เมื่อกฎหมาย ยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์

Go down

เมื่อกฎหมาย ยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Feb 28, 2010 2:21 pm

28 กพ. 2553 12:42 น.

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ถึงคำพิพากษาศาลฏีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง ให้ทรัพย์สินพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว จำนวนกว่า 4.6 หมื่นล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินว่า ทางกฎหมายยังคงมีปัญหาต้องถกเถียงในเชิงวิชาการต่อไป

โดยเฉพาะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการนำไปสู่การยึดทรัพย์ ซึ่งกระบวนการยึดทรัพย์เริ่มต้นมาจากการใช้กำลังทหาร ทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินมากจากประชาชนเมื่อ 19 ก.ย.49 จากนั้นมีคำสั่งจากหัวหน้าคณะรัฐประหาร ออกประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ (คตส. )ขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พ.ตท.ทักษิณ .อดีตนายกฯ ทั้งที่ขณะนั้นมีกฎหมาย ป.ป.ช. ใช้บังคับอยู่ มีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่ จึงถือว่าประกาศคปค.มีลักษณะเลือกปฏิบัติ

แต่เมื่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 309 รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประกาศคณะรัฐประหารดังกล่าว ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 309 และเป็นผลมาถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง ต้องถือตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายยังยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็จะทำให้ในอนาคตการปฏิวัติรัฐประหารไม่มีวันหมดสิ้นไปจากประเทศไทยจะเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยต่อไป จึงถือว่ารัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 309 เป็นการสร้างวงจรที่ชั่วร้ายให้กับระบอบประชาธิปไตย และสังคมไทยและจะปิดปากองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องวินิจฉัยตาม

หากต่อไปใครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคณะนายทหารหรือผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังไม่พอใจก็จะใช้กำลังเข้ายึดอำนาจและใช้ประกาศฉบับต่างๆ มาดำเนินการกับนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามา รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นปฏิปักษ์กับพวกตน จากนั้นก็จะร่างรัฐธรรมนูญรับรองอำนาจของตนเองกลายเป็นวงจรอุบาทว์ที่ไม่สิ้นสุด

http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=434995&lang=T&cat=

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เมื่อกฎหมาย ยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Feb 28, 2010 9:53 pm

--- การยอมรับอำนาจของคณะบุคคล จากการปฏิวัติรัฐประหาร เป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ---

ก่อนอื่นดูมาตรา ๖

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

ณ วันนี้เราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุด ไม่ได้ปกครองด้วยอำนาจเผด็จการ หรือใช้ธรรมนูญการปกครองของคณะใด ๆ ไม่มีคำว่า "รัฐาธิปัตย์" หาก พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ดังที่ นายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวอ้างว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด เทียบเท่าพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์แล้ว เหตุใดจึงต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.สนธิ เป็นหัวหน้า คปค. อีก

เพราะฉะนั้นเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ อำนาจของคณะปฏิวัติรัฐประหารได้หมดลงไปแล้ว

ดูมาตรา ๓

อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม


นั่นเท่ากับว่า ณ ปัจจุบันนี้ อำนาจอธิปไตยเปลี่ยนมาเป็นของปวงชนชาวไทย อย่างสมบูรณ์แล้ว ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย หมายความว่า ในทางการเมืองประชาชนมีอำนาจสูงสุด การใช้อำนาจทางกฎหมายต้องใช้ผ่านสถาบันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลที่พิพากษา อรรถคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้วในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ และตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

ย้ำอีกที องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้อำนาจ ต้องมีการลงพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ จึงจะถือว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

เพราะฉะนั้น คตส. ซึ่งมาจากคณะปฏิวัติรัฐประหาร หรือแม้แต่ ปปช. ชุดนี้ที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ย่อมหมดอำนาจไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เพราะจะไปขัดแย้งตามมาตรา ๓ ทันที

เพราะฉะนั้น ใครที่ยอมรับว่าบุคคลหรือคณะบุคคลจากคณะปฏิวัติรัฐประหารมีอำนาจ ย่อมเป็นการกระทำที่ละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ทั้งตามตามนัยยะตัวอักษร และเจตนารมย์


http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P8930901/P8930901.html

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เมื่อกฎหมาย ยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Feb 28, 2010 9:55 pm


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เมื่อกฎหมาย ยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Mar 01, 2010 11:14 pm

ทักษิณย้ำไม่ผิด "คนอย่างผมไม่หยุด" ดิ้นสู้เวทีโลก อ้างถวายฎีกาแล้ว

1 มีค. 2553 22:17 น.

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านวิดีโอลิงค์ ทางสถานี "พีเพิลชาแนล" ช่วงค่ำที่ผ่านมาว่า วันนี้เป็นวันที่ 3 ที่แช่งตัวเองและยังมีชีวิตอยู่ หากโกงจริงป่านนี้คงตายไปแล้ว ขอให้ทุกคนติดตามชมว่าในวันจันทร์หน้าครบ 10 วัน จะยังออกมาพูดคุยได้อีกหรือไม่ ตามที่ได้ฝากโครงศรีปราชญ์ไว้ถือเป็นการแช่ง เพราะไม่มีปัญญาไปล้างแค้นใคร มีแต่ความเข้มแข็งสู้ต่อไป ตนเองเหมือนชาวนาที่ไปขุดดินปลูกหญ้า เพิ่งได้เงินมาแล้วเหงื่อยังไม่ทันแห้ง เขามาเอาเงินไปแล้วบอกว่าตนเองไปปล้นมา คนทุจริตคือคนที่เอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้ เอาเงินรัฐเข้ากระเป๋าตัวเอง แต่เงินที่ยึดไปนั้นเป็นเงินปันผลของการขายหุ้นให้กับรัฐบาลสิงคโปร์ผ่านเทมาเส็ก และรัฐบาลจะตามไปทำให้สัญญากับเทมาเส็กเป็นโมฆะเหมือนกับไอทีวี

อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้การปฏิวัติรัฐประหาร 19 กันยายน ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือการปฏิวัติยังไม่เสร็จสิ้นดี หัวหน้าปฏิวัติยังไม่สิ้นสุดแต่เปลี่ยนตัวหุ่นเเชิด คนแรกคือ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ คนที่สองคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี การปฏิวัติครั้งแรกใช้รถถังแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เอาไม่อยู่ ไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่ มอมเมาทุกอย่าง พอเลือกตั้งใหม่มาผิดโผ เอานายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีออก ตอนนี้ได้นายอภิสิทธิ์สมใจนึก ตอนนี้ปฎิวัติเงียบเอาทหารร่วมกับเสื้อเหลือง ส่งคนไปยึดสนามบิน เป็นการปฏิวัติที่ยาวนานที่สุด ใช้เครื่องมือทุกอย่าง ทั้งศาล กระบวนการยุติธรรม ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ้างอำนาจคำสั่งของคณะปฏิวัติทุกอย่าง เป็นศาลของคณะปฏิวัติ สมัยพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน อดีตนายกรัฐมนตรี ศาลสมัยนั้นบอกว่าคำสั่งคณะปฏิวัติใช้ไม่ได้ แต่วันนี้คำสั่งของคณะปฏิวัติวันนี้เลิศประเสริฐศรี คนที่มีหุ้นอยู่เดิมแต่กลับถูกยึดเงินปันผลเอาหลักการอะไรมาคิด คนอย่างตนเองไม่หยุด ตนเองไม่ผิด เอาขึ้นศาลสากลแน่นอน อย่าว่าตนเอง ตนเองก็คงต้องปกป้องศักดิ์ศรี ลูกผู้ชายมีศักดิ์ศรีทุกคน วันนี้หยามไม่ได้

จากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ชูแผ่นกราฟการขึ้นลงของราคาหุ้นชินคอร์ปเทียบกับหุ้นตัวอื่นที่เส้นกราฟขึ้นขนานไป เช่น ปูนซิเมนต์ไทย ธนาคารกรุงเทพ ปตท. ระบุว่าหุ้นชินยังเติบโตน้อยกว่า วันนี้จะหาเรื่องว่าหุ้นขึ้นหลังเข้ารับตำแหน่ง เห็นชัดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์เติบโตแนวเดียวกัน ไม่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต การปล่อยกู้พม่า แล้วหุ้นจะขึ้น นักลงุทนเขามองว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับกิจการที่ใหญ่โตขนาดนี้ วันนี้แน่ๆ รัฐบาลอำมาตย์อุ้มสม การลงทุนทำโครงการเรียก 30 เปอร์เซนต์จากผู้รับเหมา จ่ายสดก่อนเซ็นสัญญา การซื้อขายโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการ แต่ตนเองเดินตามกติกาสากล อย่างภาษีสรรพสามิตเป็นแผนแม่บทโทรคมนาคมให้องค์การโทรศัพท์เก็บต๋ง (ค่างวด) เงินที่รัฐควรได้ต้องแบ่งให้ต่างชาติ หรือคำนวนแล้วให้องค์การโทรศัพท์รับไป 15 เปอร์เซนต์ จาก 25 เปอร์เซนต์ แล้วกรมสรรพสามิต 10 เปอร์เซนต์ ผ่านเข้ากระทรวงการคลังรับเต็ม 25 เปอร์เซนต์ รัฐไม่ได้เสียอะไรสักบาท

พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวด้วยว่า บางคนบอกว่าได้คืน 3 หมื่นล้านควรพอใจได้แล้ว แต่มันไม่ใช่เงินสดทั้งหมด เงินที่ถูกยึดไป 4 หมื่นล้านเงินสด แล้วยังจะมาเล่นภาษีลูกตนเองอีก แต่บอกว่าหุ้นไม่ใช่ของลูก สรุปจะแกล้งกันให้ที่สุด เขาตั้งใจจะให้หมดตัว ไม่สามารถมีที่พึ่งในประเทศไทย ตนเองถูกรังแก ได้ทำหนังสือไปขอกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษ มั่นใจว่าทำงานมาทั้งชีวิต แต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงพระหัตถ์หรือไม่ คนไม่ชอบตนเองเยอะ อาจทิ้งขยะไปก็ได้

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เมื่อกฎหมาย ยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์

ตั้งหัวข้อ  satan_baby on Tue Mar 02, 2010 3:24 pm

“รัฏฐาธิปัตย์” : 50 ปี ที่รอคอยการเปลี่ยนแปลง.!!!

“รัฐเป็นเพียงองค์กรที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น (Artificial organization) ที่มนุษย์รวมตัวกันสถาปนาขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่ตน เป้าหมายของการปกครองจึงเป็นอื่นไปมิได้ นอกจากเพื่อจรรโลงสวัสดิ์ภาพของปวงชน นี่คือจุดเริ่มต้นของกระแสความคิดทางการเมืองสมัยใหม่ที่สืบทอดไปสู่นักคิดหัวก้าวหน้ารุ่นหลัง” ...(Thomas Hobbes)

“แม้ว่ามนุษย์จะมีอิสระและเสรีภาพตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ที่แข็งแรงในสังคมเท่านั้นที่สามารถใช้สิ่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนมนุษย์ที่อ่อนแอย่อมถูกกดขี่จากคนที่แข็งแรงกว่าจึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันเป็นเป็นสังคมของมนุษย์ ทำความตกลงเป็นพันธมิตรกันสร้างหลักประกันที่เพียงพอให้มนุษย์ไม่ว่าแข็งแรงหรืออ่อนแออยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข
เพื่อหลีกหนีสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ - การทะเลาะวิวาท และสงคราม”...(Thomas Hobbes)

“มนุษย์มอบอำนาจเด็ดขาดให้แก่บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งที่เรียกว่า‘รัฐหรือองค์รัฏฐาปัตย์’ ก่อให้เกิดสิทธิในการวางกฎเกณฑ์ (กฎหมาย)ที่เป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบสุขของรัฐ”...(Thomas Hobbes) “ดังนั้นเพื่อความสงบเรียบร้อยที่อยู่ในสภาวะตามธรรมชาติ มนุษย์จึงเข้าทำสัญญาร่วมกันเป็นสังคมและก่อตั้ง ‘รัฏฐาธิปัตย์’ (Sovereign) ขึ้นเพื่อรักษาความยุติธรรม - ความสงบเรียบร้อยในรูปของสัญญาประชาคม (Social Contract)ในการประกันสิทธิ และความมั่นคงตามธรรมชาติ
เหตุผลที่สำคัญที่มนุษย์ยอมสละสภาวะตามธรรมชาติ”…(John Locke)

“อย่างไรก็ตามหากเมื่อใดรัฐฝ่าฝืนหรือทำลายเสรีภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นเป้าหมายหลังในการทำสัญญาประชาคม การกระทำของรัฐย่อมเป็นการทำลายความไว้วางใจของประชาชนตามสัญญา คือฝ่าฝืนเงื่อนไขสำคัญแห่งอำนาจของรัฐ
ดังนั้นประชาชนมีสิทธิล้มล้างหรือปฏิวัติรัฐบาลได้เนื่องจากอำนาจต่าง ๆ ที่มอบให้รัฐเป็นของประชาชน หากรัฐใช้อำนาจในทางมิชอบหรือไม่เป็นธรรมแล้ว ประชาชนมีสิทธิเรียกอำนาจตนคืนมาได้”…(John Locke)

“มนุษย์จึงต้องทำสัญญาประชาคมโดยยอมสละสิทธิและเสรีภาพที่ตนมีอยู่ไม่จำกัดตามธรรมชาติ แล้วยอมรับสภาพที่มีสิทธิเสรีภาพที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายเพื่อก่อตั้ง ‘องค์รัฏฐาธิปัตย์หรือรัฐ’ ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดและรัฐก็มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทุกคน อย่างไรก็ตามรัฐที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนทุกคนควรจะมีเสรีภาพอยู่เพราะไม่ได้โอนสิทธิและเสรีภาพให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นการโอนให้แก่ส่วนรวม ประชาชนจึงมิได้สูญเสียสิทธิเสรีภาพของตนไปแก่ผู้ใดกล่าวคือ อำนาจปกครองที่แท้จริง คืออำนาจของประชาชน” …(Jean Jacque Rousseau)…
avatar
satan_baby

จำนวนข้อความ : 192
Registration date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เมื่อกฎหมาย ยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์

ตั้งหัวข้อ  satan_baby on Tue Mar 02, 2010 3:28 pm

รัฏฐาธิปัตย์ “ต้นไม้พิษ – ตุลาการภิวัตน์.!!!”

…เริ่มจาก-จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำรัฐประหารยึดอำนาจ วันที่ 20 ตุลาคม 2501 ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร “ฉบับวิตถาร”พร้อมกับการเกิด “รัฏฐาธิปัตย์” แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร-ขึ้นเป็นครั้งแรก !!!
ธรรมนูญการปกครอง “ฉบับวิตถาร” ได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจสั่งจับกุมคุมขังหรือประหารชีวิตใครก็ได้ - ผ่านมาตรา 17 เพื่อความมั่นคงของชาติ - กำจัดบุคคลที่เป็น “คอมมิวนิสต์” ได้ทันที!!!

“คำพิพากษาฎีกาที่ 1662/2505” คือที่มา - ของความชอบธรรมของคำสั่งหรือประกาศของคณะรัฐประหาร ว่าเป็น “รัฏฐาธิปัตย์”!!!“ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติได้ทำการยึดอำนาจปกครองประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จ หัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบ้านเมือง ข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมาย แม้พระมหากษัตริย์จะมิได้ทรงตราออกมาด้วยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติของประเทศก็ตาม

ฉะนั้น ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 21 ซึ่งประกาศคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติบังคับแก่ประชาชนดังกล่าว จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในการปกครองในลักษณะเช่นนั้นได้ จำเลยจึงอาศัยอำนาจตามประกาศฉบับนี้ทำการจับกุมควบคุมโจทก์ได้โดยชอบ

” คำพิพากษาดังกล่าว (คำพิพากษาฎีกาที่ 1662/2505) ถูกนำมาใช้เป็นฐานในการรองรับการใช้อำนาจในการออกกฎหมาย ของคณะรัฐประหารเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ในบรรดากฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทยกว่า 600 ฉบับ เรามีกฎหมายที่ใช้ชื่อว่าประกาศของคณะปฏิวัติหรือของคณะรัฐประหารอยู่กว่า 55 ฉบับ กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติที่ถูกต้อง ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
น่าแปลกใจไหมครับ? ที่ประเทศประชาธิปไตยแบบเรายินยอมใช้กฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ - แม้การปฏิวัติจะจบสิ้นไปแล้ว!!!...(ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์)

avatar
satan_baby

จำนวนข้อความ : 192
Registration date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เมื่อกฎหมาย ยอมรับในอำนาจของรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์

ตั้งหัวข้อ  satan_baby on Tue Mar 02, 2010 3:31 pm

“ศาลไม่ได้รับใช้ประชาชน.!!!”

...“ การได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยความไม่ยินยอมพร้อมใจจากประชาชนส่วนใหญ่ เท่ากับเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย การปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ย่อมเป็นการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย”.

“ หากศาลรับรองอำนาจของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์แล้ว เท่ากับศาลไม่ได้รับใช้ประชาชน จากการใช้อำนาจโดยมิชอบและเพิกเฉยต่อการปกปักรักษาประชาธิปไตยดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งเป็นการละเลยหลักยุติธรรมตามธรรมชาติที่ว่าบุคคลใดจะรับประโยชน์จากความฉ้อฉลหรือความผิดของตนเองหาได้ไม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นวงจรอุบาทว์อยู่ร่ำไป ยิ่งกว่านั้นยังเป็นช่องทางให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวยืมมือกฎหมายเข้ามาจัดการสิ่งต่างๆ”

” ‘คปค’. เป็นคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 จึงเป็นการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยดังเหตุผลข้างต้น ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็น รัฏฐาธิปัตย์ แม้จะได้รับการนิรโทษกรรมภายหลังก็ตาม หาก่อให้เกิดอำนาจที่จะสั่งการหรือกระทำการใดอย่างรัฏฐาธิปัตย์ไม่”

นายกีรติ กาญจนรินทร์).

by คนบ้านปาง
http://www.prachataiwebboard.com/webboard/id/24960
avatar
satan_baby

จำนวนข้อความ : 192
Registration date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ