กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

Go down

กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Oct 08, 2008 7:04 pm

บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง

ทุกคนในประเทศไทย อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

กฎหมาย คือ กฎของสังคมที่ทำให้ประชาชนในประเทศอยู่ร่วมกัน

หากผู้ใดไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเดือดร้อนต่อสังคม

และหากคนหลายๆคน ไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเดือดร้อนต่อประเทศชาติ

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Oct 08, 2008 7:04 pm

ในขณะที่หลายๆฝ่าย ต่างอ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

งั้น!!! ใครช่วยตอบคำถามหน่อยละกัน

1. คณะรัฐบาล นั้นล้วนได้รับการลงพระปรมาภิไธยจากในหลวง ทั้งสิ้น การที่เราไม่ยอมรับคณะรัฐบาล ถือว่าเราไม่ยอมรับการตัดสินพระทัยของในหลวง ใช่หรือไม่

2. อำนาจตุลาการ เป็นอำนาจทางหนึ่งขององค์พระมหากษัตริย์ การที่กลุ่มคนบางกลุ่ม ไม่ยอมปฏิบัติ หรือหลีกเลี่ยงคำสั่งศาล ย่อมถือว่าเป็นการไม่ยอมปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงซึ่งพระราชอำนาจ ใช่หรือไม่

3. ในขณะที่บางกลุ่มได้ออกมาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 แน่ใจดีเหรอ ว่าเป็นเรื่องของการเมืองเพียงอย่างเดียว

4. แกนนำบางกลุ่ม ในวันนี้ได้ออกมาประกาศว่า จะไม่ยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับองคมนตรี มีใครได้ไปอ่านหรือยังว่า องคมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 นั้นมีอำนาจใหญ่ขนาดไหน

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ไม่รู้จะจบยังไง

ตั้งหัวข้อ  me mysel on Wed Oct 08, 2008 8:04 pm

หรือที่เป็นอย่างนี้อาจเป็นเพราะบางคนถูกเลี้ยงมาด้วย"นมวัว นมควาย" มาตั้งแต่เด็ก โตมาก็ชอบ"กินหญ้า" สุดท้ายแป๊ะบ้าก็จูงจมูกไปตาย แม่ง ควายจริง

me mysel
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Oct 08, 2008 11:28 pm

มาตรา ๑๙
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควร ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้น เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่ รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๐
ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือใน ระหว่างที่ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรี จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรี คนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

มาตรา ๒๒
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่ง กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดำริประการใด ให้คณะองคมนตรี จัดทำร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมี พระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีดำเนินการ แจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนอง พระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่ รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง

มาตรา ๒๓
ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรง แต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธาน รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้ง พระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดา ก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่ รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง

มาตรา ๒๔
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบ ราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท หรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Oct 08, 2008 11:30 pm

กรณีการปฏิวัติของ " สนธิ(บัง) " เป็นละครฉากหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดย " แก๊งสี่เสา " ร่วมกับ ทักษิณ โดยมี สนธิ(ลิ้ม) เป็นตัวจุดชนวน ปลุกระดมผ่านรายการ "เมืองไทย ฉิ..บ..หาย ทุกสัปดาห์ " โดยมีผู้กำกับบทคือ CIA ซึ่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวนี้ ทีมสืบสวนพิเศษเฉพาะกิจ ของพล.ต.ท.สมควร หริกุล ผู้บัญชาการลูกเสือชาวบ้าน ได้รับทราบ และมีหลักฐานครบ ก่อนหน้าที่ทักษิณจะได้รับเลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งได้จัดประชุมก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งแรกที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน พหลโยธิน มีแกนนำลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศเข้าร่วมฟัง 2000 คน)
.... หลักฐานดังกล่าว เป็นของCIA ได้ระบุไว้อย่างสมบูรณ์ถึงแผนการณ์ แบ่งแยกประเทศ โดยเริ่มที่ภาคใต้ และเปลี่ยนระบอบการปกครอง โค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ นำเอาระบบสาธารณรัฐมาใช้ เอกสารหลักฐาน รวมทั้งปริศนาชาติกำเนิดของทักษิณ ชิณวัฒน์ รวมทั้ง สนธิ ลิ้มทองกุล ได้ถูกตระเตรียมขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นการส่วนพระองค์
.... แต่..พล.ต.ท.สมควร ฯ ได้ถุกCIA สังหารในโรงพยาบาล คืนก่อนจะเข้าเฝ้าเพียงหนึ่งวัน..!!
.... หลายคนในบอร์ดนี้คงรู้ดี และเป็นพยานได้ เนื่องจากเป็นผู้เข้าเยี่ยม พล.ต.ท.สมควร(ซึ่งไม่ได้ป่วย แต่เข้าไปตรวจสุขภาพประจำปี) มาด้วยตนเอง ..

.... แผนงานที่ถูกจัดฉากได้ดำเนินอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่นำเอา CIA เข้ามตั้งโรงเรียน การยุบ ศอบต. รวมไปถึง " การสร้างสถานการณ์ ตากใบ" และสุดท้ายคือการทดสอบกระแสความจงรักษ์ภักดี โดยจัดฉากให้ทักษิณ ไปออกงานวัดพระแก้ว...นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนเช่นกัน ...เหมือนกับกรณีที่ สนธิ(ลิ้ม) อ้างวัง จัดชุมนุมนั่นแหละ !

สิ่งต่าง ๆ ที่ได้ถุกสร้างภาพให้เกิดขึ้นนั้น ในสายตาของคนทั่วไป เหมือนกับว่า " สนธิ...เปรม..ทักษิณ " คนละพวก แต่โดยความจริงแท้ ก็คือ " แยกกันโต ร่วมกันตี " ทุกคนที่ออกมาสำแดงเดชอยู่ในปัจจุบันนี้ ถุกกำหนดบทบาทให้เล่น เมื่อหมดหน้าที่ก็จะหายเงียบไปพัก

.... แต่จุดอ่อน ของ CIA มีอยู่อย่างหนึ่งคือ จะไม่ค่อยใช้คนหน้าใหม่ จะใช้คนหน้าเก่า ๆ ซ้ำ ๆ นอกจากจะมีเหยื่อที่ต้องเอามาเชือด เช่น " แกนนำรุ่น2 " อย่างนี้เป็นพวก " ปุ๋ยชีวภาค" มีไว้บำรุงเสริมบารมี ไม่มีทางได้ขึ้นเป็นใหญ่ได้เพราะต้องถุกฆ่าทิ้งเมื่อเสร็จกิจ

.... เมื่อ ทักษิณ ทำหน้าที่เปลี่ยนแนวความคิด และแนวนโยบายบริหารระบบราชการเป็นแบบสาธารณรัฐ(ผู้ว่า CEO= ประเทศนะไม่ใช่บริษัท) สำเร็จ ก็ต้องถูกเฉดหัวออกไป เพราะหมดหน้าที่ด้วยข้อหา ไม่จงรักภักดี จากกรณีวัดพระแก้ว..!
...ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ปลุกระดมไล่ก็คือ สนธิ(ลิ้ม) ..อะไรมันจะขนาดนั้น รักกันมาเป็นสิบ ๆ ปี แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ แบ่งกันโกงมาตลอด ไหง..ชั่วข้ามคืน โกรธกันไม่เผาผี..มันเป็นไปไม่ได้..แต่...คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดข้อนี้
... ผู้ที่ถูกนำมาเล่นต่อคือ " แก๊งสี่เสา " ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ เปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศไทย ย่อยสลายสถาบันพระมหากษัตริย์

.... ดังนั้น สนธิ(บัง) จึงถูกถีบขึ้นมาปฏิวัติ เพื่อให้สามารถ เปลี่ยนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญส่วนการสืบสันติวงศ์ ให้อยู่ภายใต้อำนาจของประองคมนตรี หน้าที่มีเพียงเท่านี้..(ปลดเกษียรแล้วยังไม่กล้ากลับบ้านเกิด...ต้องอาศัย นอนอยู่ที่ ร.11 จนเดี๋ยวนี้) นี่คือการปฏิวัติรัฐประหารปี 2549 ที่ผ่านมา (ซึ่งทั้งหมดนี้มีใบเสร็จเป็นคำสั่ง...มีหลักฐานชัดเจน)

หากความจำยังไม่เสื่อม...คงจำได้ว่า ...

... ก่อนที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2550 นั้น ทาง คมช.ได้จัดให้มีการรณรงค์ขอประชามติทั่วประเทศ คำถามคือ ....เพื่ออะไร ? ทำไมต้องขอประชามติจากประชาชนด้วย..?

คำตอบ เพื่อใช้เป็นข้ออ้างต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงลงพระปรมาภิไธย..!!!

เพราะก่อนหน้านั้น(ก่อนที่จะมีการทำประชาภิจารณ์ทั่วประเทศ) ได้มีการนำทูลเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบับ2550 ให้ทรงพระราชวินิจฉัยฯ ไปก่อนหน้านั้นแล้ว
... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงให้ " เปรมฯ" นำ " สนธิ(บัง) " เข้าเฝ้าฯ ทรงมีพระราชกระแสฯ ถามว่า " รัฐธรรมนูญนี้มีข้อบกพร่อง ควรแก้ไขเสียก่อนประกาศใช้..."

สนธิ(บัง) กราบบังคมทูลฯ ว่า "...รัฐธรรมนูญนี้ แก้ภายหลังได้..แต่ตอนนี้ต้องให้ผ่านไปก่อน ประชาชนจะได้มั่นใจว่ามีประชาธิปไตย ประเทศก็จะไม่วุ่นวาย..ซึ่งหลังจากนั้นจะรีบแก้ไขทันที"

คณะผู้ติดตามเข้าเฝ้าฯ ทุกนาย ได้ยินชัดกับหู !!!

และด้วยเหตุดังกล่าวนั้น จึงมีการจัดทำประชาพิจารณ์ ขอความเห็นชอบจากประชาชนเป็นการเร่งด่วน...
ที่สุด...ก็นำ รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ทรงลงพระปรมาภิไธยอีกครั้ง อ้างว่า ประชาชนทั่วประเทศเห็นชอบด้วยกับรัฐธรรมนูญ 2550 แล้ว
...............................

สิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนก็คือ แกนนำพันธมิตรประกาศบนเวทีปราศัยว่า " ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ โดยเฉพาะหมวดองคมนตรี เพราะนั่นคือการไม่ยอมให้พระมหากษัตริย์ทรงมีรัฐบาลส่วนพระองค์ "(แม้ตอนเช้าวันที่ 7 ต.ค.2551 นางสโรชา ก็กล่าวข้อความเช่นเดียวกันนี้ โดยลืมไปว่า พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง)

"""" เหตุผล ที่ไม่ยินยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ก็มีรายละเอียดตามที่ได้คัดบทบัญญัติเอามาลงไว้ให้อ่านกันนั่นแหละ"

กรณีที่ "กบฏพันธมิตร" จัดชุมนุม ระบบโรคบิด คือเดี๋ยว ปี๊ด... เดี๊ยว ปิ๊ด เปลี่ยนข้อเรียกร้องไปเรื่อย ๆ ถ่วงเวลา เพื่อสร้างมวลชน
... แต่จะอย่างไรก็ตาม ก็หนีธรรมชาติของความจริงไม่พ้น เหมือนกับคำอมตะที่ว่า "ไม่มีอาชญากรที่เก่งที่สุดในโลกคนใด ที่จะไม่ทิ้งร่องรอย "

.... ในที่สุด ก็คงกลัวอกแตก ความลับของการชุมนุมจึงเปิดเผยออกมา โดยนายสนธิ ลิ้มทองกุลว่า " ชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศไทย ไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ "

.... และ ท้ายสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 18.30 น.นายสนธิ ประกาศต่อหน้าประชาชน ถ่ายทอดASTV ไปทั่วโลกว่า " ยินดีรับตำแหน่งประธานประเทศ ในระบอบการปกครองใหม่ "
.......................................................................

ประเทศไทย เป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข....

ส่วนตำแหน่ง ประธานประเทศ มีเฉพาะในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่ง ซึ่งหมายถึง ในประเทศนั้นพระมหากษัตรย์ได้ถูกโค่นล้มไปแล้ว

..... มาถึงตรงนี้ ต้องถามกันว่า " กลุ่มกบฏพันธมิตร" และ " แก๊งสี่เสา "....มีเป้าหมายคืออะไร ???

ใครตอบได้ ช่วยขยายความที....ขอบคุณล่วงหน้า

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Oct 09, 2008 12:31 am

อย่าเชื่อสิ่งที่เห็น จงเชื่อสิ่งที่เป็น

.....................................................................

พูดไปสองไพรเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง------ คนโบร่ำ โบราณ เขาก็ได้สั่งได้สอนเอาไว้

แต่ถ้านิ่งเฉยเสีย คนก็จะตายเป็นเบือ

เผลอๆ อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่า สรุป "กู" ตายเพราะอะไร

บางคนอาจภาคภูมิใจ ว่า "กู" ตายเพื่อชาติ แต่ไหง พอไปเจอเหล่าบรรดาบรรพบุรุษไทยที่รักชาติ รักแผ่นดิน กลับถูกไล่ตะเพิด


.....................................................................

ที่จริง ประเทศไทยเราต้องนำเอาระบบการประหารชีวิตออกมาใช้

ทุกวันนี้ ไม่เห็นมีใครเกรงกลัวโทษทางกฎหมายกันเลย หนำซ้ำยังมีการดูหมิ่นศาล อีกต่างหาก

จริงๆแล้ว การที่คนชั่ว คนเลว ได้รับโทษประหารชีวิต ต้องถือว่าเป็นการทำบุญให้สำหรับคนๆนั้น เนื่องจากว่า ชาตินี้คงดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว ไปเกิดใหม่ละกัน เผื่อว่าชาติหน้าจะดีกว่านี้

ต้องยอมรับว่า คนชั่ว คนเลว สมัยนี้ เป็นคนชั่ว-เลว แบบบริสุทธิ์จริงๆ คือ ไร้ซึ่งความดีเจือปน

เฮ้อ!!!

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Oct 09, 2008 12:32 am

http://news.mjob.in.th/politic/cat3/news10358/
ป๋าเปรม กินข้าวร่วม สุรยุทธ์-ราฟ บอยซ์

ที่โรงแรมดุสิตธานี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมด้วย พล.อ.พิจิตร กุลลวณิช องคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พล.อ.มงคล อัมพรพิศิฐษ์ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายราฟ แอล.บอยซ์ เป็นการส่วนตัว จากนั้น พล.อ.สุรยุทธ์ เปิดเผยเพียงสั้นๆ ว่า ระหว่างการพูดคุยก็เป็นการสนทนาเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของนายราฟ แอล.บอยซ์ ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตามคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับประเทศไทยน่าจะดีขึ้นหลัง การเลือกตั้ง

http://aangirfan.blogspot.com/2008/09/whatreallyhappenedcom-and-cia-organised.html

Wednesday, September 03, 2008

So, what do we think is happening in Thailand?

In the 1960s and 1970s, the US gave assistance to repressive military governments in Thailand.

Thailand hosts one of the CIA's secret prison sites.

Today, Bush and the CIA prefer Thai generals to Thai politicians who try to help the poor.

When Thaksin was toppled, (reportedly by the CIA) "Bush's emissaries in Thailand... too swiftly and too warmly embraced the military coup-makers, many of whom are known to have close ties to top US officials." (Asia Times 7 August 2008 US, Thailand: A conflicted alliance)

The coup "was orchestrated by several Thai security and military officials with close and long-time ties to Washington.

"They include CIA-trained Squadron Leader Prasong Soonsiri and the US-trained General Winai Phattiyakul, former director of the Directorate of Joint Intelligence at the Supreme Command's headquarters where US intelligence officials are allegedly in residence.

"US security officials and former US ambassador to Thailand Ralph 'Skip' Boyce are also known to have generational ties to Privy Council president Prem Tinsulanonda, who Thaksin's supporters have accused of masterminding the 2006 putsch..." (US, Thailand: A conflicted alliance)

Thaksin made "new strategic overtures towards Beijing" and undermined "the US's near monopoly on military-to-military training in Thailand. Thaksin also increased Thailand's arms purchases from China during his tenure." (US, Thailand: A conflicted alliance)
http://hilight.kapook.com/view/3681

“ป๋าเปรม” ปัดแจงพบ “หญิงอ้อ” - บอกใบ้เรื่องจบแล้ว

สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีที่ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้าพบเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า ไม่ มีอะไรมาก ไม่ต้องรีบร้อนไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น ผมรู้ว่าพวกคุณอยากถามเรื่องไหน ผมจะพูดให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นไปตามที่ พล.อ.อู้ด เบื้องบน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพูดให้ฟัง ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้พูดไป มันมีแค่นั่น เรื่องก็จบแค่นั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้ว

ด้าน พล.อ.อู้ด เบื้องบน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และนายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า พอ คุณหญิงพจมานกลับจากอังกฤษ ก็จะเข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.เปรม ในฐานะผู้น้อยพบผู้ใหญ่และถามสารทุกข์สุกดิบ โดยให้ตนช่วยประสานให้ ซึ่งป๋าก็บอกพบได้ แต่ต้องไม่มีเรื่องการเมือง นอกจากเรื่องส่วนตัว ซึ่งคุณหญิงก็ยืนยันว่าจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นนอกจากกราบคารวะเท่านั้น แต่สื่อมวลชนไปตั้งประเด็นก่อนหน้านั้นว่าต้องเป็นเรื่องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับประเทศไทย ทั้งที่ความจริงไม่ใช่


โดย Eye In The Sky [7 ต.ค. 2551 , 22:06:45 น.] ( IP = 124.120.195.35 : : )

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Oct 09, 2008 12:33 am

บันทึกประเทศไทย 2550 เรื่อง สถานการณ์สามก๊กในประเทศไทย ตอนที่ 3
ธุลีพระบาท125.24.83.160
บันทึกประเทศไทย 2550 เรื่อง สถานการณ์สามก๊กในประเทศไทย ตอนที่ 3 15 May 2007 04:13:35สถานการณ์บ้านเมืองกำลังเดือดใกล้ถึงจุดระเบิดที่อุณหภูมิ 100 องศา

พวกเราที่ทำงานด้านข้อมูลข่าวสารของแผ่นดินจากเครือข่ายการข่าวทั้งทหาร ตำรวจ วัง และเครือข่ายการเมืองทั้งใน และ นอกประเทศ ได้ข้อสรุปแล้วว่า สถานการณ์สามก๊กในประเทศวันนี้กำลังจะถึงเวลาที่รอคอย นั่นคือ "การบรรลุถึงคำตอบหนึ่งเดียวของคำถามที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองนี้ในอนาคตอันใกล้นี้"

มาทบทวนกันสักหน่อยก่อนที่คนไทยขี้ลืมจะลืมเหตุการณ์สำคัญ

ระเบิดหน้าสวนจิตรที่มีเจตนาทดสอบกำลังของระบบงานรักษาความปลอดภัยของพระราชวังสวนจิตรที่ผู้ก่อการทำสำเร็จได้อย่างงดงามชนิดที่ ตำรวจไทย ก็ยังทำงานสุนัขไม่รับประทานเหมือนเดิม ผิดกับ ทหาร ที่เข้าถึงตัวเบาะแสข่าวไกลถึงเชียงใหม่แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการสอบสวนต่อเชิงลึกเพราะถูก ขัดขวางด้วย กลไกอำนาจบางอย่างจากทั้งคนของอดีตนายกทักษิณ และ ผู้ใหญ่ผมขาวหน้าเด้งแห่งบ้านสี่เสา ซึ่ง ถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์ด้วยการพิจารณาสถานการณ์จริงที่ปรากฏต่อสื่อสาธารณะ

ตลอดเวลาเดือนเมษายน 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 มานี้ มีการเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญของประเทศ 4 ท่านที่เราจำต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดอย่างมากเพราะ ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่บอกเหตุอย่างสำคัญ

ผมขอเริ่มที่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จออกมาผ่านสื่อบ่อยครั้งจนอาจเรียกได้ว่าผิดปรกติ ปานประหนึ่งว่า พระองค์จำต้องเสด็จออกมาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ว่า พระองค์ทรงยังเข้มแข็งและมีพระสุขภาพแข็งแรงมากเพียงพอจะทรงงานหนักและเฝ้ามองทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในแผ่นดินเวลานี้ ทั้งที่เหตุการณฺระเบิดหน้าสวนจิตรได้เกิดขึ้นและผ่านมาจนถึงวันเวลานี้ก็ยังไม่สามารถจับมือวางได้ ก็ไม่ได้ทำให้พระองค์ทรงแสดงพระอาการหวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้น !!!

ใครที่รักในองค์เหนือหัวผู้ทรงเปี่ยมด้วยทสพิธราชธรรมและพระมหากรุราธิคุณเสมอด้วยพ่อของพวกเราปวงชนชาวไทย ก็ขอให้ แสดงออก ส่งแรงจิตใจ และเตรียมตัวเสมอ ที่จะ สนับสนุนทุกสิ่งอันที่เกิดจากพระราชประสงค์แห่งองค์เหนือหัวกันได้แล้ว !!!

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำลังนำทัพของเหล่าตุลาการผู้ทำงานภายใต้พระปรมาภิไธย เดินทัพเข้าสู่สนามรบของการพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในแผ่นดินนี้ แผ่นดินของพระองค์ ทรงนำทัพเข้ารบกับวิกฤติที่สุดในโลกด้วยพระองค์เอง !!!

เนื่องด้วยความล้มเหลวจากบุคคลที่ ประชาชนทั้งแผ่นดินคาดหวังที่ชื่อ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้สร้างความเสื่อมเสียต่อพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ทำการ แก้ไขวิกฤติการทั้งสิ้นทั้งปวงให้สำเร็จ แต่ ทุกสิ่งยิ่งซ้ำร้ายซ้ำเติมจนประเทสไทยวันนี้ ได้ตายสนิทไปแล้วอย่างสิ้นเชิง !!! ในทุกระบบ !!

แต่ สิ่งที่ผู้ที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองมาตลอด จะสังเกตุได้อย่างชัดเจนว่า มีความเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติประการสำคัญอย่างหนึ่งคือ

ตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงงานและปรากฏพระองค์ผ่านสื่อไปทั่วประเทศ พร้อมด้วยพระบรมราโชวาท สำคัญที่มีใจความที่เจาะจงให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์อย่างชัดเเจ้งในหลายวาระ

นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กลับไปออกงานพร้อมกับ พลเอกเปรม ติณนสูลานนท์ ทุกงาน ทุกครั้ง อย่างไม่ห่างกาย เสมอด้วยการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆ ที่ผ่านมา และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ซึ่ง สิ่งนี้ มีรายละเอียดสำคัญที่จะต้องติดตามให้ดี

นักธุรกิจสหรัฐออกมาเคลื่อนไหวเพื่อระดมเงินให้กับพลเอกเปรมในนามของ กองทุนคุณเปรม ซึ่งเบื้องหลังของนักธุรกิจสหรัฐเหล่านี้ก็คือ หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐ C.I.A. ที่คาดหวังว่า พลเอกเปรมจะได้ขึ้นนั่งว่าราชการแผ่นดินแทนองค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะ บทบาทหน้าที่ของ ประธานที่ปรึกษาคุณที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ทำนห้าที่กลั่นกรองทุกสิ่งที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าทุลกระหม่อมถวายรายงาน !!!

และในรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ที่กำลังเร่งรัดการลงประชามติ ก็ยังระบุให้ ประธานองคมนตรียังเป็นผู้มีอำนาจและสิทธิในการ ว่าราชการแผ่นดินเสมอด้วยผู้สำเร็จราชการ คงเดิม !!!

นี่เองคือประเด็นสำคัญที่ทำให้ C.I.A. ตัดสินใจเลือกเข้าข้างพลเอกเปรม ตินณสูลานนท์ และ พลเอกเปรม ก็ยังสามารถสั่งนายกสุรยุทธ์ จุลานนท์ คุมอำนาจการปกครองด้านหลังคณะรัฐมนตรี ในฐานะของผู้มีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของแผ่นดินอย่างแท้จริง !!!

ในฐานะที่ทุกท่านผู้เป็นเพื่อนมิตรของผม นายธุลีพระบาท ได้ติดตามมาเสมอ ก็ขอบอกเล่าให้รู้ว่า วันนี้ กองทัพเรือและหน่วยทหารนาวิกโยธิน ถูกควบคุมแล้วโดย คนของพลเอกเปรม ซึ่ง ใครเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือคนปัจจุบันก็คงหาชื่อได้ไม่ยาก ซึ่ง นี่คือหนึ่งในทหารลูกป๋าที่ถูกเตรียมการสำหรับการ ยับยั้งการก่อปฏิวัติซ้ำจากทุกอำนาจ และ ต่อต้านการลุกฮือของประชาชนที่ผิดหวังต่อการบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และ หากใครหูดีความจำดี ก็น่าจะได้รับทราบจากสื่อแล้วว่า นายพลจาก PENTAGON ได้ติดต่อให้ข่าวว่า พร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการดำเนินการเลือกตั้ง ด้วยเหตุผลที่ว่า การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่จะทำให้วิกฤติการต่างๆในประเทศไทยยุติสิ้นสุดลง ตามความเห็นของ PENTAGON


โดย Eye In The Sky [7 ต.ค. 2551 , 22:08:13 น.] ( IP = 124.120.195.35 : : )

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Oct 09, 2008 12:33 am

เอาล่ะ มาว่ากันตรงๆกันหน่อย เหตุผลที่ C.I.A. เลือกจะหนุนสุรยุทธ์ และ พลเอกเปรม ก็เพราะ สองคนนี้เป็นมือเท้าให้กับปฏิบัติการของ C.I.A. มานานแล้วตั้งแต่การแทรกแซงกิจการภายในและความมั่นคงของประเทศพม่า การค้ายาตลอดแนวชายแดนไทย - พม่า และการค้าอาวุธสงคราม และ ชนกลุ่มน้อย ที่ ทั้งเจ้านาย ทั้งลูกน้อง ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยสือราชการลับสหรัฐมานานโข ซึ่ง คิดว่าน้อยคนจะรู้ ว่า เอาเข้าจริง การกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแท้จริงแล้วก็คือ การต่อรองอำนาจทางการเมืองโดย C.I.A. นี่คือคำตอบว่า ทำไมพลเอกสุรยุทธ์ถึงได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ราฟ แอล บอยส์ เอกอัครราชฑูตสหรัฐประจำประเทศไทย !!!

เอาล่ะครับ ผมพูดตรงๆไปเลยว่า พลเอกเปรมคือผู้สร้างดุลอำนาจต่อรองไว้กับมือตนเองในระดับสูงสุดเสมอเทียบเท่ากับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ มีบทบาทในทางการบริหารราชการแผ่นดิน และ การควบคุมกลไกนิติบัญญัติ สูงกว่า เพราะ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่อาจทำผิดพลาดใดๆ ด้วยการ แทรกแซงทางการเมือง และนี่คือ จุดบอดใหญ่หลวงของการที่ ใครที่ต้องการยึดประเทศ หรือ บ่อนทำลายประเทศ หรือ ต้องการ ควบคุมประเทศ ก็อาสัยแค่การควบคุมระบบบริหารแบบเดียวกับทักษิณ ควบคุมระบบริหารประเทศ ควบคุมกลไกหน่วยงานอิสระ และทำลายกลไกยุติธรรม

แต่ความต่างกับสถานการณ์วิกฤติระดับสูงสุดที่เข้าใกล้จุดเดือด 100 องศาเซลเซียส ในวันนี้ที่ไม่เมหือนกับทักษิณ ชินวัตร คือ

พลเอกเปรมได้ร่วมมือกับทักษิณ ชินวัตร ในการ เปิดประตูเมืองให้ทักษิณ และ ตระกูลดามาพงศ์ รวมทั้งบริวารพวกพ้อง ทำลายประเทศ ทำลายพระมหากษัตริย์ ได้ตามสบาย และ หากท่านใดไม่รู้ซึ่งก็ไม่น่าจะได้รู้ก็คือ

"พลเอกเปรม ติณนสูลานนท์ ออกคำสั่งทำการดักฟังโทรศัพท์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ด้วยเหตุผลคำอ้างว่า เพื่อ ถวายความปลอดภัย !!!

ข่าวสารนี้มีการรับรู้ในวงจำกัดมากและถือเป็นชั้นความลับระดับสูงสุดที่ผม จำต้องพูดว่า มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะนิ่งเฉยดูดายไม่ได้ !!!

หากจะพูดว่า แม้มันจะจริงแล้วใครจะเชื่อว่า พลเอกเปรม ติณนสูลานนท์ ร่วมมือกับ ทักษิณ ชินวัตร และ ทำให้วิกฤติการของประเทศขึ้นสู่จุดสุงสุด ในเมือ พลเอกเปรมคือประธานองคมนตรี ที่ พระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกมา !!!

นี่คือ ความเป็นจริงที่น่าเศร้าสำหรับแผ่นดินไทย เพราะ คนไทยส่วนมากของประเทศนี้ ไม่เคยรับรู้และไม่มีโอกาสจะอยู่กับความเป็นจริง ความจริงที่เลวร้าย ชั่วช้า และ นำพาความตายมาสู่ตนเอง อย่างน่าสมเพช !!!

เหตุผลที่ว่า การที่จะทำการโปรดเกล้าใดๆลงมาพร้อมการลงพระปรมาภิไธยในทุกเรื่องที่สำคัญ จำต้องผ่านสภาองคมนตรี โดยมีพลเอกเปรมเป็นประธาน

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพลเอกเปรมถูกซื้อได้ด้วยเงิน และ เอื้ออำนวยประโยชน์แก่คนที่จ่ายเงินให้แก่ตนเองเพื่อผ่านเรื่องต่างๆนำขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย และ หากไม่เพราะ พลเอกเปรม คือ ประธานที่ปรึกษาของบริษัทคิงพาวเวอร์ หนุ่มเสกหรือจะได้นั่งในตำแหน่งรองประธานบริทคิงพาวเวอร์ และ จงใจใช้ชื่อบริษัทปานประหนึ่งว่า เป็นบริษัทของพระเจ้าอยู่หัว !!!

ทักษิณ ชินวัตร กุมความลับในการจ่ายเงินแก่พลเอกเปรม พลเอกเปรมกุมความลับในการจ่ายเงินแก่ตนเองเพื่อแลกกับการผ่านเรื่องจากทักษิณขึ้นสู่ขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธย

พลเอกเปรมเป็นคนกำหนดตัวคนที่นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีและผ่านไปให้พลเอกสุรยุทธ์ผ่านเรื่องนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงทำการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นี่เท่ากับว่า ทักษิณ ชินวัตร เป็น พันธมิตรกับพลเอกเปรม และ พลเอกเปรมก็ควบคุมนายกสุรยุทธ์ นายกสุรยุทธ์ เป็นเจ้านายเก่าของพลอกสนธิ

แล้วถามว่า วันนี้รอบข้างพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะยังเหลือใครที่ไว้วางใจได้ ???!!!

หลังจากบทความนี้ถูกส่งเข้ามาในเน็ต ชีวิตผมก็คงจะสั้นลงไปอีกแล้ว หากชะตากรรมของผู้ที่เทิดทูนสูงสุด คือ การตายในต่างแดนเสมอด้วยท่านปรีดี พนมยงค์ หากทีมงานข่าวกรองและทีมงานจากลูกป๋าจะทำการเก็บผม ก็มาเลย

แต่ผมก็พร้อมจะรบกับพวกคุณ ไม่ยอมให้พวกคุณทำอะไรได้ๆ จน ประเทศนี้ เละคามือคาเท้าคุณฝ่ายเดียวแน่

หากผมยังรอดอยู่ได้นานพอที่จะเขียนตอนที่ 4 ผมจะกลับมา

ข้าฯ ขอตายเพื่อปกป้องไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สุกฤษณ์ อุดมเดชวัฒน์ "ธุลีพระบาท"

14 พ.ค. 2550

http://www.cgi2you.com/members/message/tuleeprabath/00038.shtml


โดย Eye In The Sky [7 ต.ค. 2551 , 22:08:53 น.] ( IP = 124.120.195.35 : : )

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎหมาย...มีใครจำคำๆนี้ได้บ้าง

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Oct 09, 2008 12:35 am

เราเชื่อว่า ขณะนี้ประเทศชาติอยู่ในช่วงผจญวิบากกรรม แต่หลังจากนี้ไป..ทุกอย่างต้องคลี่คลายได้....

"บุญญาธิการ" ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพวกชั่วชาติที่บังอาจแน่

วันนี้...ด้วยความเชื่อมั่น...กรรมดี กรรมชั่ว ทำหน้าที่ได้ดีแน่นอน....

รอวันนั้น...ด้วยความหวังเต็มเปี่ยม


โดย ชาวิตา [8 ต.ค. 2551 , 16:33:48 น.] ( IP = 118.172.139.146 : : )

_________________
แสงย่อมเดินทางเป็นเส้นตรงฉันใด
ความจริงแท้ย่อมต้อง ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงฉันนั้น
avatar
Admin
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 384
Registration date : 22/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://nonlaw.7forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ