ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

Go down

ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  Neo on Wed Apr 07, 2010 2:46 pm

avatar
Neo

จำนวนข้อความ : 213
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  พีพี on Wed Apr 28, 2010 4:59 pm

เหรียญกษาปณ์หน้าป๋า นั่น จริงๆ แล้วมันเป็น งาน thesis ของเด็ก Dec ศิลปากร ค่ะ
น้องเค้าเรียนแผนกปั้น เขาทำงานส่งอาจารย์ โพสต์รูปลงเน็ต เลยโดนฉกรูปมาสร้างประเด็นทางการเมือง
แล้วมันจะมีด้านเดียว ถ้าเป็นแบบจำลองเหรียญจริงๆ ก็ต้องมีทั้ง 2 ด้าน หน้า-หลัง ให้เห็นสิคะ

กรณีนี้ ป๋า โดนวิชามารเข้าให้แล้ว

เดี๋ยวว่างๆ จะเอาข้อมูลมาแปะเพิ่มให้นะ ....แต่จริงๆ มันมีในเน็ต หาเอาเองก่อนก็ได้นะคะ
avatar
พีพี

จำนวนข้อความ : 124
Registration date : 06/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  dannyonline on Wed Apr 28, 2010 11:15 pm

พีพี พิมพ์ว่า:เหรียญกษาปณ์หน้าป๋า นั่น จริงๆ แล้วมันเป็น งาน thesis ของเด็ก Dec ศิลปากร ค่ะ
น้องเค้าเรียนแผนกปั้น เขาทำงานส่งอาจารย์ โพสต์รูปลงเน็ต เลยโดนฉกรูปมาสร้างประเด็นทางการเมือง
แล้วมันจะมีด้านเดียว ถ้าเป็นแบบจำลองเหรียญจริงๆ ก็ต้องมีทั้ง 2 ด้าน หน้า-หลัง ให้เห็นสิคะ

กรณีนี้ ป๋า โดนวิชามารเข้าให้แล้ว

เดี๋ยวว่างๆ จะเอาข้อมูลมาแปะเพิ่มให้นะ ....แต่จริงๆ มันมีในเน็ต หาเอาเองก่อนก็ได้นะคะ

แถ...........ไปเรื่อย ทำตัวเยี่ยงเจ้าให้คนก้มกราบต้องเดินบนพรมแดง
avatar
dannyonline

จำนวนข้อความ : 33
Registration date : 28/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ใครหนอ ใครกันที่ล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  satta on Thu Apr 29, 2010 8:22 am

ดูแค่รูปก็รู้แล้วล่ะครับ ว่ามัน(ขอโทษที่ใช้สรพพนามเยี่ยงนี้) เพราะไม่รู้ว่าคำไหนจะเหมาะ
ทำตัวเยี่ยงเจ้า ตลอดเวลาที่มันต้องเคารพนบน้อม ต่อเจ้าตัวจริงในวัง มันคงเจ็บปวด เจ็บช้ำมากมาย

อย่าลืมนะครับว่า คนที่เงียบๆ เรียบๆ ติ๋มๆ นี่แหละของจริง ที่เขาว่าน้ำนิ่งไหลลึก
นี่แค่เหรียญ นะครับ

คุณรู้กันไหมว่าใครคนนี้เขาได้สั่งสมกำลงไว้สักเท่าไหร่ ทั้งทหาร นักวิชาการ ทุกแขนง
ที่ต่างกรูกันมาปกป้องป๋า

ผมเห็นแล้วอดสังเวช และสงสารประเทศของผมไม่ได้
ที่มีจอมมารร้ายในคราบนักบุญอยู่แบบนี้

satta

จำนวนข้อความ : 3
Registration date : 29/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ใครกันแน่ที่ล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  sutatip on Thu Apr 29, 2010 2:05 pm

ใครกันที่เข้าไปอยู่ในราชวัง เนิ่นนานจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ
จนได้รับแต่งตั้ง จากไพร่ธรรมดาเป็นผู้ที่มีคนกราบไหว้

ข่าวจากในวัง ตาสีตาสาที่ไหนใครจะรู้
ใครเคยเข้าไปในวัง ไปรู้ไปเห็นบ้าง

ถ้าไม่ใช่คนใน คนที่จะทำลายที่เอาออกมา....

sutatip

จำนวนข้อความ : 3
Registration date : 21/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  satan_baby on Sat May 01, 2010 8:03 am


avatar
satan_baby

จำนวนข้อความ : 192
Registration date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  satan_baby on Sat May 01, 2010 8:12 amรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

_______________


หมวด ๒

พระมหากษัตริย์


มาตรา ๑๘ (ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)

ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๙ (ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)

ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๐ (ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)

ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรี คนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

มาตรา ๒๑ (ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)

ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
"ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาตามมาตรานี้

มาตรา ๒๔ (การสำเร็จราชการแทนชั่วคราวระหว่างไม่มีผู้สืบราชสมบัติ)

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท หรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่งหรือทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ

*****************************************

รวบรวม เปรม
avatar
satan_baby

จำนวนข้อความ : 192
Registration date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  พีพี on Sat May 01, 2010 8:25 pm

มันจะแถ ตรงไหนวะ

เวลาทำ Thesis ภาควิชาออกแบบประยุกตศิลป์ คณะ DEC น่ะ
นักศึกษา ก็ต้องคิดหัวข้อให้งานศิลปะที่เราทำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ในสถานที่จริง
ถ้าน้องเขาจะคิดหัวข้อ ออกแบบเหรียญ อะไรนั่น มันก็สิทธิของเขา

เขาใช้คำว่า ออกแบบปั้น เห็นป่ะ อ่านหนังสือออกป่ะ

ไม่ต้องมาเถียงด้วย เพราะข้าพเจ้า เรียนจบที่นี่ รู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไง

ส่วนใครจะเสร่ออออ เอามาใช้เป็นประเด็นการเมืองนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
avatar
พีพี

จำนวนข้อความ : 124
Registration date : 06/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  พีพี on Sat May 01, 2010 8:35 pm

โดยปกติ นักศึกษา เขาจะออกแบบอะไรก็เรื่องของ นักศึกษา

เขาแค่ปรึกษากับ Advisor แล้วทำผลงานออกมา ส่งงาน ก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว

su.ac.th นั่นก็ เวบเพจของ ศิลปากร แหกตาดูหน่อย


พวกประสาทแดกเท่านั้นแหล่ะ
ที่ฉกเอามาเป็นประเด็นทางการเมือง มั่วไปเรื่อย


เราไม่มีสีไหนหรอกนะ แต่รำคาญมาก จับแพะชนแกะไปเรื่อย
เอางานคนอื่นเค้ามาลง เอามาทำเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ย
ขออนุญาตเจ้าของงาน เค้ารึยังเหอะ
avatar
พีพี

จำนวนข้อความ : 124
Registration date : 06/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  พีพี on Sat May 01, 2010 8:57 pm

ในวงการ Artist น่ะ เค้าถือสากันมากนะ

อยู่ดีๆ เอาผลงานคนอื่นมาบิดเบือน

มาเปิดประเด็นอะไรที่เจ้าของเค้าไม่ได้อนุญาตนี่

ถือเป็นเรื่องผิดมารยาทนะ

ถ้าเจ้าตัวเค้ามาเห็น ระวังจะโดนฟ้อง ฝากไว้แค่นี้
avatar
พีพี

จำนวนข้อความ : 124
Registration date : 06/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  dannyonline on Sun May 02, 2010 12:54 am

อ้าววววว!!!ลูกป๋าโผล่ ป๋ามีลูกสาวด้วยเหรอ ป๋าเป็นตุ๊ดไม่ใช่เหรอ
avatar
dannyonline

จำนวนข้อความ : 33
Registration date : 28/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  999999999 on Sun May 02, 2010 12:06 pm

อ่านแล้วคิดเหมือนppเลย คุณอย่าไปสนใจมันผู้นัน้เลย เพราะว่ามันต่ำสมชื่อเลย.....ถุย

999999999

จำนวนข้อความ : 5
Registration date : 02/05/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครกันแน่ที่จะล้มเจ้า

ตั้งหัวข้อ  dannyonline on Tue May 04, 2010 9:53 am

999999999 พิมพ์ว่า:อ่านแล้วคิดเหมือนppเลย คุณอย่าไปสนใจมันผู้นัน้เลย เพราะว่ามันต่ำสมชื่อเลย.....ถุย
ไปด่าพี่โกเต๊กเจ๊กลิ้มเค้าทำไม ถุยอ่ะชื่อพี่โกเต๊กเจ๊กลิ้มเค้านะ เดี๋ยวโดนพี่เค้าประท้วงไม่รู้นะ ดูที่เสื้อพี่เค้าสิ เค้าชื่อ ถุย

อย่าออกมากรี๊ดดดนะ ถ้าไม่ใช่ลูกน้องพี่โกเต๊กเจ๊กลิ้มก็เงียบๆไป
avatar
dannyonline

จำนวนข้อความ : 33
Registration date : 28/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ