The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

หน้า 5 จาก 15 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Next

Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  eye in the sky on Tue Mar 16, 2010 12:46 am

04.22.95

Q: (L) Okay, you said at that time that a Transdimensional Atomic Remolecularizer
was buried at Oak Island. Is that correct?
A: Yes.


Q: (L) Who buried it there?
A: Learn. You already have tools. We are trying to teach you to use
your most precious commodity.


Q: (L) And that is, of course, our minds?
A: You betcha!


Q: (L) What I read about Oak Island was that there were legends of lights
being seen there prior to 1703.
A: Yes.


Q: (L) Prior to 1703 would put the burial of whatever is there at least prior to that time, correct?
A: Yes.


Q: (L) Were those lights the lights of craft of other beings other than the natives of this planet?
A: Electromagnetic profile.


Q: (L) What was noticed when the kids arrived on the Island was that a limb was sawed off
of a tree over the depression and there were marks of the rope and pullys had been utilized.

(T) If something more advanced dug the pit, they wouldn’t have used chain hoists and pullys.
(L) That is what I am getting at. So, if there was evidence of this kind of stuff on the tree,
it would seem to indicate that somebody had been doing something there who was a little more
human or limited in their technology, is that correct?
A: Yes.


Q: (L) Now, my thought is that, it is beyond human technology to have produced
that pit at that point in history?
A: Beyond known technology.


Q: (L) And yet humans may have been involved in that activity?
A: Bingo. Some humans have always communed with "higher" powers.
We are speaking of conscious communion in this and other and instances.


Q: (L) When was the pit dug?
A: 1500s. Nationality is not issue. Access sect information. Now, who claimed communion,
Laura has in memory banks from absorption of mass reading practice.


Q: (F) Was there a sect from that era that claimed communion?
A: Yes.


Q: (L) I think that this may have had something to do with the people that later
became known as the Cajuns, a French religious sect that was living there...
They called it Arcadia.
A: Maybe.


Q: (L) Now, this article says that it would have taken a hundred men working
every day for six months to have built this pit...
A: No.


Q: (L) The article also says that it must have been dug in 1780...
A: No.


Q: (L) When at one point they drilled into the pit, some bits of gold came up and
a piece of parchment and maybe some other odds and ends. What were these?
A: Alchemy is your clue.


Q: (T) The remolecularizer made it.
(L) Why not? If these people were involved in doing this, why did they do it?
A: Instructed to do it.


Q: (L) They were instructed by the higher powers they were in contact with, correct?
A: Yes.


Q: (L) What did they intend to do with it once it was there?
Did someone intend to come back for it at some point in time?
A: No.


Q: (T) Is it buried there in that location for a specific reason?
A: Sure.


Q: (T) Does the location itself have something to do with the purpose of it?
A: Magnetic.


Q: (T) Are there other ones buried on the planet?
A: Yes.


Q: (T) Are they aligned to each other on the planet in some kind of geometric pattern?
A: Maybe.


Q: (T) Do they all work together?
A: Maybe.


Q: (J) Can you tell us where some of the other ones are?
A: Use mind, that is what it is there for. [/size]


Q: (T) We are using our minds. And, we are talking to you about this. We are friendly.
A: Shortcut city. It’s not nice to fool Mother Cassiopaea!

Q: [Laughter] (T) Mirth! If we were to follow the coordinates where this thing is buried,
would it lead us to others?
A: Try it and see. When L__ said he wanted to hunt for buried treasure,
do you think he had this in mind? All the clues are there for you to find
if you do your homework!


Q: (L) Okay. I want to get back to the function of this thing. You suggest it is buried
not to be dug up. It is actually buried to stay there? Is that correct?
A: Yes.


Q: (L) Then that explains a lot of things about the way it was buried.
It is claimed that there was found, at a certain level, a rock with carving on it.
It was destroyed through carelessness. I am curious as to what this said.
A: Measure marker.


Q: (J) Could it be possible that this device was somehow related to
the crystal pyramid principle of Atlantis?
A: In a small sense.


Q: (L) Is this device continuously operational?
A: No.


Q: (L) What stimulates it to go into operation? That is, assuming it does.
A: Magnetic anomalies.


Q: (J) Is it affected by earthquakes?
A: Can be.


Q: (L) Are these magnetic anomalies ones that occur naturally on the planet?
A: Both.


Q: (L) So, they can occur naturally on the planet or they can be generated or
stimulated by some other source?

A: Yes.


Q: (J) Is this device a doorway for entry into this dimension?
A: Can be used as such.


Q: (T) Is it a stand-alone machine or is it to be used in conjunction with others?

]A: Either.

07.08.95

Q: (L) Next question: In reading about crop circles; I know that we have been told that
they come from sixth density, but I would like to know the exact mode or mechanism
by which they are made.
Is it like electromagnetic imprinting, is it like a whirlwind.
Can you tell us a little bit about how they are actually physically created?
A: Field transfer.

Q: (L) What kind of field?
A: Magnetic.


Q: (L) Are they transferred directly from sixth density to third density?
A: No.


Q: (L) Are they manifested by an object that has come into third density,
such as a craft of some sort?
A: No.


Q: (L) Can you give us a clue here?
A: We can give "clue." See Hoagland.


Q: (L) What does Hoagland say?
](T) He says that basically what we see in this density is a 3rd dimension reflection of 4thdimension
and that it can be seen mathematically by looking at the cloud patterns on the different planets.
If there was not another dimension above us, circular would be circular and the circular motion
of the clouds would be maintained, but if it is a transfer from fourth density to third density,
when you are looking at a fourth density object, what the third density version of it would look like
would show a hexagonal figure with angles to it, and that the photographs from the Voyager Probe
that show that the cloud patterns from the North and South poles of most of the planets
are not circular, they are hexagonal. Something like that, anyway.

(L) Okay, in sixth density, what are crop circles?
A: Thoughts.


Q: (L) Who is thinking these thoughts?
A: Yours truly.


Q: (L) Okay, if they are thoughts...

(J) They are messages so they could be thoughts before they are messages.
(T) Well, they have described sixth density as pure energy, therefore there is nothing
physical in sixth density to reflect back through the densities. So the only thing that
can come from there to here is thought. Because, that is all there is there.

(L) So, it is a field transfer of thought.
(T) So, when sixth density thinks and they pass that down, most likely skipping fifth density
to fourth density, and then stepping down from fourth to third, we end up with
a three dimensional crop circle. But what does a crop circle look like in fourth density?
A: "Look" is not point. You need visual stimuli in order to remember.
Yours is a physical dependent existence. Your media resists, why? Suggest discussion.


Q: (L) The media resists crop circles and I know this is so because when I went
to the Library to research them, there was not a single, solitary book, magazine or
article on the subject of crop circles in the entire county system.

(J) There wasn’t anything in Barnes and Noble either.
(L) Now, the two books on the subject I do have, I had to order special.
Why would the media resist crop circles?

(S) The same reason they resist everything else.
(F) But, they don’t resist everything else as much as crop circles.
(L) Here is something I got of the net recently. [reads]
"To some people, the circles which began appearing about a decade ago
represent the handiwork of extraterrestrial invaders or crafty tradesmen
bent on mischief after an evening at the pub, or even hordes of graduate students
driven by mad professors. To others, the circles suggest the action of microwave
generated ball lightening, numerous whirlwinds or some other peculiar
atmospheric phenomena. These scenarios apparently suffered a severe blow late
last summer when two elderly landscape painters, David and Doug admitted to
creating many of the giant, circular wheatfield patterns that cropped up over
the last decade in southern England.


The chuckling hoaxers proudly displayed the wooden planks, ball of string,
and primitive sighting device they claimed they had used to construct the circles.
But this newspaper orchestrated, widely publicized admission didn’t settle
the whole mystery. Gerald Hawkins, a retired astronomer who now divides his time
between an apartment in Washington and a farm in Woodville, felt compelled to write
last September to Dave and Doug, asking how they managed to discover and
incorporate a number of ingenious, previously unknown, geometric theorems of
a type that appear in antique textbooks, into their "artwork" in the crops.
He concluded his letter as follows:

"The media did not give you credit for the unusual cleverness
behind the designs and the patterns."

And then he says that he is finding ratios of small whole numbers that precisely match
the ratios defining diatomic scale. These ratios produce the eight tones of an octave
in the musical scale corresponding to the keys on the piano."

That was surprise number one, he said. He began looking for geometrical relationships
among the circles, rings and lines and then he found that measurements reveal that
the ratio of the diameter of the large circles is drawn so that it passes through the centers
of the three original circles to the diameter of one of the original circles, and is close to 4 to 3.
What he discovered were geometric relationships which simply are not taught anymore
in the modern math. And yet, essentially he says that these guys that came forward and
claimed that they did it could not possibly have done it.
(F) Well, the thing that is so strange to me is that since 1992 there hasn’t been any reporting
in the American media about this phenomenon at all.

(L to TF) Is there any way you could check that? [Tom is a reporter with a major newspaper.]
(TF) I already have.
(L) You have? What have you found?
(TF) There’s a lot.
(L) What is it and what does it say? When?
(TF) I didn’t notice the dates. I didn’t notice if there was any turned out after 1992...
(F) There’s not...
(TF) I liked my photo so much I had someone check it out. One of the librarians.
Some things you call up you get material that is that thick... this is only this thick.
[Indicates file thickness large to small] But I don’t know what years any of it is.

(F) Well, it is not after 1992, I can assure you because I have been keeping very close track.
(TF) I know it hasn’t been in the news. I don’t remember seeing anything in the news
for several years.

(F) It hasn’t been here, but it has been in Britain.
(TF) Right!
(F) It is very strange when we are hooked up to the cable news channels that
there has been a television black-out on it here. The other thing is Linda Howe
showed the new ones from 1994 and they are more spectacular than any that have appeared.
Now, if these artists are still going around doing this...

(L) Well, I hate to get paranoid, but, do you suppose this Dave and Doug were set up
to make this claim so that the media would have an answer they could tout and
then just drop the whole thing? If so, why?

(F) Because it’s too frightening. I remember in 1991 and 1992 this thing was heating up
and heating up.

(TF) That’s true.
(F) It was unusual because this type of subject matter is usually not attended by
the mainstream media to any great extent. When there is a big UFO wave there might be
a little blurb about strange lights reported by various people. This subject was actually
focused upon by all of the major networks, it was on all of the major wire services,
it was everywhere. All of a sudden, these two drunken artists appeared and they all said:
"Oh! That’s it! Okay, forget about it." That was so strange because my impression of journalists
has always been, at least it used to be, that they want to dig up the truth, and here, mere placebo,
surface type explanations that don’t explain anything and which are not adequate, suddenly
caused them to lose interest. It would be like Watergate: "Oh, the 18 minute gap... well,
Mary what’s-her-name stepped on the pedal. Oh, okay, no problem!"Obviously that didn’t happen!
This just didn’t make logical sense for those of us who had looked at the crop circles,
and even people who don’t follow this type of subject matter closely, who I have talked to,
people who brush off the subject of UFOs, have told me that this explanation just doesn’t add up!
These two guys did all of this under the noses of thousands of researchers who were trying like
the dickens to see anything that happened in the middle of the night - in the middle of this,
a simple, ridiculous if you get right down to it, explanation is offered and the whole subject is
brushed off?!

(J) And, the explanation would only work if the crop circles were within their physical reach
logistically speaking.

(F) Well, not only that, if you have ever calculated what is involved, they started in 1973
with just a handful throughout the summer and by 1992 it was hundreds all over the planet.
These guys would have to be working non-stop, 24 hours a day, flying all around the globe...
[laughter] ...and I thought, how can they accept this brush-off explanation? The other thing is,
you would expect, obviously if that were the true explanation, as crazy as it seems,
if they could actually, physically do this all by themselves, which is physically and
mathematically impossible, but never mind that; it has happened since then. If these two guys
are pulling a hoax and nobody is going to pay any more attention, why would they bother to
continue to do it each and every summer since that time. Wouldn’t somebody catch them by now?
There are just a hundred arguments against this explanation that come to mind.
Yet, in this country it is completely ignored. My own theory is that it is too sensitive an issue.
Here is something that can be photographed.

(L) It proves that there is somebody else out there.
(F) It doesn’t prove it...
(J) there’s something else going on...
(F) I don’t think it proves it, but it makes it very hard to ignore. As I have stated before,
my father was a physicist and he was also a skeptic. A very brilliant man...
when we would see on television... I remember one night in particular,
we saw a very comprehensive segment on crop circles, and he actually got angry
when I pointed out to him that this phenomenon seemed awfully bizarre,
awfully intense, widespread and so on. He tried to brush it off: "Oh, I think it is a fad,"
were the words he used. This is a scientist!
(L) He dove headfirst into the deepest river in the world! Denial.
(F) Like a whirlwind is going to form a pattern like an intricate geometric figure?
Come on! Sure! He grasped that whirlwind theory and when I pointed out to him
that this was not logical, he got angry which I perceived as fear.
Being very defensive because it stabbed into the heart of his whole life’s work.

(L) That right there is the answer, culturally speaking.
(F) Exactly!
(L) It stabs into the heart of materialism.
(F) In this country somebody does not want this to be reported on because
you can’t brush it off. You can brush off UFOs... well, not if you really study the issue,
but if you don’t pay too much attention to it you can brush it off...

(J) Because there is no physical evidence. You have evidence with crop circles.
They are there. You can see them.

(L) And, they are astonishing! Just to look at them is astonishing!
(F) Any of them, really, except for the very simplest ones, I mean, just using pure,
simple logic, who would have the time, the energy, the expertise to do these things...

(J) And to do it in the dark, without any light...
(F) And in just short periods of time! It just doesn’t make sense. Just imagine,
Mr. F, it is your assignment to go out into the wheat fields of England,
in the dark and to make this intricate figure...

(TF) I would ask them to do it for me and show me how they did it!
(F) Right!
(S) I don’t know if it was Sightings or Encounters, but one time they had a segment
on crop circles in Mexico, and they even appear on rock cliffs...

(F) Yes, and it’s happening in Puerto Rico. And, the alleged report on this one was
that Army type vehicles came in and destroyed it so people couldn’t see it.
Which leads me to believe, with my suspicious mind, that somebody doesn’t want
this stuff going on, for whatever reason.
(L) Yes, what are you going to do with a population that suddenly asks you:
"Well, you’re in charge; what is this? What’s going on?" And, you can’t answer them.
You have lost credibility as the authority.

(F) And, none of the answers you can come up with are safe. It offends the church
because they can’t explain it. It offends the scientific community because they can’t explain it.

(L) Yes, the church calls everything they can’t explain "The Work of the Devil."
(T) Which one?
(L) We think we have come up with an answer. Are we anywhere on the right track?
A: Maybe.


Q: (L) Anything further you would like to add to what we have said?
A: No.

06.15.96

Q: (L) As you know, I have been studying the Sufi teachings, and I am discovering
so many similarities in these Sufi "unveilings" to what we have been receiving through
this source, that I am really quite amazed, to say the least. So, my question is: could
what we are doing here be considered an ongoing, incremental, "unveiling," as they call it?
A: Yes.


Q: (L) Now, from what I am reading, in the process of unveiling, at certain points,
when the knowledge base has been sufficiently expanded, some sort of inner unveilings
then begin to occur. Is this part of the present process?
A: Maybe.


Q: (L) My experience has been, over the past couple of years, that whenever there is
a significant increase in knowledge, that it is sort of cyclical - I go through a depression
before I can assimilate - and it is like an inner transformation from one level to another.
Is there something we can do, and if so, is it desirable, to increase or facilitate
this process in some way?
A: It is a natural process, let it be.


Q: (L) One of the things that Al-Arabi writes about is the ontological level of being.
Concentric circles, so to speak, of states of being. And, each state merely defines relationships.
At each higher level you are closer to a direct relationship with the core of existence,
and on the outer edges, you are in closer relationship with matter. This accurately explicates
the 7 densities you have described for us. He also talks about the "outraying" and
the "inward moving" toward knowledge. My thought was certain beings,
such as 4th density STS, and other STS beings of 3rddensity, who think that they are
creating a situation where they will accrue power to themselves, may, in fact, be part of
the "outraying" or dispersion into matter. Is this a correct perception?
A: Close.


Q: (L) Al-Arabi says, and this echoes what you have said, that you can stay in
the illusion where you are, you can move downward or upward. Is this, in part,
whichever direction you choose, a function of your position on the cycle?
A: It is more complex than that.


Q: (L) Well, I am sure of that. Al-Arabi presents a very complex analysis and
he probably didn’t know it all either... Nevertheless, in many places it is almost
a word-for-word reflection of things that have been given directly to us through this source.
A: Now, learn, read, research all you can about unstable gravity waves.


Q: (L) Okay. Unstable gravity waves. I’ll see what I can find.
Is there something more about this?
A: Meditate too! We mean for you, Laura, to meditate about unstable gravity waves
as part of research.


Q: (L) Okay. Would it be alright to ask a few more questions about the Sufis?
A: Not unless you wish to get off the track.


Q: (L) That would be off the track from the way we are moving at present?
A: Not until you have memorized Sufi teachings to the extent that
you can cross reference with Bible and similar works.

Q: (L) Okay. So, we are onto something with the Sufi teachings. But, we don’t need to
get off the track. I guess that they did with the Koran what some other mystics have done
with the Bible. It is clear that there is something under the surface of it, but it is corrupted
and twisted. And, I was convinced by seeing this underlying pattern that it was possible
to penetrate the veil, and that gave me the impetus to push for a breakthrough.
A: Unstable gravity waves unlock as yet unknown secrets of quantum physics
to make the picture crystal clear
.


Q: (L) Can we free associate about these gravity waves since no bookstores
are open at this hour? Gravity seems to be a property of matter. Is that correct?
A: And....


Q: (L) And hmmmm....
A: And antimatter!


Q: (L) Is the gravity that is a property of antimatter "antigravity?"
Or, is it just gravity on the other side, so to speak?
A: Binder.


Q: (L) Okay. Gravity is the binder. Is gravity the binder of matter?
A: And... Gravity binds all that is physical with all that is ethereal through
unstable gravity waves!!!


Q: (L) Is antimatter ethereal existence?
A: Pathway to. Doorway to.


Q: (L) Are unstable gravity waves... do unstable gravity waves emanate from 7th density?
A: Throughout.


Q: (L) Do they emanate from any particular density?
A: That is just the point, there is no emanation point?


Q: (L) So, they are a property or attribute of the existence of matter,
and the binder of matter to ethereal ideation?
A: Sort of, but they are a property of anti-matter, too!


Q: (L) So, through unstable gravity waves, you can access other densities?
A: Everything.


Q: (L) Can you generate them mechanically?
A: Generation is really collecting and dispersing.

06.22.96

Q: (L) One of the crop circles you interpreted was an "astronomical twin phenomenon."
What is an astronomical twin phenomenon?
A: Many perfectly synchronous meanings. Duplicity of, as in "Alice through the looking glass."


Q: (L) Double images. Does this relate to matter and antimatter?
A: Yes, and...


Q: (L) Gravity and manifesting on one side and manifesting a mirror image on the other...
A: Yes, and... Astronomical.


Q: (L) Okay, that relates to stars and planets... astronomical in terms of another universe,
an alternate universe composed of antimatter?
A: Yes, and....


Q: (L) Is this alternate universe of antimatter the point from which phenomena occur
or are manifested in our universe?
A: More like doorway or "conduit."


Q: (L) Is this alternate universe the means by which we must travel to 4th density?
Is it like a veil, or an abyss of some sort?
A: Think of it as the highway.


Q: (L) Is something going to happen in terms of interacting with this antimatter
in order to bring about some sort of transition to a new universe?
A: No. Realm Border is traveling wave.


Q: (L) Okay, you say "traveling wave," and then you say that antimatter is the highway.
Does this mean moving through antimatter or interacting in some way with antimatter
via the the impetus of the traveling wave, or realm border?
A: Bends space/time, this is where your unstable gravity waves can be utilized.


Q: (L) Utilizing antimatter by creating an EM field, which destabilizes
the gravity wave, allows antimatter to unite with matter, creating a portal
through which space/time can be bent
, or traveled through via this "bending."
In other words, producing an EM field, bringing in the antimatter,
IS the bending of space/time? Is that it?
A: Yes.


Q: (L) Unstable gravity waves... antimatter... destabilizing the gravity waves through
EM generation allows the antimatter to interact with matter which then creates a portal...
is it in the antimatter universe that all this traveling back and forth is done by aliens
when they abduct people?
A: Close. They transport through it, but most abductions take place in
either 3rd or 4th density.


Q: (L) Is this movement through the antimatter universe, is this what people perceive
in their abductions as the "wall of fire?" The coming apart. The demolecularizing?
A: No. That is TransDimensional Atomic Remolecularization.

Q: (L) Okay, if a person were passing into the antimatter universe, how would they perceive it?
A: They wouldn’t.


Q: (L) Why?
A: No space; no time.


Q: (L) Antimatter universe has no space and no time... so, the antimatter universe
is possibly where the poor guys of flight 19 are stuck?
A: Yes.


Q: (L) And you can get stuck in this place?
A: Yes. And if you are in a time warp coccoon, you are hyperconscious, i.e.
you perceive "zero time" as if it were literally millions of years, that is if the cycle
is connected or closed, as in
"Philadelphia Experiment."

08.11.96

Q:! (L) Is this Mars Rock in the news leading up to some definite, overt interaction with aliens?

(T) They told us, we know it, yes!
A: Gradually.


Q: (T) That’s what it’s all about. Now if they want to go to Mars to look for civilizations
and stuff, which they’re going to lead up to, and back to the moon here, and all this,
and they’re going to make Hoagland feel really good, because he’s right!
A: Notice how you heard nothing about the Mars Probes until the rock announcement?
The excavation robot spacecraft. One Probe is already on its way, another to follow.
No further explanation about "loss" of Mars Explorer.


Q: (L) What did happen to the Mars Explorer?
A: Blacked out. You see, ’Too risky.’ And too much too soon,
due to pressure from Hoagland and others.


Q: (T) My own opinion is that they’ve already been there, and they know what’s there.
A: No. Microbes are easier to swallow than humans in togas!

Q: (T) Cleopatra and Antony are not going to go over real big this week!
Especially with the Bible scholars.

(F) And the scientists! OK, you just mentioned that somebody from this planet
already launched a Mars Probe. A new Mars Probe, that no one in public knows about.
Because it’s never been talked about. So, it’s a secret probe. Who does it belong to?
A: Was secret US government.


Q: (J) When did it go up?
A: September of 1995.


Q: (T) Last September, a year ago. So, it’s gone for a year. It takes it a year,
two years to get there? Maybe not that long. So, it’s over half-way there at this point.
A: Yes. Next year.


Q: (T) Next year for the next probe?
A: Yes.


Q: (T) Is this going to be one of those public ones? A publicly announced one?
A: They both are.


Q: (T) What is the purpose of these probes?
A: Excavation to display living organisms.


Q: (T) Display?
(L) Yes, for public consumption. In other words, not only do we have a rock now,
that shows evidence that there was...

(T) Oh, display, as when they find it and dig it up, they’re going to show it on camera!
(L) Yes!
(T) Connie Couric will interview it!
(L) Right!
(F) First they said they found no evidence, then they said it was inconclusive...
Now, who the hell knows what they found! In revealing things, we’ll start with
fossilized life, and then move on...

(L) So, they’re going to display the discovery of living organisms on Mars to take
the next step to acclimate...
A: Yes.


Q: (L) So, in other words, this process is going to be something of an on-going thing,
and that all of these people who are cranking around about, you know, alien landings...
A: No faces, though.


Q: (L) There’s not going to be any ’Faces On Mars?’ They are not going to show us...
A: Won’t be revealed, what do you think happened with Mars Explorer?
Hoagland forced their hand.


Q: (T) What do we think happened to the Mars Explorer? I think they switched channels.
They just moved it from one communication post to another, and it’s doing exactly
what it’s supposed to be doing. And they did it in such a way, that the NASA people
really didn’t know what happened, so that when they were asked, they could say,
’We don’t know what happened to it!’ Because they really don’t know what happened!

(L) When we’re talking about this dealing with these Mars Explorers - is all this stuff,
or most of this stuff, coming from the 4th density manipulations of human minds, rather than...
A: Yes.


Q: (L)... rather than actual, physical entry and doing of deeds? Is that it?
A: Yes.


Q: (T) I have a question. They’re going to display live organisms, like, how did they put that
’Living organisms’? How big are these living organisms going to be? How advanced?
A: Teeny-tiny.


Q: (T) So, we’re still talking about microscopic organisms here?
A: Yes.


Q: (J) So, they won’t wave at us!
A: But these will be alive. Can’t you see the progression here?
"Don’t want to scare Grandma Sally Bible Thumper/Stockmarket Investor!"

08.17.96

Q: (L) All right, let’s get on to our questions here. Let me ask about the tetrahedron.
Terry, you ask it, because you know more about it.

(T) The Tetrahedron, triangle mathematics that Hoagland is working with in conjunction
with the Mars/Cydonia region where he supposedly discovered this...
A: Energy consolidator. EM Wave capturer.


Q: (T) Ok, so it’s an EM wave capturer. Does it also emit EM waves?
A: Close. Channels and enhances, when used properly, and in pristine conditions.


Q: (T) Hoagland is not talking about... whatever he’s talking about, as far as
the mathematics go, of the tetrahedral triangles within the sphere, which I’m assuming
this planet is calling the sacred geometries, but are physics-type things of different densities,
which may not actually be right. OK, this doesn’t apply just to Mars, this is, every sphere
has these same properties...
A: Yes.


Q: (T)... a golf ball, a base ball; I know they’re not perfect spheres, they have dimples;
all the way up to the sun, and so forth and so on, of any size, made out of any material,
as long as it’s a sphere, it will have the same properties.
A: No. Must be magnetized.


Q: (T) OK, it’s a magnetized sphere; something that has a magnetic field around it.
A: Yes.


Q: (L) Is the tetrahedral configuration a property of the magnetism?
A: No.


Q: (T) OK, my question is, the sphere has to be able to generate a magnetic field,
like the earth has a magnetic field, like Mars generates a magnetic field...
A: Or be magnetized by installation of internal magnetic generator.


Q: (L) OK, what’s the purpose of this? What’s the purpose of these tetrahedrons?
What are the...
A: Purpose is not proper term. It is a reflection of universal balance.


Q: (L) OK, well, this guy J__ says that they are designated by different monuments
on the planet’s surface...
A: Nonsense!!! Artificial constructed tetrahedrons are placed on strategic locations
on the planet’s surface in order to utilize magnetic fields properly.


Q: (L) Who places these artificially constructed tetrahedrons at these points?
A: The artificial constructors.


Q: (L) And who are they?
A: Whomever they may be. Nineteen degrees north and south.

Q: (T) Those are the numbers that Hoagland came up with, with his stuff. On most of
the planets, and our sun, we seem to have major events happening, or have happened...
A: Hawaii.


Q: (T) Yes, Hawaii, Puerto Rico... let’s see, 19 degrees north and south, Phillipines,
I think, is somewhere close, on the south side. Major volcanos...

(F) Phillipines is on the north side, that’s not in the Southern Hemisphere...
(T) I’d have to pull out a global map to see what the 19 degrees are.
On Mars, Cydonia resides at approximately 19 degrees, the Giant volcano,
the dead volcano on Mars is approximately 19 degrees, the stuff that they found on Venus,
the major things, are at approximately 19 degrees. The sunspots are approximately 19 degrees,
the red spot on Jupiter...

(L) Do the tetrahedrons spin within the sphere? Do these power points of the tetrahedron spin?
A: Energy fields flow in balance.


Q: (T) Is there... now, am I correct in the fact that there’s a direct relationship here
to the real Hebrew Star of David, to these tetrahedrals?

A: Yes.


Q: (T) Yes. So that that symbol is not a religious symbol, as such, but a very important...
(L)...power symbol.
A: Yes. So is pentagon.


Q: (T) So is the Pentagon? These are part of what humans describe as the sacred geometries.
A: Yes. You as Atlanteans knew this, and lived by it in many ways. For example,
the pyramid recharges by capturing exactly half the energy points, thus allowing
a positive imbalance buildup to be captured, then expended.

avatar
eye in the sky

จำนวนข้อความ : 141
Registration date : 18/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  eye in the sky on Tue Mar 16, 2010 11:42 pm

"That's Impossible!" (2009)

http://www.bibliotecapleyades.net/montauk/esp_filadelfia_1.htmbyNoel Huntley
from NoelHuntley Website

In the '30s the covert government (military) sought invisibility technology.
Scientists were called upon to develop a technology which could make objects invisible,
such as airplanes or ships. Some of the greatest brains were recruited: Einstein, Tesla,
Von Neumann
(mathematician). It appeared hardly likely though that human technology
was advanced enough to achieve the 'cloaking' phenomenon required. In fact at that time this was
the case and it was the Zeta aliens who provided the final details for a system to create invisibility.

Today we have the stealth technology which is claimed to be radar invisibility but in fact is
light invisibility. Airplanes, in particular, can be cloaked. Cloaking is quite an apt word since
the stealth technology is not five-sense invisibility. Invisibility is created by using powerful
electromagnetic fields to curve space around the object. Light thus bends around the object
and the object cannot be seen.
The military and scientists set up the battleship U.S. Eldridge with an electromagnetic system:

Tesla
coils, etc. but aided by the Zetas. What the covert government didn't know was that
the Zetas were merely exploiting them for their own ends. The aliens provided a hidden technology
which would create a wormhole, a rift or tear in spacetime.


In 1943 the first successful test of invisibility was achieved but much to the amazement of the military
and scientists the ship completely disappeared. When it returned the military insisted on using
a crew the next time in order to gain information on what happened when it disappeared.


It has been recorded that Tesla objected at this point and either resigned or even attempted
sabotage and was removed from the project. The ship disappeared and returned,
and the horrific effects of this have become fairly well known: insane crew with some of them
embedded in the hull of the ship.
Little known to the humans the experiment had to be conducted in August, 1943
as organized and influenced by the Zetas. This was due to magnetic cycles that
occur every 20 years in which a magnetic peak allowed easier transit across certain
dimensional bands of frequencies. For example, the electrical overtone (one pole of
the electrical/magnetic vortex) of D3 (dimensional band) connects with that of
the magnetic base tone of D4, creating a magnetic window.


These particular Zetas are the Zeta-Grey Rigelians from the star system Rigel in Orion.
The Guardian Alliance refer to them as the Futczhi. Zeta-Dracos are also involved as go-
betweens in humans and Futczhi relations. They motivated the government to create
the experiment in 1983.


The ship was temporarily teleported to a future time, to 1983, another magnetic peak.

The Zetas had succeeded in creating a wormhole (a vortex interconnecting
dimensions and times)
as part of their plan for expanding their implant grid system
and also creating spacetime pathways to the phantom matrix (a separated, walled-off
astral realm; a slow-acting black hole, the abode of the dark forces).

In addition, the Zetas used this dimensional window to bring in a fleet of spacecrafts,
secretly, to position them for directing coded electromagnetic D1 pulses at the Sun.
This can be achieved via astral dimensions within our Earth into the D2 Earth body of
which its centre is connected to the Sun centre through inner-space geometry.

The purpose was to misalign the Sun/Earth energy relationship which they accomplished,
and further to misalign Earth and parallel Earth (Tara) where D1 (Earth) connects to D4 (Tara).
(Earth is D1, D2, D3; Tara is D4, D5, D6.)

This would create a repulsion zone between Earth and Tara and prevent ascension
at the closing of the planetary time period of 26,556 years. We would then have to continue
to reincarnate in repeated cycles.

The result of the pulses directed at the Sun was to reverse the magnetic polarity into electrical
at the D1 level, causing the D1 vortices of Earth and Sun to repel. They also reversed
the D4 frequencies so that Earth would repel Tara - and further this would cause
misalignment in the other dimensions D2, D3, D5, D6.

This violation of the harmonic balance between these planets and Sun caused
increasing Sun flares between 1943 and 1972.
Astronomers became very concerned
about the dangers to Earth. In fact they predicted an explosion on the Sun by
about 1972 which would continue, with the possibility of destroying all life on Earth.


Fortunately the Sirian Council of the Guardian Alliance intervened. From theETs' point of view
in 1972 there would have been a red pulse released from the Sun, destroying all life on Earth.
The D1 frequency band corresponds to red in the spectrum; hence the name red pulse.
It is an intense expanding wave of ultralow frequency energy.

On August 7, 1972 scientists recorded the most intense flare ever but it was a puzzle as to
why it subsided. The Sirian Council had in fact intervened. The Sun's vortices were
out of balance but the correction was a major task and lengthy. A temporary solution was
to create a frequency fence around Earth to prevent resonance from the red pulse and
subsequent destruction of all life.
This procedure is described in the article on the so-called
"11:11".

In spite of the Zeta's plan of disrupting the alignment of the Sun, Earth and Tara, and preventing
ascension being thwarted, they nevertheless had succeeded in creating their wormhole in 1943,
a key item for a series of three such endeavors;
the other two at magnetic peaks in 1983 and 2003. The
Montauk books detail the events of 1983
in which the secret government were again induced and deceived into creating a time machine
linking 1983 to 1943 expanding and strengthening the 1943 wormhole.
The third experiment must be conducted in 2003, the last magnetic peak before 2012
and the ascension period.
The government must again be deceived into performing
another experiment which would reinforce the Zeta's implant network
sufficiently to form an effective frequency fence for the whole population
,
preventing the major aspects ofthe ascension from occurring.

The 1983 wormhole widened the rip of 1943 and linked the time periods successfully to their
Dracos-Zeta D4 time period - their base of operations. Note that these Zeta plans were
a hindrance to the competing alien faction
, the
Anunnaki, in their One World Order agenda
and they attempted to block the plan. The expanding wormhole network strengthened its
connection to the Phantom Matrix (also through their Falcon wormhole, and this so-called
Montauk vortex grid system can now radiate psychotronic mind control directives to the population).

The ET information in this article came from the Guardian Alliance material - A. Deane's Voyagers books

http://www.maximilliendelafayettebibliography.com/zeta_reticuli_and_anunaki_descen.htm


เบื้องหลังอิลูมินาติที่ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว

http://www.thewatcherfiles.com/

http://www.r2iclubforums.com/forums/showthread.php/15947-Malta-s-temple-Global-Warming-etc

Mystery of 11:11

The Number 11
Some interesting observations

11 August 1999 at 11:11 am there was a total solar eclipse.

21 December 2012 at 11:11 am the Mayan calendar ends.

In the astrological sense with the precision of equinoxes & the 26,000 years cycle of Earth
wobbling through the 12 signs of zodiac we are moving in to the new age of Aquarius and
Aquarius is the 11th astrological sign.

Returning to pyramid numerology and the significance of the number 11:
1234321 = 11:11 x 11:11
121 countries = 11:11
11 fatalities
In binary 11 stands for 3, which is the trinity. 11 x 3= 33. 33 is the number of 33rd degree mason.

The first plane that hit the world trade centre was flight 11.

Total number of crew on flight 11 was 11.
New York State is the 11th state of the US constitution.

September 11, 2001 is 11 years from 2012.
The world trade centre commenced building in 1966 and finished in 1977. It took 11 years to build.

On September 11, 1990 at 9:09 pm (11 years prior to September 11, 2001)
Bush Sr. made the very first speech entitled “towards the New World Order” at the UN.

Going back 60 years in time, on 11 September 1941 soil was broken to lay
the foundation of Pentagon.


The American NASA project to the moon was Apollo 11.

On the 11th hour of the 11th day of the 11th month, Remembrance Day is celebrated in Britain.

The word crown was derived from Anglo French word caroon, which is derived from
the Latin caroona. The year the word crown was first established was 1111 AD.

The 1972 Munich Olympics provided the first world stage for global terrorism and
the inclusion of the significant number '11' was anything but a coincidence.

11 Israelis were killed by Black September (the 9th month 9/11), a group with ties to
Yasser Arafat’s Fatah organization.

The Olympics were host to 121 countries. 121 divided by 11 gives 11.

Read more about this mystery of 11:11 here ==>>
http://www.december212012.com/articles/11-11/The_11_11_phenomenon.htm

http://www.metacafe.com/watch/1760518/alien_species_2_greys_and_reptilians/

http://www.bibliotecapleyades.net/andromeda/esp_andromedacom_7d.htm

http://www.nicap.org/articles/hillzeta.htm

Zeta Reticuli Aliens/ Bob Lazar 1/4


Zeta Reticuli Aliens/ Bob Lazar 2/4


Zeta Reticuli Aliens/ Bob Lazar 3/4


Zeta Reticuli Aliens/ Bob Lazar 4/4


Edit
http://www.boblazar.com/
ALIEN INTERVENTION WITH THE HUMAN RACE FOR 10,000 YEARS.

In the same blue-folder briefings which accurately represented the fields of study Lazar
and the others at S4 were involved with, were other briefings that involved the beings,
their motives and the historical involvement with this planet. A few of the briefing
dealt with claims the aliens made regarding their involvement with us. Lazar emphasized
that these were "simply words on paper" and even if truly documented,
they could have been lies on the part of the Reticulans.

With these disclaimers in mind, following is a list of those statements.

The Reticulans claimed to have genetically "externally corrected" our evolution up to
65 times over the last ten thousand years. Divided evenly, that would be one correction
every 150 years.

Humans were referred to a "containers". Unfortunately the aliens viewed us
simply as containers of genetic material. Literally, Genetic Cultures.

There was an uncomfortable amount of information on recombinant DNA methods,
and viral weaponry. It is speculated that viruses were used to genetically redirect
our evolution since viruses are the only organism that could attach to the human
and impart a new genetic code.

According to the aliens our religions were given to us so, as the aliens said,
"to prevent the 'containers' from destroying themselves". There were various
references to religious belief systems that currently exist today.

The Reticulans can exert a form of mind control on humans. This form of control is
best started when the human is quiet and relaxed. Sleeping is preferable.
Stimulated states of mind proved this form of mind control ineffective.

ฐานทัพ UFO

รัฐบาลสหรัฐเคยปฏิเสธการมีตัวตนของพื้นที่ 51 พวกเขาพยายามที่จะปิดบังอะไรไว้ หรือว่ามันคือ
ฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวถ้าหากมีคนถามว่าพื้นที่บริเวณใดในสหรัฐเป็นพื้นที่ที่ลึกลับที่สุด เราคงจะได้รับคำตอบว่ามันคือ
พื้นที่ 51 หรือ Area 51

นั่นก็อาจเป็นเพราะมีคนจำนวนมากอ้างว่าได้พบเห็นวัตถุบินลึกลับหรือ
ยูโฟ (UFO - Unidentified flying object)บินอยู่เหนือบริเวณนั้นบ่อยครั้งจนหลายคนสงสัยว่าบริเวณพื้นที่ 51 น่าจะเป็นฐานทัพหรือ
กองบัญชาการของวัตถุบินลึกลับ

เช้าวันทำงาน

ทุกๆ เช้าของวันทำงานจะมีคนอย่างน้อย 500 คนผ่านเข้าไปยังประตูทางขึ้นเครื่องบินที่มี
การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งอยู่ทางปีกด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
สนามบินแมคคาร์เรน ในลาสเวกัส เจ้าของพื้นที่ที่เป็นเขตหวงห้ามส่วนนี้ก็คือ
บริษัท อีจีแอนด์จี (EG&G- Edgerton, Germeshausen, and Grier, Inc.)

ผู้คนเหล่านั้นต้องบอกรหัสผ่าน "เจเน็ท" (JANET) ตามด้วยเลขประจำตัว 3 หลักก่อนที่จะผ่านเข้าไป
ขึ้นเครื่องโบอิ้ง 737 ที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆ ระบุว่าเป็นเครื่องบินของใคร
Janet (airline)http://www.ufomind.com/area51/org/janet/
http://www.planespotters.net/Airline/EG-G
EG&G (Janet Airlines) - Details and Fleet History

EG&G (Janet Airlines)
IATA
-
ICAO
WWW
Callsign
JANET
Airline Full Name EG&G Special Projects, Inc
Country
United States

Airline Founded 1972
Fleet Size 7 Aircraft
Average Fleet Age * 16.1 Years

สายการบินนี้จะออกบินทุกๆ ครึ่งชั่วโมงโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ทะเลสาบกรูม (Groom Lake)
สถานที่ลึกลับที่หน่วยงานราชการของสหรัฐปฏิเสธการมีตัวตนของมันเมื่อหลายปีก่อน

เขตทดลองเครื่องบินลับ

พื้นที่ 51 หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบกรูม นั้น
อยู่ห่างจากลาสเวกัสไปทางตอนเหนือราว 90 ไมล์
อันที่จริงแล้วพื้นที่ 51 เคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารแห่งหนึ่งของสหรัฐที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1955
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดสอบเครื่องบินจารกรรม U2

นับตั้งแต่นั้นมาก็มีการใช้พื้นที่ 51 เป็นสถานที่ทดสอบเครื่องบินจารกรรม เช่น เจ้าวิหคทมิฬ Blackbird (SR71)
เครื่องบินขับไล่ล่องหน F117 Stealth Fighter, เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 Stealth Bomber
อีกทั้งยังถูกใช้เป็นสถานที่วิจัยโครงการลับออโรร่า (Aurora Project)

เคร่องบินรบเหล่านี้จะถูกทำการทดสอบสมรรถนะที่บริเวณทะเลสาบกรูม เมื่อพวกเขาทดสอบเครื่องบินรบ
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงค่อยประกาศต่อสาธารณชนให้ทราบว่าบัดนี้กองทัพได้สร้างเขี้ยวเล็บอันใหม่ขึ้นมา

ประวัติพื้นที่ 51เดือนมีนาคม ค.ศ. 1955 เคลลี่ จอห์นสัน (Kelly Johnson) ผู้ออกแบบเครื่องบินจารกรรม U2
ได้รับมอบหมายจาก ซีไอเอ ให้ออกแบบเครื่องบิน U2 นอกจากนี้แล้วเขายังได้รับมอบหมายให้
หาสถานที่เพื่อใช้ทดสอบเจ้า U2 นี้ด้วย

เคลลี่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ โทนี เลอวิเอร์ (Tony Levier) นักบินที่จะทำการบินทดสอบเครื่องบิน U2
กับ ดอร์ซี่ เคมเมเรอร์ (Dorsey Kammerer) ไปสำรวจพื้นที่ร้างกลางทะเลทรายตอนใต้ของ
รัฐแคลิฟอร์เนีย, เนวาดา และ อริโซนา 2 สัปดาห์ต่อมาโทนีก็กลับมาส่งรายงาน เคลลี่ดูรายงาน
เปรียบเทียบสถานที่ทั้ง 3 แห่งแล้วก็ ตัดสินใจเลือกพื้นที่บริเวณทะเลสาบกรูม ในรัฐเนวาดา

ทะเลสาบกรูม มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกมากมายนับตั้งแต่มีการก่อสร้างฐานทัพขึ้น เคลลี่เรียกมันว่า
พาราไดซ์แรนช์ (Paradise Ranch - ทุ่งหญ้าสวรรค์) แต่หลังจากมีการทดสอบเครื่องบินจารกรรม U2
ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1955 มันกลับถูกเรียกสั้นๆ ว่า แรนช์ (The Ranch - ทุ่งหญ้า) ในความเป็นจริงแล้ว
ฐานทัพ(ลับ) แห่งนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็น ทางการว่า วอร์เตอร์ทาวน์ สตริป (Watertown Strip) ตามชื่อ
เมืองหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์คซึ่งเป็นบ้านเกิดของ
แอลเลน ดูลเลส (Allen Dulles) ผู้อำนวยการ ซีไอเอ ในสมัยนั้น

ที่มาของชื่อพื้นที่ 51

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1958
คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู United States Atomic Energy Commission (AEC)
ได้เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณทะเลสาบกรูม ร่วมกับกองทัพสหรัฐ เพื่อทำการทดลองโครงการลับๆ บางอย่าง
พวกเขาเรียกสถานีทดลองนี้ว่า สถานีทดลองเนวาดา (Nevada Test Site)คณะกรรมาธิการฯ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ แล้วกำหนดหมายเลขให้แต่ละส่วน
บริเวณส่วนที่เป็นฐานทัพนั้น ได้หมายเลข 51

นับตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฮอลลีวู้ดสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลับของรัฐบาลจึงมักจะ
อ้างถึงทะเลสาบกรูม แต่พวกเขาจะเรียกมันสั้นๆ ว่า พื้นที่ 51 ตามที่คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู
ใช้เรียก ถึงแม้ว่าการทดลองลับของ AEC จะเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 แล้วก็ตาม

ในปี ค.ศ. 1970 กองทัพอากาศสหรัฐได้เข้ามายึดพื้นที่นี้อย่างถาวรเพื่อใช้เป็นสถานที่ทดลอง
เครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆ ตลอดไปจนถึงการทดลองเครื่องบิน มิก 21และอาวุธทันสมัยอื่นๆ ของรัสเซีย ที่ทางสหรัฐยึดมาได้เมื่อปี ค.ศ. 1967

ปี ค.ศ. 1975 พื้นที่ 51 ได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในเขตจำลองการรบทางอากาศ
ภายใต้ชื่อรหัสว่า "ธงแดง" (RED FLAG exercise)
คราวนี้พื้นที่ 51 จึงถูกเรียกสั้นๆ ในชื่อใหม่ว่า "จตุรัสแดง" (Red Square) แต่ชื่อกึ่งเป็นทางการนั้น
ชื่อ
"ดรีมแลนด์" (Dreamland - แดนในฝัน) และในช่วงทศวรรษ 1970 ก็ได้มีการทดลองโครงการ
ด้านอวกาศและการทดลองเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดคือ "แทคอิทบลู" (Tacit Blue)


http://www.fas.org/irp/mystery/tacitblu.htm


ขยายอาณาเขต

ฐานทัพทะเลสาบกรูม ถูกขยายอาณาเขตออกไปอีกในช่วงทศวรรษ 1980 มีการสร้างสนามบินเพิ่มเติม
อาคารเก็บเครื่องบินถูกสร้างบนลานบินเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บซ่อนจากสายตาของดาวเทียมจารกรรม
ที่มีอยู่มากมาย อุปกรณ์สื่อสาร เรดาร์ และจานดาวเทียมได้รับการติดตั้ง ตึกราม อาคาร โกดังหลายแห่ง
ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ บนทะเลสาบกรูม คาดว่ามันถูกใช้เป็นกองบัญชาการของศูนย์ทดลองเครื่องบินรบ
ของกองทัพที่ถูกเรียกว่า ดีแทชเมนท์ 3 (Detachment 3)

แม้ว่าจะมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยแต่ก็ยังไม่วายถูกแอบลักลอบถ่ายภาพเนื่องจากพื้นที่รอบๆ
ทะเลสาบกรูมเป็นภูเขา ในปี ค.ศ. 1984 กองทัพสหรัฐจึงต้องขยายเขตหวงห้ามออกไปอีกโดยหวังว่า
จะเป็นการกันไม่ให้มีใครสามารถมองเข้าไปยังในบริเวณฐานทัพได้ แต่ก็ยังมีจุดที่สามารถใช้เป็นที่
สอดแนมได้อีก 2 แห่งห่างจากทะเลสาบกรูมไปทางตอนใต้ราว 12 ไมล์ คือที่บริเวณไวท์ไซด์พีค
(White Side Peak) กับ ฟรีดอม ริดจ์ (Freedom ridge) เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนอาศัยสถานที่ทั้งสอง
เป็นที่สอดแนมได้อีก ในปี ค.ศ. 1995 กองทัพจึงได้ประกาศให้เขตดังกล่าวเป็นเขตหวงห้ามด้วย

แต่เขตหวงห้ามนั้นได้แต่เพียงแค่ติดป้ายเตือนเท่านั้นไม่มีการล้อมรั้วแต่อย่างใดเพราะพื้นที่
เขตหวงห้ามนั้นกินอาณาเขตกว้างใหญ่เกินกว่าที่จะล้อมรั้วได้แต่ก็มีการจัดเวรยามโดยใช้หน่วยรักษาความปลอดภัยนิรนามที่พกอาวุธสุดจะทันสมัย
อีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เพราะมันสามารถแยกแยะได้ว่าผู้ที่บุกรุกเข้ามาเป็นมนุษย์หรือสัตว์ หน่วยลาดตระเวณนิรนามนี้
เรียกว่า
แคโม ดูดส์ (Camo dudes) ซึ่งจะมีหน่วยสนับสนุนทางอากาศที่ใช้เฮลิคอปเตอร์
Sikorsky HH-60G Pave Hawk คอยให้การสนับสนุนทางอากาศ


โครงการลับต่างๆ ที่ใช้พื้นที่ 51 เป็นสถานีทดลองนั้นค่อยๆ ทยอยจบลง เช่น
การทดลองเครื่องบินจารกรรมแทคอิทบลู เสร็จสิ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 การทดลองเครื่องบิน
ขีปนาวุธแอดวานซ์ครูซ (Advanced Cruise Missile) ถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 1992การทดลองขีปนาวุธ สแตนด์ออฟแอทแทค (Stand-off Attack Missile) ถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 1994
แต่ถึงกระนั้นกองทัพอากาศสหรัฐก็ยังคงตั้งศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่นั่น

ความลับในพื้นที่ 51

เป็นไปได้ว่ากองทัพอากาศยังคงมีภารกิจอื่นๆ ที่ไม่เป็นที่เปิดเผยในปี ค.ศ. 1989 สถานีโทรทัศน์ลาสเวกัส
ได้ถ่ายทอดการให้สัมภาษณ์ โรเบิร์ท ลาซาร์ (Robert Scott Lazar) ผู้ที่อ้างว่าเขาเคยทำงานในพื้นที่ 51


http://www.boblazar.com

โรเบิร์ท กล่าวว่าเขาได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาวิศวกรรมยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาว
ในพื้นที่ 51 มียานอวกาศรูปทรงกลมคล้ายจานจำนวน 9 ลำบินขึ้น-ลงในเขตหวงห้ามบริเวณที่ชื่อ S4
หรือที่มีชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า
บริเวณทะเลสาบปาปูส (Papoose Lake) ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสาบกรูม
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 ไมล์

เรื่องราวของโรเบิร์ทเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก มันทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุบินลึกลับ
ที่ผู้คนสงสัย เริ่มปะติดปะต่อขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ยานบินรูปทรงกลมอาจเป็นการทดลอง
ระบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกแน่นอน เทคโนโลยีน่าทึ่งเช่นนี้ต้องถูกปกปิดเป็นความลับสุดยอด

นอกจากนี้ยังมีการทดลองเครื่องบินจารกรรมที่มีความเร็วมากกว่าเสียง 5 เท่า โดยใช้
พลังขับเคลื่อนชนิดใหม่ เช่น พัลส์ เดโทเนชั่น เวฟเอนจิน (Pulse Detonation Wave Engine)
และเครื่องบินความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฮโดรเจน

การทดลองเครื่องบินที่มีความเร็วมากกว่าเสียงหลายเท่าหรือที่เรียกว่ายานไฮมัค (High-Mach Vehicle)
โดยสร้างเครื่องบินที่มีลักษณะเป็นลูกผสมระหว่างเครื่องบิน A12 และ D21 หรือที่เรียกกันว่า
ซูเปอร์วอลคารี (Super Valkarie) ซึ่งมีคนจำนวนมากที่เคยไปด้อมๆ มองๆ แถวพื้นที่ 51
เคยเห็นมันถูกบินทดสอบ

ยานอวกาศจากต่างดาว

จากคำกล่าวอ้างของโรเบิร์ท S4 เป็นสถานที่ใช้สำหรับศึกษา วิจัยวัตถุบินลึกลับภายใต้ชื่อ
โครงการ มูนดัสท์ (Moondust) บรรดาสิ่งก่อสร้างทั้งหลายถูกอำพรางอยู่ใต้พิ้นทราย
เพื่อหลบเลี่ยงดาวเทียมจารกรรมของรัสเซียโรเบิร์ททำงานในห้องทดลองร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งชื่อ แบร์รี่ คาสติลลิโอ (Barry Castillio)
นักวิจัยแต่ละกลุ่มจะถูกแยกทำงานในส่วนต่างๆ พวกเขาถูกจำกัดให้มีเพื่อนร่วมงานเพียงแค่ไม่กี่คน
แบร์รี่ เป็นเพื่อนร่วมงานเพียงคนเดียว ที่ช่วยโรเบิร์ท ศึกษาค้นคว้าเรื่องการขับเคลื่อนของยานอวกาศ

วันแรกที่โรเบิร์ท เดินทางถึง S4 เขาถูกนำตัวไปที่ห้องพยาบาลเพื่อทำการตรวจผิวหนัง เขาถูกทา
ด้วยสารหลายชนิดตามจุดต่างๆ บนแขน วันต่อมาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คดูว่าผิวหนังเขาเกิด
การพุพองหรือมีอาการแพ้หรือไม่

ไม่เพียงเท่านั้น เขายังถูกสั่งให้ดื่มสารบางชนิดที่ทำให้ร่างกายของเขามีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น
สารนี้ช่วยป้องกันเขา จากสิ่งแปลกปลอมที่อาจได้รับจากการสัมผัสวัตถุที่มาจากต่างดาว

สารที่โรเบิร์ท ดื่มนั้นมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นต้นสน และในคืนนั้นหลังจากที่เขาได้ดื่มสาร
สร้างภูมิคุ้มกันเข้าไป เขาก็เกิดอาการเป็นตะคริวที่ท้องน้อย ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นผลข้างเคียง
มาจากสารสร้างภูมินั้น ต่อมาโรเบิร์ท ถูกแนะนำให้รู้จักกับเรเน่ (Rene) ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเรเน่ เป็นใคร
และมีหน้าที่อะไรใน S4 เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอยู่ในส่วนของ S4 นั้นมีอยู่แค่เพียง 22 คนเท่านั้น
หัวหน้าของโรเบิร์ท ชื่อ เดนนิส มาริอานี (Dennis Mariani)

เขารู้จักเดนนิส ตอนที่ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัท อีจีแอนด์จี (EG&G) ซึ่งตอนนั้นยังมีสำนักงาน
อยู่ที่สนามบินแมคคาร์เรน ในลาสเวกัส แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ฐานทัพอากาศ เนลลิส
(Nellis Air Force Base)

ศึกษาข้อมูล

ในวันแรกๆ มีเจ้าหน้าที่พาโรเบิร์ทไปที่ห้องเล็กๆ ที่มีเพียงแค่โต๊ะและเก้าอี้กับแฟ้มเอกสาร
กว่า 100 แฟ้ม ข้อความในแฟ้ม ล้วนเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยี
มนุษย์ต่างดาว เขาใช้เวลาวันละครึ่งชั่วโมงในการศึกษาข้อมูลในแฟ้มเหล่านั้น

ข้อมูลในแฟ้มเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นบทสรุปให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่มาทำงานใน S4 ว่า
งานที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้ทำนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างพิภพ โรเบิร์ท ได้เห็นการทดสอบบิน
ของยานบินรูปทรงประหลาดและยิ่งตกใจมากขึ้นอีก เมื่อเห็นรายงานเขียนว่า

มีการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวมานานกว่าหมื่นปีแล้ว!


โครงการที่โรเบิร์ท ทำอยู่นั้นเป็นส่วนย่อยของโครงการใหญ่ เขารับผิดชอบเรื่องการค้นคว้า
การขับเคลื่อนของยานอวกาศต่างดาวและบทบาทของแรงโน้มถ่วงเพื่อใช้เป็นสื่อในการขับเคลื่อน
ภายใต้ชื่อ โครงการกาลิเลโอ (Project Galileo)

โดยปรกติเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนจะไม่ได้รับอนุญาติให้มีการติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ
แต่ในกรณีของโรเบิร์ทนั้น เขาต้องอาศัยความรู้ในแขนงอื่นด้วยจึงทำให้เขาได้รับอนุญาติ
เป็นกรณีพิเศษให้ทำการทดลองร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มอื่น

หลากหลายโครงการ

โครงการไซด์คิก (Project Sidekick) เป็นหนึ่งในสองโครงการที่โรเบิร์ท ได้รับอนุญาติให้รู้ข้อมูล
ได้บางส่วน มันเป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องอาวุธลำแสง (Beam Weapon) ที่จะถูกติดตั้งบนเครื่องบินรบ
อาวุธลำแสงนี้ ต้องอาศัยความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงและการรวมแสงให้เป็นลำ อาวุธชนิดนี้
มีอำนาจการทำลายล้างที่สูงมาก

โครงการลุคกิ้งกลาส (Project Looking Glass) เป็นการศึกษาเรื่องกฏกายภาพของ
การมองเห็นและผลกระทบต่อเวลาและอวกาศ
ในการสร้างแรงโน้มถ่วงจำลอง และเช่นกันว่า
โครงการนี้ต้องอาศัยความรู้ทางด้านแรงโน้มถ่วงและการควบคุมมัน

การทดลองในโครงการกาลิเลโอ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โรเบิร์ทได้เห็นรายงาน
และหลักฐานต่างๆ ที่พิสูจน์ถึงความถูกต้องของมัน ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าโครงการอื่นๆ ที่ทำใน S4 นั้น
ก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน แต่โรเบิร์ท ก็ปฏิเสธที่จะถือเอากรรมสิทธิ์เหนือความสำเร็จนั้น
เขากล่าวว่ารายงานการวิจัยที่เขาทำขึ้นเป็นเพียงแค่ตัวอักษรและรูปภาพบนแผ่นกระดาษเท่านั้น

ไม่ว่าการทดลองที่พื้นที่ 51 จะเป็นอะไรก็ตาม ก็ยังมีผู้คนที่อยากรู้อยากเห็นเป็นจำนวนมาก
ได้พยายามสอดแนมเข้าไปใกล้เพื่อบันทึกภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ดีว่า
มีการทดลองเครื่องบินหรือวัตถุบินได้บางชนิดที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมันมาก่อน


All that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing!!
Silence means APPROVAL!!
avatar
eye in the sky

จำนวนข้อความ : 141
Registration date : 18/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Wed Mar 17, 2010 1:23 pm

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/matrix_brainwashing/index.htm"THEY are the gatekeepers.THEY are holding all the keys, THEY are guarding all the doors,"
Morpheus, in "The Matrix"

"The Cold War ethics is over"
(Al Gore, US Vice-President and candidate for the 2000 elections) (May, 2000)


IF YOU HAVE HAD ACCESS TO THIS TEXT IN THE INTERNET,
IT'S BECAUSE THEY HAVE ALLOWED YOU TO.
THINK ABOUT IT.


Contents
1 - Introduction

2 - The Formation Of The Prison

3 - Analyzing And Listing The Keywords

4 - Deconstructing Their Speculation - Part I

5 - Quick Reminder - They Will Label This Page For Your Mind

6 - Deconstructing The Keywords

7 - Constructing Your Anti-Giving Up Safeguard

8 - Deconstructing Their Speculation - Part II:
8-A) There Is No Game

8-B) The Praises Are False

8-E) There Is No Gift To Receive - Only Tools To Work

8-G)
The Keywords Exist Only In The Stage-World

8-H)
"Delirium Trumans" - The Trumanization Of The World Around You

9 - Deconstructing Their "News"

10 - Quick Reminder - Practical Tips

11 - Quick Reminder - Customizing The Exercises For Your Needs

12 - Deconstructing Their Sick Key Ideas And Its Derived Speculations:
12-A) There Is No Payment - Deconstructing Their "Auric Sacrifice Doctrine"

12-C) Your Beloved Wife Is Not Your Mother (Or Your Beloved Husband Is Not Your Father)

12-D)
Kundalini Is No Fire

12-E)
There Is No "Going Back Home":

1. General Concepts
2.
'Going Back Home'Versus Vampirism
3.
Erasing Your Personal History
4.
Your Beloved One As A Dentist - Generic Alleged Impediments
5.
The Three Types Of Vampirism And The 'Going Back Home' Inducement:

5.I - The Vampirism Rooted In The Opposite Sex In General
5.II -
The Teen-Rooted Vampirism

(Especially Male Vampires Towards Teen Girls)

7. Accustoming Your Brain With The "Going Back Home" Premise
8.
The Psychologist Approach - "Debunking" True Love In The World Of Thought Control

9. Complementary Optional Procedures - Reinforcing Your Position As The Owner Of Your Destiny
10. Creating Your Reality - Belief Generates Experience
11. Emptying Yourself - And Understanding The Foreign Lizard's Heart
12-F) Dismantling Distorted Nomenclature Over Some Of The Main Keywords

12-G) Going Over "Vampirism"

12-H) Comparisons - Looking Through The "Looking-Glass"

12-J) Reflected Thoughts, "Looking-Glass" And Subliminal Prejudice

12-K)
Deconstructing Idolatry In The Stage-World

12-N)
Alleged Character Restrictions To Form A Couple

13 - Quick Reminder - Using The Right Label ... Or Not

14 - Deconstructing Their Speculation - Part III:

14-A) The Reality Fishing Techniques
14-B)
The Reality Cloning Techniques
14-C)
The Behavior Inducement Technique

14-E) Some Of Their Rules Can Be Bent, Others Can Be Broken
14-F)
The Dispersal Technique - Undermining Your Visualization
14-G)
The Reductionist "Corral" Technique - Limiting Your Reality In Space Or Time
14-L)
The Pretended Seriousness Technique - Manipulating A Task They Charge You In Your Stage World
14-M)
The Invented Little Stories - Reinforcing Their Description Of Reality
14-O)
Valuing Their Performance In The Stage World
14-Q)
The "Mathematized Feeling" Technique - Trying To Inculcate A New "Love" In Your Mind

15 - Quick Reminder - Suggested Archetypes For Generic Uses

16 - Deconstructing Their Speculation - Part IV:

16-A) Denying The Truth - The Pretended Naturalness Technique

16-B) Denying The Truth - The "Hurricane Is Not Over" Technique

(Denying The Passage Of The Hurricane Through Your City Years Ago)


16-C) Denying The Truth - The "Hurricane Has Never Existed" Technique - Trumanizing Your Past

16-E) Question Reality - Noticing Little Incongruities In The Very Structure Of The Stage World
17 - Deconstructing Your Nightly Dreams

18 - Deconstructing Their Speculation - Part V:

18-B) The Horse Movements
19 - Plan B - Using Antonyms

20 - Additional Information

The Allegory of The Alien


(If you're a neutral person or a character of Our Side, the link above is for you)
This is an illustrated allegory in sixteen chapters about the alien intervention on Earth,
where the two alien groups that operate with characters living in the terrestrial society
masquerading as humans were euphemistically called "the Confederates of Nirvana"
and "the Consortium of Animals from Dragonia".

It presents details about the principles of alien teleportation, how and why alien clones
are used on Earth, the alien technique of human mimicry used to operate on
the "jungle Earth", and the rules of the secret alien war between these two groups on
the surface of Earth.

Terrestrial countries are ironically designated as "tribes" in order to consider the alien
point-of-view. In some chapters, terrestrial concepts as diverse as money,
fallen angels, angelic beings or pristine conception are given a new treatment.

A down-to-Earth approach establishes a connection between the choices of your personal life
and which alien characters already inserted in your social circle of relationships in
the terrestrial society you're going to attract, as well as the consequences of this attraction:
an alien crystal or an alien implant inside your head.

Brief references to specific shows or movies like "V", 'Star Trek - The Next Generation",
"The day the Earth stood still" and "Wag the dog" are merely illustrative...


Additional Information

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Fri Mar 19, 2010 11:39 pm

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_obama35.htmby Niara Terela Isley
Denver Extraterrestrial Contact Examiner
August 10, 2009
from Examiner Website
Step 1: Abolish the National Security Act of 1947 Signed into law by President Harry S. Truman
the same month and year as the July UFO crash at Roswell in 1947, the establishment of this piece
of legislation was ostensibly, in part, to keep the public from knowing that the UFO/ET phenomenon
was real and to allow that technology to be studied, researched and perhaps be back-engineered.


It allowed for a great deal to be hidden from the public “FOR REASONS OF NATIONAL SECURITY”.


President Barack Obama: A possible disclosure administration?

The problem with the National Security Act of 1947 is that this legislation quickly became
a “carte blanch” for ambitious people desiring personal power and wealth to begin to do
a broad range of things behind a legal and nearly impenetrable curtain of secrecy that
could not be touched or investigated due to said “reasons of national security”.


This gave unprecedented power to people who were quickly corrupted by this
total shield from public view who began abusing that power and using that curtain
of secrecy to hide all manner of unsavory, even heinous, activities, such as the importation
of German scientists after World War II through Project Paperclip, leading to
mind control experimentation and abuses and broad monitoring of the general
population from childhood on through standardized testing in schools
,
looking for individuals who could be used or exploited to serve the personal agendas
of those protected behind National Security Act of 1947 secrecy.

The National Security Act of 1947 came to be less and less about “national security” and
far more serving the personal agendas of those individuals working in powerful positions
behind this legal wall.


From the now-well known experiments with LSD to create a super soldier who would follow
any orders without question, to the mind control experimentation finding it's way more
and more into the mainstream via whistle blowers and some select documentaries, including
one that aired on the History Channel, information is leaking out through cracks in that wall.


Add to this the reality of extraterrestrial technology kept secret and sequestered
in military and corporate black projects
, when it's release and implementation to the public
could have perhaps averted or mitigated the environmental crises now looming over
the entire world, we have a whole chain of events begun with the implementation of this
1947 legislation that have put the interests of a few ahead of the well-being of the nation's
and the world's populations.


In a country with a carefully rendered Constitution and Bill of Rights set in place to prevent
undue gatherings of power in the hands of any one individual or group, grounds are excellent
to abolish the National Security Act of 1947 on grounds that it is unconstitutional – and a stain
on the honor of a country that has called itself “the land of the free, and the home of the brave.”

Step 2: Countering resistance
If President Obama was to encounter resistance or stonewalling from the military-industrial complex,
at that point he could call in the 400+ Disclosure Project Witnesses (video) in a nationally televised
and webcast disclosure conference, including representatives from countries around the world
who have been releasing their previously classified UFO files.

A variety of other former government insiders and whistle blowers in other areas could likely
be found and brought forward as well. This would take the information to the people,
where it now belongs, and perhaps always should have belonged.

Step 3: Amnesty in exchange for helping implement environmentally-healthy technologies
An offer of amnesty could be extended to all who are willing to come forward with
what they know about extraterrestrial or other suppressed technologies,
how they operate and how they can be implemented in an energy-conversion
transition to decisively end all use of oil and coal-based technologies
as soon as possible.

Serious crimes, such as murder and mind control abuse committed under
National Security Act of 1947 secrecy would need to be reviewed for amnesty on
a case by case basis. Individuals committing serious crimes and identified with
a proclivity to try to continue such abuses under some other guise of secrecy
need to be incarcerated for public safety.
Amnesty would not be able to be
granted in such cases.

Step 4: Exercise of “Eminent Domain” and transparency of development and
implementation at every level and stage

When the various technologies are revealed, exercise the government's prerogative of
eminent domain” to bring such information and technology within guidelines and facilities
where it can be fully developed for the global public good. As was not done in the past,
enact full transparency of all aspects of this energy transition.


Put an end to “need to know” compartmentalization and allow all members working on
the project to work together synergistically and in concert so that the work can be done
in the fullest and most efficient way possible, so that the whole can be viewed by all
and understanding and insight applied to the project as a whole.

To mitigate any losses or perceived losses on the part of corporate interests, offer a amnesty
in exchange for dropping any criminal charges against them, including pursuing knowing
and wanton environmental destruction for personal gain, at the cost of millions of lives to date
and potentially causing billions more deaths due to environmental catastrophes;
said corporate owners, board members and CEOs knowing full well the consequences of
their actions while also suppressing and sequestering technologies that could possibly
have averted such tragedies.

Step 5: End all use of nuclear weapons and energy plants
Stop all engagement with nuclear armaments and energy plants and open dialogues with
all countries with rudimentary or full nuclear capability to disarm and close down plants
with offers of new energy alternatives.

Step 6: Preparing the public for contact
All information, official and unofficial, regarding contact with extraterrestrial beings of any kind
could be addressed publicly in a subsequent press conference to the first one, helping to
prepare the public for the actuality of extraterrestrial reality and contact. Community groups
and liaisons could be created to help people discuss and adjust to the prospect of contact.

There have been perhaps hundreds of films made over all the years of movie-making
putting out myriad extraterrestrial scenarios, from friendly contact to invasions of
the worst kind. New documentaries made, sorting available truth from fiction
could be made and circulated to help people adjust to the reality of
extraterrestrials and reduce fear.


This preparation for contact would help the millions of people around the world who have
had abductions or contacts who have had to keep such encounters secret due to official denial
and ridicule and allow them to get real support and begin to understand their experiences
in a larger context.


Depending on their level of integration of their experiences, some of them might be able
to step into information disseminating roles with the public and be interviewed
for “contact” documentaries.


They could share their perceptions and insights about these beings from other worlds
from their own contact experiences.

Step 7: Extend an invitation for full, open contact with extraterrestrials
The cessation of nuclear activities could send a clear signal to extraterrestrial intelligences
engaging humanity at this time that we are becoming ready for full open contact. Through
a publicly televised press conference, invite contact and take a leadership role in initiating
a forum for developing friendly and beneficial relations with our extraterrestrial neighbors.


Since there are some extraterrestrials who look just like us,
there are sure to be some listening.


hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sat Mar 20, 2010 12:45 am

http://www.bibliotecapleyades.net/marte/esp_marte_60.htm

by Ki’ Lia
February 2010
from 2012GoddessCosmos Website

My recruitment into a classified project involving Time & Quantum Access Technologies
and Gaia’s urgent call for Disclosure
* NOTE:

This a section for beginners to global conspiracy knowledge.
For those who are already informed, you can skip to the core Mars Colony
recruitment story here below.


THE NECESSITY OF UFO/ET DISCLOSURE


Like many who are awakening in these End Times or Shift of Ages,
I know I am a spiritual being having a temporary human experience.
The challenges are rough, yet what’s on the other side is beyond imaginable.

Always unfathomable to me is how very little our current reality is based on true wisdom,
compassion and the laws of nature. How much longer are we going to endure
the lies of society… from media, politics, religion, money, science... to the lies within
all of us as human individuals? How much longer are we going to let our planet devolve?
Be overrun by the elite game players of war, famine, disease and negativity?
How much longer are truth-tellers, dissidents and revolutionaries going to be ridiculed,
shut down, silenced or even killed?

What if after dozens to hundreds to thousands of years of the cover-up of our real star
origins and neighbors, the truth comes out and the world finally knows that
we are not alone in the universe?

How could the truth of this magnitude be kept hidden for so long?
How and when could mass Disclosure happen? How will the world change?
How can we prepare?

Disclosure has been a major 'meme' accelerating in the alternative media.
It is the tangible form of the ‘Ascension’ or consciousness movement –
this expansion beyond our physical form and the returning to our true eternal selves
as originating from the stars.

Disclosure involves a highly complex set of topics: exopolitics, UFO sightings & crashes,
ET contact, free energy & quantum travels, alternative medicine, metaphysics, psychic abilities,
secret societies & Global Elite NWO agendas, Mayan Calendar & 2012 prophecies,
Atlantis & ancient civilizations, return of Divine Feminine & Sacred Union, common origin
myths of world religions, geomagnetic & solar system changes, sacred geometry,
the endless rabbit hole, etc...

I used to read books on conspiracies (like David Icke’s Biggest Secret),
which were very fascinating and resonating to me about what was going on at this crazy
planet in all its multi-layers. However, I didn’t fully grasp how deep the rabbit hole was
or how I could ever possibly be related to a global conspiracy until I encountered
this Mars colony project that I will be describing later here.


Despite being naive to how evil deliberately deceives and manipulates, I always was
trying to unlock what was happening. I knew I was being led into something full of
treachery, yet I remained conscious and alert.

For those just entering these topics, be excited, discerning and forewarned.
For quite some time, these things have been ridiculed and suppressed as the fringe,
loony and out-there by fierce, unethical government-sanctioned operations
(i.e., 1950's CIA Robertson Panel). A disinformation campaign is a cleverly packaged
message alternating between phrases of truths and lies, which leaves the receiver
confused, disoriented or indifferent.

Many times however, the ET/UFO disinformation operation is so embedded into
a culture (in mainstream as well as alternative media) that it becomes part of the esoteric
truth canon, and it’s hard to tell fact from fiction, except for the genuine and
investigative seer. These fields of study have been corrupted and distorted so much that
the gems of absolute truth are few and far between.

In a higher perspective, if these mass institutional lies are still happening, then we as
a collective society is still playing the patriarchal, divisive game of abuser and victim.
External forces are only responding to a polarity within us.


When we activate the forgotten Goddess out of her long silence or oppression,
then her harmony will balance the etheric realms and in turn a physical tipping point
or critical mass that will trigger Disclosure – this revealing of the shadows of the planet
and catapulting us into love.

How can we navigate and sift through this rapid influx of information coming from
all over the place, especially this World Wide Web? How do we reconcile all
the various prophecies about 2012 and beyond, and create and prepare for
our collective future?

Famous prophets throughout the ages have warned us about being on a timeline of
catastrophe. Famous prophets have given us grand visions of a timeline of enlightenment
and transcendence. Many prophets, not so famous, have been also apathetic and
cynical about any change happening.

Anybody who claims to know all the answers is false.
Anybody who claims they are the only one able to save humanity is false.

It’s a collective effort, and no one in a human body knows everything.
Trusted leaders will make their mark, but each person has her/his unique
and precious role.

Some of the popular prophets can be seen as time travelers who are accessing
different timelines when the things they are predicting for this current timeline
have already occurred. When their prediction is made here in this timeline,
the vibration of the words and message cause a ripple in the matrix or
Butterfly Effect’ that inevitably changes things.

Scientists who make theories and predictions based purely on 3D empirical evidence
without factoring in their interfacing consciousness, or the ‘observer effect’ in
quantum physics, are missing a whole lot of truth. While the hard data might be accurate,
a forecast about the future would be faulty without the consideration of the power of
people’s consciousness and intent to alter events.

The awakened collective and Mother Earth Gaia are orchestrating this shift.

She is the voice of true change, compassion, divine justice and forgiveness.
When we speak with her guidance and voice, we will dissolve the masculine dominance
that has been happening in the past few thousand years and create a sacred marriage in
the universal matrix of reality.


Out of this union, the divine child is born. We all will be reborn.
SUMMARY

This is a glimpse into a personal experience of how a few years ago I, Ki’ Lia, got recruited into
an extremely dangerous mission to Mars, and my strange and profound encounter with
secret society agents and their use of time and quantum access technologies
to manipulate our collective evolution.


This is a revelation about how government agencies currently have been establishing Mars
as a survival colony
and how the widely-prophesied date of 2012 has been seen as diverging
into two major timelines, either catastrophe or transcendence.

While those not familiar with any of these concepts might find my story unbelievable
and shocking, my story is organically emerging and being normalized in an exopolitical context
as established by many courageous new and longtime whistleblowers and researchers of
classified trillion-dollar Black Budget projects. I’m not asking anyone to believe in any particular
ideology or philosophy, rather I’m sharing my genuine experiences and understandings in hopes
that others will explore and pursue the truths apart from the lies as fed to us from all angles in society.

I was recruited as an interdisciplinary designer and futurist who has been consulting
and collaborating with many renowned new paradigm leaders.

Primarily though, I have been a virtuoso artist in music, design, dance and writing,
who has exhibited numerous praised works. I am also a multidimensional guide
who has given hundreds of transformative readings and healings. I am also a human with
the spectrum of emotions and flaws, who is vulnerable to this negative world.

With an arts degree from Stanford University, I have been developing sacred song-dance rituals
and a holographic theater model in relative seclusion, but am now publicly emerging to stand with
other truth-tellers.

I am critically urging all world leaders and governments to disclose their engagement with UFOs
and extraterrestrial civilizations and their core cover-up of life on Mars. I believe this information is
unethically withheld beyond ordinary reasons of security. And time is running out for humanity
to awaken from our slumber.

We all have a universal right to know and to live prosperously, so I am asking all citizens to be
educated about our stellar history and destiny, as hidden in plain sight throughout all of society.

With the keys to unlock our highest knowledge and potential, I believe we can build together
an unprecedented, enlightened civilization.

PREPARATIONS AND INITIATIONS

I grew up as precocious and ‘psychic’ but didn’t have the metaphysical language to express
my worldview until my late teens when I was exposed to more of the radical culture of
my birthplace San Francisco. I knew I was very different, like the storied alien
who got dropped and abandoned on Earth.


Unusually fascinated with the intergalactic storylines of Star Wars and Star Trek, I had little idea
though that they contained variations of the truth of the multidimensional tales of our universe.


In the rapidly rising UFO/ET Disclosure movement, respected whistleblowers consistently state
that the genre of science fiction was created to hide classified secrets and perpetuate disinformation
about governments’ engagement with alien species and worlds (see interview with military
whistleblower Bob Dean). I had great visions of the future and/or memories of the ancient past of
advanced Space Age or Golden Age civilizations, and was driven to build holographic temple-theaters
for music, dance, art, storytelling and journeying into inner and outer cosmos. However, my throat felt
suffocated and my body was paralyzed, and I felt that nothing I could do or say could ever match
the perfection of Source or a Force of Nature that I knew so well deep within.


I could not understand how people were completely out of touch with their spirit and were not
making every moment dedicated to serving a Utopic vision of the future. I gained my degree in
the arts from Stanford University, as well as several certifications from leading-edge schools.
When I was in college, my psychic sensitivity was immense, and my womb and entire body felt
bombarded constantly by global doomsday thoughts.


I could barely watch the news, as the shock and brutality of war and poverty just
devastated my entire system.

Later, through much corroboration, I would realize that I probably sensitively was picking up
and being directly hit by heavy negative frequencies transmitted from underground military labs
as revealed by a scientific insider (Leuren Moret, see below video), which would relate to
an agenda of a scientist I would later encounter in my Mars recruitment.

To outsiders, I appeared to have high spiritual and physical health, while reputable holistic
physicians did confirm my longtime, hidden symptoms of PTSD and electromagnetic targeting;
and trusted psychics would mention my being under heavy etheric attack.

What I knew then was that what I was experiencing was the Earth’s wounds as my own,
and I had to go through the archetypal wheel of human experiences to grasp and transform
that pain. I would accelerate through a decade long series of nonstop tests and trials, including
mediating highly unusual tragedies and experiencing physical illnesses or emotional crises
as premonitions before major global events such as 9/11, Iraq War and natural disasters.


Receiving numerous supernatural signs and omens, such as angelic light, flashing stars and
UFO sightings, were critical in helping me to understand what was happening and the meaning
of my path. I acquired great strength in recovering quickly and finding the next, greater level
of my mission.


Frantically studying and researching for answers and cures, I was strategizing all sorts of
multidisciplinary projects based on the ‘Gaia’ theory and our vital spiritual, ecological and
societal interconnections – also called the Universal God/dess blueprint (Isis, Venus, Shakti
and her thousand names), not the cliché glamour or New Age goddess, but the ancient and
timeless Mother force, unified with the Father force, to govern the elements, cosmic spheres
and all life cycles through unconditional love and wisdom.


With huge ambitions, I was urgent to find others who wanted to end global tyranny and
to remember and rebuild ultimate Paradise on Earth.

Many missing puzzle pieces of my journey began to fall actually into place in my late 20’s,
when I encountered something extremely dangerous concerning a Mars colony, global security,
the fate of the human race and the famous date of 2012 – a potent marker embedded in
my spiritual DNA and the basis of my ongoing interdisciplinary research.

My account here of my experience with this Black Ops project is based on years of meditation,
various spiritual practices and attunement to my ‘Higher Self.’ It’s not derived from any sort of
implanted memories or hallucinations.


No one has ever doubted my integrity, however if anyone in the future does, I stand strong to
my truth, and many people in my life stand witness to me. As a creed in whistleblower lands,
the best and safest place to hide is out in the open, and so I am choosing to come forward.


Also, I have nothing more to lose. And everything to gain in helping humanity grow.

RECRUITMENT BASED ON TIME VIEWING TECHNOLOGIES

This is the part of my path I shared with my friend Laura Magdalene Eisenhower,
who is an incredible healer, guide and creative soul.

Right after 9/11 and in the midst of much global turmoil, we synchronistically met at
a psychic program, where we were recognized for our charismatic presence and accurate skills.
Encountering her vibrant and free-loving spirit and seeing her symbol-weaving ancient story
in her tattoos and talismans, I felt an instant recognition.

Realizing we had been experiencing parallel traumas, since childhood and in the program,
we also left the place at the same time.

Several years of friendship later, in the spring of 2006 in Washington DC, I met her and her
new romantic partner, who I will call Agent X. He claimed to know himself archetypally
as Joseph of Arimathea/Osiris/Orion and affiliated with different, interlinked secret societies, e.g.
Knights Templar and Freemasons.
He and Laura quickly formed an intimate relationship,
and I helped conduct a ‘Divine Union’ rites of passage for them.

Agent X revealed that his group had identified her through her bloodline, as the matrilineal
great-granddaughter of 34th U.S. President Eisenhower (and the Allied Commander who
defeated Hitler). As well, they knew her as a unique reincarnation of Magdalene/Sophia/Isis
(ever since she was young, many psychics have recognized her).


He also said his group was interested in her twin sons, who they knew as Romulus and Remus
(founders of Rome) and the hero twin archetypes in the Mayan prophecy.

They had a list of male partners, who she could be with in possible timelines, and he was
one of them. They targeted her (especially her heart) and these men through electromagnetic
or psychic weaponry, and indeed many men tried to destroy her throughout her life.
Agent X admitted that he (as well as his parents) was implanted with a chip and had a multiple
personality disorder, which involves very sudden robotic and abusive behaviors.


This is the typical profile of someone who was subjected to well-documented
MK-ULTRA experiments and multi-generational occult ritual abuse
.
While Agent X didn’t reveal what he knew about me or how I could have been identified
in various timelines, Laura herself has confirmed to me my own inner knowledge of my very few
incarnations. Like her, I’ve met also a series of men who were variously Nazi manipulated and
ET abused since childhood and who created very uneasy environments for me.


Their data about Laura and her partners were seemingly gathered through a time viewing device
(which they had called ‘Looking Glass’) or ‘Orion’s Cube’ or possibly through remote viewing or
even time travel – all part of their cadre of top classified technologies (already disclosed in
increasing black projects literature).

Credible whistleblowers have proposed too that I could be a ‘person of interest.’


This includes lawyer Andrew D. Basiago who was recruited into DARPA’s Project Pegasus
in the 1960’s-70’s to teleport to Mars based on Tesla technologies, and who also attests
to the use of time devices known as ‘Chronovisors’ in order to collect data about future leaders,
as well as able to track past lives:


Also, another insider, time scientist and ex-Air Force employee David Lewis Anderson
(below video), recently has resurfaced in public to confirm the experiments of time travel and
Project Pegasus activities, and how the misuse of time technologies is an issue that can’t be
at all underestimated.

MISSION TO MARS

Meeting Agent X for the first time, he gave me much confidential and startling intel
about what he and his group knew:


In the context of these profound shifts in the universe, Agent X discussed his brilliant vision
for a new space initiative – an awe-inspiring plan to explore the next frontiers of space in service
to mankind’s unity and consciousness expansion.

His plan included:


 • a colonization mission to Mars or Moon as a commercial-government-academic partnership
 • a separate, firewalled academy to train new explorers in multidimensional living
  and prepare the public for First Contact with ETs.

He designated me as the main fundraiser for the space initiative as well as the head of his proposed
academy. He intuitively saw that I was destined to do this and greatly encouraged my initiative.

This vision to terraform Mars and develop a 21st century Starfleet Academy activated
my childhood sparks to venture through space. Though to be given an opportunity to help
colonize off-worlds was something I would never have thought of in a million years.
Having never shied away from an adventure, I dove right in and started adapting my lifelong
temple-theater vision.

In congruence, I also just had started working with a futures nonprofit think-tank on
another quixotic plan – a world-class ecocity project that could exemplify, foster and
network emerging sustainable hubs around the planet, which are urgently necessary to
resettle rapid, mass migrant populations.

Moreover, in my typical over-committing style, while I was formally consulting for small leadership
trainings and web start-ups, I was developing a venture philanthropy model that could fund
many landmark projects with my collaborators, who were all leading pioneers in sustainable
building, integrative health, virtual entertainment and telecommunications.

We all had great individual drive and pragmatic solutions to help mankind, yet what we needed
was a solid, cooperative and financially rewarding infrastructure, which is what Agent X was
looking for as well.

My science and business background wasn’t extensive, but as a quick multidimensional learner,
I could immediately spot key alliances and best of breed technologies. I had made links to
significantly wealthy people for my various ventures, but I continuously questioned why the heck
with all their connections would they want me involved.

Well, Agent X recognized my leadership and visionary skills, and wanted funds coming
through his intimate allies, in order for him to achieve some equal footing with his senior advisors.

He assembled a core team headed by chief scientist Dr Harold E. (Hal) Puthoff, the well-documented
scientist of zero point field physics, HAARP, remote viewing and mind control technologies,
who was educated at Stanford and sponsored by the CIA, various government agencies
and private corporate interests.

Agent X proposed a board of directors involving the most renowned futurists, astronauts
and space entrepreneurs, who were all affiliated or already working with his circle.
He also was conversing with a state senator and suggesting that the Air Force could be shuffling
tens of thousands for this project. Under high confidentiality, I would receive many project emails
and occasional phone updates about team meetings and business plans.

They discussed the rush toward commercialization and privatization, the Space Race with
other major nations and the Disclosure playbook involving many secret societies.

I was sent for review many scientific documents about the key technology components: • propellantless propulsion or faster-than-light warp drive
 • plasma ion fusion

 • ultraconductors
As well as regarding:


 • vehicle design, land, air and aquatic robotic rovers
 • artificial intelligence
 • advanced communications and knowledge transfer
 • architectural compositions and other capacities to terraform and replenish life on Mars
I also was asked to look into other aerospace academies, virtual reality, psychotronic weapons,
invisible shielding and a whole spectrum of exotic, quantum access technologies.

Needless to say, the information influx and research potentials completely overwhelmed
the bejeezus out of me. It was both my sci-fi dream and nightmare coming into reality.
At the time, I was not well-versed with the hidden space program as publicly leaked by
several whistleblowers in alternative media. From a psychic view, I knew the existence of ETs
and intergalactic travel, but I didn’t understand what the government was doing in classified
Black Budget projects.

So throughout my experience, I was trying to grasp the legitimacy of this recruitment,
as well as the reality of the mind-boggling complexity of scientific, political and cultural
aspects this project entailed.

For 6 months, in the swirl of my other projects, I was envisioning all intersecting project
possibilities, researching, strategizing, designing and locating allies. In constant fear of
asking for more information, I kept questioning what was being hidden and what was
being made visible to me, and why.

Throughout my work, I questioned whether this plan was either: • A Cover Project It could have been a way to distract the public from the military’s ‘real’ activities, i.e., their already existing spacefleet and colony on Mars (as whistleblowers testify). He did reveal that one of his adjacent companies was acting as a ‘cover.’ Agent X could have been teleporting to Mars already using remote viewing methods (as exopolitician Alfred Webre describes http://peaceinspace.net), or through ‘stargates’ – aka wormholes that enable a travel shortcut between two points in vast space or time.

  As well, stargate is a lost soul technology of ancient Egyptian, Sumerian and Holy Grail symbolism (see mythologist William Henry’s analysis of the Illuminati and Stargates). Agent X never mentioned using the publicly leaked ‘Jumproom’ teleportation method (like an elevator), but he very well could have been.

  OR


 • A Real Project

  Along with their zero point physics, remote viewing and stargate travel capacities, they could have been
  actually set on building new spacecraft that could transport large cargo for Mars terraforming purposes. Whistleblowers testify that travel through artificial stargates was allowed only for humans carrying no metal components (see whistleblower site).

  The project also could have been a distorted version of NASA’s public Ares/Orion Mars mission and
  affiliated with other private agendas (see here).

  I suspected that Agent X was intersecting with a wide variety of factions – some that seemed benevolent but most were mixed and very dark.
So basically this appeared to be a very big convoluted and manipulative mess.

THE PLOT FOR CATACLYSMS

Underlying this space project was a massive amount of terror, survival and manipulation,
and the urgent need to escape deliberately planned (through wars and a global depopulation agenda)
or foreseen cataclysms (through Looking Glass) in 2012.
Agent X was convinced that Armageddon was taking place with
World War 3/4 in the horizon,and there was nothing anybody could do about it.
He told us we were part of the select few who would escape on ships called
‘Sophia’ and ‘Merlin,’ and we would seed a new civilization
on Mars
(whereby the Moon was the initial publicized goal).


We realized that they wanted to control the transformative effect of Isis (Laura as
Magdalene-Isis aspect and I, Quan Yin-Isis), Osiris and the Holy Grail (i.e., royal, divine blood)
power (see William Henry's research), and escalate their dominance on and off planet.
Their plans later would become mainstream propaganda as revealed in Hollywood’s ‘2012’ movie
and its marketing site, which even describes a survival lottery and various escape havens.
Since my early 20’s, I intuitively knew about the 2012 period as a quantum leap to a new world
for everyone and for me personally, and read books about it. So when Agent X talked about
how this mission was tied to this date, a huge concrete puzzle piece landed.

My entire life experiences were preparing me for this scenario.

This group of men I was involved with was incredibly veiled and had a lot of misused power,
and I knew I had to climb their hierarchal ladder and try to steer the project away from any doom
and quickly toward building Paradise for everybody on Earth, Mars, wherever and
anywhere in the cosmos.

Meanwhile, Laura had been reluctantly preparing to be the main multidimensional teacher of
the proposed academy, and courageously was refusing to go along with Agent X’s belief of
a negative global outcome and being taken to Mars. She was fighting for her strong belief
in how we could regenerate life fully on Earth.

While we were on opposite coasts, I was there to hear about a disturbing series of events
involving Agent X’s erratic and paranoid mind controlled behaviors, especially after his
meetings with his team.

I would give her psychic readings about the situation, such as telling her phrases that
Agent X was programmed deliberately to repeat, and she would confirm my accuracies.
One time in our phone conversations, I suddenly became frightened about our line
being tapped, and about half an hour later, Agent X notified that he was circling her block
because agents indeed were spying. My intuitions have always alerted me to danger,
and so I feel very protected.

While I have felt internal chasms, I have never been afraid of being externally threatened,
and for better or worse, I don’t really take that many precautions.

LEAVING THE PROJECT

By Winter 2006, after much personal doubt about my involvement in the project and
endless external challenges, as well as seeing the danger involved (including Agent X discovering
a murdered body), I naturally transitioned out of my role, and Laura and Agent X’s relationship
ended as well.

I discovered later that the project went public and entered the Google Lunar X Prize competition,
while the underlying premise of possible 2012 catastrophes and a populated
Mars still remaining hidden.

As of December 2009, Agent X is still publicly mentioning his research and development.
Protection of Agent X’s identity is necessary because he is a victim of brutal mind control
who needs great healing and transformation.

After leaving the situation, I realized that there was no way they could fulfill their dubious
plans successfully. They were not supposed to lose the game in their minds, but they were not
going to give up easily. We thought of the various schemes they could conceive to gain control
through timeline access, cloning and their whole bag of crazy, misused technologies.

However, the main battle for Laura and I was over.

Later, I came across a prominent whistleblower (who since has been heavily compromised
and hence being publicly discredited) and his 2007 account of how the timeline
(http://projectcamelot.org/2009.html) has shifted into the positive one, as seen through
Looking Glass.

This resonated deeply.

DO YOUR OWN RESEARCH AND KEEP INFORMED

Again, my story may sound way far out in space somewhere for those newly encountering
conspiracy facts (not just theories), but I ask that everyone do their own research on all my
discussed topics for yourselves. I hope my personal recruitment will make more sense later
to those who become better informed. I myself am on a continuing quest for more answers
to my own puzzle and to our macrocosmic one of course.

For corroborating evidence and resources, please see here.
These are the supporting reference topics:


To learn more about 2012 and ways to empower yourself and your community, please see here.

GAIA’S CALL

Now in the beginning of 2010, having regained my voice and livelihood that has been
hyperdimensionally suppressed since young (through cutting-edge, holistic voice analysis
methods, my vocal harmonics have been analyzed as being capable of reaching
the collective subconscious)… and having seen enough strong if not irrefutable corroborating
evidence and testimony that fill in the gaps of our recruitment experience, I am asking that
serious investigations be made into the real agenda and cover-up, of the currently
existing Mars colony
as a survival plan for a planned or foreseen disastrous 2012 Earth timeline.


I truly want to see the END of the era of secrecy and the critical release of quantum leap
solutions and technologies for the benefit of all.

There are simply no more excuses for apathy, resistance, fear, ridicule, ignorance or dismissal…
and follow status quo, i.e., the perpetuated, embedded lies of mainstream media and society.


The amount of ethical and independent news articles, shows and forums is rising daily to reveal
the shadow players hiding truths from the populace. The path toward truth is difficult indeed –
in separating the Truth from planted disinformation (in both mainstream AND alternative media),
or simple misinformation (such as lack of compassionate insight), but it is the ONLY path to take.


The trick is to develop the art of discernment and a relationship with your Higher Self – to determine
what resonates to your entire mind, body, heart and soul.

I am incredibly grateful for all the brave individuals who have stepped forward with
their truth and facing seemingly insurmountable challenges.


As we continue toward 2012, in this ‘time acceleration matrix’ of the Mayan Calendar
(see researchers Barbara Hand Clow, and Carl Johan Calleman), I/We ask all those who have been
a victim of Black Ops or time viewing and quantum access activities and all those ona global
healing mission at no matter stage –– to gather, find answers and implement solutions together.

We must come together and stand for all the children of Mother Gaia, those without voices,
women and men, young and elderly, disenfranchised and without adequate food or technology,
animals and trees – for all who want a world filled with everlasting peace, wellness and prosperity.

As a citizen of the United States, I/We urgently ask President Barack Obama to foster his pledge
to Open Government policy and truly stand for the best interests of the people of our nation.
I/We ask that he live up to his Nobel Peace Prize and stand for the entire global family.
So, I/We call for open congressional hearings and scrupulous investigations into the trillion-dollar
Black Budget Operations. In deep forgiveness, I would be there to testify as a witness.

I/We demand the hidden controllers of our planet to emerge from their shadows.


Those who have been destroying the planet through war, earth disasters, pollution,
pandemics, food poisoning, media lies, mind control, subversion of divine female/male
and beyond. They will be put on trial not for retribution but for re-integration into society
and under amnesty as long as they stop with their evil plans for the human race.


The cycle of violence MUST end, and compassionate and restorative justice will prevail.

I/We call every single person of every age, race, faith and background to stand up for the Truth...
of our loving and laughing eternal soul nature. Our internal reunion with the Divine Feminine
and Masculine
. Our power of consciousness to heal, travel and manifest instantaneously.
And our magnificent galactic heritage and destiny.


We must rebuild our civilization and restore our lost Paradise, Atlantis, Shambhala,
Eden
or Heaven on Earth.

Every feeling, thought and act right now can change things immeasurably...
Please never underestimate your power. We each can make the Age of Peace and
Enlightenment happen in this timeless moment.

We are mere reflections of the infinite cosmic soul. Incredibly crazy, ridiculous,
enlightened and ever joyous... through it all... We are all One. We are ALL in this together.

Eternal Love and Wisdom to All,

Ki’ Lia

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sat Mar 20, 2010 1:35 am

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/time_travel/esp_ciencia_timetravel34.htm#Wormholesby Dr. David Lewis Anderson
2008
from AndersonInstitute Website

The ability to control time in both a forward and backwards direction is possible within
the laws of our mathematics and physics. The chart below (click for larger view) compares
ten different technologies an methods.


Key characteristics are identified for each and described below.Under each key characteristic is a column with either a solid or empty circle.

A solid circle indicates a key characteristic is supported by the indicated technology or method,
an empty circle indicates it is not. • "Time Control" indicates whether travel to future, past, or both are possible.
 • "Matter Transport" is solid if both matter and information can be transported, empty if
  only information can be transported.

 • "Tech Viability" is solid if the technology or method is viable with present state-of-the-art
  technology or within two generations.

 • "Possible Without Exotic Materials" is solid if materials required are available
  today or within two generations.

 • "Relatively Low Input Power" is solid if time control is achievable within power generation
  capabilities available today or within two generations.

The time control technologies and methods above include the following
Contents

Return to Teleportation

Quantum Tunneling


Quantum Tunneling is an evanescent wave coupling effect that occurs in quantum mechanics.


The correct wavelength combined with the proper tunneling barrier makes it possible
to pass signals faster than light, backwards in time.In the diagram above light pulses consisting of waves of various frequencies are shot toward
a 10 centimeter chamber containing cesium vapor.


All information about the incoming pulse is contained in the leading edge of its waves.
This information is all the cesium atoms need to replicate the pulse and send it out the other side.

At the same time it is believed an opposite wave rebounds inside the chamber cancelling out
the main part of the incoming pulse as it enters the chamber. By this time the new pulse,
moving faster than the speed of light, has traveled about 60 feet beyond the chamber.
Essentially the pulse has left the chamber before it finished entering, traveling backwards in time.

The key characteristics of the application of quantum tunneling for time control and time travel
are presented in the picture below.

This is followed by more detail describing the phenomenon below.Wave-mechanical tunneling (also called quantum-mechanical tunneling, quantum tunneling, and
the tunnel effect) is an evanescent wave coupling effect that occurs in the context of quantum
mechanics because the behavior of particles is governed by Schrödinger's wave-equation.


All wave equations exhibit evanescent wave coupling effects if the conditions are right.
Wave coupling effects mathematically equivalent to those called "tunneling" in quantum mechanics
can occur with Maxwell's wave-equation (both with light and with microwaves), and with
the common non-dispersive wave-equation often applied (for example) to waves on strings
and to acoustics.

For these effects to occur there must be a situation where a thin region of "medium type 2"
is sandwiched between two regions of "medium type 1", and the properties of these media have
to be such that the wave equation has "traveling-wave" solutions in medium type 1,
but "real exponential solutions" (rising and falling) in medium type 2.


In optics, medium type 1 might be glass, medium type 2 might be vacuum. In quantum mechanics,
in connection with motion of a particle, medium type 1 is a region of space where the particle
total energy is greater than its potential energy, medium type 2 is a region of space
(known as the "barrier") where the particle total energy is less than its potential energy.

If conditions are right, amplitude from a traveling wave, incident on medium type 2 from
medium type 1, can "leak through" medium type 2 and emerge as a traveling wave in
the second region of medium type 1 on the far side. If the second region of medium type 1
is not present, then the traveling wave incident on medium type 2 is totally reflected,
although it does penetrate into medium type 2 to some extent.


Depending on the wave equation being used, the leaked amplitude is interpreted physically
as traveling energy or as a traveling particle, and, numerically, the ratio of the square of
the leaked amplitude to the square of the incident amplitude gives the proportion of incident
energy transmitted out the far side, or (in the case of the Schrödinger equation) the probability
that the particle "tunnels" through the barrier.

Quantum Tunneling IntroductionQuantum Tunneling

The scale on which these "tunneling-like phenomena" occur depends on
the wavelength of the traveling wave.


For electrons the thickness of "medium type 2" (called in this context "the tunneling barrier")
is typically a few nanometers; for alpha-particles tunneling out of a nucleus the thickness is
very much less; for the analogous phenomenon involving light the thickness is very much greater.

With Schrödinger's wave-equation, the characteristic that defines the two media discussed
above is the kinetic energy of the particle if it is considered as an object that could be
located at a point.

In medium type 1 the kinetic energy would be positive, in medium type 2 the kinetic energy
would be negative. There is no inconsistency in this, because particles cannot physically be
located at a point: they are always spread out ("delocalized") to some extent, and the kinetic energy
of the delocalized object is always positive.

What is true is that it is sometimes mathematically convenient to treat particles as behaving
like points, particular in the context of Newton's Second Law and classical mechanics generally.
In the past, people thought that the success of classical mechanics meant that particles
could always and in all circumstances be treated as if they were located at points.


But there never was any convincing experimental evidence that this was true when very small
objects and very small distances are involved, and we now know that this viewpoint was mistaken.
However, because it is still traditional to teach students early in their careers that particles behave
like points, it sometimes comes as a big surprise for people to discover that it is well established
that traveling physical particles always physically obey a wave-equation (even when it is convenient
to use the mathematics of moving points).


Clearly, a hypothetical classical point particle analyzed according to Newton's Laws could not
enter a region where its kinetic energy would be negative. But, a real delocalized object, that
obeys a wave-equation and always has positive kinetic energy, can leak through such a region
if conditions are right.


An approach to tunneling that avoids mention of the concept of "negative kinetic energy"
is set out below in the section on "Schrödinger equation tunneling basics".
Reflection and tunneling of an electron wave packet directed at a potential barrier.
The bright spot moving to the left is the reflected part of the wave packet. A very
dim spot can be seen moving to the right of the barrier. This is the small fraction
of the wave packet that tunnels through the classically forbidden barrier.
Also notice the interference fringes between the incoming and reflected waves.

An electron approaching a barrier has to be represented as a wave-train.

This wave-train can sometimes be quite long – electrons in some materials can be
10 to 20 nm long. This makes animations difficult. If it were legitimate to represent
the electron by a short wave-train, then tunneling could be represented as in
the animation alongside.

It is sometimes said that tunneling occurs only in quantum mechanics. Unfortunately,
this statement is a bit of linguistic conjuring trick. As indicated above, "tunneling-type"
evanescent-wave phenomena occur in other contexts too. But, until recently, it has only
been in quantum mechanics that evanescent wave coupling has been called "tunneling".
(However, there is an increasing tendency to use the label "tunneling" in other contexts too,
and the names "photon tunneling" and "acoustic tunneling" are now used in the research literature.)

With regards to the mathematics of tunneling, a special problem arises. For simple
tunneling-barrier models, such as the rectangular barrier, the Schrödinger equation can be
solved exactly to give the value of the tunneling probability (sometimes called the
"transmission coefficient").


Calculations of this kind make the general physical nature of tunneling clear.

One would also like to be able to calculate exact tunneling probabilities for barrier models
that are physically more realistic. However, when appropriate mathematical descriptions of
barriers are put into the Schrödinger equation, then the result is an awkward non-linear
differential equation. Usually, the equation is of a type where it is known to be mathematically
impossible in principle to solve the equation exactly in terms of the usual functions of
mathematical physics, or in any other simple way.


Mathematicians and mathematical physicists have been working on this problem since
at least 1813, and have been able to develop special methods for solving equations of this kind
approximately. In physics these are known as "semi-classical" or "quasi-classical" methods.
A common semi-classical method is the so-called WKB approximation (also known as
the "JWKB approximation").


The first known attempt to use such methods to solve a tunneling problem in physics
was made in 1928, in the context of field electron emission.


It is sometimes considered that the first people to get the mathematics of applying this kind of
approximation to tunneling fully correct (and to give reasonable mathematical proof that
they had done so) were N. Fröman and P.O. Fröman, in 1965. Their complex ideas have not yet
made it into theoretical-physics textbooks, which tend to give simpler (but slightly more approximate)
versions of the theory.


An outline of one particular semi-classical method is given below.Three notes may be helpful. In general, students taking physics courses in quantum mechanics
are presented with problems (such as the quantum mechanics of the hydrogen atom)
for which exact mathematical solutions to the Schrödinger equation exist.


Tunneling through a realistic barrier is a reasonably basic physical phenomenon.
So it is sometimes the first problem that students encounter where it is mathematically impossible
in principle to solve the Schrödinger equation exactly in any simple way. Thus, it may also be
the first occasion on which they encounter the "semi-classical-method" mathematics needed
to solve the Schrödinger equation approximately for such problems.


Not surprisingly, this mathematics is likely to be unfamiliar, and may feel "odd". Unfortunately,
it also comes in several different variants, which doesn't help.

Also, some accounts of tunneling seem to be written from a philosophical viewpoint that
a particle is "really" point-like, and just has wave-like behavior. There is very little experimental
evidence to support this viewpoint. A preferable philosophical viewpoint is that the particle is
"really" delocalized and wave-like, and always exhibits wave-like behavior, but that in some
circumstances it is convenient to use the mathematics of moving points to describe its motion.
This second viewpoint is used in this section.


The precise nature of this wave-like behavior is, however, a much deeper matter,
beyond the scope of this article on tunneling.

Although the phenomenon under discussion here is usually called "quantum tunneling" or
"quantum-mechanical tunneling", it is the wave-like aspects of particle behavior that are important
in tunneling theory, rather than effects relating to the quantization of the particle's energy states.


For this reason, some writers prefer to call the phenomenon "wave-mechanical tunneling.

History


George Gamow


By 1928, George Gamow had solved the theory of the alpha decay of a nucleus via tunneling.


Classically, the particle is confined to the nucleus because of the high energy requirement to
escape the very strong potential. Under this system, it takes an enormous amount of energy
to pull apart the nucleus. In quantum mechanics, however, there is a probability the particle
can tunnel through the potential and escape. Gamow solved a model potential for the nucleus
and derived a relationship between the half-life of the particle and the energy of the emission.

Alpha decay via tunneling was also solved concurrently by Ronald Gurney and Edward Condon.
Shortly thereafter, both groups considered whether particles could also tunnel into the nucleus.

After attending a seminar by Gamow, Max Born recognized the generality of quantum-mechanical
tunneling. He realized that the tunneling phenomenon was not restricted to nuclear physics,
but was a general result of quantum mechanics that applies to many different systems.


Today the theory of tunneling is even applied to the early cosmology of the universe.Quantum tunneling was later applied to other situations, such as the cold emission of electrons,
and perhaps most importantly semiconductor and superconductor physics.

Phenomena such as field emission, important to flash memory, are explained by
quantum tunneling.
Tunneling is a source of major current leakage in Very-large-scale
integration (VLSI) electronics, and results in the substantial power drain and
heating effects that plague high-speed and mobile technology.


Another major application is in electron-tunneling microscopes which can resolve objects
that are too small to see using conventional microscopes. Electron tunneling microscopes
overcome the limiting effects of conventional microscopes (optical aberrations,
wavelength limitations) by scanning the surface of an object with tunneling electrons.

Quantum tunneling has been shown to be a mechanism used by enzymes to enhance
reaction rates. It has been demonstrated that enzymes use tunneling to transfer both
electrons and nuclei such as hydrogen and deuterium.

It has even been shown, in the enzyme glucose oxidase,
that oxygen nuclei can tunnel under physiological conditions.

Back to Contents

Near-Lightspeed Travel

Near-Lightspeed Travel has the ability to significantly dilate time, sending an accelerating
traveler rapidly forward in time relative to those left behind before her travel.


The closer to the speed of light, the further into the future the travel.The key characteristics of the application of near-lightspeed travel for time control and
time travel are presented in the picture below.


This is followed by more detail describing the effect below.Back to Contents

Alcubierre Warp Drive

An Alcubierre Warp Drive stretches spacetime in a wave causing the fabric of space ahead of
a spacecraft to contract and the space behind it to expand.


The ship can ride the wave to accelerate to high speeds and time travel.The Alcubierre drive, also known as the Alcubierre metric or Warp Drive, is a mathematical model
of a spacetime exhibiting features reminiscent of the fictional "warp drive" from Star Trek,
which can travel "faster than light" (although not in a local sense - see below).

The key characteristics of the application of Alcubierre warp drives for time control and
time travel are presented in the picture below.

This is followed by more detail describing the effect below.Alcubierre Warp Drive DescriptionIn 1994, the Mexican physicist Miguel Alcubierre proposed a method of stretching space in a wave
which would in theory cause the fabric of space ahead of a spacecraft to contract and the space
behind it to expand.


The ship would ride this wave inside a region known as a warp bubble of flat space.
Since the ship is not moving within this bubble, but carried along as the region itself moves,
conventional relativistic effects such as time dilation do not apply in the way they would in
the case of a ship moving at high velocity through flat spacetime.


Also, this method of travel does not actually involve moving faster than light in a local sense,
since a light beam within the bubble would still always move faster than the ship; it is only
"faster than light" in the sense that, thanks to the contraction of the space in front of it,
the ship could reach its destination faster than a light beam restricted to travelling outside
the warp bubble.


Thus, the Alcubierre drive does not contradict the conventional claim that relativity forbids
a slower-than-light object to accelerate to faster-than-light speeds.

Alcubierre MetricThe Alcubierre Metric defines the so-called warp drive spacetime.

This is a Lorentzian manifold which, if interpreted in the context of general relativity,
exhibits features reminiscent of the warp drive from Star Trek: a warp bubble appears in
previously flat spacetime and moves off at effectively superluminal speed. Inhabitants of
the bubble feel no inertial effects. The object(s) within the bubble are not moving (locally)
faster than light, instead, the space around them shifts so that the object(s) arrives at its
destination faster than light would in normal space.

Alcubierre chose a specific form for the function f, but other choices give a simpler spacetime
exhibiting the desired "warp drive" effects more clearly and simply.

Mathematics of the Alcubierre drive

Using the 3+1 formalism of general relativity, the spacetime is described by a foliation of space-like
hypersurfaces of constant coordinate time t. The general form of the Alcubierre metric is:
where α is the lapse function that gives the interval of proper time between nearby hypersurfaces,
βI is the shift vector that relates the spatial coordinate systems on different hypersurfaces and
γij is a positive definite metric on each of the hypersurfaces.


The particular form that Alcubierre studied is defined by:whereandwith R > 0 and σ > 0 arbitrary parameters. Alcubierre's specific form of the metric can thus be written;With this particular form of the metric, it can be shown that the energy density measured by
observers whose 4-velocity is normal to the hypersurfaces is given by
where g is the determinant of the metric tensor. Thus, as the energy density is negative,
one needs exotic matter to travel faster than the speed of light.


The existence of exotic matter is not theoretically ruled out, the Casimir effect and the accelerating
universe both lending support to the proposed existence of such matter.
However, generating enough exotic matter and sustaining it to perform feats such as faster-than-light
travel (and also to keep open the 'throat' of a wormhole) is thought to be impractical.


Low has argued that within the context of general relativity, it is impossible to construct
a warp drive in the absence of exotic matter.


It is generally believed that a consistent theory of quantum gravity will resolve such issues
once and for all.

Physics of the Alcubierre driveFor those familiar with the effects of special relativity, such as Lorentz contraction and time dilation,
the Alcubierre metric has some apparently peculiar aspects.


In particular, Alcubierre has shown that even when the ship is accelerating, it travels on
a free-fall geodesic. In other words, a ship using the warp to accelerate and decelerate is always
in free fall, and the crew would experience no accelerational g-forces.

Enormous tidal forces would be present near the edges of the flat-space volume because of
the large space curvature there, but by suitable specification of the metric, these would be
made very small within the volume occupied by the ship.

The original warp drive metric, and simple variants of it, happen to have the ADM form
which is often used in discussing the initial value formulation of general relativity.
This may explain the widespread misconception that this spacetime is a solution of the field
equation of general relativity. Metrics in ADM form are adapted to a certain family of inertial
observers, but these observers are not really physically distinguished from other such families.


Alcubierre interpreted his "warp bubble" in terms of a contraction of "space" ahead of the bubble
and an expansion behind. But this interpretation might be misleading, since the contraction
and expansion actually refers to the relative motion of nearby members of the family of
ADM observers.

In general relativity, one often first specifies a plausible distribution of matter and energy,
and then finds the geometry of the spacetime associated with it; but it is also possible to run
the Einstein field equations in the other direction, first specifying a metric and then finding
the energy-momentum tensor associated with it, and this is what Alcubierre did in building
his metric.


This practice means that the solution can violate various energy conditions and
require exotic matter.


The need for exotic matter leads to questions about whether it is actually possible to find
a way to distribute the matter in an initial spacetime which lacks a "warp bubble" in such a way
that the bubble will be created at a later time. Yet another problem is that, according to
Serguei Krasnikov, it would be impossible to generate the bubble without being able to force
the exotic matter to move at locally FTL speeds, which would require the existence of tachyons.


Some methods have been suggested which would avoid the problem of tachyonic motion,
but would probably generate a naked singularity at the front of the bubble.

DifficultiesSignificant problems with the metric of this form stem from the fact that all known warp drive
spacetimes violate various energy conditions.


It is true that certain experimentally verified quantum phenomena, such as the Casimir effect,
when described in the context of the quantum field theories, lead to stress-energy tensors
which also violate the energy conditions and so one might hope that Alcubierre type warp drives
could perhaps be physically realized by clever engineering taking advantage of such
quantum effects.


However, if certain quantum inequalities conjectured by Ford and Roman hold, then the energy
requirements for some warp drives may be absurdly gigantic, e.g. the energy -1067gram
equivalent might be required to transport a small spaceship across the Milky Way galaxy.
This is orders of magnitude greater than the mass of the universe.


Counterarguments to these apparent problems have been offered, but not everyone
is convinced they can be overcome.
Chris Van Den Broeck, in 1999, has tried to address the potential issues.

By contracting the 3+1 dimensional surface area of the 'bubble' being transported by the drive,
while at the same time expanding the 3 dimensional volume contained inside,
Van Den Broeck was able to reduce the total energy needed to transport small atoms to
less than 3 solar masses. Later, by slightly modifying the Van Den Broeck metric, Krasnikov
reduced the necessary total amount of negative energy to a few milligrams.

Krasnikov proposed that, if tachyonic matter could not be found or used, then a solution
might be to arrange for masses along the path of the vessel to be set in motion in such
a way that the required field was produced. But in this case the Alcubierre Drive vessel is
not able to go dashing around the galaxy at will.


It is only able to travel routes which, like a railroad, have first been equipped with
the necessary infrastructure.Miguel Alcubierre


The pilot inside the bubble is causally disconnected with its walls and cannot carry out
any action outside the bubble.

However, it is necessary to place devices along the route in advance, and since the pilot
cannot do this while "in transit", the bubble cannot be used for the first trip to a distant star.
In other words, to travel to Vega (which is 26 light-years from the Earth) one first has to
arrange everything so that the bubble moving toward Vega with a superluminal velocity
would appear and these arrangements will always take more than 26 years.

Coule has argued that schemes such as the one proposed by Alcubierre are not feasible
because the matter to be placed on the road beforehand has to be placed at superluminal speed.
Thus, according to Coule, an Alcubierre Drive is required in order to build an Alcubierre Drive.
Since none have been proven to exist already then the drive is impossible to construct,
even if the metric is physically meaningful.

Coule argues that an analogous objection will apply to any proposed method of
constructing an Alcubierre Drive.

Back to Contents

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sat Mar 20, 2010 11:30 pm

Faster-than-Light Travel

Faster-than-Light Travel is an interesting and controversial subject. According to
special relativity anything that could travel faster-than-light would move backward in time.


As the same time, special relativity states that this would require infinite energy.Faster-than-light (also superluminal or FTL) communications and travel refer to
the propagation of information or matter faster than the speed of light.


Under the special theory of relativity, a particle (that has mass) with subluminal velocity
needs infinite energy to accelerate to the speed of light, although special relativity
does not forbid the existence of particles that travel faster than light at all times.

On the other hand, what some physicists refer to as "apparent" or "effective" FTL is
the hypothesis that unusually distorted regions of spacetime might permit matter to reach
distant locations faster than what it would take light in the "normal" route (though still
moving subluminally through the distorted region).

Apparent FTL is not excluded by general relativity. Examples of apparent FTL proposals are
the Alcubierre drive and the traversable wormhole, although the physical plausibility of
these solutions is uncertain.

The key characteristics of the application of faster-than-light travel for time control and
time travel are presented in the picture below.


This is followed by more detail describing the effect below.Outside of mainstream physics, others have speculated on mechanisms that might
allow FTL travel to be achieved, often relying on new conjectures of physics
of their own invention, but their ideas have not gained significant acceptance
in the physics research community.


Fictional depictions of superluminal travel and the mechanisms of achieving it are
also a staple of the science fiction genre.


TravelIn the context of this article, FTL is transmitting information or matter faster than c,
a constant equal to the speed of light in a vacuum, 299,792,458 meters per second,
or about 186,282 miles per second.


This is not quite the same as traveling faster than light, since:


 • Some processes propagate faster than c, but cannot carry information.

 • Light travels at speed c/n when not in a vacuum but traveling
  through a medium with refractive index = n (causing refraction), and
  in some materials other particles can travel faster than c/n (but
  still slower than c), leading to Cherenkov radiation.

Neither of these phenomena violates special relativity or creates problems with causality,
and thus neither qualifies as FTL as described here.

PossibilityFaster-than-light communication is, by Einstein's theory of relativity, equivalent to time travel.

According to Einstein's theory of special relativity, what we measure as the speed of light
in a vacuum is actually the fundamental physical constant c. This means that all observers,
regardless of their relative velocity, will always measure zero-mass particles such as
photons traveling at c in a vacuum. This result means that measurements of time and
velocity in different frames are no longer related simply by constant shifts, but are instead
related by Poincaré transformations.

These transformations have important implications:


 • The relativistic momentum of a massive particle would increase
  with speed in such a way that at the speed of light an object would
  have infinite momentum.


 • To accelerate an object of non-zero rest mass to c would require
  infinite time with any finite acceleration, or infinite acceleration
  for a finite amount of time.


 • Either way, such acceleration requires infinite energy. Going
  beyond the speed of light in a homogeneous space would hence require
  more than infinite energy, which is not generally considered to be a sensible notion.


 • Some observers with sub-light relative motion will disagree about
  which occurs first of any two events that are separated by a
  space-like interval. In other words, any travel that is
  faster-than-light will be seen as traveling backwards in time in
  some other, equally valid, frames of reference, or need to assume
  the speculative hypothesis of possible Lorentz violations at a
  presently unobserved scale (for instance the Planck scale).

  Therefore any theory which permits "true" FTL also has to cope with
  time travel and all its associated paradoxes, or else to assume the
  Lorentz invariance to be a symmetry of thermodynamical statistical
  nature (hence a symmetry broken at some presently unobserved scale).


 • While Special and general relativity do not allow superluminal
  speeds locally, non-local means may be possible, which means moving
  with space rather than moving through space.

Justifications

Despite the established conclusion that relativity precludes FTL travel,
some have proposed ways to justify FTL behavior:

Radically Curve Spacetime Using Slip String DriveThere is one way that doesn't violate Relativity. Andrew L. Bender's Slip String Drive.

Bender proposes traveling by completely isolating a region of spacetime from
the rest of our universe using Einstein's gravity waves. These compression waves of
spacetime are generated by a ship, which emits them from its hull in all directions until
it is completely isolated from the rest of our universe. Then, by emitting more gravity waves
behind the ship, it stretches out its isolated bubble into an egg-shape, causing external
spacetime to squeeze in on the bubble unevenly, propelling the craft forward at speeds
no longer limited by relativity.


Time passes normally within the isolated region, eliminating the possibility
of paradox or time travel.

Ignore special relativityThis option is popular particularly in science fiction. However, empirical and theoretical
evidence strongly supports Einstein's theory of special relativity as the correct description
of high-speed motion, which generalizes the more familiar Galilean relativity, which is actually
an approximation at conventional (much less than c) speeds.


Similarly, general relativity is an overwhelmingly supported and experimentally verified
theory of gravitation, except in the regime of very high energy densities over very short
distances, where an as-yet-undeveloped theory of quantum gravity is necessary.
Special relativity, however, is incorporated easily into quantum field theories.


Therefore, even in the broader contexts of general relativity and quantum mechanics,
conventional acceleration from subluminal to superluminal speeds is not possible.

Faster light (Casimir vacuum and quantum tunneling)

Einstein's equations of special relativity postulate that the speed of light in
a vacuum is invariant in inertial frames.


That is, it will be the same from any frame of reference moving at a constant speed.
The equations do not specify any particular value for the speed of the light,
which is an experimentally determined quantity for a fixed unit of length.


Since 1983, the unit of length (the meter) has been defined using the speed of light.


Casimir Vacuum Force

The experimental determination has been made in vacuum.

However, the vacuum we know is not the only possible vacuum which can exist.
The vacuum has energy associated with it, called the vacuum energy.
This vacuum energy can perhaps be changed in certain cases. When vacuum energy
is lowered, light itself has been predicted to go faster than the standard value 'c'.
This is known as the Scharnhorst effect.

Such a vacuum can be produced by bringing two perfectly smooth metal plates together
at near atomic diameter spacing. It is called a Casimir vacuum. Calculations imply that
light will go faster in such a vacuum by a minuscule amount: a photon traveling between
two plates that are 1 micrometer apart would increase the photon's speed by only
about one part in 1036.


Accordingly there has as yet been no experimental verification of the prediction.
A recent analysis argued that the Scharnhorst effect cannot be used to send information
backwards in time with a single set of plates since the plates' rest frame would define
a "preferred frame" for FTL signaling.


However, with multiple pairs of plates in motion relative to one another the authors
noted that they had no arguments that could "guarantee the total absence of causality
violations", and invoked Hawking's speculative chronology protection conjecture
which suggests that feedback loops of virtual particles would create "uncontrollable
singularities in the renormalized quantum stress-energy" on the boundary of any potential
time machine, and thus would require a theory of quantum gravity to fully analyze.

Other authors argue that Scharnhorst's original analysis which seemed to show
the possibility of faster-than-c signals involved approximations which may be incorrect,
so that it is not clear whether this effect could actually increase signal speed at all.

The physicists Günter Nimtz and Alfons Stahlhofen, of the University of Koblenz,
claim to have violated relativity experimentally by transmitting photons faster than
the speed of light. They say they have conducted an experiment in which microwave photons
- relatively low energy packets of light - travelled "instantaneously" between a pair of prisms
that had been moved up to 3 ft apart, using a phenomenon known as quantum tunneling.


Nimtz told New Scientist magazine:
"For the time being, this is the only violation of special relativity that I know of."
However, other physicists say that this phenomenon does not allow information
to be transmitted faster than light.


Aephraim Steinberg, a quantum optics expert at the University of Toronto, Canada,
uses the analogy of a train traveling from Chicago to New York, but dropping off train cars
at each station along the way, so that the center of the train moves forward at each stop;
in this way, the speed of the center of the train exceeds the speed of any of the individual cars.

Give up causalityAnother approach is to accept special relativity, but to posit that mechanisms
allowed by general relativity (e.g., wormholes) will allow traveling between two points
without going through the intervening space.


While this gets around the infinite acceleration problem, it still would lead to closed
timelike curves (i.e., time travel) and causality violations.Causality is not required by
special or general relativity, but is nonetheless generally considered a basic property of
the universe that cannot be sensibly dispensed with. Because of this, most physicists
expect (or perhaps hope) that quantum gravity effects will preclude this option.


An alternative is to conjecture that, while time travel is possible, it never leads to
paradoxes; this is the Novikov self-consistency principle.

An important point to note is that in general relativity it is possible for objects to be
moving apart faster than light because of the expansion of the universe, in some
reasonable choice of cosmological coordinates.


This is understood to be due to the expansion of the space between the objects,
and general relativity still reduces to special relativity in a "local" sense, meaning that
two objects passing each other in a small local region of spacetime cannot have
a relative velocity greater than c, and will move more slowly than a light beam
passing through the region.

Give up (absolute) relativity

Because of the strong empirical support for special relativity, any modifications to
it must necessarily be quite subtle and difficult to measure.


The best-known attempt is doubly-special relativity, which posits that the Planck length
is also the same in all reference frames, and is associated with the work of Giovanni
Amelino-Camelia and João Magueijo.


One consequence of this theory is a variable speed of light, where photon speed would
vary with energy, and some zero-mass particles might possibly travel faster than c.
However, even if this theory is accurate, it is still very unclear whether it would allow
information to be communicated, and appears not in any case to allow massive particles
to exceed c.

There are speculative theories that claim inertia is produced by the combined mass
of the universe (e.g., Mach's principle), which implies that the rest frame of the universe
might be preferred by conventional measurements of natural law.


If confirmed, this would imply special relativity is an approximation to a more general theory,
but since the relevant comparison would (by definition) be outside the observable universe,
it is difficult to imagine (much less construct) experiments to test this hypothesis.

Non-physical realmsA very popular option in space opera is to assume the existence of some other realm
(typically called hyperspace, subspace, or slipspace) which is accessible from this universe,
in which the laws of relativity are usually distorted, bent, or nonexistent, facilitating rapid
transport between distant points in this universe, sometimes with acceleration differences -
that is, not requiring as much energy or thrust to go faster.


To accomplish rapid transport between points in hyperspace/subspace, special relativity is
often assumed not to apply in this other realm, or that the speed of light is higher.
Another solution is to posit that distant points in the mundane universe correspond to
points that are close together in hyperspace.

This method of faster-than-light travel does not correspond to anything seriously
proposed by mainstream science.

Space-time distortionAlthough the theory of special relativity forbids objects to have a relative velocity
greater than light speed, and general relativity reduces to special relativity in
a local sense (in small regions of spacetime where curvature is negligible), general relativity
does allow the space between distant objects to expand in such a way that they have
a "recession velocity" which exceeds the speed of light, and it is thought that galaxies
which are at a distance of more than about 14 billion light years from us today have
a recession velocity which is faster than light.


Miguel Alcubierre theorized that it would be possible to create an Alcubierre drive,
in which a ship would be enclosed in a "warp bubble" where the space at the front of
the bubble is rapidly contracting and the space at the back is rapidly expanding, with
the result that the bubble can reach a distant destination much faster than a light beam
moving outside the bubble, but without objects inside the bubble locally traveling
faster than light.


However, several objections raised against the Alcubierre drive appear to rule out
the possibility of actually using it in any practical fashion. Another possibility predicted
by general relativity is the traversable wormhole, which could create a shortcut between
arbitrarily distant points in space.


As with the Alcubierre drive, travelers moving through the wormhole would not
locally move faster than light which travels through the wormhole alongside them,
but they would be able to reach their destination (and return to their starting location)
faster than light traveling outside the wormhole.

Dr. Gerald Cleaver, associate professor of physics at Baylor University, and
Richard Obousy, a Baylor graduate student, theorize that by manipulating the extra spatial
dimensions of string theory around a spaceship with an extremely large amount of energy,
it would create a “bubble” that could cause the ship to travel faster than the speed of light.
To create this bubble, the physicists believe manipulating the 10th spatial dimension
would alter the dark energy in three large spatial dimensions: height, width and length.

Cleaver said positive dark energy is currently responsible for speeding up the expansion rate
of our universe as time moves on.

Heim theoryIn 1977, a controversial paper on Heim theory theorized that it may be possible to travel
faster than light by using magnetic fields to enter a higher-dimensional space, and
the paper received some media attention in January 2006.


However, due to the many unproven assumptions in the paper, there have been
few serious attempts to conduct further experiments.

Quantized space and time

As given by the Planck length, there is a minimum amount of 'space' that can exist
in this universe (1.616×10−35 meters).


This limit can be used to determine a minimum time quantization of 5.391×10−44 seconds,
which corresponds to a beam of light with a wavelength approaching the Planck length.
This means that there is a physical limit to how much blue shift a beam of light can endure.
According to general relativity there is no limit to this shift, and an infinitesimally small space
can exist, but according to well accepted quantum theory these limits do exist.

This is precisely what happens towards the center of a black hole; the incoming light
becomes blue shifted past the Planck length as it approaches the region of discontinuity
within our universe. The argument is: if a black hole with finite mass can create such
a discontinuity in the fabric of space and time, why would people be unable to do
the same thing using a finite amount of energy and acceleration?


(According to general relativity, the space-time distortions caused by gravity are fundamentally
identical to space-time distortions caused simply by accelerating your reference frame).

TachyonsIn special relativity, while it is impossible to accelerate an object to the speed of light,
or for a massive object to move at the speed of light, it is not impossible for an object
to exist which always moves faster than light.


The hypothetical elementary particles that have this property are called tachyons.
Their existence has neither been proven nor disproven, but even so, attempts to
quantize them show that they may not be used for faster-than-light communication.


Physicists sometimes regard the existence of mathematical structures similar to Tachyons
arising from theoretical models and theories as signs of an inconsistency or that
the theory needs further refining.

General relativityGeneral relativity was developed after special relativity to include concepts like gravity.

It maintains the principle that no object can accelerate to the speed of light in the reference frame
of any coincident observer. However, it permits distortions in spacetime that allow an object
to move faster than light from the point of view of a distant observer. One such distortion is
the Alcubierre drive, which can be thought of as producing a ripple in spacetime that carries
an object along with it.


Another possible system is the wormhole, which connects two distant locations as though
by a shortcut. Both distortions would need to create a very strong curvature in a highly localized
region of space-time and their gravity fields would be immense. To counteract the unstable nature,
and prevent the distortions from collapsing under their own 'weight', one would need to introduce
hypothetical exotic matter or negative energy.

General relativity also agrees that any technique for faster-than-light travel could also be used
for time travel. This raises problems with causality. Many physicists believe that the above
phenomena are in fact impossible, and that future theories of gravity will prohibit them.


One theory states that stable wormholes are possible, but that any attempt to use a network
of wormholes to violate causality would result in their decay. In string theory Eric Gimon and
Petr Hořava have argued that in a supersymmetric five-dimensional Gödel universe quantum
corrections to general relativity effectively cut off regions of spacetimes with causality-violating
closed timelike curves.


In particular, in the quantum theory a smeared supertube is present that cuts the spacetime in
such a way that, although in the full spacetime a closed timelike curve passed through every point,
no complete curves exist on the interior region bounded by the tube.

FTL phenomena

In these examples, certain influences may appear to travel faster than light, but they do not
convey energy or information faster than light, so they do not violate special relativity.


Daily motion of the HeavensFor an earthbound observer objects in the sky complete one revolution around the earth in 1 day.

Alpha Centauri which is the nearest star outside the Solar system is about 4 light years away.
On a geostationary view Alpha Centauri has a speed many times greater than "c"
as the rim speed of an object moving in a circle is a product of the radius and angular speed.
It is also possible on a geostatic view for objects such as comets to vary their speed from
subluminal to superluminal and vice versa simply because the distance from the earth varies.
Comets may have orbits which take them out to more than 1000 AU.


Circumference of a circle radius 1000 AU is greater than one light day. In other words,
a comet at such a distance is superluminal in a geostatic frame.

Light spots and shadows

If a laser is swept across a distant object, the spot of light can easily be made to move
at a speed greater than c. Similarly, a shadow projected onto a distant object can be made to
move faster than c. In neither case does any matter or information travel faster than light.

Closing speeds

An observer may conclude that two objects are moving faster than the speed of light relative
to each other, by adding their velocities according to the principle of Galilean relativity.

For example, two fast-moving particles approaching each other from opposite sides of
a particle accelerator will appear to be moving at slightly less than twice the speed of light,
relative to each other, from the point of view of an observer standing at rest relative to
the accelerator.


This correctly reflects the rate at which the distance between the two particles is decreasing,
from the observer's point of view and is called the closing speed. However, it is not the same
as the velocity of one of the particles as would be measured by a hypothetical fast-moving
observer traveling alongside the other particle. To obtain this, the calculation must be done
according to the principle of special relativity.


If the two particles are moving at velocities v and -v, or expressed in units of c, β and − β, wherethen this relative velocity (again in units of the speed of light c) iswhich is less than the speed of light.

Proper speeds
If a spaceship travels to a planet one light year (as measured in the Earth's rest frame)
away from Earth at high speed, the time taken to reach that planet could be less than one year
as measured by the traveler's clock (although it will always be more than one year as measured
by a clock on Earth).


The value obtained by dividing the distance traveled, as determined in the Earth's frame,
by the time taken, measured by the traveler's clock, is known as a proper speed or
a proper velocity. There is no limit on the value of a proper speed as a proper speed
does not represent a speed measured in a single inertial frame.


A light signal that left the Earth at the same time as the traveler would always get to
the destination before the traveler.

Phase velocities above cThe phase velocity of an electromagnetic wave, when traveling through a medium,
can routinely exceed c, the vacuum velocity of light.


For example, this occurs in most glasses at X-ray frequencies. However, the phase velocity of
a wave corresponds to the propagation speed of a theoretical single-frequency
(purely monochromatic) component of the wave at that frequency. Such a wave component
must be infinite in extent and of constant amplitude (otherwise it is not truly monochromatic),
and so cannot convey any information.


Thus a phase velocity above c does not imply the propagation of signals with a velocity above c.

Group velocities above c

The group velocity of a wave (e.g. a light beam) may also exceed c in some circumstances.
In such cases, which typically at the same time involve rapid attenuation of the intensity,
the maximum of the envelope of a pulse may travel with a velocity above c.


However, even this situation does not imply the propagation of signals with a velocity above c,
even though one may be tempted to associate pulse maxima with signals. The latter association
has been shown to be misleading, basically because the information on the arrival of a pulse
can be obtained before the pulse maximum arrives.


For example, if some mechanism allows the full transmission of the leading part of a pulse
while strongly attenuating the pulse maximum and everything behind, the pulse maximum is
effectively shifted forward in time, while the information on the pulse does not come faster than
without this effect.


Universal expansionThe expansion of the universe causes distant galaxies to recede from us faster than
the speed of light, if commoving distance and cosmological time are used to calculate
the speeds of these galaxies.


However, in general relativity, velocity is a local notion, so velocity calculated using
commoving coordinates does not have any simple relation to velocity calculated locally.
Rules that apply to relative velocities in special relativity, such as the rule that relative
velocities cannot increase past the speed of light, do not apply to relative velocities in
commoving coordinates, which are often described in terms of the "expansion of space"
between galaxies.


This expansion rate is thought to have been at its peak during the inflationary epoch
thought to have occurred in a tiny fraction of the second after the Big Bang

(models suggest the period would have been from around 10-36 seconds after
the Big Bang to around 10-33 seconds), when the universe may have rapidly expanded
by a factor of around 1020 – 1030.


Astronomical observations

Apparent superluminal motion is observed in many radio galaxies,
blazars, quasars and recently also in microquasars.


The effect was predicted before it was observed by Martin Rees and can be explained
as an optical illusion caused by the object partly moving in the direction of the observer,
when the speed calculations assume it does not.


The phenomenon does not contradict the theory of special relativity. Interestingly,
corrected calculations show these objects have velocities close to the speed of light
(relative to our reference frame). They are the first examples of large amounts of mass
moving at close to the speed of light.


Earth-bound laboratories have only been able to accelerate small numbers of elementary
particles to such speeds.


Quantum mechanicsCertain phenomena in quantum mechanics, such as quantum entanglement,
appear to transmit information faster than light.


According to the No-communication theorem these phenomena do not allow
true communication; they only let two observers in different locations see the same event
simultaneously, without any way of controlling what either sees. Wavefunction collapse
can be viewed as an epiphenomenon of quantum decoherence, which in turn is nothing
more than an effect of the underlying local time evolution of the wavefunction of a system
and all of its environment.


Since the underlying behavior doesn't violate local causality or allow FTL it follows that
neither does the additional effect of wavefunction collapse, whether real or apparent.

The uncertainty principle implies that individual photons may travel for short distances
at speeds somewhat faster (or slower) than c, even in a vacuum; this possibility must be
taken into account when enumerating Feynman diagrams for a particle interaction.


To quote Richard Feynman:
…there is also an amplitude for light to go faster (or slower) than the conventional
speed of light. You found out in the last lecture that light doesn't go only in straight lines;
now, you find out that it doesn't go only at the speed of light! It may surprise you that
there is an amplitude for a photon to go at speeds faster or slower than the conventional
speed, c.
– Richard Feynman
However, macroscopically these fluctuations average out, so that photons do travel in
straight lines over long (i.e. non-quantum) distances, and they do travel at the speed of light
on average.


Therefore, this does not imply the possibility of superluminal information transmission.

There have been various reports in the popular press of experiments on faster-than-light
transmission in optics - most often in the context of a kind of quantum tunneling phenomenon.
Usually, such reports deal with a phase velocity or group velocity faster than the vacuum velocity
of light. But, recall from above, that a superluminal phase velocity cannot be used for faster-than-light
transmission of information.


There has sometimes been confusion concerning the latter point.Quantum teleportation transmits quantum information at whatever speed is used
to transmit the same amount of classical information, likely the speed of light.


This quantum information may theoretically be used in ways that classical information can not,
such as in quantum computations involving quantum information only available to the recipient.


In science fiction, quantum teleportation is either used as a basis for teleportation of physical
objects at the speed of light, presumably preserving some important aspect of the entanglement
between the particles of the object, or else is misrepresented as allowing faster-than-light
communication.

Say you have 4 pairs of entangled matter such that (x0,y0) are distinct from and
won't affect (x1,y1), (x2,y2), etc. If y0 changes you know that x0 changed,
the same being true for the other pairs. Right there you have a nibble's worth of
information transfer any time x0, x1, x2, etc. are changed immediately altering y0, y1,
and y2 respectively. Monitoring the y bits will immediately tell you when
the entangled x bits are updated.
– SkewsMe.com
Hartman effectThe Hartman Effect

The Hartman effect is the tunneling effect through a barrier where
the tunneling time tends to a constant for large barriers.


This was first described by Thomas Hartman in 1962. This could, for instance,
be the gap between two prisms. When the prisms are in contact, the light passes
straight through, but when there is a gap, the light is refracted. There is a finite probability
that the photon will tunnel across the gap rather than follow the refracted path.
For large gaps between the prisms the tunneling time approaches a constant and thus
the photons appear to have crossed with a superluminal speed.

However, an analysis by Herbert Winful from the University of Michigan suggests that
the Hartman effect cannot actually be used to violate relativity by transmitting signals
faster than c, because the tunneling time,

"should not be linked to a velocity since evanescent waves do not propagate".
Winful means by this that the photons crossing the barrier are virtual photons only
existing in the interaction and could not be propagated into the outside world.


Casimir effect

In physics, the Casimir effect or Casimir-Polder force is a physical force exerted
between separate objects due to resonance of vacuum energy in the intervening space
between the objects.


This is sometimes described in terms of virtual particles interacting with the objects,
due to the mathematical form of one possible way of calculating the strength of the effect.
Because the strength of the force falls off rapidly with distance, it is only measurable
when the distance between the objects is extremely small. Energy appears suddenly
as if it came from the vacuum.


See Option B above for a discussion of whether or not this effect could actually be used
to send signals faster than c or violate causality.


EPR ParadoxWe can also quote the spectacular case of the thought experiment of Einstein, Podolski
and Rosen (EPR paradox) which could be realized in experiments for the first time
by Alain Aspect in 1981 and 1982 in the Aspect experiment.


In this case, the measurement of the state on one of the quantum systems of an entangled
pair forces the other system to be measured in the complementary state.
Thus functions quantum teleportation.

An experiment performed in 1997 by Nicolas Gisin at the University of Geneva has
demonstrated nonlocal quantum correlations between particles separated by over 10 kilometers.
But as noted earlier, the nonlocal correlations seen in entanglement cannot actually be used
to transmit classical information faster than light, so that relativistic causality is preserved;
see no-communication theorem for further information.


A 2008 quantum physics experiment also performed by Nicolas Gisin and his colleagues
in Geneva, Switzerland has determined that the "speed" of the quantum non-local connection
(what Einstein called spooky action at a distance) has a minimum lower bound of 10,000 times
the speed of light.


Delayed choice quantum eraser


Delayed Choice Quantum Eraser

Delayed choice quantum eraser (an experiment of Marlan Scully) is a version of the EPR paradox
in which the observation or not of interference after the passage of a photon through a double slit
experiment depends on the conditions of observation of a second photon entangled with the first.


The characteristic of this experiment is that the observation of the second photon can take place
at a later time than the observation of the first photon, which may give the impression that
the measurement of the later photons "retroactively" determines whether the earlier photons
show interference or not, although the interference pattern can only be seen by correlating
the measurements of both members of every pair and so it can't be observed until both photons
have been measured, ensuring that an experimenter watching only the photons going through
the slit does not obtain information about the other photons in an FTL or backwards-in-time manner.


Variable speed of light

In conventional physics, the speed of light in a vacuum is assumed to be a constant.
There exist theories which postulate that the speed of light is not a constant.


The interpretation of this statement is as follows.


Variable Speed of Light

The speed of light is a dimensional quantity and so, as has been emphasized in this context
by João Magueijo, it cannot be measured.


Measurable quantities in physics are, without exception, dimensionless, although they are
often constructed as ratios of dimensional quantities. For example, when you measure
the height of a mountain you really measure the ratio of its height to the length of a meterstick.
The conventional SI system of units is based on seven basic dimensional quantities,
namely distance, mass, time, electric current, thermodynamic temperature,
amount of substance, and luminous intensity.


These units are defined to be independent and so cannot be described in terms of each other.
As an alternative to using a particular system of units, one can reduce all measurements to
dimensionless quantities expressed in terms of ratios between the quantities being measured
and various fundamental constants such as Newton's constant, the speed of light and
Planck's constant; physicists can define at least 26 dimensionless constants which can be
expressed in terms of these sorts of ratios and which are currently thought to be independent
of one another.


By manipulating the basic dimensional constants one can also construct the Planck time,
Planck length and Planck energy which make a good system of units for expressing dimensional
measurements, known as Planck units.

Magueijo's proposal used a different set of units, a choice which he justifies with
the claim that some equations will be simpler in these new units.


In the new units he fixes the fine structure constant, a quantity which some people,
using units in which the speed of light is fixed, have claimed is time dependent.
Thus in the system of units in which the fine structure constant is fixed,
the observational claim is that the speed of light is time-dependent.

While it may be mathematically possible to construct such a system,
it is not clear what additional explanatory power or physical insight such a system
would provide, assuming that it does indeed accord with existing empirical data.


Back to Contents

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sun Mar 21, 2010 12:17 am

Time-warped Fields

Time-warped Fields use energy within curvatures of spacetime surrounding a rotating mass
or energy field to generate containable and controllable fields of closed-timelike curves that
can move matter and information forward or backward in time.
David Lewis Anderson, USAF
Officer and Scientist, founder of time-warped field theory.


As general relativity predicts, rotating bodies drag spacetime around themselves in
a phenomenon referred to as frame-dragging.

This rotational frame-dragging effect is also known as the Lense-Thirring effect.
The rotation of an object alters space and time, dragging a nearby object out of position
compared to the predictions of Newtonian physics. The predicted effect is small -
about one part in a few trillion.

However, as Dr. David Lewis Anderson proposed in 1987 with his announcement of
time-warped field theory, the difference in potential energy between two different areas of
twisted spacetime due to frame-dragging is significantly large. Even the smallest twist in
spacetime contains enormous energy potential and can be used to create containable and
controllable fields of close-timelike curves without the need for significant input power.
This makes both forward and reverse time control possible within the limits of technology today.

The key characteristics of the application of time-warped fields for
time control and time travel are presented in the picture below.

This is followed by more detail describing the science below.Frame Dragging Effect BasicsThe Anderson Time Reactor operates by accessing the high energy
potential and effects, existing across two regions of twisted spacetime,
to create containable and controllable fields of closed-timelike curves.

Rotational frame-dragging appears in the general principle of relativity and similar theories
in the vicinity of rotating massive objects.


Under this effect, the frame of reference in which a clock ticks the fastest is one which is
rotating around the object as viewed by a distant observer. This also means that light
traveling in the direction of rotation of the object will move around the object faster than
light moving against the rotation as seen by a distant observer. It is now the best-known effect,
partly thanks to the Gravity Probe B experiment.

Linear frame dragging is the similarly inevitable result of the general principle of relativity,
applied to linear momentum. Although it arguably has equal theoretical legitimacy to
the "rotational" effect, the difficulty of obtaining an experimental verification of the effect
means that it receives much less discussion and is often omitted from articles on frame-dragging

Static mass increase is another effect.


The effect is an increase in inertia of a body when other masses are placed nearby.
While not strictly a frame dragging effect, it is also derived from the same equation of
general relativity. It is a tiny effect that is difficult to confirm experimentally.


Mathematical Derivation of Frame Dragging

Frame-dragging may be illustrated most readily using the Kerr metric, which describes
the geometry of spacetime in the vicinity of a mass M rotating with angular momentum Jwhere rs is the Schwarzschild radiusand where the following shorthand variables have been introduced for brevityIn the non-relativistic limit where M (or, equivalently, rs) goes to zero, the Kerr metric
becomes the orthogonal metric for the oblate spheroidal coordinatesWe may re-write the Kerr metric in the following formThis metric is equivalent to a co-rotating reference frame that is rotating with angular speed Ω
that depends on both the radius r and the colatitude θIn the plane of the equator this simplifies to:Thus, an inertial reference frame is entrained by the rotating central mass to participate in
the latter's rotation; this is frame-dragging. Frame-dragging occurs about every rotating mass
and at every radius r and colatitude θ.

The Anderson Time Reactor


Twisted spacetime around the earth, or
any rotating body, contains enormous
levels of potential energy. This is due
to the tension in the fabric of spacetime
caused by inertial frame-dragging.


Time-warped field theory shows how a properly configured energy beam can be used
to initiate and maintain the coupling of two different areas of slightly twisted spacetime.
This enables the discharge of significantly greater levels of stored potential energy and
generates controllable fields of closed-timelike curves. The system that couples these
two regions of different spacetime potential is common referred to as an Anderson
Time Reactor or spacetime battery.

The Anderson Time Reactor is a system that couples two different areas of twisted spacetime,
with two different spacetime tensions. The system can access and create a conduit to harvest
that stored energy and through the coupling process create dense fields of
Closed Timelike Curves (CTCs).

A reactor consists of a region of spacetime, large or small, surrounding a rotating mass,
where inertial frame dragging effects are present twisting spacetime between
two regions of space.


David Lewis Anderson

A specialized beam emitter, with a localized source nearer to the rotating mass,
is directed toward a more distant region of space, across the region of twisted spacetime
created by inertial frame-dragging.

A series of power collectors near and surrounding the beam emitter provide a conduit to
then channel and control the received power. The resulting effect is that the potential energy
in the twisted fabric of spacetime is coupled or bridged from the distant point to the local
power collector array. The entire process is initiated and controlled by the system.

The Anderson Time Reactor system achieves this by using the application of Time-warped
Field theory to create the ability to leak, tap into and control the greater energy stored in
this spacetime tension (or energy potential difference), in between the distant point and
the localized point in spacetime.

In the most basic terms, the Time Reactor can be looked at as a simple spacetime battery,
accessing the significant potential energy that existing around any rotating body
anywhere in spacetime.

Spacetime-Motive Force


Spectral image of energy pattern
near time reactor emitter and power
collector array showing coupling
and discharge of spacetime-motive
force including energy drift in the
direction of inertial frame dragging
of the Earth. New Mexico, USA, 2008


The coupling of these two points accesses what Dr. Anderson labeled a "spacetime-motive force"
with the ability to produce high energy and time-warped fields allowing the containment and
controlling of fields of closed-timelike curves.

The force between the localized and distant point is called the open spacetime-motive force.
The open spacetime-motive force, even in the minimal effects of inertial frame-dragging,
can be extremely large by present-day power generation standard standards. It is estimated
that a single next-generation time reactor may have the ability to produce more than all of
the worlds combined power generation capabilities today.

The amount of spacetime motive force depends on several factors.

These include the mass of the rotating body, its rotation speed, relative orientation of
the two point to the axis of rotation, and the medium and distance between the localized
and distant points in space. More simply, it is a function of the degree of inertial
frame-dragging and the characteristics of the medium through which the Time Reactor
must operate between the two regions to open a "discharge path."


Also, the amount of energy that is accessed, or time-warped fields generated,
can be controlled in several ways through phasing and other characteristics of
the emitter and power collector array.


A Practical Approach to Achieving Time Control

Practical time control and time travel requires significantly large energy levels,
from some source, to operate effectively.


To achieve time control we can attempt to generate this large energy level or,
as an alternative, access and channel the energy already existing and inherent in
natural processes and the basic makeup or fabric of spacetime surrounding our planet.

As stated above, it is estimated that a single next-generation time reactor may have
the ability to produce more than all of the world's combined power generation
capabilities today.


Time-warped field theory demonstrates
a practical way to generate the
necessary concentrated CTCs and
high power levels, without high input
power, for practical time control

The fabric of spacetime is elastic and very powerful. It takes a tremendous amount of power
to create even the slightest twist in spacetime. One can think of the fabric of spacetime
surrounding a rotating mass, like the Earth, to be a spring or a battery.

The rotating mass creates a twist in the fabric of spacetime who's natural state and
desire is to unwind, just like a spring, or to discharge, just like a battery. Time-warped field
technology uses relatively low input power to open a discharge path for this spacetime battery.

This technology itself does not create the energy levels required for time control and
time travel. Instead, it relies on and operates using the energy stored within twisted spacetime
around a rotating body that is created by the inertial frame-dragging effect. With only a small
amount of system input power, time-warped field theory shows how enormous power levels
can be accessed.

The coupling and discharge process, initiated and also defined by time-warped field theory
and technology, generates significant levels of spacetime-motive force that can be used to
generate very concentrated fields of closed-timelike curves near the Time Reactor's emitter
and power collector array.

These fields of closed-timelike curves are concentrated and controllable and can permit
both forward and backwards time control.

Back to Contents

Circulating Light Beams

Circulating Light Beams can be created using gamma and magnetic fields to warp time.
The approach can twist space that causes time to be twisted, meaning you could
theoretically walk through time as you walk through space.A number of interesting post-Newtonian phenomena are known to occur for rotating
distributions of matter in Einstein’s general theory of relativity.


Inertial frame dragging, for example, is a consequence of the weak gravitational field of
a slowly rotating massive sphere. In addition, exact solutions of the Einstein field equations
indicate the presence of closed timelike lines for rotating Kerr black holes, van Stockum
rotating dust cylinders, and the rotating universe of Gödel.

The key characteristics of the application of circulating light beams for time control
and time travel are presented in the picture below.


This is followed by more detail describing the approach below.Recently, Ronald L. Mallett solved the linearized Einstein field equations to obtain
the gravitational field produced by the electromagnetic radiation of a unidirectional ring laser.


It was shown that a massive spinning neutral particle at the center of the ring laser
exhibited inertial frame dragging.


Ronald L Mallett

Traveling close to the speed of light will slow a clock, even an atomic clock. Likewise,
a clock outside our atmosphere, far away from any gravitational pull, will run faster than
a clock on earth. Therefore, if an artificial gravitational force were created, time travel would,
in theory, be possible.

Mallett believes he has found a way to make it happen. By trapping light inside a photonic
crystal, he can cause it to circulate. The energy of the circulating light will cause the space
inside the circle to twist, causing a gravitational force.

This concept can be thought of as a spoon stirring a pot. The light is the spoon rotating
around the inner rim of the pot. The space is the liquid being swirled by the spoon.
As the space twists, it will coil the normally linear passage of time with it, spiraling the past,
present, and future together into one continuous loop. It is this twisting of space and
time that Mallett believes will make time travel possible.

Mallett and his partner at the University of Connecticut, Dr. Chandra Raychoudhuri,
are seeking National Science Foundation funding for experiments that they hope
will support their theories.

Their first experiment will be to trap light in a crystal and observe the reaction of
a neutron inside the circle.Mallett will insert polarized neutrons (neutrons that all spin in one direction) into the center of
the circulating light.


If he sees a change in their spin he will know that space is indeed being twisted inside of
the crystal. Should this experiment prove successful, the team will apply for funding to
conduct studies to see if time bending is evident inside the circle of light.

Dr. Mark Silverman at Trinity College in nearby Hartford has suggested a possible way
to see evidence of time bending: Two identical samples of a radioactive substance would be
prepared with identical half-lives. One would be introduced into the time machine circulating
in the same direction as the light, the other in the opposite direction.


If, at the end of the experiment, one sample had decayed further than the other,
Mallett's theories of time travel would be supported.Where the experiments will go from there is unclear.

There is a vast difference between slowing the decay rate of a radioactive particle and
sending a human back in time. Science aside, sending people through time creates
philosophical issues as well as physical ones. Consider the "Grandparent Paradox" in which
a time traveler goes back in time and kills her grandparents, thus negating her entire existence.
If she were never born, then she couldn't go back in time in the first place.


Mallett explains paradoxes such as these with a parallel-universe theory. He believes that with
every decision we make, another version of us makes the opposite decision and splits off into
a parallel universe. Thus the time traveler was born in the universe where she did not
kill her grandparents.

This is where the line between philosophy and physics seems to blur.

"All of these things have their root in philosophy," says Mallett.
But he explains that the difference between physics and philosophy is experiment.
"All of these things would be philosophy without experimentation," he says.
True, the parallel-universe theory has not been directly supported by experiment, but Mallett
uses the Heisenberg Uncertainty Principle to explain why the parallel universe theory is probable.

Heisenberg's Uncertainty Principle says that we cannot predict both the position of
an electron and its spin at any given moment.

Without this principle,
"the universe should have collapsed immediately after it was formed," says Mallett.
A hydrogen atom, one of the building blocks of our universe, consists of a proton and
an electron. Since the proton and electron have opposite charges they should be
attracted to each other, collide, and destroy the atom.


But if that happened, we would know both the position of the electron (the point of impact
with the proton) and its spin (none); therefore it is impossible for them to collide.


Sun distorting spacetime.

Similar to the Uncertainty Principle, quantum mechanics works on the theory that one
can't make a definite prediction about anything that will happen next.

Therefore the parallel-universe theory works well. What will happen next can't be
predicted because in fact, everything happens next.

It has long been known(3, 4) that the van Stockum solution for the exterior metric of
an infinitely long rotating dust cylinder contains closed timelike lines. Dr. Mallett has
proposed that closed timelike curves also occur for an infinitely long circulating cylinder of light.
This model also shares some of the same limitations as the van Stockum solution in that
the metric is not asymptotically flat, however, has emphasized that certain aspects of
an infinitely long rotating dust cylinder may be shared by a long finite one.

This may also apply to a long but finite circulating cylinder of light.

Back to Contents

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sun Mar 21, 2010 1:19 am

Wormholes

Since the 1930’s, physicists have speculated about the existence of "wormholes"
in the fabric of space.


Wormholes are hypothetical areas of warped spacetime with great energy that can
create tunnels through spacetime. if traversable would allow a traveler to quickly
move through great distances in space and also travel through time. The difficulty lies in
keeping the wormhole open while the traveler makes his journey: If the opening snaps shut,
he will never survive to emerge at the other end.

For years, scientists believed that the transit was physically impossible.


But recent research, especially by the U.S. physicist Kip Thorne, suggests that it could be
done using exotic materials capable of withstanding the immense forces involved.
Even then, the time machine would be of limited use – for example, you could not
return to a time before the wormhole was created.


Using wormhole technology would also require a society so technologically advanced
that it could master and exploit the energy within black holes.

Hermann Weyl

Spacetime can be viewed as a 2D surface (to simplify understanding) that,
when 'folded' over, allows the formation of a wormhole bridge.

A wormhole has at least two mouths that are connected to a single throat or tube.
If the wormhole is traversable, then matter can 'travel' from one mouth to the other
by passing through the throat.


While there is no observational evidence for wormholes, spacetime containing wormholes
are known to be valid solutions in general relativity.


John Archibald Wheeler

The term wormhole was coined by the American theoretical physicist
John Archibald Wheeler in 1957.


However, the idea of wormholes had already been theorized in 1921 by the German
mathematician Hermann Weyl in connection with his analysis of mass in terms of
electromagnetic field energy.

This analysis forces one to consider situations...where there is a net flux of lines of force
through what topologists would call a handle of the multiply-connected space and
what physicists might perhaps be excused for more vividly terming a ‘wormhole’.

The key characteristics of the application of wormholes for time control and time travel
are presented in the picture below.


This is followed by more detail describing the science below.Definition

The basic notion of an intra-universe wormhole is that it is a compact region of spacetime
whose boundary is topologically trivial but whose interior is not simply connected.
Formalizing this idea leads to definitions such as the following, taken from Matt Visser's
Lorentzian Wormholes.

If a Minkowski spacetime contains a compact region Ω, and if the topology of Ω is of
the form Ω ~ R x Σ, where Σ is a three-manifold of nontrivial topology, whose boundary
has topology of the form dΣ ~ S2, and if, furthermore, the hypersurfaces Σ are all spacelike,
then the region Ω contains a quasi-permanent intra-universe wormhole.

Characterizing inter-universe wormholes is more difficult. For example, one can imagine
a 'baby' universe connected to its 'parent' by a narrow 'umbilicus'. One might like to regard
the umbilicus as the throat of a wormhole, but the spacetime is simply connected.


Schwarzschild wormholes


Diagram of a Schwarzschild Wormhole

Lorentzian wormholes known as Schwarzschild wormholes or Einstein-Rosen bridges are bridges
between areas of space that can be modeled as vacuum solutions to the Einstein field equations
by combining models of a black hole and a white hole.


This solution was discovered by Albert Einstein and his colleague Nathan Rosen,
who first published the result in 1935. However, in 1962 John A. Wheeler and Robert W. Fuller
published a paper showing that this type of wormhole is unstable, and that it will pinch off
instantly as soon as it forms, preventing even light from making it through.

Before the stability problems of Schwarzschild wormholes were apparent, it was proposed
that quasars were white holes forming the ends of wormholes of this type.

While Schwarzschild wormholes are not traversable, their existence inspired Kip Thorne
to imagine traversable wormholes created by holding the 'throat' of a Schwarzschild wormhole
open with exotic matter (material that has negative mass/energy).


Traversability


Wormholes would act as shortcuts
connecting distant regions of space-time.
By going through a wormhole, it might
be possible to travel between the two
regions faster than a beam of light
through normal space-time.

Lorentzian traversable wormholes would allow travel from one part of the universe to another
part of that same universe very quickly or would allow travel from one universe to another.


The possibility of traversable wormholes in general relativity was first demonstrated by
Kip Thorne and his graduate student Mike Morris in a 1988 paper; for this reason,
the type of traversable wormhole they proposed, held open by a spherical shell of exotic matter,
is referred to as a Morris-Thorne wormhole. Later, other types of traversable wormholes were
discovered as allowable solutions to the equations of general relativity, including a variety
analyzed in a 1989 paper by Matt Visser, in which a path through the wormhole can be made in
which the traversing path does not pass through a region of exotic matter.


However in the pure Gauss-Bonnet theory exotic matter is not needed in order for wormholes
to exist- they can exist even with no matter. A type held open by negative mass cosmic strings
was put forth by Visser in collaboration with Cramer et al., in which it was proposed that such
wormholes could have been naturally created in the early universe.

Wormholes connect two points in spacetime, which means that they would in principle
allow travel in time, as well as in space. In 1988, Morris, Thorne and Yurtsever worked out
explicitly how to convert a wormhole traversing space into one traversing time.[4]

However, it has been said a time traversing wormhole cannot take you back to
before it was made but this is disputed.


Faster-than-light travelSpecial relativity only applies locally.

Wormholes allow superluminal (faster-than-light) travel by ensuring that the speed of light
is not exceeded locally at any time. While traveling through a wormhole, subluminal
(slower-than-light) speeds are used. If two points are connected by a wormhole, the time
taken to traverse it would be less than the time it would take a light beam to make the journey
if it took a path through the space outside the wormhole.


However, a light beam traveling through the wormhole would always beat the traveler.
As an analogy, running around to the opposite side of a mountain at maximum speed
may take longer than walking through a tunnel crossing it.


You can walk slowly while reaching your destination more quickly because
the distance is smaller.


Time travelA wormhole could allow time travel.

This could be accomplished by accelerating one end of the wormhole to a high velocity
relative to the other, and then sometime later bringing it back; relativistic time dilation
would result in the accelerated wormhole mouth aging less than the stationary one as seen
by an external observer, similar to what is seen in the twin paradox.


However, time connects differently through the wormhole than outside it, so that
synchronized clocks at each mouth will remain synchronized to someone traveling through
the wormhole itself, no matter how the mouths move around. This means that anything
which entered the accelerated wormhole mouth would exit the stationary one at
a point in time prior to its entry.

For example, consider two clocks at both mouths both showing the date as 2000.


After being taken on a trip at relativistic velocities, the accelerated mouth is brought back
to the same region as the stationary mouth with the accelerated mouth's clock reading 2005
while the stationary mouth's clock read 2010. A traveler who entered the accelerated mouth
at this moment would exit the stationary mouth when its clock also read 2005, in the same region
but now five years in the past.


Such a configuration of wormholes would allow for a particle's world line to form
a closed loop in spacetime, known as a closed timelike curve.It is thought that it may not be possible to convert a wormhole into a time machine
in this manner; some analyses using the semi-classical approach to incorporating
quantum effects into general relativity indicate that a feedback loop of virtual particles
would circulate through the wormhole with ever-increasing intensity, destroying it
before any information could be passed through it, in keeping with the chronology
protection conjecture.


This has been called into question by the suggestion that radiation would disperse
after traveling through the wormhole, therefore preventing infinite accumulation.
The debate on this matter is described by Kip S. Thorne in the book Black Holes
and Time Warps. There is also the Roman ring, which is a configuration of more than
one wormhole.


This ring seems to allow a closed time loop with stable wormholes when analyzed using
semi-classical gravity, although without a full theory of quantum gravity it is uncertain
whether the semi-classical approach is reliable in this case.


Metrics

Theories of wormhole metrics describe the spacetime geometry of a wormhole and
serve as theoretical models for time travel. An example of a (traversable) wormhole metric
is the following:
One type of non-traversable wormhole metric is the Schwarzschild solution:In fiction


Wing Commander ships are configured
with jump drives to propel a spacecraft
between two connecting stellar systems.

Wormholes are features of science fiction as they allow interstellar
(and sometimes inter-universal) travel within human timescales.


It is common for the creators of a fictional universe to decide that faster-than-light travel
is either impossible or that the technology does not yet exist, but to use wormholes as
a means of allowing humans to travel long distances in short periods. Military science fiction
(such as the Wing Commander games) often uses a "jump drive" to propel a spacecraft
between two fixed "jump points" connecting stellar systems.


Connecting systems in a network like this results in a fixed "terrain" with choke points that
can be useful for constructing plots related to military campaigns. The Alderson points used
by Larry Niven and Jerry Pournelle in The Mote in God's Eye and related novels are an example,
although the mechanism does not seem to describe actual wormhole physics.


David Weber has also used the device in the Honorverse and other books such as those
based upon the Starfire universe. Naturally occurring wormholes form the basis for
interstellar travel in Lois McMaster Bujold's Vorkosigan Saga. They are also used to create
an Interstellar Commonwealth in Peter F. Hamilton's Commonwealth Saga.


In Jack L. Chalker's The Rings of the Master series, interstellar class spaceships are
capable of calculating complex equations and punching Wormholes in the fabric of
the Universe in order to enable rapid travel.

Concept of wormholes is used in The Wild Blue Yonder, a science fiction film
by Werner Herzog.


Mass Relay Map in the Video Game Mars Effect

The Mass Relays in the videogame Mass Effect can be perceived as stabilized wormholes
that allow for near instantaneous, "faster-than-light" travel from one end to the other.

The Massively Multiplayer Online Game EVE Online utilizes wormholes extensively
as they are created in the use of the stargate technology which allows for interstellar travel
in the game world.

The Vega Strike first-person space trading and combat simulator features wormholes
to travel through star systems. The engine is open-source and has various mods and
total conversions which have wormholes too, like Vega Trek, a Vega Strike mod based on
the Star Trek universe.


Or the Privateer Remake, a remake of Wing Commander: Privateer.


Bajoran Wormhole in Star Trek

Wormholes also play pivotal roles in science fiction where faster-than-light travel is
possible though limited, allowing connections between regions that would be otherwise
unreachable within conventional timelines.


Several examples appear in the Star Trek franchise, including the Bajoran wormhole in
the Deep Space Nine series. In 1979's Star Trek: The Motion Picture the USS Enterprise
was trapped in an artificial wormhole caused by an imbalance in the calibration of
the ship's warp engines when it first achieved faster-than-light speed.


In the Star Trek: Voyager series, the cybernetic species the Borg use what, in the Star Trek
universe, are referred to as transwarp conduits, allowing ships to move nearly instantaneously
to any part of the galaxy in which an exit aperture exists. Although these conduits are never
described as "wormholes", they appear to share several traits in common with them.

The 1979 Disney film The Black Hole's plot centers around a massive black hole,
although it makes virtually no use of then-current worm-hole physics, with only one rather
desultory mention of an Einstein-Rosen bridge.


A trip through the black hole turns theological, abandoning scientific rationale.


Wormhole Transporter in the movie Contact.

In Carl Sagan's novel Contact and subsequent 1997 film starring Jodie Foster and
Matthew McConaughey, Foster's character Ellie travels 26 light years through
a series of wormholes to the star Vega.


There is actually another popular novel/movie about 'Contact' that similarly features
no physical ETs and has a spiritual message. This is Contact, written by Carl Sagan.
Sagan, it should be pointed out, was a major figure in the scientific community and
a major driving force behind the whole SETI movement, including the golden disk
carried by the Voyager spacecraft and the Arecibo message transmission, i.e.
the two SETI messages "answered" by the recent 2001 and 2002
'alien' crop formations.
Therefore, indications are that Contact may potentially
be viewed as a secondary primer.
This is an important development - because,
as those who have seen the movie should easily recall, the very first coded message, i.e.
First Contact, received by the radio telescopes in Contact was a video of Hitler
making his energetic speech at the Olympic Games.
In other words, the momentous First Contact event was somehow overlaid with
the dark imagery of Nazi Germany, just as the 2002 alien crop formation seems to
relate to this regime of terror!
This is obviously a strong confirmatory clue that
urges us to continue this line of investigation.
Another interesting aspect of Contact is the hyperdimensional transporter - a 'stargate' -
constructed from the blueprint found encoded in the extraterrestrial radio signal.
It was suggested that it was through hyperdimensional technology that mankind makes
the next evolutionary jump. Mastering the (meta-) physics of hyperspace - the realm
beyond our normal 3 spatial and 1 temporal dimensions - was therefore portrayed
as the coming gateway through which the next New World opens up for the human race.

Is it, then, just a coincidence that the Third Reich has been found heavily entangled
with antigravity and 'flying saucer' technology? The modern UFO phenomenon, in fact,
started during the time of World War II with the mysterious 'foo-fighters' and such.
Even the legendary Roswell UFO crash incident took place in 1947, just two years
after the war (when a lot of Nazi technology had been brought over to the U.S.).

Could Nazi Germany have possibly developed antigravity/hyperdimensional technology?
Could they have possessed such "Ultra-Tech" knowledge?

http://www.goroadachi.com/etemenanki/endgame-2-p1.htm

http://khunnamob.globat.com/backup/khunnamob/www.khunnamob.info/board/show.php-Category=khunnamob&No=619&forum=6&page=107&PHPSESSID=5df051bc51e3404a3b6bdcb9f62a03ba.htm

The round trip, which to Ellie lasts 18 hours, passes by in a fraction of a second on Earth,
making it appear she went nowhere. In her defense, Foster mentions an Einstein-Rosen bridge
and tells how she was able to travel faster than light and time. Analysis of the situation by
Kip Thorne, on the request of Sagan, is quoted by Thorne as being his original impetus
for analyzing the physics of wormholes.

Wormholes play major roles in the television series Farscape, where they are the cause of
John Crichton's presence in the far reaches of our own galaxy, and in the Stargate series,
where stargates create a stable artificial wormhole where matter is dematerialized, converted
into energy, and is sent through to be rematerialized at the other side.


In the latter series, the devices were discovered in Egypt by an archeologist, and were built
by aliens known as the Ancients or the Alterans. In the science fiction series Sliders,
a wormhole (or vortex, as it is usually called in the show) is used to travel between parallel worlds,
and one is seen at least once or twice in every episode.


In the pilot episode it was referred to as an "Einstein-Rosen-Podolsky bridge".


Wormhole in movie Donnie Darko

The central theme in the movie Donnie Darko revolves around Einstein-Rosen bridges.

It is possible that the Webway technology used by the Eldar of the fictional Warhammer 40,000
could be perceived as wormhole technology.

In Command & Conquer 3 and in its expansion the Scrin faction (an alien life form with
unknown origins from outer solar system) uses artificial wormholes for military purposes
to convey infantry and vehicles behind enemy lines.

In the Invader Zim episode, "A Room with a Moose" Zim utilizes a wormhole to send his
classmates into a parallel universe that consists entirely of a room with a large moose inside it.

The television series Strange Days at Blake Holsey High is about a wormhole
the science club found at their school.

In an episode called "wormhole" in the 13th season of the long running American series
Power Rangers, called Power Rangers SPD the spd rangers go through a wormhole to team up
with the previous team of Power Rangers Dino Thunder from year 2004, after their enemy
Emperor Grumm goes through one.

In the video game "Supreme Commander" the UEF faction utilizes aether-gates for
long distance military strikes.


Black hole in video game Spore

In the video game "Spore", the player can travel through various black holes, which act
as wormholes for the player to go to its counterpart located usually on the other side of
the galaxy; something that would take much longer to do by flying there manually.

In the 1995-1996 FOX military science fiction series SPACE: Above and Beyond,
during the first several episodes, the United Earth Force travel through wormholes,
called the "Kali Region" or "Galileo Region" to arrive at exo-solar destinations.
This idea is abandoned after the second episode.

In the movie Race to Witch Mountain the 2 aliens from a planet which is 3000 light years
away from Earth use wormholes to travel to Earth.

In the 2009 Doctor Who Easter special, Planet of the Dead, the Doctor and a group of
passengers aboard a double-decker bus are transported to an alien world via a wormhole.

Back to Contents

Cosmic Strings


Cosmic Strings are a hypothetical 1-dimensional (spatially) topological defect in the fabric
of spacetime left over from the formation of the universe. Interaction could create fields of
closed time-like curves permitting backwards time travel.

Some scientists have suggested using "cosmic strings" to construct a time machine.
By maneuvering two cosmic strings close together – or possibly just one string plus
a black hole – it is theoretically possible to create a whole array of "closed time-like curves."
Your best bet is to fire two infinitely long cosmic strings past each other at very high speeds,
then fly your ship around them in a carefully calculated figure eight. In theory, you would be
able to emerge anywhere, anytime!

At the moment, these are purely theoretical objects that might possibly be left over from
the creation of the universe in the Big Bang. A black hole contains a one-dimensional singularity
– an infinitely small point in the space-time continuum. A cosmic string, if such a thing existed,
would be a two-dimensional infinitely thin line that has even stranger effects on the fabric of
space and time.

Although no one has actually found a cosmic string, astronomers have suggested that
they may explain strange effects seen in distant galaxies.A cosmic string is a 1-dimensional (spatially) topological defect in various fields.

Cosmic strings are hypothesized to form when the field undergoes a phase change in
different regions of spacetime, resulting in condensations of energy density at the boundaries
between regions. This is somewhat analogous to the imperfections that form between
crystal grains in solidifying liquids, or the cracks that form when water freezes into ice.


The phase changes that produce cosmic strings may have occurred in the earliest moments
of the universe's evolution.

The key characteristics of the application of cosmic strings for time control and time travel
are presented in the picture below. This is followed by more detail describing the theory below.Cosmic strings, if they exist, would be extremely thin with diameters on the same order as a proton.

They would have immense density, however, and so would represent significant gravitational sources.
A cosmic string 1.6 kilometers in length may be heavier than the Earth. However general relativity
predicts that the gravitational potential of a straight string vanishes: there is no gravitational force
on static surrounding matter.


The only gravitational effect of a straight cosmic string is a relative deflection of matter (or light)
passing the string on opposite sides (a purely topological effect). A closed loop of cosmic string
gravitates in a more conventional way. During the expansion of the universe, cosmic strings
would form a network of loops, and their gravity could have been responsible for the original
clumping of matter into galactic superclusters.

A cosmic string's vibrations, which would oscillate near the speed of light, can cause part of
the string to pinch off into an isolated loop. These loops have a finite lifespan due to decay
via gravitational radiation.

Other types of topological defects in spacetime are domain walls, monopoles, and textures.


Observational evidenceIt was once thought that the gravitational influence of cosmic strings might contribute to
the large-scale clumping of matter in the universe, but all that is known today through galaxy
surveys and precision measurements of the cosmic microwave background fits an evolution out
of random, Gaussian fluctuations.


These precise observations therefore tend to rule out a significant role for cosmic strings.

Gravitational lensing of a galaxy by a straight section of a cosmic string would produce
two identical, undistorted images of the galaxy.


In 2003 a group led by Mikhail Sazhin reported the accidental discovery of two seemingly
identical galaxies very close together in the sky, leading to speculation that a cosmic string
had been found. However, observations by the Hubble Space Telescope in January 2005
showed them to be a pair of similar galaxies, not two images of the same galaxy.


A cosmic string would produce a similar duplicate image of fluctuations in the cosmic
microwave background, which might be detectable by the upcoming Planck Surveyor mission.A second piece of evidence supporting cosmic string theory is a phenomenon observed
in observations of the "double quasar" called Q0957+561A,B.


Originally discovered by Dennis Walsh, Bob Carswell, and Ray Weymann in 1979, the double image
of this quasar is caused by a galaxy positioned between it and the Earth. The gravitational lens effect
of this intermediate galaxy bends the quasar's light so that it follows two paths of different lengths
to Earth. The result is that we see two images of the same quasar, one arriving a short time after
the other (about 417.1 days later).

However, a team of astronomers at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics led
by Rudolph Schild studied the quasar and found that during the period between September 1994
and July 1995 the two images appeared to have no time delay; changes in the brightness of
the two images occurred simultaneously on four separate occasions.

Schild and his team believe that the only explanation for this observation is that a cosmic string
passed between the Earth and the quasar during that time period traveling at very high speed and
oscillating with a period of about 100 days.

The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) and upcoming gravitational wave
observatories will search for cosmic strings as well as other phenomenon with the byproduct of
gravitational waves.


String theory and cosmic stringsThere is no direct connection between string theory and the theory of cosmic strings
(the names were chosen independently by analogy with ordinary string).


However, work in string theory revived interest in cosmic strings in the early 2000s.
In 2002 Henry Tye and collaborators observed the production of cosmic strings during
the last stages of brane inflation. It was also pointed out by string theorist Joseph Polchinski
that the expanding Universe could have stretched a "fundamental" string (the sort which
superstring theory considers) until it was of intergalactic size.


Such a stretched string would exhibit many of the properties of the old "cosmic" string variety,
making the older calculations useful again. Furthermore, modern superstring theories offer
other objects which could feasibly resemble cosmic strings, such as highly elongated
one-dimensional D-branes (known as "D-strings").


As theorist Tom Kibble remarks,
"string theory cosmologists have discovered cosmic strings lurking everywhere in
the undergrowth".

Older proposals for detecting cosmic strings could now be used to investigate superstring theory.


Scientists at the LIGO Livingston Observatory in
Louisiana are searching for evidence of gravitational waves.


Superstrings, D-strings or other stringy objects stretched to intergalactic scales would
radiate gravitational waves, which could presumably be detected using experiments like LIGO.
They might also cause slight irregularities in the cosmic microwave background, too subtle
to have been detected yet but possibly within the realm of future observability.

Note that most of these proposals depend, however, on the appropriate cosmological
fundamentals (strings, branes, etc.), and no convincing experimental verification of these
has been performed.

Back to Contents

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sun Mar 21, 2010 2:02 am

Tipler Cylinder

A Tipler Cylinder uses a massive and long cylinder spinning around its longitudinal axis.
The rotation creates a frame-dragging effect and fields of closed time-like curves traversable
in a way to achieve subluminal time travel to the past.

Civilizations with the technology to harness black holes might be better advised to leave
wormholes alone and try the time-warp method suggested by U.S. astronomer Frank Tipler.
He has a simple recipe for a time machine: First take a piece of material 10 time the mass
of the Sun, squeeze it together and roll it into a long, thin, super-dense cylinder – a bit like
a black hole that has passed through a spaghetti factory. Then spin the cylinder up to
a few billion revolutions per minute and see what happens.

Tipler predicts that a ship following a carefully plotted spiral course around the cylinder
would immediately find itself on a "closed, time-like curve."


It would emerge thousands, even billions, of years from its starting point and possibly
several galaxies away. There are problems, though. For the mathematics to work properly,
Tipler’s cylinder has to be infinitely long. Also, odd things happen near the ends and
you need to steer well clear of them in your timeship.


However, if you make the device as long as you can, and stick to paths close to
the middle of the cylinder, you should survive the trip!
The Tipler cylinder, also called a Tipler time machine, is a hypothetical object theorized
to be a potential mode of time travel - an approach that is conceivably functional within
humanity's current understanding of physics, specifically the theory of general relativity,
although later results have shown that a Tipler cylinder could only allow time travel
if its length would appear infinite.

The key characteristics of the application of Tipler Cylinders for time control and time travel
are presented in the picture below. This is followed by more detail describing the approach below.
Frank Tipler

The Tipler cylinder was discovered as a solution to the equations of general relativity by
Willem Jacob van Stockum in 1936 and Kornel Lanczos in 1924, but not recognized as
allowing closed timelike curves until an analysis by Frank Tipler in 1974.


Tipler showed in his 1974 paper, "Rotating Cylinders and the Possibility of Global Causality
Violation" that in a spacetime containing a massive, infinitely long cylinder which was spinning
along its longitudinal axis, the cylinder should create a frame-dragging effect.


This frame-dragging effect warps spacetime in such a way that the light cones of objects
in the cylinder's proximity become tilted, so that part of the light cone then points backwards
along the time axis on a space time diagram.


Therefore a spacecraft accelerating sufficiently in the appropriate direction can travel backwards
through time along a closed timelike curve or CTC.


Closed timelike curve formation
using rotating cylinder model

CTC's are associated, in Lorentzian manifolds which are interpreted physically as spacetimes,
with the possibility of causal anomalies such as going back in time and potentially shooting
your own grandfather, although paradoxes might be avoided using some constraint such as
the Novikov self-consistency principle.


They have an unnerving habit of appearing in some of the most important exact solutions
in general relativity, including the Kerr vacuum (which models a rotating black hole) and
the van Stockum dust (which models a cylindrically symmetrical configuration of rotating
pressureless fluid or dust).

An objection to the practicality of building a Tipler cylinder was discovered by Stephen Hawking,
who posited a conjecture showing that according to general relativity it is impossible to build
a time machine in any finite region that satisfies the weak energy condition, meaning that
the region contains no exotic matter with negative energy.

The Tipler cylinder, on the other hand, does not involve any negative energy.


Tipler's original solution involved a cylinder of infinite length, which is easier to analyze
mathematically, and although Tipler suggested that a finite cylinder might produce closed
timelike curves if the rotation rate were fast enough, he did not prove this.


A spirallohedron of 6 hyperstrings
from 6 parallel universes

But Hawking argues that because of his conjecture,
"it can't be done with positive energy density everywhere! I can prove that to build
a finite time machine, you need negative energy."

Hawking's proof appears in his 1992 paper on the chronology protection conjecture,
where he examines,

"the case that the causality violations appear in a finite region of spacetime without
curvature singularities" and proves that "there will be a Cauchy horizon that is
compactly generated and that in general contains one or more closed null geodesics
which will be incomplete. One can define geometrical quantities that measure
the Lorentz boost and area increase on going round these closed null geodesics.
If the causality violation developed from a noncompact initial surface, the averaged
weak energy condition must be violated on the Cauchy horizon."

Back to Contents

Casimir Effect

The Casimer Effect is a physical force arising from a quantized field, for example between
two uncharged plates. This can produce a locally mass-negative region of space-time that
could stabilize a wormhole to allow faster than light travel.In quantum field theory, the Casimir effect and the Casimir-Polder force are physical forces
arising from a quantized field.


The typical example is of two uncharged metallic plates in a vacuum, placed a few micrometers apart,
without any external electromagnetic field. In a classical description, the lack of an external field
also means that there is no field between the plates, and no force would be measured between them.


When this field is instead studied using quantum electrodynamics, it is seen that the plates
do affect the virtual photons which constitute the field, and generate a net force - either an attraction
or a repulsion depending on the specific arrangement of the two plates.

The key characteristics of the application of the Casimir Effect for time control and
time travel are presented in the picture below.

This is followed by more detail describing the effect below.Although the Casimir effect can be expressed in terms of virtual particles interacting with
the objects, it is best described and more easily calculated in terms of the zero-point energy
of a quantized field in the intervening space between the objects.


This force has been measured, and is a striking example of an effect purely due to
second quantization. However, the treatment of boundary conditions in these calculations
has led to some controversy. In fact "Casimir's original goal was to compute
the van der Waals force between polarizable molecules" of the metallic plates.


Thus it can be interpreted without any reference to the zero-point energy (vacuum energy)
or virtual particles of quantum fields.


Hendrik Casimir

Dutch physicists Hendrik B. G. Casimir and Dirk Polder proposed the existence of the force
and formulated an experiment to detect it in 1948 while participating in research at
Philips Research Labs.


The classic form of the experiment, described above, successfully demonstrated the force to
within 15% of the value predicted by the theory.Because the strength of the force falls off rapidly with distance, it is only measurable
when the distance between the objects is extremely small.


On a submicrometre scale, this force becomes so strong that it becomes the dominant force
between uncharged conductors. In fact, at separations of 10 nm - about 100 times the typical size
of an atom - the Casimir effect produces the equivalent of 1 atmosphere of pressure (101.3 kPa),
the precise value depending on surface geometry and other factors.

In modern theoretical physics, the Casimir effect plays an important role in the chiral bag model
of the nucleon; and in applied physics, it is significant in some aspects of emerging
microtechnologies and nanotechnologies.


Vacuum energy

The causes of the Casimir effect are described by quantum field theory, which states that
all of the various fundamental fields, such as the electromagnetic field, must be quantized
at each and every point in space. In a simplified view, a "field" in physics may be envisioned
as if space were filled with interconnected vibrating balls and springs, and the strength of
the field can be visualized as the displacement of a ball from its rest position.Vibrations in this field propagate and are governed by the appropriate wave equation
for the particular field in question.


The second quantization of quantum field theory requires that each such ball-spring
combination be quantized, that is, that the strength of the field be quantized at each
point in space. Canonically, the field at each point in space is a simple harmonic oscillator,
and its quantization places a quantum harmonic oscillator at each point. Excitations of
the field correspond to the elementary particles of particle physics. However,
even the vacuum has a vastly complex structure, all calculations of quantum field theory
must be made in relation to this model of the vacuum.

The vacuum has, implicitly, all of the properties that a particle may have: spin, or
polarization in the case of light, energy, and so on. On average, all of these properties
cancel out: the vacuum is, after all, "empty" in this sense. One important exception is
the vacuum energy or the vacuum expectation value of the energy.


The quantization of a simple harmonic oscillator states that the lowest possible energy
or zero-point energy that such an oscillator may have is
Summing over all possible oscillators at all points in space gives an infinite quantity.

To remove this infinity, one may argue that only differences in energy are physically measurable;
this argument is the underpinning of the theory of renormalization. In all practical calculations,
this is how the infinity is always handled. In a deeper sense, however, renormalization is
unsatisfying, and the removal of this infinity presents a challenge in the search for
a Theory of Everything.


Currently there is no compelling explanation for how this infinity should be treated
as essentially zero; a non-zero value is essentially the cosmological constant and any
large value causes trouble in cosmology.


The Casimir Effect


Simulation of Casimir Force

Casimir's observation was that the second-quantized quantum electromagnetic field,
in the presence of bulk bodies such as metals or dielectrics, must obey the same boundary
conditions that the classical electromagnetic field must obey. In particular, this affects
the calculation of the vacuum energy in the presence of a conductor or dielectric.

Consider, for example, the calculation of the vacuum expectation value of the electromagnetic
field inside a metal cavity, such as, for example, a radar cavity or a microwave waveguide.


In this case, the correct way to find the zero point energy of the field is to sum the energies of
the standing waves of the cavity. To each and every possible standing wave corresponds
an energy; say the energy of the nth standing wave is En. The vacuum expectation value of
the energy of the electromagnetic field in the cavity is then
with the sum running over all possible values of n enumerating the standing waves.
The factor of 1/2 corresponds to the fact that the zero-point energies are being summed
- it is the same 1/2 as appears in the equation...
Written in this way, this sum is clearly divergent; however, it can be used to
create finite expressions.

In particular, one may ask how the zero point energy depends on the shape s of the cavity.
Each energy level En depends on the shape, and so one should write En(s) for
the energy level, and,
for the vacuum expectation value. At this point comes an important observation: the force
at point p on the wall of the cavity is equal to the change in the vacuum energy if the shape s
of the wall is perturbed a little bit, say by δs, at point p. That is, one has
This value is finite in many practical calculations.

Casimir's calculation

In the original calculation done by Casimir, he considered the space
between a pair of conducting metal plates at distance a apart.


In this case, the standing waves are particularly easy to calculate, since the transverse
component of the electric field and the normal component of the magnetic field must vanish
on the surface of a conductor. Assuming the parallel plates lie in the x-y plane,
the standing waves are
where ψ stands for the electric component of the electromagnetic field, and, for brevity,
the polarization and the magnetic components are ignored here. Here,
kx and ky are the wave vectors in directions parallel to the plates, and
is the wave-vector perpendicular to the plates. Here, n is an integer, resulting from
the requirement that ψ vanish on the metal plates. The energy of this wave is
where c is the speed of light. The vacuum energy is then the sum over all possible excitation modeswhere A is the area of the metal plates, and a factor of 2 is introduced for the two possible
polarizations of the wave. This expression is clearly infinite, and to proceed with the calculation,
it is convenient to introduce a regulator (discussed in greater detail below). The regulator will
serve to make the expression finite, and in the end will be removed. The zeta-regulated version
of the energy per unit-area of the plate is
In the end, the limitis to be taken. Here s is just a complex number, not to be confused with the shape discussed
previously. This integral/sum is finite for s real and larger than 3. The sum has a pole
at s=3, but may be analytically continued to s=0, where the expression is finite.
Expanding this, one gets
where polar coordinateswere introduced to turn the double integral into a single integral. The q in front is the Jacobian,
and the 2π comes from the angular integration. The integral is easily performed, resulting in
The sum may be understood to be the Riemann zeta function, and so one hasBut ζ( − 3) = 1 / 120 and so one obtainsThe Casimir force per unit area,

Fc / A for idealized, perfectly conducting plates with vacuum between them is
where
(hbar, ħ) is the reduced Planck constant, c is the speed of light,
a is the distance between the two plates.

The force is negative, indicating that the force is attractive: by moving the two plates
closer together, the energy is lowered. The presence of shows that the Casimir force
per unit area Fc / A is very small, and that furthermore, the force is inherently of
quantum-mechanical origin.

More recent theory


Concept of zero-point energy module
using the Casimir Effect


A very complete analysis of the Casimir effect at short distances is based upon a detailed
analysis of the van der Waals force by Lifshitz. Using this approach, complications of
the bounding surfaces, such as the modifications to the Casimir force due to finite conductivity,
can be calculated numerically using the tabulated complex dielectric functions of
the bounding materials.

In addition to these factors, complications arise due to surface roughness of the boundary and
to geometry effects such as degree of parallelism of bounding plates. For boundaries at large
separations, retardation effects give rise to a long-range interaction. For the case of two parallel
plates composed of ideal metals in vacuum, the results reduce to Casimir’s.Measurement

One of the first experimental tests was conducted by Marcus Sparnaay at Philips in Eindhoven,
in 1958, in a delicate and difficult experiment with parallel plates, obtaining results not in
contradiction with the Casimir theory, but with large experimental errors.

The Casimir effect was measured more accurately in 1997 by Steve K. Lamoreaux of Los Alamos
National Laboratory and by Umar Mohideen and Anushree Roy of the University of
California at Riverside.


In practice, rather than using two parallel plates, which would require phenomenally accurate
alignment to ensure they were parallel, the experiments use one plate that is flat and
another plate that is a part of a sphere with a large radius. In 2001, a group at the University
of Padua finally succeeded in measuring the Casimir force between parallel plates using
microresonators.


Regularisation

In order to be able to perform calculations in the general case, it is convenient to introduce
a regulator in the summations. This is an artificial device, used to make the sums finite so that
they can be more easily manipulated, followed by the taking of a limit so as to remove the regulator.

The heat kernel or exponentially regulated sum is
where the limitis taken in the end. The divergence of the sum is typically manifested asfor three-dimensional cavities. The infinite part of the sum is associated with the bulk constant C
which does not depend on the shape of the cavity. The interesting part of the sum is the finite part,
which is shape-dependent. The Gaussian regulator
is better suited to numerical calculations because of its superior convergence properties,
but is more difficult to use in theoretical calculations. Other, suitably smooth, regulators
may be used as well. The zeta function regulator
is completely unsuited for numerical calculations, but is quite useful in theoretical calculations.
In particular, divergences show up as poles in the complex s plane, with the bulk divergence
at s=4.


This sum may be analytically continued past this pole, to obtain a finite part at s=0.

Not every cavity configuration necessarily leads to a finite part (the lack of a pole at s=0) or
shape-independent infinite parts. In this case, it should be understood that additional physics has
to be taken into account. In particular, at extremely large frequencies (above the plasma frequency),
metals become transparent to photons (such as x-rays), and dielectrics show a frequency-dependent
cutoff as well.


This frequency dependence acts as a natural regulator. There are a variety of bulk effects
in solid state physics, mathematically very similar to the Casimir effect, where the cutoff frequency
comes into explicit play to keep expressions finite. (These are discussed in greater detail
in Landau and Lifshitz, "Theory of Continuous Media".)

Generalities


experimental setup for the conversion of
vacuum energy into mechanical-energy.

The Casimir effect can also be computed using the mathematical mechanisms of functional integrals
of quantum field theory, although such calculations are considerably more abstract, and thus difficult
to comprehend. In addition, they can be carried out only for the simplest of geometries.


However, the formalism of quantum field theory makes it clear that the vacuum expectation value
summations are in a certain sense summations over so-called "virtual particles".


More interesting is the understanding that the sums over the energies of standing waves
should be formally understood as sums over the eigenvalues of a Hamiltonian. This allows atomic
and molecular effects, such as the van der Waals force, to be understood as a variation on
the theme of the Casimir effect.


Thus one considers the Hamiltonian of a system as a function of the arrangement of objects,
such as atoms, in configuration space. The change in the zero-point energy as a function of changes
of the configuration can be understood to result in forces acting between the objects.


In the chiral bag model of the nucleon, the Casimir energy plays an important role in showing
the mass of the nucleon is independent of the bag radius. In addition, the spectral asymmetry
is interpreted as a non-zero vacuum expectation value of the baryon number, cancelling
the topological winding number of the pion field surrounding the nucleon.


Casimir effect and wormholes

Exotic matter with negative energy density is required to stabilize a wormhole. Morris, Thorne
and Yurtsever pointed out that the quantum mechanics of the Casimir effect can be used to
produce a locally mass-negative region of space-time, and suggested that negative effect
could be used to stabilize a wormhole to allow faster than light travel. This concept has been
used extensively in Science Fiction.


Analogies

A similar analysis can be used to explain Hawking radiation that causes the slow "evaporation"
of black holes (although this is generally visualized as the escape of one particle from a virtual
particle-antiparticle pair, the other particle having been captured by the black hole).


Repulsive forces

There are few instances wherein the Casimir effect can give rise to repulsive forces between
uncharged objects. In a seminal paper, Evgeny Lifshitz showed (theoretically) that in certain
circumstances (most commonly involving liquids), repulsive forces can arise. This has sparked
interest in applications of the Casimir effect toward the development of levitating devices.


Other scientists have also suggested the use of gain media to achieve a similar levitation effect,
though this is controversial because these materials seem to violate fundamental causality
constraints and the requirement of thermodynamic equilibrium. An experimental demonstration
of the Casimir-based levitation was recently demonstrated by the Capasso group at Harvard
through experiments involving a gold-coated particle and silica thin film immersed in bromobenzene.


Applications

It has been suggested that the Casimir forces have application in nanotechnology, in particular
silicon integrated circuit technology based micro- and nanoelectromechanical systems,
and so-called Casimir oscillators.


Classical 'Critical' Casimir Effect

In 2008, physicists in Germany made the first direct measurements of the “critical Casimir effect”,
a classical analogue of the quantum Casimir effect. This effect had been theoretically
predicted in 1978 by Michael Fisher and Pierre-Gilles de Gennes but all observations
had been indirect.

In this experiment, the critical Casimir effect arises in a mixed liquid that is close to its
critical point. The liquid used was a solution of water and the oil 2,6-lutidine which has
a critical point of 34°C at normal atmospheric pressure. As this liquid approaches its critical point,
the oil and water starts separate into small regions whose size and shape are subject to statistical
fluctuations and that exhibit random Brownian motion.


To demonstrate the effect, a tiny coated Styrofoam ball is suspended in the liquid close to
the wall of its coated glass container. The ball and the container coatings are the same and
both have a preference for either oil or water. As the liquid nears its critical point, total
internal reflection microscopy is used to detect displacements of the ball.


From the sudden movements detected only towards the glass, the classical Casimir force
was calculated to be approximately 600 fN (6 x 10−13 N). To tune the effect for repulsion,
the coatings of the glass and the ball are changed so that one prefers oil and the other water.


While the German physicists say this reverse critical Casimir effect could be useful in
nanoelectromechanical systems, its dependence upon a very specific temperature presently
limits its usefulness.


Back to Contents

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sun Mar 21, 2010 2:44 pm

http://www.bibliotecapleyades.net/stargate/stargate08.htmby William Henry
2005
William Henry’s book
The Stargate of Atlantis
will be published in Spring 2006 from WilliamHenry Website

Atlantis

The British historian and novelist H.G.Wells put it best when he once observed,
“There is magic in names and the mightiest among these words of magic is Atlantis…
it is as if this vision of a lost culture touched the most hidden thought of our soul.”

Of course, by far the most illustrious of all the voices in the Atlantis choir was Plato (c. 427-347 BC)
who, repeating the story of his cousin’s excursion into Egypt, reintroduced the epic story of Atlantis
to the collective human imagination. He is the father of ‘Atlantology’.


According to Manly P. Hall, Plato, whose real name was Aristocles, was initiated in the mysteries
in Egypt at the age of 49. His tale of Atlantis appears in Timaeus, in which Critias tells Socrates how,
visiting the Egyptian capital Plato’s ancestor Solon (c. 640BC) was told by a priest:

“Oh, Solon, Solon, you Greeks are all children, and there is no such thing as an old Greek. …
You are all young in mind; you have no belief rooted in old tradition and no knowledge
hoary with age. … In our temples we have preserved from earliest times a written record of
any great or splendid achievement or notable event which has come to our ears,
whether it occurred in your part of the world or here or anywhere else; whereas with you
and others, writing and the other necessities of civilization have only just been developed
when the periodic scourge of the deluge descends, and spares none but the unlettered
and uncultured, so that you have to begin again like children, in complete ignorance of
what happened in our part of the world or in yours in early times. So these genealogies
of your own people which you were just recounting are little more than children's stories. …
The age of our institutions is given in our sacred records as eight thousand years …..."


from 'Prolegomenon To Amenemope'
Plato, who is considered one of the world’s greatest scholars, left little room to doubt that
he subscribed wholeheartedly to the historicity of Atlantis and repeated cataclysms.


Nine thousand years before Plato’s conversation was recorded (c. 400 B.C.) a war took place
between an ancient pristine Athens and Atlantis. At that time

Atlantis
was an island ‘larger than Libya and Asia put together’ that was overcome by earthquakes.
It is the source, says Plato, of the impenetrable mud, which prevents passage beyond the Pillars
of Heracles and across the Atlantic.


Plato’s description of Atlantis came shortly after the Jews were in exile in
Babylon (c.600 B.C.) and were taking history lessons from Sumerian texts
that contained the missing pre-history to the Hebrew Book of Genesis.

These texts speak of a massive cataclysm that destroyed an advanced race. They tell
how the Sumerian gods Enki and Ninharsag intervened in the evolution of humanity
and created an advanced civilization that was destroyed and how they assisted in
the long march to renewing civilization. These beings were the Shining Ones of Eden and
early biblical times. In Plato’s Atlantis story Enki became Poseidon, the ruler of the Atlantis.


For more than three thousand years, people have been magnetically attracted and bedazzled
by Plato’s story of Enki/Poseidon’s island Empire of Atlantis and have either dismissed it
as mere legend or have transformed this story into true hidden history.


Many feel that Atlantis is purely fable or a metaphor and that the ‘water’ that destroyed
it is simply a symbol for a new wisdom that replaced the old.


Those who dismiss the tale of Atlantis are of Aristotle’s school. He compared his teacher's story
with that of Homer’s narrative of the wall which the Greeks were said to have constructed to
protect mythical Troy, but which was destroyed by divine intervention. Aristotle’s belief was
that both Homer’s tale of Troy and Plato’s Atlantis were inventions of storytellers seeking to
embellish their story lines.


Aristotle claimed that Plato sank the island so that it could never be found. With Homer’s Iliad
as his guide, Heinrich Schliemann went hunting for ancient Troy in 1870. When he found
it new life was breathed into the belief that Atlantis was also an actual place.


Balancing Aristotle's view on Atlantis was Crantor (c. 300 B.C.), the first editor of Plato's Timaeus.
To him Plato’s story was literally and historically accurate. According to some sources,
he even sent investigators to Egypt to verify the sources. Allegedly, Egyptian priests claimed
records found on still standing ‘pillars’ verified the story of Atlantis.


Egypt is certainly the land of pillars. The stout columns of Karnak are unforgettable.
Truly awe-inspiring are those three mysterious ancient pillars we call the pyramids of Giza,
clumped together on the plateau of the gods. They represent a high science and industry
capable of creating a nearly indestructible edifice. Are these the pillars of record?


Despite the fact that nearly two thousand books have been written about Atlantis in
the twentieth century -- many written about the Atlantean origin of the Egyptian, Sumerian,
Indo-Aryan, and native South American civilizations -- we may never be able to prove to
some that Atlantis existed. Still, Atlantis reminds us of all that was once great about
the human race, and can be great again. It is a state of mind, guided by the gods, glued together
by far-flung ideas and a large measure of hope. Here’s the essential story of Atlantis as told by Plato.


PLATO’S ATLANTIS
“Once upon a time,” Plato begins in Critias, “ the gods divided up the Earth between them.”
Each took a territory and having done so populated it with humans, “theircreatures and children.”
The gods looked after human kind as shepherds look after their flocks, he notes, using mental
telepathy to guide and persuade the mortal creatures in their care.


Poseidon’s share of the god’s earthly spoils was Atlantis and he settled the children
born to him by a mortal woman in a particular district of it. At the center of the island,
near the sea, on the most beautiful plain was a hill. Here there lived one of the original earth
born inhabitants
called Evenor, and his wife Leucippe. They had an only child, a daughter
named Cleito. She was just of marriageable age when her parts died, and Poseidon was attracted
by her and had intercourse with her. He fortified the hill where she was living by enclosing it in
concentric rings of sea and land, making the place inaccessible to other humans. He equipped
the central island with godlike lavishness.


Poseidon begot five pairs of male twins, brought them up and divided the island of Atlantis
into ten parts, which he distributed between them. His oldest son, Atlas, was given his mother’s
home district. Atlantis is named for Atlas. In the center was a shrine to Poseidon and Cleito,
surrounded by a golden wall through which entry was forbidden.


For many generations, Plato tells us, a ‘divine element’ in the nature of the hybrid children of
Atlantis survived. They retained a certain greatness of mind and enjoyed a high standard of
living and lives of impeccable character.


But then, the divine element in them became weakened by frequent admixture with mortal stock
and their human traits became predominant. They ceased to be able to carry their prosperity with
moderation, says Plato. The degenerative strain began to covet power and unbridled ambition.


The god of gods, Zeus, whose eye can see such things, became aware of the wretched state of this
admirable stock. He decided to punish them and reduce them to order by discipline.


He accordingly summoned all the gods to his own most glorious abode, which stands at
the center of the universe and looks out over the whole realm of change, and when they had
assembled addressed them as follows.

Here, Plato’s dialog cuts off. From this brief synopsis we have learned that the gods came to earth,
mated with humans, created a new race of hybrid god-men, and built a protective enclosure for them
at the center of Atlantis. After this race achieved a high degree of civilization it began to degenerate
because of a dilution of ‘divine essence’.


Zeus, living in the center of the universe, destroys Atlantis.


I have investigated this ‘divine essence’ in my book Oracle of the Illuminati. It was also the primary
subject of Gnostic text known as the Hypostasis of the Archons or The Reality of the Rulers.
In short, the Gnostics believed humans possess a divine particle that is jealously coveted by
a class of beings called archons or rulers. We have it. They don’t.


They want it.


The magical name ‘Atlantis’, I will contend, refers to more than just a vanished land (bridge)
between Europe and America or a global kingdom that may soon arise. It is our constant craving,
an irrepressible ideal; a word-symbol that conjures visions of ancient glory – a divine element --
that was lost.


Atlantis is meant to be the guiding myth of human civilization. It is the great Phoenix-bird of myths --
immolating and reconstituting over and over again. Like a psychological angel or demon relegated
to the deepest recesses of the subconscious, it will rise again.


The question is when.


As evidenced by their use of stellar symbolism in their religious art the initiates of ancient times
knew of the precession of the equinoxes, a time-keeping system which divides a 26,000 year
‘Great Year’ into 12 astrological ‘new ages’ of approximately 2,150 years each. They predicted
that humanity would make a quantum leap to a new rung of evolution’s
golden spiral during the Age of Pisces, which commenced during the time of Jesus
and another in the second millennium AD at the beginning of the Age of Aquarius.


Time reveals everything.

THE MEME OF ATLANTIS

Our ability to grasp the importance of the Atlantis myth to current events is matched only by
our ability to absorb the astounding. Atlantis is the missing piece in the puzzle, it is the beginning
and ending of all that is, the compliment to the biblical Eden and book of Revelation’s New
Jerusalem, the 12-gated city that will descend from the sky.


The theory of Atlantis has traditionally been studied almost entirely as a topic of archaeology,
geology and history. This, however, is not the whole story. Atlantis is a creation myth ala
the Old Testament book of Genesis. This means it is susceptible to many levels of interpretation,
including the historical, but also the metaphorical and allegorical.


To use a modern word, Atlantis is a meme, a “catch all” phrase or code-symbol. Like ‘America’
it is a place name, but also a mental program, a matrix or realm of possibility.


It is a spiritual goal.

Intriguingly, the word meme is composed of ME (pronounced ‘may’),
the name of the lost tablets of creation of Sumerian myth.

The Anunnaki
lord Enki (Poseidon in Atlantis) guarded these tablets at this temple at Eridu.


When Plato repeated this story he unleashed a mind-altering idea. Passing through the millennia
and winding down road after road, through culture after culture like a river, this tune has gained
resonance. As a river seeks to find the ocean, I believe the Atlantis story is itself a stargate
leading us to the cosmic ocean.


If Atlantis only exists as a brain pattern or frequency nabbed out thin air by billions of antennas
embedded in central nervous systems and replicated billions of times throughout history so be it.
Some claim ‘Jesus Christ’ is also a meme. Look at the impact such ‘vibes’ have on humanity.
Curiously, both Jesus and Atlantis are symbolized by a cross.


As is true of the meme of the Cross the symbolic representation of and substitute for Jesus,
the story of Atlantis has been passed along vertically throughout generations and horizontally
among groups of like-minded individuals, the great initiates. Both stories symbolize the triumph
of enlightenment over ignorance
. Both teachings have been in a continuous state of alteration
and vigorous promotion. Both deserve their acclaimed moniker of “the greatest story ever told.


THE CROSS OF ATLANTIS

Transmitted along with the meme for Atlantis is its symbol or icon known as
the Cross of Atlantis. As with the ‘Living Cross’, the Cross of Atlantis should be
viewed as a living structure, both metaphorically and technologically.


The capital of Atlantis was a maritime city with an enormous port, having alternating zones of
land and sea, divided into three zones. In the innermost ring was a sacred mountain, possibly
a volcano, where the original race of Atlas arose. The Atlanteans built a royal palace atop this hill
and it became a ‘marvel to behold for its size and beauty’. In the middle of the citadel was a temple
dedicated to Poseidon and Cleiton.


This description of two great circles of land around an island, and three great circles of water
around the land reveals the symbol for Atlantis known as the Cross of Atlantis.
The Cross of Atlantis

A symbol is a sign. As the great symbolist Jordan Maxwell notes in the introduction to
Stellar Theology, a symbol indicates direction or it informs one of ownership. A sign is
a logo that says this item belongs to this group. This Cross of Atlantis sign says
“this place belongs to the gods. Humans keep out.”Schliemann’s City of the Golden Gates with Atlantis logo (1906).
Its main characteristic is the shape of the water canals and
the land zones together
with the bridges forming the “Cross of Atlantis”.
The Center represents the capitol of Atlantis.

Although Plato does not mention this center’s name other traditions do record
the name of the capital of Atlantis.
Meru is the name of this center.

The 4th century B.C. Greek historian Theopompus tells us
that one of the names of the people
who inhabited Atlantis
were the Meropes, the people of Merou.


The Atlantis logo is composed of a sun disk or Cross of Light
embedded in concentric rings. According to Laurence Gardner, writing in
The Magdalene Legacy
, a cross within a circle is called a Rosi-Crucis –
the Dew Cup – and is the original symbol for the Holy Grail.
The concentric rings.

The concentric rings primarily symbolize vibration. In addition, they can represent a vortex.
As in the example from NASA below, the concentric rings also may represent a
two-dimensional expression of a three-dimensional experience: that of traveling through
interstellar passageways called stargates or wormholes.


This fact offers extraordinary possibilities when interpreting the Atlantis meme and is one that
I’d like to go into here.
www.nasa.gov/centers/glenn/multimedia/artgallery/art_feature_001_CD1998_76634.html

This hypothetical spacecraft with a “negative energy” induction ring was inspired by
recent theories describing how space could be warped with negative energy to produce
hyperfast transport to reach distant star systems. In the 1990s, NASA Glenn Research Center
lead the Breakthrough Propulsion Physics Project.


NASA’s primary effort to produce near-term, credible, and measurable progress toward
the technology breakthroughs needed to revolutionize space travel and enable
interstellar voyages.
The 2-D rings symbolize a 3-D vortex.

In the past few years the scientifically rooted concept of wormholes and star gates, also called
the Einstein-Rosen bridge, have become popular topics of such television shows as Star Trek:
The Next Generation
and Sliders and movies such as Stargate and Contact
which feature ancient stargate technology for opening wormholes in space/time.


When the concentric rings of Atlantis are interpreted as a vibration -- a ring or a stargate --
it suggests that as a creation tale one of the most important concepts that the theory of
Atlantis embodies is the stargate.
A modern depiction of a wormhole.

Theoretically, physicists view wormholes as time machines that may
open gateways to parallel dimensions.
They are the subjects of intense
scientific research in America and Europe.


If we apply the three-dimensional approach to the two-dimensional concentric rings
of Atlantis, we may hypothesize that it symbolizes a vortex. The Great Cross of Atlantis
may be thought of as a Great Crossing place, a place of passage, to pass through one realm
to another. Perhaps even to pass over the stars or pass through the galaxy.


As mentioned, the symbol of Atlantis is derived from the description of the enclosure
constructed by the gods to protect the original sacred hill of Atlantis. As noted by Plato,
the gods built this enclosure to keep humans out. Therefore, the sign of Atlantis could read
Atlantis: Property of the gods. Humans keep out.”


In this capacity the Cross of Atlantis is identical to the Gate of Eden. Because Adam and Eve
were disobedient to Yahweh, the god of Eden sent them out of the Garden of Eden (Genesis 3:23).
He placed at the east of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way
(it rotated gyroscopically), to keep the way of the way of the tree of life.


Significantly, the Tree of Life is equated with the Cross. Therefore, the description of
the mysterious Gate of Eden is of a rotating gate. The description of the rotating gate of Eden
brings to mind a gyroscope and also the alien Stargate Machine featured in
the Warner Brothers movie Contact (1996).A gyroscope.


The gyroscopic Stargate Machine from the movie Contact.Two Nubian figures stand beside a pillar in the middle of the Egyptian symbol for gate.The pillar at the center of the image is the one featured in
the drawings on the left and right.

It belonged to Osiris. It was called the Stairway to Heaven.
For more on this pillar please see my article

The Ark’s Missing Piece
.The Sumerian sun god entered Earth

through a gateway with a tree
that resembles Osiris’ pillar beside it.


I can hear the reader thinking are you bleeping kidding me? The average person, let alone
a credentialed archaeologist, when discussing such a phenomenon as Atlantis can barely
accept the idea of vanished civilization. Adding to this mix the possibility that the inhabitants
were advanced, possibly even vastly advanced from our hyper-technological civilization is
nonsense, babbling (‘Babel’ in Hebrew, a word which originally meant ‘gate’).


This is as unique as it is revolutionary. It is also quite hopeful as the concept of Atlantis rising
is the jewel of many prophecy hunters. As we will see, wormhole symbolism is rampant in
the story of Atlantis. It suggests that the rising of Atlantis has to do with the rise of
theoretical physics.

For instance, in his discourse Phaeado, Plato records the astonishing revelation of
Socrates in the last moments before his execution that,

“the true Earth itself looks from above, if you could see it,
like those twelve-patched leather balls”.

A twelve-patched leather ball describes a dodecahedron. The dodecahedron with twelve five-
sided faces was used as a teaching tool to instruct the initiate to know him or herself as
an energy system like the Earth. Incredibly, a new study of only recently available scientific data
hints that the universe is roughly shaped like a soccer ball, a dodecahedron.Dodecahedron.

Remarkably, Plato is describing Earth as a three-dimensional pentagonal web into which
the soul incarnates. The ancient Greeks likely learned from the Egyptians
that the human body is ideally structured geometrically to interface with
the dodecahedron and its pentagonal grid.


Plato was not alone in his understanding of the 12-sided Earth. The Cherokee held
a complimentary belief. In addition, the second century AD, a group of Christian Gnostics
described the sphere of Earth being surrounded by a 12-angled pyramid.
These 12 angles are described as “eyes”, “pipes,” and even more fascinating
to our investigation, as “holes” or “halls” in the Earth! These, it appears,
are the gates of the New Jerusalem.


Today, most researchers into sacred Earth energies concur that the Planetary Grid
has 12 primary vortex zones, “halls” or “holes” with the Great Pyramid at the apex control.
A network of temple sites throughout the Earth marks the Grid. These sites roughly include: • the Great Pyramid of Giza and Heliopolis (“the City of the Sun”)
 • the 1,000 foot high pyramids of southern China, 90 degrees opposite of Giza.
 • Easter Island, 180 degrees opposite the Great Pyramid.
 • the City of the Sun at prehistoric Cuzco, Peru.
 • Teotihuacan in Mexico.
 • the vortices of the Four Corners area of the USA.
 • the Mississippi valley of the southeastern USA.
 • Oak Island, Nova Scotia.
 • the South of France, centered at Rennes-le-Chateau, France.
The 12-fold form is found in numerous mythic structures including these:


Meru, the center of Atlantis,
enfolded within a 12-petaled lotus.


Arthur’s rather Atlantean Roundtable.


The Mount of Salvation at the center of a zodiac.

The activation of this 12-fold Planetary Grid is called the ‘quickening’ of the Earth,
an increase in the vibratory levels of humanity and Earth which is thought to spark
higher intelligence and increased linkage between minds. The Quickening of our civilization
is a result of the “quick-beams” or “quick-rays” emanating from the core of our galaxy
and likely radiating through the Meru or Center of Atlantis.


MERU: THE WORLD MOUNTAIN

Meru is called the World Mountain. Turning to Buddhist imagery we find
a remarkable image of Meru.


The logo for Atlantis (left). Mandala of Meru, the center of Atlantis,
from the top down perspective (Samuel Beal, London, 1882).
Meru appears as a concentric ring.
One wonders if this is the ring at the top of the Meru symbol .


The hourglass (or wormhole-shaped) World Mountain, Meru,
rises from the great ocean of space, (Japan, 1678).
The wormhole shape suggests Meru was a gateway to another dimension.


The Buddha’s death caused the collapse of the world-pillar Meru.
In the lower rightit shatters into curious cubes that suggest crystals
or even other dimensions.


The collapse of a wormhole.Given the puns we have explored, could the world mountain Meru actually be a whirled,
whirling or spinning, mountain? Interestingly, the Meru is believed to have been
the model for the Tower of Babel, located in Su-Meru or Sumer. Further, as spinning is
the same as turning (from tour), does this indicate the Tower of Babel was a spinning
or turning pillar?


It is said that once Buddha achieved enlightenment he placed a victory banner on
the summit of Mt. Meru, symbolizing his victory over the entire universe. Again,
Mount Meru
here is believed to be the central axis supporting the world.


The flag of victory also denotes Buddha’s triumph over Mara, who personifies hindrances
on the path to spiritual realization. Specifically, there are said to be four types of Maras,
each one representing an individual hurdle on the path to spiritual progress.


These are:
1). The Mara of Emotional Defilement
2). Mara of Passion
3). Mara of the Fear of Death
4). Mara of Pride and Lust!
It was only after conquering these four negative traits that Buddha could proclaim victory
over ignorance, and achieve nirvana.
Here, it is worth a brief diversion to note that in
calling Jesus ‘the Way’ the early Christians were following in the footsteps of the Buddhists.
Just as converts to Christianity living long after the fact altered the images of Jesus,
a similar artistic make-over was applied to Buddha. Early Buddhist art consisted of
symbolic representations of Buddha.


It was customary to represent the Buddha as a pair of footprints indicating the way to walk
to enlightenment, or as an 8-spoked wheel, the symbol for the Wheel of Truth,
the Anunnaki symbol
of king ship.The Dharma Wheel symbol of
the 8-fold Path of Buddha or the Universal Law.Early Christian 8 rayed wheels.


The 8-rayed symbol of the Nibiru (gate).


Wherever archaeologists discovered remains of the early Sumerian civilizations the symbol
of the “the Gate of the Gods” was prominently displayed. The Sumerian god Enki
became Poseidon in the story of Atlantis.


The Sumerians depicted this gate as an eight-pointed star. This star-sign denoted such terms
as an, the ‘Lord Anu’; dingir, the ‘Bright One’; an, ‘high’; and ana, or an, ‘heaven’.
It was often found as a determinant in front of the names of the Shining Ones.


Thus, dinger E.A indicated the ‘Shining Lord of Waters’. Sitchin assigns the Babylonian
version of the symbol of the Cross of Light to Enki’s home world the Nibiru, which means
‘crossing place’ or ‘gate’.


The particle accelerator of Atlantis

Relaxing after a presentation on this subject in Florida a few years ago, a scientist approached me.
He told me he was asleep through most of my presentation… until I “putup that blueprint.”


“Blueprint? What blueprint?” I asked.


He fished through my slides until he came to a 2nd century drawing of the Meru pillar or tower.
In my talk I had presented it as an example of a possible ‘Grailtuner’ and a candidate for the rod
shown in Jesus’ hand in early Christian art. (For more please see my article
Jesus, FDR and the Meru Superantenna.)

"That blueprint,” he responded.
Studying the drawing, the scientist told me that he designed particle beam weapons for
a living. Laser cannons. Light sabers.

“You know, Stars Wars-type weapons,” he said.

“Your Meru drawing is a blueprint for a particle accelerator and
a particle beam weapon,” he said knowingly.

Squeezing his thumb and forefinger together to mimic a pincer, he said the weapon is
designed to rotate on the circular platform. The ‘horns’modulate the pulse emanating
from the weapon.Late in 2004 digital artist Jack Andrews rendered the Meru drawing in 3-D on a computer.
A cyclotron consisted of two large dipole magnets designed to produce
a semi-circular region of uniform magnetic field, pointing uniformly downward.

Presented here is a comparison of the base of the Meru drawing with a plan for a cyclotron,
a particle accelerator designed by Ernest O. Livermore in 1929 and developed in
the early 1930s (coincident with America’s shift to a technologically based society).


The cyclotron was a necessary technology used in the splitting of the atom and
the development of the A-bomb.


Glancing at the drawings it is easy to see why the scientist saw a similarity
between the two designs. The question is:

What in the world is a blueprint for a particle accelerator doing in a 2nd century
Chinese manuscript?!

One can see that the Meru drawing is an axis that resembles an antenna (or a microwave weapon
from Star Wars). There’s a reason for this. One well-known scholar of Buddhism quoted by
Victoria LePage, Lama Anagarika Govinda, says Meru is,

“the seat of cosmic powers, the axis which connects the earth with the universe,
the super-antenna for the inflow and out flow of the spiritual energies of our planet.”

Today, scientists call these ‘spiritual energies’ high energy cosmic rays.

This astonishing drawing was among the famed Dunhuang Manuscripts discovered in
the secret repository the Cave of the Thousand Buddhas early in the 20th century by
Hungarian-born explorer Marc Aurel Stein. According to the Order of Nazorean Essenes
(Essenes.net), numerous 3rd century Manichaean-Christian manuscripts were part of
the Dunhuang ‘hall of records’.


Historians claim monks in hidden monasteries in Central Asia trained Issa (“Jesus”) during
his 18 ‘missing’ silent years between 12 and 30. He traveled the mountain passes and taught
widely in the monasteries and markets.On the next page, we see a comparison of apex of
the Meru pillar with the cone featured in a scene etched onto a golden plate and presented
to King Tutankhamun.


Author Z. Sitchin proposes this an Anunnaki space craft on a silo.


Bottom Right. Top right: A drawing etched onto a gold plate presented
to King Tutankhamen made by Nubian goldsmiths.

Z. Sitchin proposes it is an Anunnaki craft on a silo.
The stargate model proposes it is a warp craft instead.
Note the pillar at the bottom center of the drawing.


Detail of the base of the Meru pillar rendered in 3-D by Jack Andrews.
It creates a ring or a vortex. Note, the arrangement of
the Central (or Whirling) Mountain
surrounded by four subsidiary peaks.


The Cross of Atlantis with the Meru pillar in the center by Dana Augustine (left).
The apex of the Meru pillar, the ‘warp craft’, by Jack Andrews (right).

My working hypothesis is that this diagram, schematic or blueprint is a mandala whose symbols
point to the function of the actual thing… an instrument of some kind capable of conducting
the spiritual energies of the planet.


Mandalas are “read” or memorized for visualization during meditation. They are blueprints of
the three-dimensional palace of the deity. The purpose of the mandala is two-fold: to acquaint
the student with the symbols of the deity (i.e. Buddha, Christ) and to allow the student to
“enter into the mandala”; that is, to enter the frequency or vibration in which the deity lives, i.e.
‘Meru’.


This is how the mystics of Shambhala were raised from a man to a god-man.
They mastered the Meru symbolism. This raised the vibration of their mind and body
and he entered the mysterious realm of Shambhala.


In the diagram of the base of the Meru pillar we notice it has four sides. The arrangement of
the Central (or Whirling) Mountain surrounded by four subsidiary peaks is found in the Navajo
sand painted mandalas also corresponds to that of Mt. Meru,flanked by its Four Guardians
and their corresponding four subsidiary mountain peaks. In India, as with the Navajos,
the Four Guardians are also represented as either gods (Lokapalas), mountains,
snakes (Nagas
) or birds (Garudas), which are frequent animal shapes assumed by them.


Moreover, each of the Four Hindu Guardians is also associated with a heraldic color,
in exact correspondence to the Navajo ones: White, Yellow, Black and Red. These, of course,
are the four races of humanity, which originated in Eden or Atlantis, according to legend.


The Four Guardians are sometimes represented by the Four Trees or by Winds, Suns, Moons,
Archangels, Bats (Vampires), Thunderbolts, as well as by Coiled or by Standing Serpents
resembling zigzag lightning and ball lightning.The four guardians. Egypt (left).
Meru (right).


Each of these four drawings match what we would see viewing the four ‘mountains’

and the Meru particle accelerator from the top down.


Solomon’s Temple (left). The INRI cross of Christ (right).


The Meru pillar (left). Rose-Apple Land (Right).


According to a conversation I had with a Tibetan White Sand Mandala designer, the concentric rings
at the base of the Meru pillar represent water. This is confirmed by Philip Rawson in his book
The Art of Tantra
in which he presents a painting (above right) of Rose-apple land. I am most intrigued
by this place name ‘Rose-apple land’. When we apply this place name to the perceived function of
the Meru antenna or accelerator, it suggests that it created a force field.


A particle accelerator is an electrical device that generates charged particles, such as electrons,
protons and ions, at high energy. So-called “nuclear accelerators” are used to split the atom
for scientific research, but most particle accelerators are built for more practical applications.
They are used to manufacture a myriad of products including semiconductors. They are also
used as X-ray machines for cancer treatment and for detecting weaknesses in materials.One of the early particle accelerators responsible for development of the atomic bomb.
Built in 1937 by Philips of Eindhoven it currently resides
in the National Science Museum in London, England.


Particle accelerator.

The Large Hadron Collider (LHC) is being built at CERN, the European laboratory for
nuclear research. Costing $3 billion and expected to be completed in 2007, it will be the largest
particle accelerator in the world for nuclear research. While making 17-milerings at nearly
the speed of light, protons will be made to collide into other particles 10 million times per second.
The main purpose is to find the Higgs boson, considered by some scientists to be the fundamental
element of matter and often called the “God Particle.


In addition, physicists hope to use the collider to answer the following questions:


 • What is mass? (We know how to measure it - but what is it?)
 • What’s the origin of mass of particles? (In particular, does the Higgs Boson exist?)
 • Why do elementary particles have
  different masses? (I.e., do particles interact with a Higgs field?)

 • We know that 95% of the universe‘s mass is not made of matter as we know it.
 • What is it? (I.e. what is dark matter, dark energy?)
 • Do supersymmetric (SUSY) particles exist?
 • Are there extra dimensions, as predicted by various models inspired by string theory, and
  can we “see” them?

 • Are there additional violations of the symmetry between matter and antimatter?
As of June, 2005 no experiment has definitively detected the existence of the Higgs bosons.
The search for the hypothetical elementary ‘God Particle’ is reminiscent of ancient metaphysics.
According to the Zohar, manna, the food of the gods, is made (detected/produced) by
a Manna machine strikingly reminiscent of the Merupillar/particle accelerator. It starts its
journey as dew and falls to the ‘field of holy apples’.


The people who preserved these secrets called themselves the Reapers of the Holy Field.
The fact that manna was called ‘blessing’ or ‘mercy’ (meru-cy) tell us the ‘holy field’
is a beneficial vibration. The reapers are the ones who know how to harvest the (blue) apples
from this field. They use particle accelerators. (Later, we will compare the human body with
these devises.)


It is CERN’s search for extra dimensions that is most intriguing to us.
What will they find?


In addition, in the next few decades, the possibility of black hole production at
the highest energy accelerators may arise, if certain predictions of superstring theory
are accurate (Scientific American, May 2005). A black hole is an area of space-time with
a gravitational field so intense that its escape velocity is equal to or exceeds the speed of light.

As we can see from the comparison of the spinning black hole presented here there is
a striking similarity with the symbol of Atlantis.


I’ll leave you to contemplate the similarity.This computer rendering shows matter whirling into a spinning black hole,
whose shape is distorted and not spherical.


Atlantis.

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sun Mar 21, 2010 4:32 pm

http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_K_1.htm
by William Henry
from HyddenMysteries Website


Reconstruction: The Hanging Gardens of Babylon (Iraq)

A lot of wild speculation in metaphysical circles these days concerns the possible return of
Planet X, a mysterious roaming planet that swings to the far side of our solar system,
and is expected to return to our part of the solar system soon. In Sumerian mythology,
Planet X is called “The Lord” and is the home of a group of beings that the bible calls
Shining Ones.
According to my interpretation of Sumerian myths presented in my book
Ark of the Christos: Thee Mythology, Symbolism and Prophecy of the Return of Planet X
and the Age of Terror, these wise beings, the ‘angels’ of the Old Testament,
wielded enormously advanced technology.


They operated a (star) gateway linking Heaven and Earth. They genetically altered the human body
as a “resurrection machine” of “soul flower” to operate in conjunction with this gateway.
They possessed the secret science of alchemy, the transmutation of the elements, through
which they could create weapons of mass destruction and advanced human beings.
The Sumerian Sun god enters Earth through a gateway.
The Shining Ones of Planet X were last here in 3760 B.C., which is the time of Anu’s,
the ruler of Planet X’s, last visit
. In a morning- time ceremony in which Anu departs Earth,
E.A. and Enlil, two sons of Anu, await Anu at what is called the “golden supporter.”
They hold several objects: “that which opens up the secrets” (most certainly the Egyptian
Key of Life), “the Sun disks,”and the “splendid shining posts.” The “golden supporter”
device is sheathed in a golden skin.
The Egyptian Pillar or Tree of Life
Anu and his wife, Antu, stand before the golden supporter,
which can only be thegolden Pillar or Tree of Life, a 45- foot tall
device lined with a gold alloy the Egyptians said could ‘drill’
holes in space. This device (left) was mounted on a platform
that resembles in form and likely function the Ark of
the Covenant.


The device comes alive, the gate swings open and
Anu and Antu enter the Abyss
(sometimes called the Fish of Isis).


Anu entering the gateway to return to Planet X? Z.Sitchin
When Time Began
Incredibly, Sumerian scholar Zecharia Sitchin has recovered
what may be depictions of this scene. In this scene (right)
we see two people flanking an entrance to a gateway
in which a third person makes an entrance (or exit).
The sun and moon symbols can be seen above
this gateway.


The two guards hold devices, long poles with circular tops,
which Sitchin concludes served an astronomical purpose.
He also equates them with golden pillars at
the entrance to Solomon’s Temple in Jerusalem. 1This being so, can we see these devices as “golden needles”?
Is the story of this golden needle woven deep into
the mythology of the ancients? Is the ‘silver thread’ woven
by this needle actually a wormhole linking Earth with the Planet of the Lord?


While it is uncertain if Planet X is headed this way in the immediate future,
one thing is certain. The return of this planet centers on the recovery of
a technology once housed at Solomon’s Temple that is used to open
a gateway linking Earth with far off regions of space. Recent military
and political activity suggests that the world powers are jockeying
for position as if the return of Planet X is imminent. The stakes are high.
This planet is at the center of a biblical prophecy known as
the “Day of the Lord.” The man in the catbird seat of this milieu
is Saddam Hussein, the mass-murdering Iraqi dictator with
the Cheshire cat smile.


Sitchin, one of the few experts on Planet X, indicates that, according to prophecy,
the last time Planet X was visible was in the 6th century B.C. The “Day of the Lord”
(thereturn of Planet X) occurred c. 550 B.C. when prophecies said that Planet X
was visible. 550 B.C. is an extraordinary date. In 576 B.C. the Babylonian king
Nebuchadnezzar looted and leveled the Temple of Solomon in Jerusalem,
took three temple wise men hostage, and as I will detail momentarily,
appears to have negotiated a deal with these temple priests to open a gateway to Heaven.


As the book of Daniel describes, 2 he put the three wise men from the Temple of Solomon into
a “fiery furnace.” When they reappeared not only were they in pristine condition,
they were not alone. They had the Son of God in tow.

I have interpreted this ‘fiery furnace’ as a zone of frequency or vibration that is the mouth of
a stargate or a wormhole
. When the three wise men entered this gateway they traveled to
a distant place, possibly to the center of our Milky Way galaxy, or possibly to Planet X,
and returned with the Son of God. This remarkable story is of far greater significance in
the Age of Terror than most realize.


It is well known that Iraqi President Saddam Hussein has connected himself with Nebuchadnezzar,
spending over $500 million during the 1980s on the reconstruction and the re-establishment of
ancient Babylon, the capitol of Nebuchadnezzar. Over sixty million bricks have been made to place
in the walls of Babylon, each engraved with the inscription,
“To King Nebuchadnezzar in the reign of Saddam Hussein”.
In essence, as has been widely reported by prophecy watchers and international news
organizations alike, Saddam is saying he is the reincarnated Nebuchadnezzar.
He is attempting to recreate and outdo the feats of the biblical king.
As we shall see through this investigation, Saddam controls an asset infinitely more
important and powerful than oil, or even, nuclear weapons. He controls access to
the temples that housed the history humanity’s origins, and potentially, the secrets of stargates.


Buried deep beneath the sand s of Iraq are the secrets of the Shining Ones of Planet X.
Saddam’s actions reveal that he knows the political value of these secrets.
Beforeexploring the eye-opening story of Nebuchadnezzar’s opening of a stargate
it is important to lay a foundation for this event.


Saddam is currently engaged in a massive program to convert Iraq into
a “Disneyland of the ancient Shining Ones” (my term).
Included in this program
is the recreation of ancient Sumerian temples dedicated to the Shining Ones,
the copying of ancient cuneiform tablets concerning the Shining Ones,
and the retrieval of ancient Babylon’s famed Ishtar Gate from Berlin.


One of the most startling antiquities moves Iraq is set to launch is a campaign to “revive”
the Ashurbanipal Library, the earliest systematically collected and catalogued library in
the ancient world. 3 This was the library of the king who said he could read the texts
from before the Flood!


Excavated by British archaeologists in the mid 19th century at Nineveh, the 25,000 cuneiform
tablets assembled by King Ashurbanipal are almost all now in the British Museum.
These include the famous 7th-century BC Flood Tablet, which relates part of the Epic of Gilgamesh
and contains the “backstory” to the account of the flood given in the Book of Genesis.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gilgamesh tomb believed found


Archaeologists in Iraq believe they may have found the lost tomb of King Gilgamesh - the subject of the oldest "book" in history.


Last Updated: Tuesday, 29 April, 2003

07:57 GMT 08:57 UK
The Epic Of Gilgamesh- written by a Middle Eastern scholar 2,500 years
before the birth of Christ - commemorated the life of the ruler of
the city of Uruk, from which Iraq gets its name.

Now, a German-led expedition has discovered what is thought to be
the entire city of Uruk - including, where the Euphrates once flowed,
the last resting place of its famous King.


"I don't want to say definitely it was the grave of King Gilgamesh,
but it looks very similar to that described in the epic," Jorg Fassbinder,
of the Bavarian department of Historical Monuments in Munich,
told the BBC World Service's Science in Action programme.

Gilgamesh was believed to be two-thirds god, one-third human.
Magnetic

In the book - actually a set of inscribed clay tablets - Gilgamesh was described as having been
buried under the Euphrates, in a tomb apparently constructed when the waters of the ancient
river parted following his death.

"We found just outside the city an area in the middle of the former Euphrates river¿
the remains of such a building which could be interpreted as a burial," Mr Fassbinder said.
He said the amazing discovery of the ancient city under the Iraqi desert
had been made possible by modern technology.

"By differences in magnetization in the soil, you can look into
the ground," Mr Fassbinder added. "The difference between mudbricks and sediments in the Euphrates river gives a very detailed structure."

Who can compare with him in kingliness? Who can say, like
Gilgamesh, I am king?

The Epic Of Gilgamesh
This creates a magnetogram, which is then digitally mapped, effectively giving
a town plan of Uruk.


'Venice in the desert'Iraq has long been the site of some of the most important historical finds
"The most surprising thing was that we found structures already
described by Gilgamesh," Mr Fassbinder stated.

"We covered more than 100 hectares. We have found garden structures
and field structures as described in the epic, and we found
Babylonian houses." But he said the most astonishing find was
an incredibly sophisticated system of canals.

"Very clearly, we can see in the canals some structures showing that flooding destroyed some houses, which means it was a highly developed system. "[It was] like Venice in the desert."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In April 2002 Iraqi archaeologists asked the British Museum if it would allow casts to be
made of the cuneiform tablets. Although individual tablets have in the past been copied
as casts, this would be the first time that any substantial number had been made.
British Museum keeper John Curtis, who received the request during his visit to Baghdad
last month, told The Art Newspaper that “the museum would do its best to cooperate.” 4

The proposed reconstructed library at Nineveh would hold copies of all of the British Museum’s
tablets, and it is planned as both a scholarly center and tourist attraction. Alongside the library,
the Saddam [Hussein] Institute for Cuneiform Studies will be set up as part of the University
of Mosul. Plans are also being made to excavate one of the wings of King Ashurbanipal’s palace,
in Kuyunjik Mound, where it is hoped that thousands of other tablets lie buried.


There are 10,000 archaeological sites scattered through the country, most of them not fully
excavated. In Iraq historical monuments are a matter of national security.
This is because they mark the locations of the secrets of the Shining Ones.


Hussein's rebuilt
Ishtar Gate, Babylon
It’s absolutely impossible to get close to the legendary ziggurat of Ur
without a letter of authorization. Ur, the Biblical city of the Chaldeans,
is the land of the prophetAbraham, father of the three great monotheist religions:
Judaism, Christianity and Islam.

What is presented as the ruins of his house from around 4000 BC
can also be seen near the ziggurat. The ziggurat was re-engineered by
Nebuchadnezzar. A monumental staircase - rebuilt by order of Saddam Hussein
- allows the visitor to ascend to the second stage. The facade of the ziggurat
still bears traces of American bombing during the Gulf War - or
“Mother of All Battle s” as it’s known in Iraq.


According to archaeologists, gang leaders sometimes drive through
provincial towns with trucks and shovels, recruiting people to dig at poorly
guarded sites.5 What are they after? As in the example set by
a recent robbery the monument robbers want knowledge.
Thieves smashed the doors of an Iraqi museum and a glass display case,
absconding with cuneiform tablets and cylinders from the 6th century B.C.
They left behind gold jewelry that might have tempted amateurs
.
Cylinders from the 6th century B.C.are more valuable than gold for the information they record.Sample of early cylinder seal.
The looting began in the tumultuous immediate aftermath of the Gulf War.
In the Kurdish areas of northern Iraq, and the southern area populated by
Iraq’s restless Shiite Muslims, most of the provincial museums were ransacked.
Iraqi authorities charge - and their accusations are backed up by some archaeologists
abroad - that Sumerian antiquities are
smuggled out of the country
by diplomats and U.N.relief workers.


Last summer, a landlord was cleaning out a Baghdad villa that had been recently
vacated by a diplomat. Inside, he found two cartons of archaeologist fragments.
The Iraqi government hasn’t named the diplomat or his country. Saddam believes
he is to unite the Arab world under Islam.


By recreating ancient Babylon, and by uncovering and disseminating the texts
from ancient Iraq he can simultaneously duplicate the feats of Nebuchadnezzar
and potentially pull the intellectual rug out from underneath Judaism and Christianity.
The pre-history of both of these religions is found in Iraq. Saddam controls
the temples that housed the “back story” of Judaism and Christianity.
He seeks to retrieve the rest of the story and destroy these religions.


If Saddam launches a storm of ancient knowledge it could turn current biblical scholarship
into gumbo, and release a potentially debilitating thought virus into the Global Mind.
This may explain why the pace of archaeological work being done by in Iraq is increasing
from the little activity of the past decade due to the ongoing international crisis
over Baghdad’s weapons programs and the economic effects of sanctions.

Saddam assuredly knows that the release of documentation proving
Judaism and Christianity as derivatives or copies of an ancient Sumerian religion

could have a devastating effect on global affairs. Millions of people who partake in
the Christian ceremony of communion may be surprised to learn that this procedure
is derived from an alchemical teaching of E.A
., the god of wisdom of ancient Sumeria,
modern-day Iraq.


An expedition sponsored this past winter by the Deutsches Archaeologisches Institut
(German Archaeology Institute) in Berlin sent a team of researchers to make a partial map
of a buried Mesopotamian city using a magnetometer. The sensitive instrument is able to
detect the presence of man-made objects beneath the soil and reveal the remnants of walls,
canals, and residential districts. (see below report).


The team zeroed in on the legendary city of Uruk, immortalized in a famous Sumerian epic poem --
“The Song of Gilgamesh.” The poem, which today is the earliest surviving work of literature,
tells the story of a Sumerian hero, Gilgamesh, whom many researchers believe may have been
one of Uruk’s early kings. In the story, Gilgamesh goes in search of the Stairway to Heaven
and the Abode of the Gods.


Akkadian seal impression (2340-2180 BC) depicting Gilgamesh’s journey beyond
the gates at the end of the Earth guarded by doorkeepers tending ringed (or ringing) posts. He met Utnapishtim (the Sumerian Noah) at the source of the waters of
immortality.
British Museum.
[/size]
According to prophecy, additional primary targets of Saddam’s duplication
of Nebuchadnezzar’s feats involve London, New York and Egypt.
Each of these locations is home to obelisks known as “the images of Bethshemesh”.
These “images” are referred to in Jeremiah 43:9-13. Bethshemesh (literally
“House of the Son God”) is in the land of Egypt. “The houses of the gods of
the Egyptians shall he burn with fire,” says Jeremiah.


“Bethshemesh, that is in the land of Egypt” is the city of Heliopolis,
which is 6 miles NE of Cairo, Egypt. It was the center of an ancient cult of
an Egyptian Sun of God, who was symbolized by the phoenix or heron.
Heliopolis was the location of the Temple of the Phoenix (or heron), the
Egyptian sun god and savior. The symbolism of the phoenix or heron was
later attached to Jesus, including the hieroglyph for the heron ,
which was duplicated in the fish symbol of Jesus


Something of profound significance appears to reside at Heliopolis.
Located just across the Nile from Giza and the pyramids, Heliopolis was
the center of Egyptian religion. It is a place of enormous mystery.
In the Bible the name given to Heliopolis was “On” or “An.” Sumerian texts
record this is also one of the names of Planet X, and was derived from
“Anu,” the name of the ruler of Planet X.7


The Greek Heliopolis means “City of Helios,” literally the “city of the sun god Helios”
(“light of life”) 8 being the sun/son of An or Anu. Heliopolis, An, or Tula,
as it was also known, became the center for the priesthood of the sun god,
Ra, sometime around 3350 BC. 9


Thutmose III originally erected the obelisks of Heliopolis about 1500 BC.
Thuthmosis III is known as the ‘Napoleon of ancient Egypt’. Historians note
that his martial accomplishments matched precisely the impressive resume of
the biblical King David, the ancestor of Jesus, and father of King Solomon.
His rulership would witness the founding one of the most mysterious dynasties
in all Egyptian history, a dynasty that included such illustrious names as Akhenaton
and Tutankhamun. According to Laurence Gardner, it was also Tuthmosis III
who established a mystery school of the original Rosicrucians, the Essene Therapeutate
– meaning ‘physicians of the soul’. 10 The Essenes later adopted this name.

If Tuthmosis III was the original biblical ‘King David’, as some scholars now suspect, 11
this would mean that the descendents of David, including Solomon and Jesus,
would have carried the ’sang azure’, the royal blue blood of the Pharaohs.
The obelisks in New York and London are the property of this family.
In this profound scenario, Jesus, who came from the Royal House of David,
potentially emerges as one of the last, if not the last, of the Egyptian Pharaohs. 12


If the Davids were a group of people (possibly pharaohs) it would not be easy for them
to simply disappear. Is there any evidence of their continued influence in worldly affairs,
even as absurd as it sounds, in the affairs of America?


As it turns our there is evidence of the pharaohs continued existence as the Celtic Druids.
Scholars debate the origins of the word Druid. In Gaelic druidh means ‘wise man’ or ‘instructor’.
This is another appellation of the Shining Ones. Larousse’s World Mythology says Druid
came from daru-vid, meaning ‘skilled’. One art in which the Druids were highly skilled was
the transmutation of the elements. One classical scholar from the third century,
Diogenes Laertius, said the Druids were the cult of the Magi, the sect of the Three
Wise Men who sought out the Christ child Jesus. Does the Druid connection to
the line of David explain why they sought the Christ child?


Heliopolis.
It was at Heliopolis that the Pyramid Texts were discovered. The Pyramid Texts are
hieroglyphic writings written on the walls of the pyramids that contain the instructions
for the rebirth and resurrection of the pharaohs. It was also a center of an alchemical
priesthood that guarded the secrets of transmuting the elements. Nebuchadnezzar’s
expedition into Egypt gave the ancient fulfillment of this prophecy. However,
modern fulfillment of this prophecy will be seen in New York City and London.


The “images of Bethshemesh” (43:13) are literally, theobelisks of Heliopolis”.
These obelisks are also known as Cleopatra’s Needles.
Cleopatra’s Needles are two ancient obelisks presented by the khedive of Egypt
to Great Britain (1878) and the United States (1880). Each weighs about 200 tons
and stands about 70 feet tall. The British installed their obelisk on the Thames (River)
Embankment in London (1878).


The Americans installed their obelisk in Central Park in New York City (1881).
Jeremiah prophesied the destruction of these obelisks by the “king of Babylon”. 13
The concern the United States must contend with is that this modern Nebuchadnezzar
can obtain nuclear weapons - almost at will - through the Russian or Chinese black market.
According to the blueprint provided by biblical prophecy, he may choose to use these weapons
against these three targets. The primary target is Jerusalem. Nebuchadnezzar is
the only foreign invader to destroy Jerusalem. Saddam believes he must match him.


The United States and Israel is prepared to use nuclear force against Iraq if necessary.
Revelation 18:21-23, in fact, tells of the future and utter annihilation of the
City of Babylon,
“And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea,
saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be
found no more at all. And the voice of harpers, and musicians, and of pipers, and trumpeters,
shall be heard no more at all in thee; and no craftsman, of whatsoever craft he be,
shall be found any more in thee; and the sound of a millstone shall be heard no more
at all in thee; And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of
the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee"

Bible prophecies concerning Babylon’s destruction have not yet been fulfilled. Isaiah 13:19 says,
“And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees’ excellency,
shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah.”

Isaiah’s “burden” for Babylon, in chapter thirteen also included a terse warning:
“Howl ye; for the day of the LORD is at hand; it shall come as a destruction from
the Almighty,” (verse six).
Sodom and Gomorrah were erased from the map by a premeditated and preventable thunderbolt
from the sky of atomic proportions. In a scene reminiscent of the obliteration of Hiroshima
and Nagasaki, at dawn one morning, as Abraham looked upon the valley below, fire came down
from “the Lord out of heaven.”
22 “The smoke of the land went up like the smoke of a furnace” 23
Sodom and Gomorrah were gone. God promised Israel that they would someday take up this taunt
against the King of Babylon (Saddam Hussein?), “How hath the oppressor ceased!
the golden city ceased!” (Isaiah 14:4.)


Here, the utter destruction of the city of Babylon is linked to,
1.) God’s overthrow of Sodom and Gomorrah (a blast of light from heaven) and

2.) the Day of the Lord (the return of Planet X).
If and when such an event took place, every thing Saddam has rebuilt could suddenly
reduce to vitrified green glass that no one could even go near for thousands of years.
As we can see, Saddam is a far more complex figure than the comic book head of
the ‘axis of evil’ presented on the evening news. He is a man in search of himself and
the alchemical secrets of the ancient past. He may also be in a race against time.
If Planet X is due to make a rendezvous with Earth in the near future
he does not have much time.


Let us now turn the ultimate quest of this man: the duplication of Nebuchadnezzar’s stargate
encounter. Nebuchadnezzar’s stargate encounter began in 576 BC when he conquered Jerusalem, 14
flattened its walls, stripped Solomon’s Temple of all its treasure 15, set the city ablaze, and
returned home to Babylon with the treasure of the Temple16 and a group of royal prisoners of war. 17
The Temple priests supposedly were forewarned before the attack. To save the Ark of the Covenant
the priests took it to ‘Solomon’s Vault’ beneath the Temple, sealed themselves inside, and
committed ritual suicide so no one would know where they hid it. Nebuchadnezzar also took
captive thousands and thousands of Jerusalem’s citizens, including the holy men at the Temple,
and forcibly moved them to Babylon, the ruins of which are buried beneath the sands of Iraq
about twenty miles from modern-day Baghdad. During this Babylonian Captivity many
strange things happened.


Included among the captives were three wise men from the Temple, a young man and
‘master magician’ named Daniel, and another prominent prophet, Ezekiel (who had visions of
‘the kingdom of Heaven on Earth’ while imprisoned in Babylon and later left the planetin
what many consider to be a starship
). Surprisingly, the Jews discovered that the Babylonians
possessed long sought answers concerning their past. This is because the Jewish and
Babylonian histories emerged from the same original source in Sumeria.


From the Sumerian stories the Hebrews found missing pieces to their own Flood story
and story of Creation. With a few name changes here and there both traditions match.
Most scholars now believe it was here in Babylon during the captivity of Nebuchadnezzar
that the first five books of the Old Testament, including Daniel and Ezekiel, were constructed
(with a lot help from the original Sumerian stories). Most Christians are shocked to learn
the stories that form the foundation of their religion are copies of original stories that
belonged to another time, place and people. Only the names have been changed.


As important as it is to realize the context in which these books were assembled --
the captivity of their authors -- it is more important to realize that they are
a compilation of actual history, mythology, literary devices and fond memories
of a past that never was Hebrew, but Sumerian.
Separating Hebrew from Sumerian is crucial.
The original stories provide valuable and accurate knowledge.
The marriage between the Sumerian and Hebrew mythologies was a match made in heaven.
It was as if each carried the missing half to the other’s message. What both sides apparently
wanted was access to the stargate of the Shining Ones. This was the gift of
the gods of Planet X.
As we shall see, Nebuchadnezzar’s story bears this out.


On entering ancient Babylon the visitor passed the E-mah, the temple of the mother goddess
Ninmah or Ninharsag, which has recently been restored by Saddam. 18 E-mah is a highly
significant word. It is the Hebrew word for ‘terror’. Beyond the Emah was Babylon’s most
important temple, the Esagila, the dwelling-place of the sun god Marduk, the Babylonian name
for Planet X. Nebuchadnezzar says that he covered its wall with sparkling gold in order to make it
shine like the sun. In this temple was found a chapel or sanctuary for Marduk’s father, E.A,
whom Zecharia Sitchin upholds as the geneticengineer responsible for the creation of humanity.Model of Babylon

Second only to Nebuchadnezzar’s famous Hanging Gardens Babylon’s most famous monument
was the staged tower or ziggurat, Etemenaki, ‘the house that is the foundation of heaven and earth’,
situated north of Marduk’s temple. The Marduk temple housed the golden image of Bel (‘the Lord’)
and a strange golden table, which combined weighed nearly fifty thousand pounds of solid gold!
Nebuchadnezzar’s Hanging Gardens of Babylon were one of the seven wonders of the ancient world.


Growing on a huge seventy-five-foot high artificial seven-stage mountain known as of the fantastic
ziggurat of Marduk, the well-known Tower of Babel, which Nebuchadnezzar restored,
the Hanging Gardens could be seen for fifty miles across the flat desert. The seven terraces held trees,
vines and flowers and were watered by a system of wells and fountains. King Nebuchadnezzar had
this wonder built for his queen who longed to return to her mountain homeland.


Babylon must have been a spectacular, perhaps unbelievable, sight to Daniel and the rest of
the Jewish captives, sort of like placing a war-torn refugee child in Disneyland today.
In its glory the city of Babylon was the greatest city in Mesopotamia --
the center of the new world order.
It was a veritable playground for the gods.
Babel originates from the word Bab-li, which in the Babylonian language meant ‘Gate of God’.
This is our first tip-off that Nebuchadnezzar attempted to construct a means -- perhaps even
a stargate -- to transcend earth life and travel the cosmos. Our primary interest is in the image
of gold Nebuchadnezzar set-up in Babylon. 19

This isn’t some ancient status symbol the king kept on his desk. The image is a massive
three score (60) cubits high and six cubits wide. A cubit is 18 inches, making the image 540 inches high
(three score or thirty times 18 inches high). 540 inches is 45 feet high, about the size of a four and
a half story building! Undoubtedly, this massive structure could be seen from miles around.


Nebuchadnezzar could not make this gleaming image (the Pillar of Osiris) work. This was a major failure.
Like the tribal leader David, who ruled Jerusalem five hundred years before him, the king had planned
to unify his kingdom, and the golden image was the unifying force. He tried using music to get it to work.
He demanded that when the people heard the music play they were to fall down and worship
the golden image (as if this act would impress the lifeless heap). 20 If they didn’t they would be tossed
into a burning fiery furnace. 21


Nebuchadnezzar acknowledged that Daniel had immense prophetic gifts, including the ability to
interpret dreams. In chapter four of Daniel, he is asked to interpret a dream in which Nebuchadnezzar saw:

‘a tree in the midst of the Earth, and the height thereof was great. The tree grew,
and was strong, and the height thereof reached into heaven, and the sight thereof
to the end of the Earth’. 22
There was great fruit in this tree and the birds of Heaven lived in its branches. From this tree
the king saw a “watcher” and a “holy one” from Heaven emerge. They told him to destroy the tree,
and leave its ‘stump’ in the Earth. This was a confusing dream to the king, but not to us.
The “watchers” is anothername for the Shining Ones. It is also the Egyptian name for
“divine being” or “god” NTR, or neter, which means “one who watches”. Neter-neter land is
the name of theplace in the stars where these beings dwell. Sumeria, another earthly land
of the Shining Ones, was known as the land of ‘ones who watch’.


Why didn’t the Watchers want Nebuchadnezzar to join them in Neter-neter land
(Peter Pan’s Never Never Land)? Could it be that it was because Nebuchadnezzar
wasnot one of them
(but Daniel was, which explains why he could interpret their symbols)?
What did they mean by leaving the ‘stump’ of the ‘tree’ in the ground?
Nebuchadnezzar wanted to know. Did this dream foretell disaster of a project represented
by the tree? If so, what is the specific project that is in danger?

The answer to this question is found in the fact that Old Testament scholars universally agree
that Daniel was compiled over a long period of time and does not represent the visions of
one particular person. Daniel (‘God is my judge’) was not apersonal name. The question
who or what then is the Daniel takes on paramount importance.


In her Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, 23 Barbara Walker answers this question
by saying ‘Daniel’ was a title used to distinguish a group of people, “a person of the Goddess
Dana or Diana”. Dana was Jacob’s daughter, his 13th child. Her name means ‘light of An’.
There’s your trouble. That is exactly the same meaning as the Celtic Tuatha De’ Danann
(‘Children of the Goddess Diana’). In Irish history, the mystical Tuatha De’Danann, are described
as heaven-sent ‘gods, and not-gods’. They are compared with the Sanskrit deva
(shining one, god) and adeva (Devil)
, which became daeva (devil) in Persian.
The Old English divell (devil) can be traced to the Roman derivative divus, divi: gods.
As we have seen, divas also links with terror.


These connections are important not only for their value in decoding the story of Daniel,
but also for another important reason. According to Sir Laurence Gardner, MaryMagdalene,
as the Miriam, was the Head Sister of the Order of Dan.
24 Her order appears to be the continuation
of the mysterious Tuatha De’ Danann. Mary or Mari’s title ‘Magdalene’ means ‘she of
the temple-tower’, a reference to Jerusalem’s temple and its three towers. 25 Ultimately,
as Nebuchadnezzar’s story continues, along came three wise Jews from Jerusalem. 26
Unfortunately for Nebuchadnezzar, they refuse to worship the hulking image or the god of
the Babylonian king. What is more, the three insult Nebuchadnezzar by betting the king that
their god will save them from the fiery furnace.27


Clearly, the three wise men from the Temple of Solomon possess crucial knowledge
that Nebuchadnezzar needs to make this golden gadget work. He was successful in firing
up the fiery furnace component of the ‘image’. But beyond that he was stuck.
He needed the ‘open sesame’. What is this gadget, this golden image of which I speak?
This holy object is likely the Axis Mundi, the Pillar of God.


If it is correct to associate Pillar with the forty five-foot ‘tree’ bearing the ‘great fruit’ of
Nebuchadnezzar’s dream, it now makes perfect sense why Nebuchadnezzar would wish to
involve Daniel in this project. It was the sons of the Shining Ones of D’Anu, the people of Daniel,
who had originally brought this device to Earth. The angel who appeared to the king was related to
the Daniel. There is no way in hell they would want Nebuchadnezzar to enter their realm uninvited.
The Trial of the Three Wise Men from the Temple of Solomon. The Three Wise Men are depicted rejecting the Image of Baal -- a head atop a pillar. From the Catacomb of Sts.
Mark and Marcellian, Rome, 4th century.
In the story from Daniel the three wise men refuse to spill the beans to
Nebuchadnezzar, what is undoubtedly the ‘open sesame’ to open the (star) gateway.Furious, the king orders that the three be cast into the ‘fiery furnace’.
28

“The three men put on their coats, their hats and their other garments, and were cast in the midst of the burning fiery furnace” says Daniel 3:21. “Their coats, their hats, and their other garments,” you say? This is an immensely meaningful statement.
Why put on any clothes at all if your body is about to be
translated into a toasted marshmallow by the fiery furnace?
These garments turn out to be more than just standard-issue loungewear at the Temple of Solomon or the garb of hostages
in Babylon.


That is, if they turn out to be anything like the coat, the hat and
the other garments the goddess Mari is wearing in The Goddess
with a Vase discovered at her temple at Mari in 1934.


Mari is shown wearing her Shugurra helmet (‘a hat’). Literally
translated Shugurra means ‘that which makes go go far into
the universe’. 29 It may be more than coincidence, or sheer poetry,
that Shu-gurr-a resolves to Sgr A, the name of the radio source
believed to lay at the exact Core of our galaxy
. Also resident
at the Galactic Core is a black hole. It is possible this is also
the “helmet of salvation” described in Ephesians 6:17.


Mari’s Shugurra helmet.
Mari also wears a heavy full- length coat and other garments. This coat is called
the PALA garment. This entire get- up is fantastically similar in description to that
described in chapter 6 of Ephesians. There, in addition to the “helmet of salvation,”
spiritual questers are encouraged to “put on the whole armor of God, that ye may be
able to stand against the wiles of the Devil.


For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities,
against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual
wickedness in high places.” 30The principalities and powers are the angelic spiritual forces that work as heavenly governors
and messengers in the heavenly realms (i.e. galactic beings). This is exactly the angelic level of
the Shining Ones. Apparently, some of these are harmful creatures that seek to attach themselves
to human souls. At Armageddon, Jesus promises to send his angels to sever the wicked from
among the just. And then shall cast them (both?) into the fire. 31


Does the “armor of God” uniform here described -- including the Shugurra Helmet of Salvation
and the PALA coat
-- simultaneously help to protect us from harmful spirits, and make the cosmic
connection with a stargate? It appears so, for Ephesians next describes a person standing
in front of the Ark of Covenant, the soul-transportation device that opens this fiery furnace!
We know this because the person is wearing the Breastplate of Righteousness. Their feet are
“shod with preparation for the Gospel of Peace.” Above all they take the shield of faith,
the Helmet of Salvation and the (S)word of the Spirit, which is the word of God. All of these
appear to be necessary for soul travel through the stargate to Tula.


INTO THE FIERY FURNACE

What happens to those who don the “armor of God” get-up and walk through the fiery furnace?
Where do they go? Through the black hole? This detail is omitted. However, after the three wise men
from Solomon’s Temple entered the fiery furnace, Nebuchadnezzar and all the king’s men cautiously
approached the lethal furnace. He asks that the three men appear to him. When they do,
the king (and I’m certain all the assembled) stands utterly astonished.


He’s expecting nasty flamebroiled corpses. Instead, he sees the three wise men are in perfect condition!
“Did we not cast three men bound into the midst of the fire?” asks the baffled king. 32 He certainly did.
To add to the high strangeness of this event, a fourth person now accompanies them!


However, this is not just any man. Nebuchadnezzar believes this fourth man is an angel.
Not just any angel either. The fourth man is like the Son of God! 33 Is this Jesus, the Son of God?
Is Nebuchadnezzar telling us the three wise men returned from their stargate travels with Jesus
in tow five hundred years before his appearance in the New Testament?
It is quite conceivable because, understandably, at this point Nebuchadnezzar was convinced:
the god of the three wise Jews is the God. He proclaims that if anyone speaks against this God,
he will cut them to pieces, and their houses will be made into dunghills. 34 Next,
he promoted the three wise men.


The Bible does not say what happened after this Son of God arrived. I believe, however,
that tremendous knowledge must have been gained from his appearance. This knowledge is
capable of altering the balance of power in the world. If Saddam Hussein truly believes himself
to be Nebuchadnezzar, he most certainly would be interested in acquiring this knowledge,
which is among the highest secrets of the
Shining Ones.

In Ark of the Christos I take a closer look at this exotic occurrence, and the possible stargate
knowledge gleaned from this episode. Understanding the science of stargates makes one
a master of the laws of nature. It also provides one the capability of manufacturing weapons systems
that make nuclear weapons look like firecrackers in comparison. This is just one more reason
Saddam is in the crosshairs of the world.

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sun Mar 21, 2010 5:06 pm

http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_R_1_07.htm#SADDAM%20OR%20STARGATE

SADDAM OR STARGATE?

WHAT IS TASK FORCE 20's MAIN OBJECTIVE?
"Imagine this scenario. The U.S. government obtains intelligence that hidden somewhere
in central Iraq is an actual stargate, placed there by the Anunnaki 'gods' of ancient Sumeria...
In this scenario, when Nibiru (the alleged "twelfth planet"--J.T.) is closest to Earth,
the Anunnaki" will "take the opportunity to travel to Earth through that same stargate
and will set up their encampment in Iraq."

"With time running out, President Bush invades Iraq. American scientists raid
the (Iraqi national) museum and close the stargate
, thus frustrating the grandiose
ambitions of the self-styled reincarnation of Nebuchadnezzar, Saddam Hussein,
and making the world safe for the New World Order."


"Is this the sequel to the movie Stargate? Is it a new episode of the TV series?
Is it a new Star Trek movie? No, it is none of these. According to Dr. Michael Salla,
it is probably exactly what happened!"

"Dr. Salla, an Australian national, obtained his M.A. in philosophy from the University
of Melbourne and then his doctorate (Ph.D.) in Government from the University of
Queensland in 1993. After spending two years as an Associate at the Centre for Middle Eastern
and Central Asian Studies in Australia, he joined the faculty of the Department of Political Science
at Australian National University in Canberra as a lecturer. In 1996, he came to the U.S. and
gained an academic appointment at the School of International Service at American University
in Washington, D.C. where he remained until 2001."

"Dr. Salla's Iraq stargate theory is expounded in a paper written for publication."

"He believes that the U.S., Russia, Germany and France have been aware that the Anunnaki
left behind some very high-tech apparatus, and possibly weaponry, when they abandoned
the Earth around 1,700 B.C., and that Saddam Hussein had been getting assistance from
Russian, German and French archaeological teams for years in an attempt to unravel,
and perhaps reverse-engineer, this apparatus, which Salla claims is probably far in
advance of any technology we might have obtained from the Grays from Zeta Reticuli"
and which is supposedly warehoused at Area 51 in Nevada.
Some in the Middle East's UFO community theorize that Task Force 20, which has been
conducting commando raids north of Baghdad in recent weeks, is looking for this stargate
in addition to elusive former dictator Saddam Hussein.

According to Mahmoud al-Diwaniyahi, the alien stargate may be hidden away in one of
several locations. Some possible locations include: • An ancient crypt beneath the Sumerian ziqqurat (pyramid) of Dur Kurigalzu, near Baghdad.


 • The so-called "Dark Ziqqurat" of Enzu, located in the as-Zab as-Saghir (Little Zab) river valley, which once was the lair of Gimil-ishbi, a Sumerian sorcerer of 3,000 B.C.


 • Beneath the ancient fortress of Qalaat-e-Julundi, near Zarzi in the Little Zab River valley, north of Mosul.


 • Saddam's reputed underground base in Al-Ouja, 3 kilometers (2 miles) north of Tikrit, which was built for him by "the Zarzi aliens," extraterrestrials whose UFO crashed in Iraq in December 1998 and who were
  given sanctuary in Zarzi by Saddam.

(Editor's Comment: Dr. Salla's paper puts a whole new spin on that UFO "crash."
Did the Zarzi aliens land in Iraq deliberately? Were they planning all along to reactivate
the ancient Anunnaki stargate?)
"Task Force 20 has been relentless in their search," Mahmoud reported, "But Saddam
continues to elude them. He is said to never spend more than three or four hours in
any one location. Saturday (August 9, 2003) he released another tape urging the Iraqi people
to resist the occupation."
(Editor's Comment: Another audiotape!? Saddam has more recordings out than Mariah Carey.)

As always, Baghdad continues to seethe with rumors and urban legends.
"As a U.S. soldier peered out of a passing tank, a young engineering student
and a retired accountant contemplated one of the more common questions on
the streets of Baghdad: Did the soldier's wraparound sunglasses give him X-ray vision?"

"'With those sunglasses, he can definitely see through women's clothes,'
said the engineering student, Samer Hamid. 'It makes me angry. We are afraid
to take our families out on the street.'"

"The retired accountant, Hekmet Tinber Hassan, smiled and said it was a
baseless rumor, just like the widespread story that Saddam Hussein had been
secretly working for America and was now at a CIA safe house.
"

"'I do not believe Saddam is in America,' Hassan said, 'I heard he went to Tel Aviv.'"

"In the urban legends flourishing in Baghdad, the soldiers triumphed thanks to
Saddam's treachery and to U.S. technology. The legend about the X-ray sunglasses
might have evolved from reports about the soldiers' night- vision goggles,
or maybe just from the imposing Terminator image of the soldiers."

"Compared with the (Iraqi) residents, who cope with the 120-degree heat by
staying in the shade and dressing in light clothes and sandals, the soldiers
have the look of robotic aliens as they patrol in the midday sun wearing
combat boots, helmets and armored vests."

"Some Iraqis say the soldiers take special pills that keep them cool, but the most
common theory is that they have portable air-conditioners--usually said to be
placed inside the vests (flak jackets - J.T.), but sometimes placed in the helmet
or even the underwear."

"'There is fluid circulating throughout the underwear,' said Hamid the engineering
student. 'I am not sure of the exact mechanism, but we all know the Americans have
very sophisticated technology.'"

American "GIs are said to be so demoralized that 30 percent of them have already
abandoned their posts and paid $600 apiece to escape by an underground railroad
to Turkey or Syria.""Others have supposedly converted to Islam and fled to
marry women in Saudi Arabia."
Most disturbing of the urban legends is the one dealing with "concealed casualties."
"They say Saddam's alien friends used their bio- engineering to create
giant scorpions. There were rumors of these creatures in the as-Zab
as-Saghir before the war,
" Mahmoud reported.


"They say some Americans have been killed by these creatures.
The rumor in Fallujah is that the Americans are hiding the casualties by
dumping large numbers of soldiers' bodies each night into the Tigris River."
(Editor's Comment: There are also rumors that Saddam and Elvis ride around in
a shibriyeh on the back of a giant scorpion
. I'll believe in these cow-sized scorpions
when I see a photo of one beside a Humvee. On the other hand, the Pentagon has been
known to deep-six unwelcome casualties before. In May 1944, the U.S. Army buried
3,000 men in unmarked graves in southern England. The men were casualties of
the ill-fated Exercise Tiger, a rehearsal for D-Day.)


Iraqi teenagers have taken a liking to the GI sunglasses.
"Like Zahra Thaer, 13. She was walking down a sidewalk in Baghdad wearing
a new pair of wraparound sunglasses."

"'These are the latest style,' she said, explaining that she had been lucky
to get one of the last pairs left in the store."

"Did she believe the soldiers' glasses gave them X- ray vision?"

"'I am not so sure about their sunglasses,' she said, 'But I know about the
helmet. Inside each helmet is a map showing the soldier the location of
every house in Iraq. My friends at school told me about it.'"

(See Atlantis Rising No. 41 for September/October 2003, "The Exopolitical Factor".
Also the Duluth, Minn. News-Tribune for August 8, 2003, "Mistrust of U.S. soldiers runs
deep-right down to the underwear," pages 1A and 12A. Also thanks to
Mahmoud al-Diwaniyahi
for the additional information.)

Go Back to Saddam or Go Back to Stargate

http://www.bibliotecapleyades.net/vision_remota/esp_visionremota_4.htmEdited by FAS


STAR GATE was one of a number of "remote viewing programs" conducted under
a variety of code names, including SUN STREAK, GRILL FRAME, and CENTER LANE
by DIA and INSCOM, and SCANATE by CIA.

These efforts were initiated to assess foreign programs in the field; contract for basic research
into the the phenomenon; and to evaluate controlled remote viewing as an intelligence tool.
The program consisted of two separate activities. An operational unit employed remote viewers
to train and perform remote viewing intelligence-gathering. The research program was maintained
separately from the operational unit.

This effort was initiated in response to CIA concerns about reported Soviets investigations
of psychic phenomena. Between 1969 and 1971, US intelligence sources concluded that
the Soviet Union was engaged in "psychotronic" research. By 1970, it was suggested that
the Soviets were spending approximately 60 million rubles per year on it, and over 300 million
by 1975. The money and personnel devoted to Soviet psychotronics suggested that they had
achieved breakthroughs, even though the matter was considered speculative, controversial
and "fringy."

The initial research program, called SCANATE [scan by coordinate] was funded by CIA
beginning in 1970. Remote viewing research began in 1972 at the Stanford Research Institute [SRI]
in Menlo Park, CA. This work was conducted by Russell Targ and Harold Puthoff, once with
the NSA and at the time a Scientologist.


The effort initially focused on a few "gifted individuals" such as New York artist Ingo Swann,
an OT Level VII Scientologist. Many of the SRI "empaths" were from the Church of Scientology.
Individuals who appeared to showed potential were trained and taught to use talents for
"psychic warfare."


The minimum accuracy needed by the clients was said to be 65%, and proponents claim that
in the later stages of the training effort, this accuracy level was "often consistently exceeded."

GONDOLA WISH was a 1977 Army Assistant Chief of Staff for Intelligence (ACSI) Systems
Exploitation Detachment (SED) effort to evaluate potential adversary applications of remote viewing.

Building on GONDOLA WISH, an operational collection project was formalized under
Army intelligence as GRILL FLAME in mid-1978. Located in buildings 2560 and 2561
at Fort Meade, MD, GRILL FLAME, (INSCOM "Detachment G") consisted of soldiers and
a few civilians who were believed to possess varying degrees of natural psychic ability.
The SRI research program was integrated into GRILL FLAME in early 1979, and hundreds
of remote viewing experiments were carried out at SRI through 1986.

In 1983 the program was re-designated the INSCOM CENTER LANE Project (ICLP).
Ingo Swann and Harold Puthoff at SRI developed a set of instructions which theoretically
allowed anyone to be trained to produce accurate, detailed target data. used this new collection
methodology against a wide range of operational and training targets. The existence of this
highly classified program was reported by columnist Jack Anderson in April 1984.

In 1984 the National Academy of Sciences' National Research Council evaluated
the remote viewing program for the Army Research Institute. The results were unfavorable.

When Army funding ended in late 1985, the unit was re-designated SUN STREAK and transferred
to DIA's Scientific and Technical Intelligence Directorate, with the office code DT-S.

Under the auspices of the DIA, the program transitioned to Science Applications International
Corporation [SAIC] in 1991 and was renamed STAR GATE. The project, changed from a SAP
(Special Access Program) to a LIMDIS (limited dissemination) program, continued with
the participation of Edwin May, who presided over 70% of the total contractor budget
and 85% of the program's data collection.


Over a period of more than two decades some $20 million were spent on STAR GATE and
related activities, with $11 million budgeted from the mid-1980's to the early 1990s.
Over forty personnel served in the program at various times, including about 23 remote viewers.
At its peak during the mid-1980s the program included as many as seven full-time viewers and
as many analytical and support personnel. Three psychics were reportedly worked at FT Meade
for the CIA from 1990 through July 1995. The psychics were made available to other government
agencies which requested their services.

Participants who apparently demonstrated psychic abilities used at least three different
techniques various times: • Coordinate Remote Viewing (CRV) - the original SRI-developed technique in
  which viewers were asked what they "saw" at specified geographic coordinates


 • Extended Remote Viewing (ERV) - a hybrid relaxation/meditative-based method


 • Written Remote Viewing (WRV) - a hybrid of both channeling and automatic
  writing was introduced in 1988, though it proved controversial and was
  regarded by some as much less reliable.

By 1995 the program had conducted several hundred intelligence collection projects involving
thousands of remote viewing sessions. Notable successes were said to be "eight martini" results,
so-called because the remote viewing data were so mind-boggling that everyone has to go out
and drink eight martinis to recover.


Reported intelligence gathering successes included:


 • Joe McMoneagle, a retired Special Project Intelligence Officer for SSPD,
  SSD, and 902d MI Group, claims to have left Stargate in 1984 with a Legion
  of Merit Award for providing information on 150 targets that were
  unavailable from other sources.

 • In 1974 one remote viewer appeared to have correctly described an airfield
  with a large gantry and crane at one end of the field. The airfield at the
  given map coordinates was the Soviet nuclear testing area at Semipalatinsk
  -- a possible underground nuclear testing site [PNUTS]. In general, however,
  most of the receiver's data were incorrect or could not be evaluated.

 • A "remote viewer" was tasked to locate a Soviet Tu-95 bomber which had
  crashed somewhere in Africa, which he allegedly did within several miles of
  the actual wreckage.

 • In September 1979 the National Security Council (NSC) staff asked about a Soviet
  submarine under construction. The remote viewer reported that a very large,
  new submarine with 18-20 missile launch tubes and a "large flat area" at the
  aft end would be launched in 100 days. Two subs, one with 24 launch tubes
  and the other with 20 launch tubes and a large flat aft deck, were
  reportedly sighted in 120 days.

 • One assignment included locating kidnapped BG James L. Dozier, who had been
  kidnapped by the Red Brigades in Italy in 1981. He was freed by Italian
  police after 42 days, apparently without help from the psychics. [according
  to news reports, Italian police were assisted by "US State and Defense
  Department specialists" using electronic surveillance equipment, an apparent
  reference to the Special Collection Service]

 • Another assignment included trying to hunt down Gadhafi before the 1986
  bombing of Libya, but Gadhafi was not injured in the bombing.

 • In February 1988 DIA asked where Marine Corps COL William Higgins was being
  held in Lebanon. A remote viewer stated that Higgins was in a specific
  building in a specific South Lebanon village, and a released hostage later
  said to have claimed that Higgins had probably been in that building at that time.

 • In January 1989 DOD was said to have asked about Libyan chemical weapons
  work. A remote viewer reported that ship named either Patua or Potua would
  sail from Tripoli to transport chemicals to an eastern Libyan port.
  Reportedly, a ship named Batato loaded an undetermined cargo in Tripoli and
  brought to an eastern Libyan port.

 • Reportedly a remote-viewer "saw" that a KGB colonel caught spying in South
  Africa had been smuggling information using a pocket calculator containing a
  communications device. It is said that questioning along these lines by
  South African intelligence led the spy to cooperate.

 • During the Gulf War remote-viewers were reported to have suggested the
  whereabouts of Iraq's Saddam Hussein, though there was never an independent
  verification of this finding.

 • The unit was tasked to find plutonium in North Korea in 1994, apparently
  without notable success.

 • Remote viewers were also said to have helped find
  SCUD missiles and secret
  biological and chemical warfare projects, and to have located and identified
  the purposes of tunnels and extensive underground facilities.

The US program was sustained through the support of Sen. Claiborne Pell, D-R.I., and
Rep. Charles Rose, D-N.C., who were convinced of the program's effectiveness. However,
by the early 1990s the program was plagued by uneven management, poor unit morale,
divisiveness within the organization, poor performance, and few accurate results.


The FY 1995 Defense Appropriations bill directed that the program be transferred to CIA,
with CIA instructed to conduct a retrospective review of the program. In 1995 the American Institutes
for Research (AIR) was contracted by CIA to evaluate the program. Their 29 September 1995 final report
was released to the public 28 November 1995.


A positive assessment by statistician Jessica Utts, that a statistically significant effect had been
demonstrated in the laboratory [the government psychics were said to be accurate about 15 percent
of thetime], was offset by a negative one by psychologist Ray Hyman [a prominent CSICOP psychic
debunker]. The final recommendation by AIR was to terminate the STAR GATE effort.


CIA concluded that there was no case in which ESP had provided data used to
guide intelligence operations.


Resources
Enhancing Human Performance 1988, the National Press Academy
REMOTE VIEWERS: The secret history of America's psychic spies by Jim Schnabel
U.S. Secretly Used Psychics in Spy Cases Source: AP -- Byline: Richard Cole -- Date: 11/29/95
Psi Explorer - Project StarGate

Farsight Institute

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sun Mar 21, 2010 5:33 pm

สายลับพลังจิต

ซีไอเอ มักจะมี "อาวุธลับ" ประหลาดๆ อยู่เสมอ "สายลับพลังจิต" ก็เป็นหนึ่งในอาวุธลับที่ "ซีไอเอ"
แอบซ่อนไว้ใช้งานเวลาที่เข้าตาจนไม่สามารถที่จะใช้วิธีการตามแบบปรกติได้ "สายลับพลังจิต"
เป็นใครและพวกเขาทำงานกันอย่างไร

คาดว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้เริ่มศึกษาเรื่องการติดต่อสื่อสารโดยพลังจิตหรือที่เรานิยมเรียกกันย่อๆ ว่า
อีเอสพี (ESP - Extra-sensory perception) อย่างเป็นจริงเป็นจังก็ในราว
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีข่าวกรองระบุว่า จอมเผด็จการ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้วางแผนการรบ
โดยอาศัยคำแนะนำของ นักไสยศาสตร์ และนายแพทย์ทัศนา(หมอดู) ด้วยความกลัวว่าจะตกเป็นรอง
เยอรมันในการทำสงคราม สหรัฐฯ จึงได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นเพื่อการศึกษาและวิจัยการใช้พลังจิต

เริ่มโครงการ

ในปี ค.ศ. 1952 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้รับรายงานว่า มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเอา "พลังจิต"
มาใช้เป็นอาวุธสงคราม ทำให้มีการศึกษา ค้นคว้ากันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1962
มีรายงานการวิจัยฉบับหนึ่งไปเตะตาหัวหน้าหน่วยให้บริการทางเทคโนโลยีของซีไอเอ เข้าให้จังเบ้อเร่อ
เขาก็เลยติดต่อไปยัง
www.scientificexploration.org/jse/articles/pdf/13.1_kress.pdf+Abrams,+the+Director+of+the+Parapsychological+Laboratory,+Oxford+University,.+England&hl=th&gl=th&ct=clnk&cd=2" target="_blank" rel="nofollow">สตีเฟ่น ไอ แอบรัมส์ (Stephen I.Abrams) ผู้อำนวยการห้องทดลองค้นคว้าพลังจิต
ของมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ในประเทศอังกฤษ สตีเฟ่นจึงได้ทดลองเรื่องการใช้พลังจิตภายใต้การอุปถัมภ์
ของโครงการ อัลทรา (ULTRA) ซึ่งเป็นโครงการลับโครงการหนึ่งของซีไอเอ ที่ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับ
เรื่องพลังจิต

ซีไอเอ ได้เคยทำการทดลองใช้สารเสพติด เพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์
การทดลองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอัลทรา ที่มีชื่อเรียกว่า
โครงการเอ็มเคอัลทรา (MKULTRA)
โครงการอัลทรา ได้ถูกซอยย่อย
ออกไปอีกหลายแขนงซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีชื่อรหัสเรียกเฉพาะแตกต่างกันไป

ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านไป สตีเฟนก็ได้ทดลองและจดบันทึก เขาไม่สามารถที่จะควบคุมและ
หาคำตอบเรื่องการใช้พลังจิตได้ ทำให้ดูเหมือนว่า โครงการวิจัยเรื่องปรากฏการณ์พลังจิต
เหนือธรรมชาตินี้จะล้มเหลว จนกระทั่งมีนักฟิสิกส์มือดี 2 คนมาปลุกผีโครงการนี้ขึ้นอีกครั้ง
ในต้นทศวรรษที่ 1970

ดร. รัสเซลล์ ทาร์ก (Dr. Russell Targ) และ ดร. ฮาโรลด์ อี พิวทอฟฟ์ (Harold E. Puthoff)
มีความสนใจในเรื่องพลังจิตเป็นอย่างมาก ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1972 ดร. ฮาโรลด์
ได้แนะนำชายคนหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ของซีไอเอ โดยกล่าวว่า ชายคนนั้นมีหลักฐานการทดลองเรื่อง
การใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุ (Psychokinesis) ของรัสเซียอยู่ในมือ หลังจากที่ซีไอเอได้เห็นหลักฐาน
ที่เป็นภาพยนตร์ก็เกิดความสนใจและตกลงให้ ดร. ฮาร์โรลด์ และ ดร. รัสเซลล์ ทำการค้นคว้า
https://www.youtube.com/watch?v=WyRwrBtlh-0
https://www.youtube.com/watch?v=_oudvOV3hy0
https://www.youtube.com/watch?v=GcoNGkcTSZE

พบผู้ที่มีความสามารถ

และนั่นก็คือที่มาของโครงการลับ
สแกนเอท (Scanate) ซึ่งมาจากคำว่า Scan by Coordinate
เป็นโครงการที่ทำการค้นคว้าเรื่องปรากฏการณ์พลังจิตเหนือธรรมชาติ การทดลองได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1972 ชายที่อ้างว่าตนมีพลังจิตคนหนึ่ง ได้ถูกทดสอบโดยให้บรรยายลักษณะ
ของวัตถุที่ถูกซ่อนอยู่โดยเจ้าหน้าที่ของซีไอเอ และเขาก็บอกรายละเอียดได้อย่างแม่นยำ

ในฤดูร้อนปี ค.ศ. 1973 ซีไอเอ ได้ทำการทดลอง
การมองระยะไกลโดยอาศัยพลังจิต (Remote Viewing)
Remote Viewing Timeline
พวกเขาได้ฝึกนักพลังจิตชื่อ แพท ไพรซ์ (Pat Price) โดยพวกเขาได้บอกเพียงตำแหน่งที่ตั้งของ
สิ่งปลูกสร้างชนิดหนึ่งให้แพททำการเพ่งกระแสจิตไปโดยไม่ใช้แผนที่ ซึ่งเป้าหมายนั้นเป็นบ้านพัก
ตากอากาศแห่งหนึ่งในฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ แล้วให้บอกทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร แต่แพทกลับ
บรรยายลักษณะของสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่คล้ายกับฐานทัพทหาร

เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการทดสอบ เจ้าหน้าที่ซีไอเอ ได้ขับรถไปยังบ้านพักตากอากาศแห่งนั้น
แต่เขาเองกลับต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าห่างจากบ้านพักตากอากาศไปเพียงไม่กี่ไมล์
มีอาคารของทางราชการที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตั้งอยู่ เขาจึงรีบขับรถกลับมา
เพื่อขอให้แพท ระบุรายละเอียดของอาคารนั้นอีกครั้ง

แพทสามารถระบุรายละเอียด รูปร่างของอาคารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งก็ทำให้ ซีไอเอพอใจ
ในการทดลองครั้งนี้เป็นอย่างมาก จนได้มีการพัฒนาการทดลองในวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังจิตให้กับนักพลังจิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้ ก่อนที่จะนำมันมาใช้งานจริง

ใช้พลังจิตข้ามทวีปสายลับพลังจิต แพท ไพรซ์(คนกลาง) และ ดร. ฮาโรลด์ อี พิวทอฟฟ์(ริมขวา)
ยืนถ่ายภาพร่วมกันหลังจากเสร็จการทดลองการมองระยะไกล

การทดลองมองระยะไกลที่ได้ผลลัพธ์น่าทึ่งที่สุดก็คือ การทดลองให้แพท บรรยายถึง
เมืองเซมิพาลาทินส์ก (Semipalatinsk) ที่อยู่ในประเทศคาซักสถานมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีข้อมูลซึ่งยังต้องรอการสำรวจที่ ซีไอเอ ใช้รหัสเรียกว่า
URDF-3 (Unidentified Research and Development Facility - 3)

แพท ระบุว่าเขาเห็นปั้นจั่นขนาดใหญ่มากอันหนึ่ง มันใหญ่ขนาดเขาเห็นคนสูงเพียงแค่เพลาล้อของมัน


ซึ่งมันก็มีอยู่ที่นั่นจริงๆ แม้ว่าข้อมูลของแพทยังไม่ละเอียดนัก เพราะว่ายังมีแท่นขุดเจาะที่
แพทไม่ได้กล่าวถึง แต่ก็มากพอที่จะทำให้ ดร. เคนเน็ท เอ เครสส์ (Kenneth A. Kress)
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติของซีไอเอ ทึ่งในความสามารถของแพท
จนเขาต้องเดินทางมาสัมภาษณ์แพทด้วยตัวเอง

เมื่อ ดร. รัสเซลล์ และ ดร. ฮาโรลด์ มาแพทมาพบกับ ดร. เคนเน็ท
ดร. เคนเน็ทต้องการทดสอบความสามารถของแพท โดยถามแพทว่า รู้ไหมว่าเขาเป็นใคร
แพทตอบอย่างไม่ลังเลว่า "รู้" ดร. เคนเน็ท จึงถามต่อว่าแล้วรู้จักชื่อของเขาไหม แพทก็ตอบว่า
"เคน เครสส์" แล้วอาชีพของเขาล่ะ แพทตอบอย่างมั่นใจว่า "ทำงานให้กับ ซีไอเอ"

การที่ แพทตอบคำถามเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ เพราะ ดร. เคนเน็ท
เป็นเจ้าหน้าที่ลับของซีไอเอ เขาไม่ได้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ซีไอเอ ดร. เคนเน็ท
ตัดสินใจยอมรับ แพท ไพรซ์ เข้าเป็น "สายลับพลังจิต" ของซีไอเอ จากนั้น ดร. เคนเน็ท
ก็หยิบภาพใบหนึ่งขึ้นมาวางบนโต๊ะ แล้วถามแพทว่าเคยเห็นสถานที่นี้ไหม? แพทก็ตอบว่า
"แน่นอน เขาเคยเห็น" ดร. เคนเน็ท จึงถามต่อ ถ้าอย่างนั้นทำไมเขาไม่ระบุถึงแท่นขุดเจาะ
4 แท่นนี้ ตอนที่เขาถูกทดสอบ? แพทตอบว่า "รอเดี๋ยว ขอให้ได้ตรวจสอบอีกที"

แพทหลับตาลง แล้วหยิบแว่นตาขึ้นมาใส่ซึ่งเขาบอกว่ามันทำให้เขา "เห็น" ได้ชัดเจนขึ้น
เพียงแค่ไม่กี่วินาที แพทก็ตอบว่าที่เขาไม่เห็นแท่นขุดเจาะก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั่น
หลังจากนั้นมาอีก 2-3 สัปดาห์ก็มีการตรวจเช็คกลับไปที่ URDF-3 ก็พบว่าแท่นขุดเจาะ 2 แท่น
ได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว แต่ก็ยังพอมีร่องรอยของแท่นขุดเจาะเหลืออยู่ ทำให้พอจะสรุปได้ว่า
ข้อมูลที่ได้จากการมองระยะไกลของแพทนั้นมีทั้งส่วนที่เชื่อถือได้ และส่วนที่เชื่อถือไม่ได้

นำมาใช้งานจริง

ปลายปี ค.ศ. 1974 แพทได้ถูกสั่งให้ใช้พลังจิตของเขาตรวจสอบที่ซ่อนของฐานกำลังของ
กองทัพใต้ดินในประเทศลิเบีย แพทได้ชี้จุดที่คาดว่าเป็นที่ซ่อนของสถานีทดลองขีปนาวุธ SA-5
ซึ่งก็ตรงกับที่ข่าวกรองที่กองทัพลิเบียได้รับแจ้ง และแพทยังได้ระบุถึงสถานที่ที่พวกกองทัพใต้ดิน
ได้ใช้เป็นที่ฝึกการก่อวินาศกรรมตรงกับที่แหล่งข่าวของลิเบียแจ้งเช่นกัน

กองทัพลิเบียได้ขอให้แพท ช่วยบอกรายละเอียดว่าในสถานที่ซ่อนของพวกกองทัพใต้ดินนั้น
มีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้าง คำถามต่างๆ ที่ลิเบียอยากรู้เกี่ยวกับพวกกองทัพใต้ดิน
ได้ถูกเขียนส่งไปให้กับแพท แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แพทได้เสียชีวิตเพราะหัวใจวายเสียก่อน
ปฏิบัติการครั้งนั้นจึงถูกยกเลิกและไม่มีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากซีไอเอ ให้กับลิเบียอีก

กองทัพสหรัฐฯ ได้นำการมองระยะไกลมาใช้ในสงครามเวียดนาม โดยให้นักพลังจิตเป็น
"ผู้นำทาง" (Point Man) ทำหน้าที่นำกองทหารระหว่างที่อยู่ในเขตของข้าศึก เพื่อหลีกเลี่ยงกับดัก
และการซุ่มโจมตี ซึ่งมันมีผลเป็นอย่างมาก ต่อขวัญและกำลังใจของพวกทหารที่ตกอยู่ในสภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจในขณะที่อยู่ในสนามรบ

มองผ่านผู้อื่น

แต่บางครั้ง "สายลับพลังจิต" ก็ต้องการผู้นำทางเช่นกัน ผู้นำทางนี้ใช้รหัสเรียกว่า "บีคอน" (Beacon)
เขามีหน้าที่ในการท่องไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็น "ตา" ให้กับสายลับพลังจิตที่อยู่ห่างออกไป
หลายร้อยหลายพันไมล์ สายลับพลังจิตจะมองผ่านตาของผู้นำทาง แล้วบรรยายลักษณะของสถานที่นั้นๆ
อาจเป็นการบอกเล่าไปเรื่อยๆ แล้วให้คนคอยจดบันทึก แต่ส่วนใหญ่แล้ว สายลับพลังจิตจะวาดภาพร่าง
ของสถานที่นั้นๆ เอง

ตัวอย่างเช่นการทดสอบพลังจิตของ ดร. เอ็ดวิน ซี เมย์ (Dr. Edwin C. May) ในปี ค.ศ. 1987"สายลับพลังจิต" โจเซฟ แมคมอนอีเกิล (Joseph McMoneagle)ได้ถูกสั่งให้ติดตาม "ผู้นำทาง" คนหนึ่ง เขาได้รับคำบอกกล่าวเพียงแค่ว่า ผู้นำทางอยู่ห่างจาก
ศูนย์ทดลองเป็นรัศมีราว 100 ไมล์ และข้อมูลส่วนตัวของผู้นำทางก็มีเพียงแค่หมายเลขบัตรประกันสังคม
และกำลังขับรถอะไรแค่นั้น

ดร. เอ็ดวิน สั่งให้โจเซฟ บรรยายถึงสิ่งที่ "ผู้นำทาง" เห็นในเวลา 16:00 น. โจเซฟได้วาดภาพนั้นออกมา
และบอกว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวของกระแสไฟฟ้าเป็นเหมือนตะแกรงและเห็นรัศมีบางอย่างบนยอดเสา
ที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และเมื่อนำภาพถ่ายที่ "ผู้นำทาง" บันทึกไว้ตอนเวลา 16:00 น.
มาเปรียบเทียบกับภาพร่างของโจเซฟ เราจะพบว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก
การมองระยะไกลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันประเทศภายใต้ชื่อรหัส
"สตาร์เกท" (Stargate Project)
ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ"การปฏิบัติการ" (Operations) เป็นการใช้การมอง
ระยะไกลเพื่อเก็บข้อมูลข่าวกรองของประเทศต่างๆ "การวิจัยและพัฒนา" (Research and Development)
เป็นการศึกษาภายในห้องทดลองเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงการมองระยะไกลเพื่อนำมาใช้
ในงานสืบราชการลับ และ "การประเมินต่างประเทศ" (Foreign Assessment) เป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ของประเทศต่างๆ ที่มีการปรับปรุงและพัฒนา การใช้พลังจิตในรูปแบบใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ (สหรัฐฯ)

อดีตสายลับแฉ

หลายคนอาจจะคุ้นกับชื่อ
เดวิด มอร์เฮาส์ (David Morehouse)เดวิดเป็นสายลับพลังจิตของซีไอเอ ที่ออกมาตีแผ่ความลับของโครงการ สตาร์เกท ผ่านรายการสารคดี
ดิสคัฟเวอรีแชนแนล (Discovery Channel) เมื่อหลายปีก่อน เดวิดได้รับมอบหมายให้สืบหาข้อมูล
การทำจารกรรมในอดีตที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมืดแปดด้านไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหนได้นอกจากการใช้
"สายลับพลังจิต" ย้อนอดีตกลับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ เช่น คดีที่เครื่องบินรบของรัสเซียเข้าโจมตี
เครื่องบินพาณิชย์เที่ยวบิน 007 ของสายการบินเกาหลีว่า เป็นการบินที่จงใจล่วงล้ำเข้าไป
ในน่านฟ้าของรัสเซียเพื่อทำจารกรรมตามข้อกล่าวหาหรือไม่หรือคดีที่ทหารอิรักเข้าลอบวางเพลิงบ่อน้ำมันในคูเวต ก่อนที่จะพ่ายแพ้ถอนทัพกลับเพื่อดูว่า
เป็นการลอบวางเพลิงเพียงอย่างเดียวหรือเป็นการอำพรางเพื่อแอบปล่อยก๊าซพิษชนิดอื่น
ปะปนเข้าไปในบรรยากาศ

ก่อนที่เดวิด จะมาเป็นสายลับพลังจิต เขาก็เป็นเพียงแค่ทหารพรานที่มีผลงานดีเด่นคนหนึ่ง
แต่จากการซ้อมรบร่วมกับทหารพรานของจอร์แดน ในกลางปี ค.ศ. 1980 เขาก็ประสบอุบัติเหตุ
ถูกยิงเข้าที่ศรีษะ แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง เนื่องจากกระสุนปืนไม่สามารถเจาะผ่าน
หมวกเหล็กที่เขาสวมใส่อยู่ขณะนั้นได้ แต่แรงกระแทกก็ทำให้เขาสลบไปนานพอดู
ขณะที่เขาสลบไสลอยู่นั้น เขาเห็นอะไรบางอย่างที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่า เทวดา หรือ ปีศาจ ดี
แต่ที่แน่ๆ มันไม่ใช่มนุษย์และนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มรู้สึกว่า มีบางอย่างผิดปรกติเกิดขึ้นกับเขา

หลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มเห็นภาพแปลกๆ ที่เขาเรียกมันว่าฝันร้ายอยู่เรื่อยๆ ในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหว
ต้องไปพบแพทย์ของกองทัพ และเมื่อเขาเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาให้กับหมอฟัง เรื่องราวและเหตุการณ์
ประหลาดที่เกิดขึ้นกับเดวิด ได้ถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ชั้นสูง และในที่สุดเจ้าหน้าที่ของโครงการสตาร์เกท
ก็ให้ความสนใจและนั่นก็คือที่มาของการได้เข้าร่วมกับ โครงการสตาร์เกท ในฐานะ "สายลับพลังจิต"

เรื่องเล่าของเดวิด อาจฟังดูเหมือนนิยาย เช่นเดียวกับความเป็นมาของ โจเซฟ แมคมอนอีเกิล ย้อนกลับไป
ในทศวรรษที่ 1970 โจเซฟพบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเป็นครั้งแรกก็ตอนที่เขาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล
ของกองทัพยุโรป เขาพบกับปรากฏการณ์ "เฉียดตาย" และหลังจากที่เขาถูกรักษาจนหายดี ปรากฏการณ์นั้น
กลับยังคงอยู่และทำให้เขามี "พลังจิต" เหนือคนธรรมดาสามัญทั่วไป

เดวิดทำหน้าที่ "สายลับพลังจิต" นานกว่า 10 ปีก่อนที่เขาจะตัดสินใจถอนตัวออกมา ในปี ค.ศ. 1993
เดวิดได้ละเมิดข้อตกลงในการป้องกันความลับของกองทัพรั่วไหล โดยออกมาเปิดเผยเรื่องราวของเขา
ขณะที่ทำงานให้กับโครงการสตาร์เกท เขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์,
วิทยุ และโทรทัศน์ เท่านั้นยังไม่พอเขายังเขียนหนังสือ "นักรบพลังจิต" (Psychic Warrior) อีกด้วยเรื่องราวของ "สายลับพลังจิต" และโครงการสตาร์เกท ไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการ
เพราะในวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1995 ประธานาธิบดี บิลล์ คลินตัน ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง
จากเบื้องบนเลขที่ เอ็นอาร์ 1995-4-17 (Executive Order Nr. 1995-4-17) อนุญาตให้เผยแพร่เอกสาร
ข้อมูลของ โครงการสตาร์เกท ออกสู่สายตาของสาธารณชนได้

และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่ ซีไอเอ เคยปฏิเสธนักหนาว่า "ไม่จริง" แต่ท้ายที่สุดก็โผล่หาง
ออกมาให้เห็น แต่เชื่อได้เลยครับว่าสิ่งที่ ซีไอเอ ยอมเปิดเผยออกมานั้นเป็นเพียงแค่ "ปลายจวัก"
ความลับส่วนใหญ่ก็ยังคงถูกซุกซ่อนอยู่ในตึกห้าเหลี่ยมที่ชื่อว่า "เพนตากอน" (The Pentagon)


hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: The Search for Planet X : นักดาราศาสตร์ได้คำตอบเริ่มต้น อะไรจุดระเบิด “ซูเปอร์โนวา”

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sun Mar 21, 2010 5:36 pm

ฐานทัพใต้มหาสมุทร

ทุกคนต่างก็สงสัยว่าอะไรที่ทำให้เบอร์มิวดากลายเป็นสถานที่ที่ลึกลับที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง?
และ "เรา" ไม่ใช่คนเพียงกลุ่มเดียวที่สนใจในความลึกลับของมัน ที่ก้นบึ้งของมหาสมุทรบริเวณนี้
มี "ฐานทัพ" ขนาดใหญ่มหึมาซ่อนอยู่ อยากจะรู้ไหมล่ะครับว่า พวกเขาเป็นใคร? และกำลังทำอะไรกัน?

พื้นที่ 51 แห่งคาริบเบียน

เราก็คงจะทราบกันดีอีกเช่นกันว่า พื้นที่ 51 (AREA 51) นั้นเป็นฐานทัพทหารของกองทัพสหรัฐฯ
ที่สร้างขึ้นมาโดย CIA เพื่อทำการทดลองเครื่องบินจารกรรม (Stealth Plane) และยิ่งไปกว่านั้น
มันยังเป็นสถานที่ใช้ศึกษาและวิจัยยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาว ถ้าพื้นที่ 51 เป็นพื้นที่ที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และลึกลับที่สุดบนพื้นโลกแล้วละก็ คงจะไม่ผิดนักถ้าเราจะเรียก
พื้นที่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาว่า (พื้นที่ 51 แห่งแคริบเบียน)

ฐานทัพใต้ทะเลแห่งนี้มีชื่อจริงที่พ่อ-แม่ตั้งให้ว่า
The Atlantic Undersea Test and Evaluation Center หรือศูนย์ทดลองและพัฒนาใต้ทะเลแอตแลนติก
http://www.npt.nuwc.navy.mil/autec/
http://www.globalsecurity.org/military/facility/autec.htm
http://www.paranormalscoop.com/story.php?title=the-atlantic-undersea-test-and-evaluation-center-autec-2

ส่วนชื่อเล่นก็คือ AUTEC หรือ ออเทค มันถูกสร้างขึ้นบน เกาะแอนดรอสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะบาฮามาส์ ในทะเลแคริบเบียน เมื่อราว 30 ปีก่อน สิ่งที่ ออเทค
ทดลองและพัฒนาก็คือ อาวุธสงคราม

ที่ ออเทค มาตั้งฐานทัพที่นี่ก็เพราะว่าเกาะแอนดรอส อยู่ใกล้กับ "ลิ้นของมหาสมุทร"
(The Tongue of the Ocean) หรือที่มีชื่อย่อว่า "โตโต" (TOTO)โตโต เป็นแอ่งน้ำที่มีความลึกมาก ที่แห่งนี้มีขนาดยาวประมาณ 110 ไมล์ทะเล (204 กิโลเมตร)
กว้าง 20 ไมล์ทะเล (37 กิโลเมตร) และลึกราว 700-1,100 ฟาทัม (1,280-2,012 กิโลเมตร)

จริงอยู่ที่ ออเทค เป็นศูนย์บัญชาการที่มีขนาดเพียงแค่ 1 ตารางไมล์เท่านั้นเองจากที่เราเห็น
บนเกาะแอนดรอส แต่อย่าลืมว่ามันถูกล้อมรอบด้วย "ลิ้นของมหาสมุทร" ที่เรามองไม่เห็นซึ่งมีพื้นที่
ทั้งหมดถึง 1,670 ตารางไมล์ และมีข่าวลือกันอย่างหนาหูว่า ออเทค มีการรักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวดไม่แพ้ "พื้นที่ 51" ตัวจริงที่อยู่ในรัฐเนวาดา นี่ขนาดตั้งอยู่กลางมหาสมุทร
ยังมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาซะแล้วละ ในปี ค.ศ. 1997
มีพรานล่านกเป็ดน้ำหลงเข้าไปใน "เขตหวงห้าม" ระหว่างนั้นเองพวกเขาก็เจอกำแพงต้นไม้
ที่หนาแน่นผิดปกติ ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ถูก "อัด" ที่ท้องและถูกบังคับให้นอนราบลงกับพื้น!

เหล่านายพรานที่โชคร้าย รู้แทบในทันทีว่าเจ้ากำแพงต้นไม้ที่พวกเขาพบนั้นเป็น ต้นไม้ปลอม
ที่ใช้พรางค่ายทหาร ทหารอีกกลุ่มหนึ่ง "แหวก" กำแพงต้นไม้ออกมา "หิ้ว" พวกเขาเข้าไปในค่าย
จากนั้นพวกเขาก็ถูกจับเข้ากรงขัง หลายชั่วโมงต่อมาก็มีทหารมาไขกุญแจห้องขังให้และบอกว่า
พวกเขาเชื่อว่า พวกนายพรานไม่มีเจตนาที่จะบุกรุกเข้ามาในเขตหวงห้าม จึงปล่อยตัวพวกเขาไป

มีหลายคนอ้างว่า ได้เห็นวัตถุบินลึกลับบินอยู่บริเวณเกาะแอนดรอสบ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งที่พบนั้น
มันจะโชว์ลีลาการบินที่คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน มันสามารถหักเลี้ยวเป็นมุมแคบแบบเฉียบพลัน
ได้โดยทันทีทันใดดั่งใจนึก ครั้งหนึ่งขณะที่นักธุรกิจชาวเวียดนามคนหนึ่งกำลังแล่นเรือยอชท์
อยู่บริเวณชายฝั่งของเกาะแอนดรอส เขาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเขาคิดว่าเป็นปลาวาฬ
อยู่ห่างจากเขาไปราว 2 ไมล์

แต่เมื่อเขาแล่นเรือเข้าไปใกล้ราวครึ่งไมล์ เขาก็พบว่ามันไม่ใช่ปลาวาฬ แต่กลับเป็น "สิ่งประดิษฐ์"
บางอย่างที่มีรูปร่างลักษณะที่ล้ำสมัยมาก ทันใดนั้นเองมันก็ออกตัวไปด้วยความเร็วชนิดที่เรียกว่า
"เร็วchipหาย" ไปบนผิวน้ำฝ่าคลื่นลูกใหญ่และหายวับไปต่อหน้าต่อตา

รูหนอน

ดร. ไมเคิล ไพรซิงเกอร์ (Dr. Michael Preisinger) นักประวัติศาสตร์และนักประดาน้ำชาวเยอรมัน
ได้ถูกบริษัทที่เขาทำงานอยู่ส่งตัวมาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนการดำน้ำให้กับลูกค้าที่เมือง นาส์ซอ
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบาฮามาส์ ดร.ไมเคิล และครอบครัวได้เดินทางมาที่บาฮามาส์ในปี ค.ศ. 1995

ลูกค้าของ ดร.ไมเคิล ก็คือ เหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของสายการบินต่างๆ ของประเทศเยอรมัน พวกเขามาฝึก
การดำน้ำแบบสกูบา (Scuba Diving) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวของสายการบิน
ระหว่างที่ ดร.ไมเคิล พาลูกค้าของเขานั่งเรือไปยังจุดที่จะทำการฝึกสอนลูกค้าหลายคนได้บอกว่า
เข็มทิศของพวกเขามีปัญหา มันชี้มั่วไปหมดจนไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหน ด้วยความเป็นนักประวัติศาสตร์
ดร.ไมเคิล ก็ได้ทำการจดบันทึกตำแหน่งของเรือตอนที่เข็มทิศมีอาการผิดปกติ โดยหวังว่าวันหนึ่ง
เขาจะกลับมาหาข้อพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ดร.ไมเคิล ก็กลับมาที่นั่นจริงๆ เขาพบว่าเข็มทิศของเขาชี้มั่วเหมือนกับที่ลูกค้าเขาบอก
ดร.ไมเคิลไม่เข้าใจว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเข็มทิศ และอะไรเป็นสาเหตุให้มันเป็นเช่นนั้น
เขาได้แต่เก็บความสงสัยไว้ จนกระทั่งหลายเดือนต่อมาเขาได้นำปัญหานี้ไปปรึกษากับ
นักฟิสิกส์หลายคนทั่วโลกและก็มีนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งได้ให้ข้อสังเกตว่า สิ่งเดียวที่สามารถทำให้
เข็มทิศผิดปกติได้คือ "รูหนอน" (Wormhole)
"รูหนอน" นี้ก็เหมือนกับ "หลุมดำ" (Black hole)
คือ มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับสลายไป แล้วก็เกิดใหม่ แล้วก็ดับไป เวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุด
ผมจะขอธิบายการทำงานของ "รูหนอน" แบบง่ายๆ โดยให้คุณนำกระดาษมาหนึ่งแผ่น
ซึ่งสมมุติว่าเป็นพื้นโลก จากนั้นให้คุณวาดจุดลงบนปลายกระดาษด้านบนหนึ่งจุด และด้านล่างหนึ่งจุด
โดยให้ชื่อว่าจุด A และจุด B เสร็จแล้วให้งอกระดาษเป็นรูปตัวยู (U) เอาละครับทีนี้สมมุติว่า
เราจะเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B เราก็ต้องเดินทางไปตามผิวโลก(แผ่นกระดาษ) แต่ถ้าหาก
ระหว่างจุด A และจุด B เกิดปรากฏการณ์ "รูหนอน" เราก็สามารถที่จะเดินทางผ่าน "รูหนอน"
จากจุด A มายังจุด B ได้โดยที่ใช้เวลาน้อยกว่ามาก

ทฤษฏีหลุมฟ้า

ร็อบ พลาเมอร์ (Rob Palmer) นักประดาน้ำระดับโลกชาวอังกฤษผู้อำนวยการมูลนิธิหลุมฟ้า (The Blue Holes Foundation) ได้ศึกษาเรื่องถ้ำประหลาดที่เขาพบ
ใต้มหาสมุทร ร็อบเชื่อว่าถ้ำประหลาดเหล่านั้นเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างมิติที่
พวกมนุษย์ต่างดาวใช้ในการเดินทาง ร็อบกล่าวว่า บริเวณหมู่เกาะบาฮามาส์ นี้

เต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่ ซึ่งหินปูนนี้เองที่เป็นตัวการในการก่อกำเนิดถ้ำ และจากการที่ไม่มี
แม่น้ำไหลผ่านบนเกาะจึงทำให้บรรดาหินปูนก่อตัวกันขึ้นเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ และยาวขึ้นเรื่อยๆ
จนบางครั้งมันกินเนื้อที่ลงไปในใต้น้ำเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

การขาดแคลนน้ำจืดบนหมู่เกาะบาฮามาส์ ทำให้ถ้ำเหล่านี้ก่อตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
จนบางครั้งมันถึงกับพังครืนลงมาเพราะรากฐานของถ้ำไม่สามารถรับน้ำหนักของมันได้
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำในมหาสมุทรมีระดับต่ำมากเช่น ในช่วง
ยุคน้ำแข็ง (Ice age)
บางครั้งการถล่มของถ้ำได้เกิดต่อเนื่องขึ้นมาจนถึงตัวถ้ำที่อยู่บนพื้นเกาะ และในช่วงนี้เอง
ที่ทางเข้าถ้ำใต้พิภพได้ก่อตัวขึ้น

เมื่อน้ำในมหาสมุทรมีปริมาณมากขึ้น บรรดาถ้ำเหล่านี้ก็จมอยู่ใต้ท้องมหาสมุทร ปากถ้ำส่วนใหญ่
จะจมอยู่ใต้ทะเลสาบบนเกาะหรือไม่ก็จมอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แนวปะการังรอบๆ เกาะ (Barrier Reef)
ปากทางเข้าถ้ำใต้พื้นน้ำนี่เองที่ร็อบเรียกมันว่า
"หลุมฟ้า""หลุมฟ้า" มีอยู่เป็นจำนวนมากรอบๆ หมู่เกาะบาฮามาส์ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นลิ้นของมหาสมุทร"หลุมฟ้า" เหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อราวปลายทศวรรษที่ 1950 โดย จอร์จ เบนจามิน
(George Benjamin) นักประดาน้ำชาวแคนาดา ได้มาดำน้ำสำรวจถ้ำใต้น้ำเหล่านี้ รอบๆ เกาะแอนดรอส
ซึ่งทำให้ผู้คนก็เริ่มรู้จักถ้ำประหลาดใต้น้ำ และเรียกมันว่า "หลุมฟ้าของเบนจามิน" (Benjamin's Blue Hole)

ภายในถ้ำยังมีช่องเล็กช่องน้อยนำเข้าไปสู่ถ้ำอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำใหญ่ จอร์จได้ดำน้ำสำรวจถ้ำใต้น้ำเหล่านี้
ไปจนกระทั่งที่ระดับความลึก 300 ฟุต และจากภาพยนตร์ที่เขาได้บันทึกเอาไว้ ทำให้ผู้คนเริ่มรู้จัก
ถ้ำใต้น้ำในบาฮามาส์ แต่การสำรวจของจอร์จได้สิ้นสุดลงในช่วงกลางทศวรรษที่ 1970
เนื่องจากเพื่อนที่ร่วมเดินทางสำรวจถ้ำคนหนึ่งเสียชีวิตภายในถ้ำใต้น้ำบริเวณ "ลิ้นของมหาสมุทร"
ที่พวกเขากำลังสำรวจอยู่นั่นเอง
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ก็มีนักประดาน้ำชาวอเมริกันชื่อ
เช็ก เอ็กซ์เลย์ (Sheck Exley)
ได้พบถ้ำใต้น้ำที่มีความยาวถึง 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถ้ำใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก และอีก 10 ปีต่อมา
มันก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
"อุทยานแห่งชาติลูคายัน" (Lucayan National Park)
ส่วน ร็อบ พลาเมอร์ ได้เริ่มมาสำรวจถ้ำใต้น้ำเมื่อปี ค.ศ. 1981 เขาได้พบถ้ำใต้น้ำอีกจำนวนมาก
อีกทั้งเขายังพบสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่บรรดานักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันสูญพันธ์ไปแล้วเมื่อ 150 ล้านปีก่อน
วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ร็อบและเพื่อนร่วมทีมอีก 3 คน เดินทางไปสำรวจถ้ำใต้น้ำ
ในทะเลแดงที่ประเทศ อียิปต์
เมื่อเรือแล่นไปถึงจุดที่ร็อบจะดำสำรวจถ้ำใต้น้ำ เขาก็ทิ้งตัวลงจากเรือดำดิ่งไต่ความลึกลง
ตรงไปยังถ้ำใต้น้ำทันที เพื่อนร่วมทีมของเขาประหลาดใจที่ ร็อบ ทำเช่นนั้น เพราะโดยปรกติแล้ว
นักประดาน้ำจะว่ายน้ำจากเรือไปยังตำแหน่งของถ้ำใต้น้ำเรียกว่า "กำแพง" แล้วจึงค่อยดำลงไป

ทั้งๆ ที่ยังแปลกใจไม่หาย เพื่อนร่วมทีมทั้ง 3 คนก็รีบดำน้ำตาม ร็อบ ลงไป หนึ่งในนั้นตามไปถึง
แค่เพียงระดับความลึก 64 เมตรก็กลับ ส่วนอีก 2 คนที่เหลือยังคงดำน้ำตาม ร็อบ ไปจนถึงที่
ระดับความลึก 99 เมตรก็ยังไม่สามารถตามร็อบไปได้ทัน ทั้ง 2 คนจึงตัดสินใจกลับสู่ผิวน้ำ
ส่วนร็อบก็ยังคงดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆ

เพื่อนๆ ได้รอคอยการกลับมาของ ร็อบ อยู่บนเรือเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่เขาก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลย
อะไรเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของ ร็อบ นั้นยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงปัจจุบัน ไม่มีใครตอบได้ว่า
ทำไมร็อบจึงตัดสินใจดำน้ำดิ่งตรงจากเรือ แทนที่จะค่อยๆ ว่ายน้ำไปยังจุดที่ต้องการก่อน

ดร.ไมเคิล เชื่อว่า ร็อบ พลาเมอร์ ถูก
"สั่งเก็บ" โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐฯ เพราะว่า
เขาเป็นอันตรายต่อความลับใต้ท้องมหาสมุทรในบาฮามาส์ ที่รัฐบาลพยายามปกปิด
เขาอาจโดนสะกดจิตให้ทำในสิ่งที่ต้องคร่าชีวิตเขาเอง หรือไม่ก็มีการปรับแต่ง
อุปกรณ์ประดาน้ำของเขา เนื่องจาก ดร.ไมเคิล เชื่อว่า "หลุมฟ้า" ที่ ร็อบ ทำการสำรวจนั้น
เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการเกิด-ดับของ "รูหนอน"

มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะหาข้อมูลของ "ออเทค" หรือ "พื้นที่ 51 แห่งแคริบเบียน"
เนื่องจากมันตั้งอยู่กลางมหาสมุทร แถมทั้งยังกินพื้นที่ลงไปใต้พื้นมหาสมุทรอีกด้วย
แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ทำไมฐานทัพสหรัฐฯ จึงมักจะไปตั้งอยู่ในบริเวณที่ลับหูลับตาผู้คน
และมักจะมีรายงานการพบเห็นวัตถุบินลึกลับในบริเวณฐานทัพเหล่านั้นเสมอ

http://virtualglobetrotting.com/map/autec-atlantic-undersea-test-and-evaluation-center/view/?service=0

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA955021

https://wsmrc2vger.wsmr.army.mil/rcc/manuals/usg/result.htm

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/03/X7616327/X7616327.html
hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 5 จาก 15 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Next

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ