนื้อรู้ตัว เมื่อใช้ในด้านการทหาร มิได้หมายถึงการข้ามทะเล ด้วยการปกปิดเป็นเฉพาะ แต่หมายความว่าเมื่อ ๒ ประเทศรบกัน ฝ่ายหนึ่งใช้กลยุทธ์สร้างภาพลวงขึ้น ปกปิดความจริง มึนชาฝ่ายตรงข้าม นี่คือกลยุทธ์ใช้การพรางตามาปกปิดจุดประสงค์ของตน มิให้ฝ่ายตรงข้ามพบเห็นได้ง่าย เพื่อบรรลุภารหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างหนึ่ง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:32 am

การวางกำลังในพื้นที่การรบ
.......ผู้สันทัดในการใช้กำลังทหาร ต้องบำเพ็ญมรรค ( ปรับปรุงการปกครอง ) รักษาเงื่อนไขพื้นฐาน ( ในการเอาชนะการรบ ) จึงจะสามารถกุมอำนาจตัดสินแพ้ชนะในการรบได้........
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
การรักษาเงื่อนไขพื้นฐานแห่งชัยชนะประกอบด้วย

(๑) ขอบเขตของการรบ ( ยุทธบริเวณ )
(๒) การประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้ในการรบ
(๓) การคำนวณทหารที่จะนำมาใช้ในการรบ
(๔) การหาจุดศูนย์ดุล ( จุดศูนย์ถ่วง ) แห่งกำลังรบ
การเอาชนะในการรบ

การศึกษาภูมิประเทศทำให้เกิด " ขอบเขตการรบ ( ยุทธบริเวณ) "
การศึกษา" ขอบเขตการรบ ( ยุทธบริเวณ) " ทำให้เกิดการคำนวณ "ปริมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในการรบ"
การศึกษา "ปริมาณทรัพยากรในการรบ" ทำให้เกิดการคำนวณ" กำลังทหารที่ใช้ในการรบ"
การศึกษา " กำลังทหารในการรบ" ทำให้รู้ "จุดศูนย์ดุล" ของกำลัง
การศึกษา "จุดศูนย์ดุล" ของกำลังนำมาซึ่ง "ชัยชนะ" ในการสู้รบในที่สุด
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:32 am

การรบใด ๆ หรือการสงครามใด ๆ การออกแบบ
การทำสงครามหรือการเขียนพื้นฐานทางกลยุทธ์
ต้องประกอบไปด้วย การกำหนดจุดศูนย์ดุล ( Center
of Gravity : CoG) ของทั้งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึกให้ได้
จุดศูนย์ดุลที่ว่านั้น คือจุดเป็นจุดตายของทั้งสองฝ่าย
การโจมตีจะไม่สุ่มสี่สุ่มห้า การวางแผนเข้าโจมตี
ต้องโจมตีจุดที่ข้าศึกจะพ่ายแพ้ได้ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นการวางแผนการรบหรือการวางแผนการสงคราม
ที่ถูกต้อง นี่คือพื้นฐานว่า ทำไมต้องเป็น เสฉวน
และ ทำไมต้องเป็น พม่า นั่นคือจุดเป็น
จุดตาย หรือ จุดศูนย์ดุล ดังที่ตำราพิชัยสงครามได้
กล่าวไว้นั่นเอง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:32 am

จุดศูนย์ดุลนี้สำคัญ ถ้าฝ่ายตรงข้ามสามารถยึดจุด
ศูนย์ดุลของฝ่ายเราได้ เราก็แพ้ เช่นเดียวกัน ถ้า
เราสามารถยึดหรือทำลายจุดศูนย์ดุลของฝ่ายตรงข้าม
ได้ฝ่ายตรงข้ามก็พ่ายแพ้เช่นเดียวกัน
...........................................................................
..........................................................................
แต่จุดศูนย์ดุลนั้นหายาก ไม่ใช่ใคร ๆ ก็หาได้
ผู้เยี่ยมยุทธ์เท่านั้นจะหาจุดศูนย์ดุลในแต่ละครั้งได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งจุดศูนย์ดุลที่ถูกต้องคือ จุดเป็นจุด
ตายที่แท้จริงของฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:32 am

เรื่องความมั่นคง และ เรื่องกลยุทธ์ ถ้านำเอาหลัก
วิชาการอันอื่นมาอ้างอิงอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปได้
คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเอาตำราพิชัย ซุน วู มาอธิบาย
เพราะเรื่องการลวง เป็นหัวใจของการสงคราม
เหตุการณ์ทั้งหลายอยู่ในกรอบของการสงคราม
ก็ต้องมีการลวงเป็นธรรมดา
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:34 amการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบให้เกิดขึ้นถือว่า
เป็นผลประโยชน์ของประเทศที่จะแสวงประโยชน์จาก
ความไม่สงบนั้น การประท้วงของพันธมิตรจึงได้ถูก
จัดตั้งขึ้น ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์ที่เป็นแนว
เดียวกันคือสถานการณ์ด้านชายแดนไทยกับกัมพูชา
เรื่องเขาพระวิหารก็กำลังเกิดขึ้น และ สถานการณ์
วิกฤตการณ์เงินเฟ้อของเวียดนาม แนวนี้เป็นเหตการร์
ที่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ได้ถูกจัดให้
เกิดความประสานสอดคล้องอย่างเป็นแถวเป็นแนว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประท้วงทุกครั้งในประเทศไทย
เมื่อศึกษาให้ดีจะมีกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรหนึ่งที่ให้การสนับสนุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
เป็นแกนหลักในการสร้างเหตุการณ์ขึ้นอยู่เสมอ
( ชำระประวัติศาสตร์ กรณีตุลาและพฤษภาทมิฬ )
และถ้าสืบต่อไปก็จะเห็นกลุ่มเก่านี้เองเป็นผู้นำใน
การชุมนุม ผู้ที่เสียหายก็คือประเทศไทย..........
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:35 am

ดังนั้น ถ้าลองจับผิดพฤติกรรมของทั้งกลุ่มประท้วง
และกลุ่มต่อต้านการประท้วง จะเห็นพฤติกรรมแปลก ๆ
ที่ชวนให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นเรื่องอะไรกันแน่
ถ้าดูเพียงชั้นเดียวจะเห็นว่ากลุ่มต่าง ๆ มีความจง
รักษ์ภักดีเหลือเกิน แต่.............................
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:35 amในกระทู้ที่ชื่อว่า ปิดฟ้าข้ามทะเล ฯ คงต้องนำเสนอ
วิธีการในการมองสถานการณ์และวิเคราะห์สถาน
การณ์ใด ๆทั่วไป
...........................................................................
............................................................................
สมมติว่า เรามองปัญหาเรื่องม๊อบพันธมิตรฯ เรามอง
ว่า ปัญหาเรื่องนี้เป็นหนึ่งแท่ง ดังในภาพ
เราจะไม่สามารถมองเห็นปัญหาทุกแง่ทุกมุมในเวลา
เดียวกันเพราะเรื่องใด ๆ ต้องมีกลยุทธ์ของมันซ่อน
อยู่ ผู้มองชั้นเดียวมีโอกาสมองผิดเพี้ยนจากความ
เป็นจริงได้มากที่สุด และตกเป็นเหยื่อของสงคราม
ข่าวสารมากที่สุด
........................................
เราจะเอาทฤษฎีระดับของสงครามมาเป็นเครื่อง
แบ่งขั้นของการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพต่อไป
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:36 amถ้าเรามองปัญหาให้เป้นแท่งเดียวหรือก้อนเดียว
แล้ว เราจะเป็นเหมือนตาบอดคลำช้างเห็นเพียง
ด้านใดด้านหนึ่ง
ในหลักการวิเคราะห์ระดับของสงครามได้แบ่งระดับ
การปฎิบัติการใด ๆ ออกเป็น ๓ ระดับคือ
ระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี
แล้วหลังจากนั้นจึงสามารถที่จะมองเจาะลึกลงไปใน
รายละเอียดของแต่ละระดับความละเอียดของการวิเคราะห์
จึงจะเกิดขึ้น
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:37 am

สิ่งที่เราเห็นการเดินขบวนประท้วง ที่มี สนธิ ลิ้มทองกลุ
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และ ๕ แกนนำพันธมิตร
ขึ้นปราศัย เริ่มแรกยึดบริเวณสะพานมัฆวานเป็นที่มั่น
หลังจากนั้นโยคย้ายไปยังทำเนียบรัฐบาล บริเวณ
สนามม้านางเลิ่ง อย่างที่ทราบกันในข่าว มีการตอบ
โต้จากฝ่ายรัฐบาลบ้างเป็นครั้งคราว มีประเด็นโยค
ไปโยกมา เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บ้าง เรื่องการ
ขับไล่รัฐบาลบ้าง เรื่องการพิจารณาคดีของอดีตนายกฯ
บ้าง เรื่องเขาพระวิหารบ้าง โยงไปโยงมา

""""ถึงขั้นที่นายสนธิ ที่สวมผ้าพันคอพระราชทานสีฟ้าและอ้างชื่อง
ท่านผู้หญิงบุษบา น้องสาวสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเป็นผู้นำมาให้ ขึ้นเวที ต้องประกาศ
ที่จะไม่พึ่งทหาร และเขาคือ "ทหารเสือพระราชา
และทหารเสือราชินีตัวจริง"......(มติชนสุดสัปดา )
ซึ่งไปกระทบกับเบื้องสูง.......
................................................
................................................
ที่กล่าวมาแล้วนั้นคือระดับยุทธวิธี.....ซึ่งแค่ยุทธวิธี
เป็นเรื่องยากที่จะรู้ทิศทางของเรื่องราวทั้งหลายที่สับ
สนซับซ้อนอยู่ในขณะนี้.........
ซึ่งถ้าจะให้รู้ต่อไปว่าใครเป็นใคร ต้องไปศึกษาระดับ
ยุทธการ ( Operatiion Level ) ต่อไป
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:38 am

การศึกษาในระดับยุทธการ ( Operation Level )
คือต้องไปดูว่าใครเป็นคนจัดลำดับของเหตุการณ์
ผู้ที่จัดลำดับเหตุการณ์ ที่เรียกว่า เป็นการจัด
Sequence ของเหตุการณ์
.....................................................................
..................................................................
สนธิ จำลอง สุริยะสัย เฉลิม สมัคร นพดล เป็นเพียง
ผู้แสดง เป็นผู้อยู่ในระดับยุทธวิธี ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของ
คนเหล่านี้จะเป็นใครบ้าง นั่นคือผู้จัดลำดับของเหตตุ
การณ์
การแสดงบทต่าง ๆ ต้องมีผู้จัดให้แสดง ต้องมีงบประมาณ
ต้องมีการจัดการด้านธุรการ ต้องมีการเตรียมการ
ผู้ออกมาปราศัยดึงคนให้อยู่ ต้องมีคนจัดการเรื่องอาหาร
ต้องมีคนจัดการเรื่องการกินอยู่ จัดการเรื่องการออก
อากาศ จัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัย จัด
สคริปต์ของการแสดงต่าง ๆ ผู้ติดต่อขอรับเงินสนับสนุน
ที่จะเป็นค่าใช้จ่าย เรื่องการใช้จ่าย คงไม่มีใครที่จะ
จ่ายเงินส่วนตัวหรือเงินองค์กรไปโดยไม่คิดถึงค่าตอบ
แทน ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั้นจะเป็นส่วนปฎิบัติการ
ในระดับยุทธการเป็นหลัก ถ้าเช่นนั้นต้องมาดูว่าใคร
บ้างให้เงิน..............................
ทักษิณ....ให้เงินเพื่ออะไร.......
ฝ่ายที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์........
กลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ......กลุ่มใดบ้าง
กลุ่มที่เป็นตาอยู่ที่คอยจะฉกฉวยโอกาสเมื่อเกิด
เหตุการณ์วิกฤติขึ้น....มีใครบ้าง
เหล่านี้คือระดับยุทธการ
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:38 am

กลุ่มระดับยุทธการใหญ่ ๆ น่าจะมีอยู่ ๓ กลุ่มใหญ่
คือ
๑. กลุ่มจงรักภักดีต่อสถาบันฯ
๒. กลุ่มทักษิณ
๓. กลุ่มที่ไม่ใช่ทั้ง ๒ กลุ่มข้างต้น

กลุ่มทักษิณ .....ต้องการที่จะล้มล้างสถาบันแน่นอน...
เรื่องนี้ทุกคนรู้ดี แต่ที่สำคัญคือต้องจะต้องวิเคราะห์ให้รู้ว่า แล้วกลุ่มทักษิณ
มีใครบ้าง ทั้งที่แสดงตนชัดเจน และที่ไม่แสดงตน
หรือแสดงตนเป็นฝ่ายตรงข้ามทักษิณ แต่ที่จริงแล้ว
เป็นฝ่ายทักษิณ เรื่องนี้ต้องวิเคราะห์ให้ออกถ้าวิเคราะห์
ไม่ออกก็จะถูกหลอกจากกลุ่มนี้ได้เหมือนกัน
.............................................................
กลุ่มอื่น ๆ มีใครบ้าง.......ก็ต้องมีทั้งที่แสดงตนจัดเจน
ไม่แสดงตน และ แสดงตนว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามบ้าง
เป็นอย่างนี้เสมอ...........
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:38 am

การทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เริ่มต้นกันมา
ยาวนาน ที่หนักหน่วงตั้งแต่สมัยนายปรีดี พนมยงค์
เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นต้นมา
หลังจากนั้นสถาบันกษัตริย์มาฟื้นอีกครั้งหนึ่งในสมัย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และเรื่อยมาจนสิ้นสุดยุค
สงครามเย็น ทั้งนี้เพราะวาติกัน ต้องการที่จะเล่น
เกมเรื่องการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยอาศัยสถาบัน
กษัตริย์ช่วยต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
หลังจากที่ลัทธิคอมมิวนิสต์หมดไปสถาบันพระมหา
กษัตริย์ก็เริ่มหมดความหมายสำหรับองค์กรที่ให้การสนับสนุนเบื้องหลังลงไป
จึงเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เริ่มมีการบ่อน
ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ โดยเป้าหมายครั้งนี้ต้องการที่จะล้มล้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้อย่างราบคาบ

_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปิดฟ้าข้ามทะเล

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 3:40 am

กิจกรรมที่องค์กรนั้น ใช้ในการทำลายสถาบัน
พระมหากษัตริย์ประกอบด้วย......
- การบ่อนทำลายสถาบันทหาร.....เพราะทหารกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ค้ำจุนซึ่งกันและกันถ้าทหาร
ถูกทำลายกษัตริย์ย่อมอยู่ได้ยาก
- การบ่อนทำลายสถาบันศาสนา.....

- อันที่สามคือการที่จะมุ่งทำลายสถาบันนิติบัญญัติและ
สถาบันยุติธรรมโดยล่อออกมาให้แสดงบทบาทใน
สมัย คมช.แล้วจะเชือดฝ่ายยุติธรรมอันเป็นผู้ที่กระ
ทำการในพระปรมาภิไทย....การเดินขบวนของพันธมิตร
ก็ต้องจับตาให้ดีว่า การล้มศาล และทำลายกระบวนการ
ยุติธรรมนั้นทำอย่างไร
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ