ไฟเขียวพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร

Go down

ไฟเขียวพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Jan 12, 2010 9:40 pm

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 19:50:24 น. มติชนออนไลน์

ไฟเขียวพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ลดโทษหญิงท้องเหลือจำคุกตลอดชีวิต

นาย ศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม ว่าที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ฉบับที่.. พ.ศ... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เนื่องจาก พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

โดยมีสาระสำคัญ อาทิ

1.กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจออกข้อบังคับและระเบียบ เพื่อการปฏิบัติการ และให้เป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการของศาลทหาร โดยให้หัวหน้าสำนักตุลาการทหารมีอำนาจวางระเบียบราชการศาลทหาร ตลอดจนให้เจ้ากรมพระธรรมนูญโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจ วางระเบียบราชการอัยการทหาร

2.ยกเลิกอำนาจของผู้บัญชาการทหารในการสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร

3.กำหนดให้ผู้เสียหายที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารมีอำนาจฟ้อง คดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาปกติและมีสิทธิแต่งทนายว่าความได้ โดยให้จำเลยมีสิทธิแต่งตั้งทนายแก้ต่างได้ และให้ศาลทหารตั้งทนายให้แก้จำเลย

4.กำหนดให้คู่ความอาจอุทรธรณ์คำ พิพากษาหรือคำสั่งศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึก และให้คดีถึงที่สุดในศาลทหารกลาง กำหนดคู่ความสามารถอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลทหารสูงสุด กำหนดให้มีการอนุญาตให้ฎีกาในคดีที่ต้องห้ามไม่ให้ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง โดยตุลาการพระธรรมนูญหรือรับรองฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงโดยหัวหน้าอัยการทหาร


5.แก้ไขการบังคับในกรณีหญิงมีครรภ์ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตให้สอดคล้อง กับมาตรา 247 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ระบุว่าหญิงใดจะต้องประหารชีวิตถ้ามีครรภ์อยู่ให้รอไว้จนพ้นกำหนดสามปี นับแต่คลอดบุตร แล้วให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจำคุกตลอดชีวิต เว้นแต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นกำหนดเวลาสามปีนับแต่คลอดบุตร ให้หญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่ที่สมควรแก่การเลี้ยงดูบุตร ภายในเรือนจำ และกำหนดหน้าที่ของศาลทหารชั้นต้นที่ต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาให้ประหาร ชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไปยังศาลทหารกลาง

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไฟเขียวพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Jan 12, 2010 11:21 pm

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 17:58:57 น. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สรุปมติครม. 12 ม.ค.53ที่น่าสนใจ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 มีการพิจารณาอนุมัติโครงการ ตามที่กระทรวงต่าง ๆ เสนอ ตามที่คณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลง ดังนี้

@ ปรับลดงบฯ 180 ล้านจัดงานธงฟ้า

ครม. อนุมัติใช้จ่ายเงินจากงบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพียง 180 ล้านบาท ลดลงจากที่กระทรวงพาณิชย์เสนอขอ 380 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ปี 2553 จำนวน 4 โครงการ แต่นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่า ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้ว อยากให้ รมว.พาณิชย์พิจารณาทบทวนปรับลดวงเงินโครงการดังกล่าวลง ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนหลายมาตรการ เช่น 5 มาตรการลดค่าครองชีพ ในที่สุด ครม.ได้อนุมัติให้ดำเนินการ 2 โครงการ วงเงิน 180 ล้านบาท โดยให้กระทรวงพาณิชย์ไปเกลี่ยงบประมาณในการใช้จ่ายเอง คือโครงการธงฟ้า...มหาชน และโครงการฟาร์มเอาต์เลต ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง

@ อนุมัติแก้ปัญหาราคาไข่ไก่

ครม. เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่เกิดจาก ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดในระยะเร่งด่วน เพราะราคาไข่ไก่ลดลงจากฟองละ 2.30 บาท ในปลายปีี52 เหลือเพียงฟองละ 2.00 บาท ในเดือนมกราคม 2553 จึงมีมาตรการด้านการตลาด ให้ขยายตลาดรองรับผลผลิตไข่ไก่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยรณรงค์ให้มีการเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ผ่านกระทรวงที่กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดอย่างกว้างขวาง ที่สามารถรณรงค์ให้มีการเพิ่มการบริโภคไข่ไก่จำนวนมาก โดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่นำผลผลิตไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ในสถานที่ราชการ แหล่งชุมชน ในงานธงฟ้า

@ อนุมัติขายมันสำปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ (G to G)

ครม. อนุมัติให้ขายแป้งมันสำปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับบริษัท Guangdong Guangxin Trade Development Co.,Ltd. ของประเทศจีน ในปริมาณประมาณ 150,000 ตัน หรือส่วนที่เหลือทั้งหมดในสต๊อกของรัฐบาลให้แก่บริษัท ในราคา ณ หน้าคลัง 10,350 บาท/ตัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยเงื่อนไขการซื้อ-ขายเหมือนกับเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติขายให้กับ บริษัท Guangxi Mingyang Biochemical Science & Technology,Inc. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนเช่นกัน

@ อนุมัติยุบเลิก 6 กองทุนหมุนเวียน

ครม. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ยุบเลิก 4 กองทุนหมุนเวียน คือ 1.เงินทุนหมุนเวียนฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2495 2.กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 3.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายอาวุธปืนผ่อนส่งให้แก่ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 4.เงินทุนหมุนเวียนผลิตป้ายจราจร กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2514 และให้ทบทวนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 1 กองทุน คือกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน และทบทวนสถานภาพ จำนวน 1 ทุน ได้แก่ทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ