กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

Go down

กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Feb 08, 2010 11:27 pm

ที่จริงแล้วไม่ค่อยอยากขึ้นกระทู้นี้สักเท่าไหร่ เนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ที่ตำรวจได้กระทำการอุกฉกรรจ์ เกือบทำให้เราแทบไม่มีชีวิตรอดมาจนวันนี้

แต่เราต้องแยกระหว่าง หน้าที่ อารมณ์และความรู้สึก ออกจากกัน

ด้วยความรับผิดชอบต่อประเทศชาติมันสำคัญกว่าความรู้สึกของตัวเราเอง

อีกทั้งก็เห็นใจนายตำรวจดีๆ หลายๆนาย

เอาล่ะ....จะขอเข้าเรื่องเลยละกัน

การที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แต่งตั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ให้ทำงานแทนในตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.

โดยอาศัยระเบียบราชการบริหารแผ่นดินนั้น

ทั้งนี้ได้ขัดกับกฎหมายเฉพาะในรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Feb 08, 2010 11:34 pm


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
______________
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน


มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Feb 09, 2010 12:08 am

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ใช้ได้เฉพาะกับหน่วยงานราชการ

แต่ ก.ตร.เปรียบเหมือนองค์กรอิสระ มิใช่หน่วยงานราชการ เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวง ทบวง กรม

แต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงไม่สามารถนำระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาใช้ได้

อีกทั้งด้วยตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.”ประกอบด้วย

() นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ เลขาธิการ .. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Feb 09, 2010 12:14 am

เพราะฉะนั้น การที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ไปสั่งการหรือทำการใดๆใน ก.ตร. ถือเป็นการกระทำที่ ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย

เนื่องด้วยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจและหน้าที่ในการกระทำดังกล่าว

ถือเป็นการขัดต่อกฎหมาย ป.วิอาญา

และการสั่งการใดๆ ที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนนั้น

ถือเป็นโมฆะและไม่มีผลตามกฎหมาย

ที่สำคัญ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแค่บุคคลที่เข้าไปเล่นการเมือง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน

มิใช่บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือทำงานรับผิดชอบอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

จึงไม่สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีในการเข้าไปทำงานแทนในตรงนี้ได้

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Feb 09, 2010 12:39 am

สำคัญมากสำหรับสิ่งที่จะบอกกล่าวต่อไปนี้

รายละเอียดในการล้มล้างสถาบันตำรวจ กลุ่มบุคคลที่รู้ดีที่สุดคือกลุ่มคนของประชาธิปัตย์

โดยทำการล้มล้างข้าราชการตำรวจ ให้เป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราว

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐

"โดยกระทำการทำให้ตำรวจหลุดออกไปจากกฎหมาย เพื่อไม่ให้ตำรวจมีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิด

ในการทำให้ประเทศชาติต้องล่มจมตามระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗

ว่าด้วยจารกรรมและบ่อนทำลายประเทศ"

และนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของพรรคประชาธิปัตย์ ในการทำให้ตำรวจไม่ใช่ข้าราชการ

แล้วก็ทำการเอาตำรวจมาไว้ใต้อุ้งตีนนักการเมือง

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Feb 09, 2010 12:47 am

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผ่านมากี่สมัย ก็ไม่มีใครคิดที่จะคืนสถานะให้กับตำรวจไทย

แต่กลับใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นทักษิณเองก็ตามที

แล้วอย่างนี้จะให้คิดอย่างไร พวกเดียวกัน..ใช่หรือเปล่า

ลองไปเปิดดู ป.วิอาญา ดูสิ ไม่มีการระบุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แต่กลับระบุ กรมตำรวจ

นั่นก็เท่ากับว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ป.วิอาญา

คราวนี้ก็ตัดสินใจเอาเองละกัน ว่าควรกระทำการกันอย่างไร

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Feb 09, 2010 2:34 pm

นับตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา การกระทำใดๆที่ตำรวจได้กระทำถือเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เพราะไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถ้าจะอ้างมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีไม่ถือว่าเป็นกฎหมายตามคำพิพากษาศาลฏีกา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา๒(๑๖) "พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ" หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม

มาตรา๒(๑๗) "พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่" หมายความถึงเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้
(ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ค) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(ง) อธิบดีกรมการปกครอง
(จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง
(ฉ) ผู้อำนวยการกองการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง
(ช) หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(ซ) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(ฌ) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ญ) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(ฎ) ปลัดจังหวัด
(ฏ) นายอำเภอ
(ฐ) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ
(ฑ) อธิบดีกรมตำรวจ
(ฒ) รองอธิบดีกรมตำรวจ
(ณ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ

(ด) ผู้บัญชาการตำรวจ
(ต) รองผู้บัญชาการตำรวจ
(ถ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ
(ท) ผู้บังคับการตำรวจ
(ธ) รองผู้บังคับการตำรวจ
(น) หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
(บ) รองหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
(ป) ผู้กำกับการตำรวจ
(ผ) ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเขต
(ฝ) รองผู้กำกับการตำรวจ
(พ) รองผู้กำกับการตำรวจจังหวัดเขต
(ฟ) สารวัตรใหญ่ตำรวจ
(ภ) สารวัตรตำรวจ
(ม) ผู้บังคับกองตำรวจ
(ย) หัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
(ร) หัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้วแต่ผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานใน (ม) (ย) และ (ร) ต้องมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปด้วย

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Feb 09, 2010 2:39 pm

การที่จะถือว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ตาม ป.วิ.อาญา ๒(๑๖) นั้น
จะต้องวินิจฉัยในองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่

2. เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือไม่

3. ถ้าหากมีอำนาจหน้าที่ก็ต้องดูว่าอำนานหน้าที่นั้นมีขอบเขตหรือไม่

ดังนั้น แม้ผู้นั้นจะเป็นเจ้าพนักงาน แต่หากได้ทำไปในเรื่องที่ตนไม่มีอำนาจก็ไม่ถือว่าผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงานในกรณีนั้น หรือแม้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นก็ต้องดูต่อไปว่าหน้าที่นั้นมีขอบเขตการรับผิดชอบหรือไม่ ถ้าเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจไปกระทำการนอกขอบเขตที่ตนมีอำนาจ ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานในกรณีนั้น ๆ

ดังนั้น การเป็นพนักงานฝ่ายปกครองจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

1. เจ้าพนักงานที่กฎหมายต่าง ๆ ให้อำนาจเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เช่น พนักงานฝ่ายปกครองซึ่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

2. เจ้าพนักงานอื่น ๆ เช่น พัสดี เจ้าพนักงานกรมสรระสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และพนักงานอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง เฉพาะเมื่อทำการเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม

สำหรับเหตุที่ ป.วิ.อาญา ต้องบัญญัติไว้ว่าตนต้องมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม ก็สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบางจำพวกกฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ต้องจับกุมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่มีหน้าที่ปราบปราม

เช่น พัสดี ในกรณีที่ผู้ต้องโทษหนีหรือผู้ที่ถูกควบคุมหรือขังอยู่หลายปีตาย พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ได้บัญญัติให้อำนาจและกำหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องจับกุม ฯลฯ

ดังนั้น การเป็นพนักงานฝ่ายปกครองจึงไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ทั้งจับกุมและปราบปรามทั้งสองอย่าง เพียงแต่มีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็เป็นพนักงานฝ่ายปกครองได้

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Tue Feb 09, 2010 3:20 pm

จะเห็นได้ว่า

เราจะไม่พบคำว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ใน ป.วิอาญา ด้วยซ้ำไป

ถ้าจะเอาให้แบบเคลียร์ๆกันไปเลยล่ะก้อ

ต้องบอกว่า ผู้ใดที่ถูกจับกุม คุมขัง หลังจากที่มีการยุบกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้นั้นจักต้องถูกปล่อยตัวออกทั้งหมด

เนื่องจากตำรวจไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย


นี่แหละคือผลงานของนักการเมืองของจริง โดยเฉพาะจั่วหัวเรื่องโดยพรรคประชาธิปัตย์

ตกลงตำรวจจะเอาอย่างไร จะยืนอยู่ข้างประชาชนและประเทศชาติ

หรือจะยืนหยัดอยู่ข้างนักการเมือง ที่เอาศักดิ์ศรีของพวกคุณไปไว้ใต้อุ้งตีน

คิดดูให้ดี

_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Feb 10, 2010 9:34 am


พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ


พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย


เด้ง พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ เข้ากรุ พ่วงเลิกคำสั่งตั้งตร.ภ.2

เด้งฟ้าผ่า ผบช.ภ.2 เข้ากรุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้มีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ในตำรวจภาค 2 ทั้งหมด ขณะที่ อภิสิทธิ์ เพิ่มอำนาจวศิษฐลุยสอบซื้อตำแหน่งภาค1 และ 4

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ว่า
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร ได้มีคำสั่งย้าย พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย บช.ภ.2 เข้ากรุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้มีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ในตำรวจภาค 2 ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อมูลที่การแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่ง พล.ต.อ.ปทีป ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังได้ลงนามในคำสั่งเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียน เรื่องการซื้อขายตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 โดย พล.ต.อ.วศิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธานซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการชุดนี้ตรวจสอบหาข้อมูลการซื้อขายตำแหน่งในตำรวจภูธรภาค1 และภาค 4 ที่จากเดิมให้ตรวจสอบเฉพาะตำรวจภูธรภาค 2 เท่านั้น

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Feb 10, 2010 9:43 am

ยิ่งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของตำรวจไทยมากยิ่งขึ้น


ที่สำคัญ ตอกย้ำว่า ตำรวจไทย"ไม่ใช่ข้าราชการ"

คงถึงเวลาที่ตำรวจไทย"ต้องปฏิวัติ"เพื่อเรียกศักดิ์ศรีตัวเองคืนมา...สักที

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Wed Feb 10, 2010 4:37 pm

๒๐๑๐-๐๒-๑๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เสื้อแดงโค่นอำมาตย์อัปปรีย์ กู้ศักดิ์ศรีตำรวจไทย


http://www.prachataiwebboard.com/webboard/id/20490


_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ผลพวงของกระทู้ตำรวจปฏิวัติ ของ Sunny

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 8:00 pm

ตำรวจทุกระดับต่างพาลูกเมีย เปลี่ยนเสื้อเป็นสีแดง เดินขบวนกู้เกียรติ และศักดิ์ตำรวจกลับคืนavatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 8:08 pm

ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจไทย ผู้มีหัวใจรักความยุติธรรมทุกท่าน จงประสพความสำเร็จตามเป้าประสงค์

เกียรติตำรวจของไทย เกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคง ด้วยดำรงพิทักษ์สันติราษฏร์นั้น

ถึงตัวจะตายก็ช่างมัน มิเคยคำนึงถึงชีวัน เข้าประจันเหล่าร้ายเพื่อประชา....!!!!

เสียงเพลงนี้...ยังแว่วมั่นอยู่ในหู นับตั้งแต่สมัยโรงเรียนตำรวจยังอยู่ในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลตำรวจปัจจุบัน บ้านพักอาจารย์อยู่ตรงที่ตั้ง พฐ. ตอนนี้ เราอยู่ที่บ้านหมวดสำเร็จ ตอนเย็นไปเล่นน้ำที่วังสระปทุมบ้าง บางทีก็โดดน้ำที่คลองข้างทางรถรางหน้ากรมตำรวจ บ้าง ภาพเหล่านั้นมันยังฝังอยู่ในความทรงจำไม่เคยเลือนหาย

ตำรวจ...คือศักดิ์ศรีของตระกูลเรา...ซึ่งเป็นถึงหัวหน้ากองคดีตั้งแต่สมัยยังตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมตำรวจปัจจุบัน

ความผูกพัน และความภูมิใจ ณ เวลานั้น ยังคงอยู่...แต่ภาพบัดนี้พร่ามัวเหมือนกระจกที่เปรอะโคลน

.....ถึงเวลาหรือยัง ที่จะต้องชำระล้างความโสมมที่หมักหมมนั้นให้สิ้นไป... สำเร็จหรือไม่อยู่ที่หัวใจของท่านเอง...ตำรวจไทย !!!

จากเรา..
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 8:53 pm

avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 8:54 pm

avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 8:55 pm

จ.ส.ต.ประสิทธิ์
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 8:56 pm

avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 8:57 pm


ตำรวจไทยเปลี่ยนใส่สีแดงไม่ทัน เลยมากันทั้งเครื่องแบบ ...ฮา !!ระดับสารวัตรคว้าเสื้อเจ๊คเกตสวมทับได้ ห้อมาฟังกะเขาด้วย..อิ อิตชด.ก็มาร่วมไม่น้อย
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 8:59 pm


อดีตตำรวจหญิงรุ่นเก๋า ยังอุตส่าห์มา...ยาดม..ยาหม่องจ้า !!


ชมรมแม่บ้านตำรวจ...แล้วท่านสวามี ที่นั่งอยู่ในตึกจะเดือดร้อนมะเนี่ยะ..!!มางายเนี่ย ? ตำรวจเผ่า ไหนวะ.. แจ้งสังกัดหน่อย...เง๊งว้อย !
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 9:00 pm
ครอบครัวตำรวจ จาก สน.ลุมพินี
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Feb 10, 2010 9:03 pm

ภาพแห่งความทรงจำ การหมิ่นศักดิศรีตำรวจไทย = ความผิดซึ่งหน้าตาม ป.อาญา มาตรา 80
ขับรถชนแล้วทับผู้กระทำความผิดทั้งหมดรอดอยู่ได้ ทั้งยังไม่ถูกดำเนินคดี เพราะสาเหตุนี้หรือเปล่า..???
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Thu Feb 11, 2010 12:27 am

ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ปราศัยหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แก้ไขล่าสุดโดย 333Unit เมื่อ Thu Feb 11, 2010 12:40 am, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Thu Feb 11, 2010 12:31 am

ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ปราศัยหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอนที่ 4 จบ

avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กระทู้นี้ ยกให้ตำรวจไปตัดสินใจเอาเอง

ตั้งหัวข้อ  Unknown on Thu Feb 11, 2010 6:05 pm

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000019977

นายร้อยป้ายแดงรุ่น 63 เข้าปฏิญาณตนต่อหน้าพระแก้ว

11 กุมภาพันธ์ 2553 16:35 น.


นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 63 จำนวน 234 นายที่กำลังจบการศึกษาเข้ากล่าวคำปฏิญาณสาบานตนต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโรงเรียนนายร้อยตำรวจจัดกิจกรรมประเพณีนำนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 63 จำนวน 234 นาย
ที่กำลังจบการศึกษาเข้ากล่าวคำปฏิญาณสาบานตนต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ว่าจะรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม


วันนี้ (11 ก.พ.) เมื่อเวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ รร.นรต.
เปิดเผยว่า พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผบช.รร.นรต. พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ทุกท่านของ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้จัดกิจกรรมซึ่งถือเป็นประเพณีของว่าที่ร้อยตำรวจตรีทุกนาย
ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากรั้วโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ออกไปรับใช้ประชาชน
โดยนำนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 63 ซึ่งกำลังสำเร็จการศึกษาเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จำนวน 234 นาย ไปนมัสการและกล่าวคำปฏิญาณสาบานตนต่อ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่าจะออกไป ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และยุติธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

นอกจากนี้ คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนนายร้อยตำรวจยังได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม โดยตกลงที่จะร่วมมือให้การสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในด้านการพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระหว่างสองสถาบันอีกด้วย
avatar
Unknown

จำนวนข้อความ : 517
Registration date : 09/09/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ