กลองสะบัดชัย

Go down

กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 7:47 pm


กลองสะบัดชัย เป็นกลองที่มีมานานแล้วนับหลายศตวรรษ ในสมัยก่อนใช้ ตียามออกศึกสงคราม เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็น ขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหาญในการต่อ สู้ให้ได้ชัยชนะ ทำนองที่ใช้ในการตี กลองสะบัดชัยโบราณมี 3 ทำนอง คือ ชัยเภรี, ชัย ดิถี และชนะมาร

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 7:55 pm

ในบรรดาเครื่องดนตรี เป็นคนที่ชอบกลองมากที่สุด

โดยเฉพาะกลองสะบัดชัย

เพราะเวลาได้ดูและฟังทีไร จะมีความรู้สึกฮึกเหิมและมีกำลังใจในการต่อสู้

เคยได้ฟังจากผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่า

แท้จริงแล้ว กลองสะบัดชัยมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยพุทธองค์

***********************************************

การตีกลองสะบัดชัยแต่เดิมมาจนถึงปัจจุบัน มีหลักฐานปรากฏในวรรณกรรมต่าง ๆ มากมาย พอสรุปได้ดังนี้

๑ . ใช้ตีบอกสัญญาณ มีหลายลักษณะ ดังนี้

สัญญาณโจมตีข้าศึก

ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดพระงาม ผูกที่๒ กล่าวถึงสมัยพระญามังราย ตอนขุนคราม รบพระญาเบิก ที่เมืองเขลางค์ ขุนครามแต่งกลให้ ขุนเมืองเชริงเป็นปีกขวา ขุนเมืองฝาง เป็นปีกซ้าย ยกพลเข้าโจมตี

กล่าวว่า ‘' เจ้าขุนครามแต่งกลเส็กอันนี้ แล้วก็หื้อสัญญาณพลเคาะคล้องโย้ง ( ฆ้อง ) ตีกลองชัย ยกสกุลโยธาเข้าชูชนพระญาเบิก ยู้ขึ้นมาวันนั้นแล '' กลองชัยในที่นี้ คือกลองสะบัดชัยนั่นเอง เพราะในบริบทที่ใกล้เคียงกันนี้มีคำว่า

‘' สะบัดชัย '' ตีคู่กับฆ้องอยู่ด้วย กล่าวคือในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ พระยาลุ่มฟ้าห้อยกพลเข้าตีเชียงแสน ชาวเมืองแต่งกลศึก โดยขุดหลุมพรางฝังหลาว แล้วตีปีกทัพล้อมไล่ทัพห้อให้ถูกกล

‘' ยามแตรจักใกล้เที่ยงวันฮ่อ ยกพลเส็กเข้ามาชาวเราจิ่งเคาะคล้อง ( ฆ้อง ) ตีสะบัดชัย ยกพลเส็กกวมปีกกากุมติดไว้ " และในสมัยพระญาติโลกราช ตอนหมื่นด้งนครรบชาวใต้ ( สองแคว ) ได้ให้พลโยธาซุ่มอยู่จนข้าศึกตายใจแล้ว กล่าวว่า ‘' หมื่นด้งหื้อเคาะคล้องโย้ง ตีสะบัดชัย เป่าพลุ ลาภา ปลี่หร้อยอพลเส็กเข้า ฝูงอยู่คุ่มไม้ก็สว่ายเดงช้างตีจองวองยู้เข้าไป โห่ร้องมี่นันมากนัก ''

สัญญาณบอกข่าวในชุมชน

วรรณกรรมไทเขินเรื่อง ‘' เจ้าบุญหลง '' ผูกที่ ๕ ตอนชาวเมืองปัญจรนคาผูกผุสรถเพื่อเสี่ยงเอาพญาเจ้าเมือง อามาตย์ได้สั่งให้เสนาไปป่าวประกาศ ‘' อมาตยแก้วพรองเมือง หื้อเสนาเนืองเอิ้นป่าว ค้อนฟาดหน้ากลองไชย เสียงดังไปผับจอด รู้รอดเสี้ยงปัญจรนคร ‘' และผูกที่ ๗ ตอนเจ้าพรหมปันจัดเตรียมทัพไปเยี่ยมอนุชาและมารดา ได้สั่งให้เสนาไปร้องป่าวให้ชาวเมืองเตรียมขบวนร่วมด้วย ‘' เจ้าก็ฮ้องเสนามาสู่ แทบใกล้กู่ตนคำปลงอาชญาทำโดยรีบ ถีบคนใช้หนังสือ กลองสะบัดชัย ตีป่าวกล่าวไพร่ฟ้ามามวล

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 7:56 pm

๒ . เป็นมหรสพ

วรรณกรรมเรื่อง อุสสาบารส ผูกที่ ๑ ตอนพระยากาลีพรหมราชให้นำมเหสีสุราเทวีไปเที่ยวชมสวนอุทยานและในสวนอุทยานก็มีการเล่นมหรสพ ‘' มหาชนา อันว่าคนทังหลายก็เหล้นมโหรสพหลายประการต่าง ๆ ลางพร่องก็ตีกลองสะบัดชัยตื่นเต้น ลางพร่องก็ตีพาทย์ค้องการะสับ ลางพร่องเยียะหลายฉบับ ฟ้อนตบตีนมือ ลางพร่องปักกะดิกเอามือตางตีน ''

ในวรรณกรรมประเภทคร่าวซอเรื่อง หงส์หิน ที่แต่งโดยเจ้าสุริยวงส์ ตอนมีงานสมโภชเจ้าหงส์หินได้เป็นเจ้าเมืองกล่าวถึงการเล่นมหรสพต่าง ๆ ซึ่งมีกลองสะบัดชัยด้วย ว่า

‘' เจ็ดแบกเมี้ยน บ่ถูกตัวเขา ดาบลาเอา ท่ารบออกเหล้นกลองสะบัดชัย ลูกตุบไล่เต้น ขบวนเชิงต่อยุทธ์ ชนผัดหลัง แล้ววางอาวุธ พิฆาตข้าฟันลอง ''

และแม้ในงานศพของกษัตริย์ หรือเจ้าเมืองก็มีกลองสะบัดชัยเป็นมหรสพ เช่น ที่ปรากฏในวรรณกรรมคร่าวซอเรื่องก่ำกาดำ ตอนงานศพของพระยาพาราณสี

‘' เชิญพระศพมา ฐานตั้งไว้ กลางข่วงกว้างเมรุไชย ฟังดูกลองค้อง พิณพาทย์เสียงใส เภรีบัดไชย สรรญเสริญเจ้า ''

๓ . เป็นเครื่องประโคมฉลองชัยชนะ

วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารส ผูกที่๑๒ ตอนพระขิตราชรบศึกชนะ ก็มีการตีกลองสะบัดชัยเฉลิมฉลอง ‘' ส่วนว่าริพลโยธาพระขิตราชก็ตี กลองสะบัดชัย เหล้นม่วนโห่ร้องอุกขลุกมี่นันนัก เสียงสนั่นก้องใต้ฟ้าเหนือดินมากนัก ปุนกระสันใจเมืองพานมากนัก '' หากได้แล้วก็ตีค้อง กลองสะบัดชัย สงวนม่วนเหล้น กวัดแก่วงดาบฟ้อนไปมา ''

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 7:57 pm

๔ . เครื่องประโคมเพื่อความสนุกสนาน

ในวรรรณกรรมประเภทโคลงเรื่องอุสสาบารส มีการตีกลองสะบัดชัย ดื่มสุราในเหล่าพลโยธายามว่างจากการรบ ดังปรากฏในโคลงบทที่ ๑๓๐ ว่า

พลท้าวชมชื่นเหล้น สะบัดชัย อยู่แล มัวม่วนกินสนุกใจ โห่เหล้า
ทัพหลวงแห่งพระขิต ชมโชค พระเอย่ กลองอุ่นเมืองท้าวก้อง ติ่งแตร

จากหลักฐานทางวรรณกรรมดังกล่าว แสดงว่าแต่เดิมนั้น กลองสะบัดชัยเกี่ยวพันกับฝ่ายอาณาจักรกษัตริย์ หรือเจ้าเมือง และกองทัพทั้งนั้น ต่อมาเมื่อสถาบันกษัตริย์ เจ้าเมืองของล้านนา ถูกลดอำนาจจนสูญไปในที่สุด กลองสะบัดชัยซึ่งถือได้ว่าเป็นของสูง จึงเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไปอยู่กับ '' ศาสนจักร '' ซึ่งมีบทบาทคู่กับ ‘' อาณาจักร '' มาตลอด ศาสนสถานของพุทธศาสนาคือวัด ฉะนั้นวัดจึงน่าจะเป็นสถานที่รองรับกลองสะบัดชัยมาอีกทอดหนึ่ง และเมื่อเข้าไปอยู่ในวัด หน้าที่ใหม่ที่เพิ่มขึ้น คือตีเป็น ‘' พุทธบูชา '' จนได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า กลองปูชา ('' ก๋องปู๋จา '') เวลาตีก็บอกว่า ตีกลองปูชา กระนั้นก็ตามหลายแห่งยังพูดว่า ตีกลองสะบัดชัย อยู่ดี

อย่างไรก็ตาม หน้าที่เดิมที่ยังคงอยู่ก็คือเป็น '' สัญญาณ '' เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชน ข่าวสารต่าง ๆ จึงมักออกจากวัด ปัจจุบันจึงได้ยินเสียงกลองจากวัดอยู่บ้าง ( เฉพาะวัดที่ยังไม่มีเครื่องเสียงตามสาย ) เพื่อเป็นสัญญาณเรียกประชุม สัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน สัญญาณบอกวันโกน วันพระ และหน้าที่รองลงมาที่เกือบจะสูญหายแล้วก็คือเป็น ‘' มหรสพ ''
ซึ่งเหลือเฉพาะในงานบุญคือ บุญสลากภัตต์ ที่เรียกว่า ตานก๋วยสะหลาก

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 8:03 pm

ในครั้งนี้ หากว่าฝ่ายเสื้อแดงมีการนำกลองสะบัดชัยมาตีเรียกทัพประชาชนในตอนเช้าวันพรุ่งนี้

เพื่อเป็นสัญญาณในการออกศึก รับรองว่าทัพประชาชนจะออกมาอีกมากมายนัก

และอาจเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะก็เป็นได้

หากเป็นเช่นนั้นจริงๆ เราคนหนึ่งก็คงทนอยู่เฉยไม่ได้เช่นกัน

ที่สำคัญ แนะนำให้เวทีเสื้อแดงหาการแสดงพื้นบ้านขึ้นมาแสดงบนเวทีเพื่อคั่นเวลา

รับรองว่ามี...เฮ


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 9:25 pm

สิ่งที่แกนนำเสื้อแดงยังขาดในวันนี้ คือ ธงในการออกศึก

แค่ยุบสภา ถือว่าไม่ใช่ประเด็นที่ดูดีกับการนำคนออกมามากมายเช่นนี้

ต้องมีจุดยืนในการเรียกร้องมากกว่านั้น

โดยเฉพาะเรื่อง"ระบบความยุติธรรม"เป็นเรื่องที่วางทิ้งไม่ได้

อีกทั้งจนถึงตอนนี้ เรายังไม่เห็นสัญญาณในการรวมพลจริงๆจังๆสักที

ตีกลอง เป่าแตร ก็ว่าไป

นี่แค่มีการปราศรัยบนเวทีเหมือนทั่วๆไป ยังไม่ได้ใจใครหลายๆคน

ที่บอกไม่ใช่ว่าเข้าข้าง แต่สงสารประชาชนที่มา ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าถูกหลอก

การที่แกนนำบอกกล่าวว่า จะนำมวลชนไปโน่น ไปนี่

ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า ไปเพื่ออะไร ไปทำอะไร

หากต้องการโชว์ศักยภาพของพลังของประชาชนที่มา ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่หรอก

อากาศก็ร้อน แถมต้องเดินตั้งหลายกิโล

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  kiagenwa on Sun Mar 14, 2010 9:39 pm

เห็นด้วยกับที่ว่าร้อน
ผมแค่นั่งรถตู้ไปทำงานที่มหาลัย ยังว่าโคตรร้อนเลย
(ขนาดอยู่ในห้องแอร์เกือบตลอดนะ)

แต่สงสัยเหมือนกันนะ...
อะไร ทำให้เขาสามารถเรียกกำลังพลได้มากขนาดนี้..

แต่จะให้ถึงขนาดตีกลองเป่าแตร นั่นมันออกรบแล้วคุณเพ่!!

kiagenwa

จำนวนข้อความ : 20
Registration date : 24/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 9:54 pm

อ้าว!!!! ไม่ใช่การออกรบหรอกหรือ

เกมในครั้งนี้ หากว่าเสื้อแดงแพ้ เท่ากับว่าประชาชนก็แพ้เช่นกัน

เพราะเกมในครั้งนี้ ทางรัฐบาลต้องการจัดการกับประชาชนแบบ"เชือดไก่ให้ลิงดู"

ในอนาคตประชาชนจะได้ไม่กล้าที่คิดจะออกมาเดินขบวนอีก

อีกอย่างหากไม่มีการตีกลอง เป่าแตร เป็นเหมือนสัญญาณการรวมพลในการมาครั้งนี้

มันก็จะดูเหมือนการเอาคนมาเดินเที่ยวงานกาชาด ยังไงก็ไม่รู้

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  satan_baby on Mon Mar 15, 2010 9:15 pm

avatar
satan_baby

จำนวนข้อความ : 192
Registration date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu Mar 25, 2010 8:43 amไม่ใช่กลองสะบัดชัย แต่เป็นกลองเหมือนกัน(ความชอบส่วนบุคคล)

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กลองสะบัดชัย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu Mar 25, 2010 8:46 am


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ