เปิดร่าง พ.ร.บ.ตั้งองค์การอิสระ(ถาวร)

Go down

เปิดร่าง พ.ร.บ.ตั้งองค์การอิสระ(ถาวร)

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Jan 12, 2010 9:43 pm

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 17:05:18 น. มติชนออนไลน์

เปิดร่าง พ.ร.บ.ตั้งองค์การอิสระ(ถาวร)ชำแหละโครงการลงทุนกระทบ สวล.-สุขภาพ ปชช.

หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .. ตามคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้เสนอ.

สำหรับ เหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้ โดยที่มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ..


แก้ไขล่าสุดโดย sunny เมื่อ Sun Jan 17, 2010 9:57 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เปิดร่าง พ.ร.บ.ตั้งองค์การอิสระ(ถาวร)

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Jan 17, 2010 9:23 am

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6989 ข่าวสดรายวัน

กก.ตั้งองค์กรอิสระเข้าครม.อังคารนี้

เมื่อ 13.00 น. วันที่ 16 ม.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางเปิดศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ.ระยอง เป็นศูนย์รักษาโรคที่สารเคมีมลพิษสิ่งแวดล้อมพื้นที่มาบตาพุด นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า งานที่แก้อยู่ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ให้เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่แก้ให้กับประชาชนทุกคน ตั้งคณะอนุกรรมการไปแล้วรัฐบาลต้องทำงานในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฝ้าระวังตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยรุนแรงและทำ งานอย่างต่อเนื่อง

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี่ รัฐบาลถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายในเรื่อง การพัฒนาทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน เราต้องสร้างความสุขความผาสุกให้กับประชาชนในอดีตการพัฒนาเร่งรัดที่ตัวเงิน แต่ปัจจุบันคนไทยทุกคนเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ ความสุขที่แท้จริงเพราะการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจต้องทำอย่างสมดุลกับผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

ด้านนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพัฒนาบริการสาธารณสุขในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 294.54 ล้านบาท ระหว่างปี 2553-2555 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุด ที่อยู่ใกล้เคียงมลพิษให้สามารถตรวจรักษาได้เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่ง แวดล้อมสารเคมีที่มีอันตราย ทางกระทรวงจะพัฒนาโรงพยาบาลมาบตาพุดให้เป็นอาชีวเวชศาสตร์ มี 200 เตียง เพื่อรักษาโรคดังกล่าวและรองรับผู้ป่วยในเขตนิคมมาบตาพุด พร้อมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระยองให้มีอุปกรณ์เครื่องมือให้เป็นศูนย์เชี่ยว ชาญโรคอาชีวเวชศาสตร์ประจำภาคตะวันออก

นอกจากนี้ยังมีโครงการตรวจ สุขภาพและเฝ้าระวังในเขตมลพิษ โดยสำนักงานสาธารณสุขระยองและโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพประชาชนใน 31 ชุมชน ที่อยู่รอบเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. เป็นต้นไป

นาย อภิสิทธิ์กล่าวถึงการแก้ปัญหาโครงการในมาบตาพุด โดยตั้งศูนย์บริการนักลงทุนจุดเดียว หรือวันสตาร์ท-วันสต๊อป อินเวสเม้นท์ เซ็นเตอร์ หรือ โอเอสโอเอสว่า ขณะนี้ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ นักลงทุนที่มีข้อสงสัยเรื่องเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปในจุดนั้นๆจุดเดียว จะได้รับความรู้เกี่ยวการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญและระเบียบที่ออกไปทั้งหมด คิดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

นายอภิสิทธ์กล่าวว่า หากเจโทรมาพบก็บอกตามข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าทำอะไรอยู่ ส่วนการจะแก้ผังเมืองนั้นคงต้องเป็นในลักษณะเยียวยาและมีมาตรการเข้มงวดกวด ขันมากขึ้น ว่าทำอย่างไรจะติดตามข้อมูลในลักษณะปัจจุบันได้ตลอดเวลาเป็นโจทย์ในการทำงาน ในเรื่องนี้ และถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมีมาตรฐานเข้มงวดมากขึ้น เพราะในต่างประเทศก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ใช่ออกกฎหมายเพื่อกีกกันการลงทุนจากนักลงทุน เรื่องอย่างนี้นักลงทุนเข้าใจ

โครงการทั้งหลายอาจจะเดินได้เร็วกว่า 6 เดือน 8 เดือน ต้องดูว่าจะเร่งรัดได้อย่างไรแต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับความชัดเจน คือหัวใจสำคัญกรอบเวลาไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ส่วนคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะนำเข้าครม. เพื่อรายงานในวันอังคารนี้โดยมาจากฐานของคณะกรรมการสมานฉันท์ 4 ฝ่าย มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน

ที่มาข่าว

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เปิดร่าง พ.ร.บ.ตั้งองค์การอิสระ(ถาวร)

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Jan 17, 2010 9:25 am

นอกจากเป็นการสกัดกั้นการลงทุนของต่างประเทศแล้ว

มาบตาพุด กำลังเปิดกระดานหมากรุกใหม่สำหรับการเดินเกมอะไรนะ

ใครช่วยคิดที....


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เปิดร่าง พ.ร.บ.ตั้งองค์การอิสระ(ถาวร)

ตั้งหัวข้อ  Unknown on Sun Jan 17, 2010 9:47 am

ศาสนสถาน กับ แผนการ เขตเศรษฐกิจพิเศษของทักษิณ, ขบวนการ Republic of Thailand

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการ
ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริการ
หรือการอื่นใดรวมทั้งเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีหรือเพื่อประกอบการเสรี

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี

“เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือความจำเป็นอื่นตามที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่า
ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

"เขตเศรษฐกิจพิเศษ" เป็นศัพท์เก่าหลายประเทศในโลก ตั้งขึ้นมาเพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจ
บางประเภทขึ้นให้รวดเร็วกว่าจังหวะปกติ อีกหลายประเทศเช่น จีน เรียกมันว่า Special Economic Zone (SEZ)
เพื่อกันเขตนี้ออกมาจากกฎระเบียบของความเป็นคอมมิวนิสต์ จะได้แข่งขันกับประเทศที่มีเศรษฐกิจการตลาดได้

เมืองไทยเริ่มด้วย "นิคมอุตสาหกรรม" ตามมาด้วยการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั้งเป็นเขต 1
เขต 2 และเขต 3 เพื่อส่งเสริมให้กระจายอุตสาหกรรมออกไปนอกเมืองหลวง

วิธีการของนิคมอุตสาหกรรมและของเขตต่างๆ ของบีโอไอคือ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวออกมาก็คือว่า ในเขตพิเศษนี้อนุญาตให้เช่าเป็นระยะเวลา
คราวหนึ่งไม่น้อยกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 99 ปี

ในสมัยนั้นท่านทักษิณ ชินวัตร ออกตัวว่า ร่างนี้เขียนโดยรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม แต่ไม่ได้บอกว่า
ใครสั่งให้ร่าง และบอกว่า ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้ต่างชาติ แต่ไม่ได้บอกว่าจะเอื้อประโยชน์คนไทย
ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับต่างชาติอย่างไร

อีกทั้งยังบอกว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการทำให้เกิดความคล่องตัวของการบริหารเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร
ที่จะบริหารเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ แต่ไม่ได้บอกว่า เป้าหมายของการบริหารให้คล่องตัวขึ้นนั้นคืออะไร

เหมือนทำเครื่องมือขึ้นมาใช้โดยไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไร

ท่านทักษิณฯเคยกล่าวว่าร่าง พ.ร.บ. นี้จะต้องเข้ารัฐสภาหลังเลือกตั้ง แต่ไม่อธิบายว่า
ทำไมต้องรีบร้อนจนเหมือนร้อนรนขนาดนี้

การกลับมาครั้งนี้เพื่อมา "รวบรัดตัดตอน" ประเทศชาติ ใช่มั้ยคะ
โดนด่าอย่างเมามันส์มากเลย รบกวนท่านผู้รู้ช่วยไปให้ความรู้ด้วยนะจ๊ะ

สาเหตุของการกลับมาของ...ทักษิณ

http://www.prachatai.com/webboard2/viewtopic.php?f=2&t=3870&st=0&sk=t&sd=a

ศาสนสถาน กับ แผนการ 'เขตเศรษฐกิจพิเศษ'ของทักษิณ

http://www.prachatai.com/webboard2/viewtopic.php?f=2&t=4248

avatar
Unknown

จำนวนข้อความ : 517
Registration date : 09/09/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เปิดร่าง พ.ร.บ.ตั้งองค์การอิสระ(ถาวร)

ตั้งหัวข้อ  Unknown on Mon Jan 18, 2010 5:53 pm

http://www.prachatai.com/webboard2/viewtopic.php?f=2&t=7307

ไวรัส People's Republic of Thailand (PRT) ---ใครเคยโดนบ้าง

สองอาทิตย์ที่แล้ว ผมโดนไวรัสตัวนี้ กว่าจะเอาออกได้ก็เกือบแย่ ครับ

หรือว่ามันจะเป็นลางอะไร ความคิด หากมันแพร่ออกไปแล้ว ก็เหมือนไวรัส กำจัดได้ยาก ป้องกันได้ยาก

เห็นรูป กลุ่มพันธมิตร ที่ชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ผูกผ้าพันคอสีฟ้า แล้วผมอ่อนใจ

สรุป
ไวรัสตัวนี้ อาจแพร่ออกไป แล้วหยุดไม่อยู่ อะไรที่ย่ามใจมากเกินไป
ผลกระทบมันจะตามมา และควบคุมไม่ได้ สุดท้าย ปรัชญา
"ผีเสื้อกระพือปีกที่ปักกิ่ง ทำให้เดือนต่อมาเกิดทอร์นาโดถล่มนิวยอร์ค"
ซึ่งคือทฤษฎี Chaos Theory ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน การกระทำวันนี้
จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ และยิ่งเวลาผ่านไปมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
สุดท้ายก็กลายเป็นพายุทอร์นาโด

เฮ้อ! สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง

ผ้าพันคอสีฟ้า แนวคิดที่ผิดยุค ผิดกาล ผิดสมัย สุดท้ายอาจเกิดทอร์นาโดขึ้นจริงๆ


http://www.sameskybooks.org/board/index.php?s=e49dc11e47af2626091bd22c05f775b2&showtopic=5858&st=0&p=38576&#entry38576

ถ้าผมใส่เสื้อที่เขียนว่า Republic of Thailand จะมีความผิดมั้ยครับ
ตัวเลือก

เกาะติดหัวข้อนี้
ส่งอีเมล์หัวข้อนี้
พิมพ์หัวข้อนี้
ดาวน์โหลด/พิมพ์หัวข้อนี้
รับข่าวจากฟอรั่มนี้
ตัวเลือกการแสดง
Outline
เปลี่ยนไปเป็น Standard
เปลี่ยนไปเป็น Linear+

nomonarchy Feb 13 2008, 02:44 AM
โพสต์ #1


Newbie


กลุ่ม: Members
โพสต์: 23
เข้าร่วม: 13-January 08
สมาชิกลำดับที่: 975มะวานนี้ได้ไปติดต่อร้านทำเสื้อให้เค้าทำเสื้อยืดที่แดง สกรีนข้อความสีขาวตรงหน้าอก อ่านว่า Republic of Thailand

สั่งทำมา 40 ตัว แจกจ่ายเพื่อนฝูง ตกตัวละ 120 บาท

ถ้าผมใส่เสื้อตัวนี้ไปเดินในที่สาธารณะจะมีความผิดมั้ยครับ

avatar
Unknown

จำนวนข้อความ : 517
Registration date : 09/09/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เปิดร่าง พ.ร.บ.ตั้งองค์การอิสระ(ถาวร)

ตั้งหัวข้อ  Unknown on Thu Jan 28, 2010 3:43 pm

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000012490

มท.ยกฐานะ“นครแม่สอด”แล้วปูทางขึ้นเป็น อปท.พิเศษต่อ

28 มกราคม 2553 14:18 น.ตาก - มหาดไทยประกาศยกฐานะเทศบาลเมืองแม่สอด เป็นเทศบาล "นครแม่สอด"
แล้ว ปูทางยกชั้นเป็น อปท.รูปแบบพิเศษต่อ

รายงานข่าวจากจังหวัดตากแจ้งว่า นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองแม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเทศบาล "นครแม่สอด" ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวลงนาม
โดยนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 28 ม.ค.53

โดยระบุว่า เทศบาลเมืองแม่สอด มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คน ทั้งมีรายได้ควรแก่การที่จะปฎิบัติหน้าที่
ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 11
แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2496 สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
"นครแม่สอด" ตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองแม่สอด เป็นเทศบาล "นครแม่สอด"
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมกับเตรียมการเปิดรับสมัคร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด
และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่าเทศบาล "นครแม่สอด" เป็นเทศบาลชายแดน ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
-การค้า-การท่องเที่ยวและการเจริญเติบโตของเมือง มีการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประตูการค้า
และประตูชายแดน ที่เป็นศูนย์กลางภูมิภาคและเป็นระเบียงเศรษฐกิจอิสเวตส์อิโคโนมิค คอริดอร์

ซึ่ง "นครแม่สอด" เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษชายแดน ที่รัฐบาลได้พิจารณางบประมาณตามมติ ครม.
ให้ส่งเสริมพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ และเตรียมการให้ยกฐานะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
avatar
Unknown

จำนวนข้อความ : 517
Registration date : 09/09/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ