"ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

Go down

"ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Fri Jan 01, 2010 10:29 am


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Fri Jan 01, 2010 10:31 am

"ในหลวง"พระราชทานพรปีใหม่ "คิดจะทำสิ่งใดต้องคิดให้ดีให้รอบคอบ" ส.ค.ส.ปีใหม่ทรงฉายกับคุณทองแดง

" ในหลวง"พระราชทานพรปีใหม่แก่คนไทย คิดจะทำสิ่งใดต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีให้รอบคอบ ให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป้าหมายหลัก ทรงขอบใจที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วย พร้อมพระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับบนพระเก้าอี้หวาย ทรงฉายกับคุณทองแดงและคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยงที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ ขณะที่ประมุข 3 ฝ่ายรวมอวยพรปีใหม่ให้คนไทย


เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2553 ความว่า ประชาชน ชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า และแสดงออกโดยประการต่างๆ จากใจจริงที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วยและมีความสุขสวัสดี
ความสุขสวัสดีนี้เป็นสิ่งที่พึงปราถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติ ปัญญาในการประพฤติตัวปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ในปีใหม่นี้ จึง ขอให้ชาวไทยทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ที่จะประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ จะคิดจะทำสิ่งใดต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง ข้อสำคัญจะต้องระลึกรู้โดยตระหนักว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นประโยชน์ที่แต่ ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลักในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึ่งทุกคนมีผลได้รับทั่วถึงกัน ความสุข ความสวัสดีจักได้เกิดมีขึ้นทั้งแก่บุคคล ทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทย ดังที่ทุกคน ทุกฝ่าย ตั้งใจปราถนา

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจาก ทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และความสำเร็จสมประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Fri Jan 01, 2010 10:34 am

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ส.ค.ส.ที่พระองค์พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยในปีนี้ เป็น พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์แจ๊คเก็ตสีชมพูเข้ม ปักรูปคุณทองแดงที่ด้านซ้ายของพระอุระ ทับฉลองพระองค์ชั้นในสีขาว พระสนับเพลาสีกากี ฉลองพระบาทกีฬาสีเทาดำ ประทับบนพระเก้าอี้หวาย ที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้ทรงฉายกับคุณทองแดงและคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยงที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ทั้งสองด้าน ใต้ภาพคุณทองแดงและคุณทองหลางมีชื่อกำกับอยู่ทั้งสองสุนัขมุม บนด้านซ้ายมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า ส.ค.ส.2553 (สอคอสอ สองพันห้าร้อยห้าสิบสาม) ส่วนมุมบนด้านขวามีตราผอบทอง ถัดเข้ามามีข้อความภาษาอังกฤษ Happy New Year 2010 (แฮปปี้ นิว เยียร์ ทูเทาว์ซันด์แอนด์เท็น)

ด้าน ล่างของ ส.ค.ส.มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุข ความเจริญ และมีตัวเลขสีชมพู ระบุวันเดือนปีว่า 2009 12 27 / 15:25 (สองพันเก้า สิบสอง ยี่สิบเจ็ด / สิบห้า ยี่สิบห้า)


กรอบ ของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละสองแถว ด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว นับรวมกันได้ 418 หน้า ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

บน กรอบ ส.ค.ส.ด้านล่าง มีแถบสีชมพู บนแถบมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 152527 ธ.ค. 52 (กอ สอ เก้า ปรุง สิบห้า ยี่สิบห้า ยี่สิบเจ็ด ทอ คอ ห้าสอง) พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing, D Bramaputra, Publisher ( พริ้นเทด แอ้ท เดอะ สุวรรณชาด พับลิชชิ่ง, ดี.พรหมบุตร, พับลิชเชอร์ )

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Fri Jan 01, 2010 9:57 pm


วันที่ 29 ธันวาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2553 พร้อมลายพระหัตถ์คำอำนวยพรว่า
“ส.ค.ส.2553 ปีขาล ถึงปีขาลเสือตัวใหญ่แต่ไม่ดุ
มันกินจุทั้งข้าวปลามังสาหาร เกิดดินดำน้ำชุ่มชลประทาน
ล้วนเบิกบานมีกินใช้ไปด้วยกัน ต้องทำงานเหนื่อยหน่อยไม่ถอยหนี
ก็จะมีโชคช่วยอำนวยขวัญ อย่ากลัวเสือตัวนี้มันดีดีครัน
ดีทุกวันทุกเดือนเหมือนคิดเอย”
ตอนท้ายลงพระนามาภิไธย สิรินธร


สำหรับ ส.ค.ส.พระราชทานนี้พิมพ์บนการ์ด 2 สี คือ สีชมพูอมเนื้อ
และสีฟ้า มีจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า ส่วนด้านหน้าเป็นภาพวาดฝีพระหัตรูปเสือและค้างคาว

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Fri Jan 01, 2010 10:01 pmเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2553
ด้านหน้าเป็นภาพตราพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. พร้อมข้อความอวยพร
Season′s Greeting and Best Wishes for a Very Happy New Year
พร้อมลายพระนามาภิไธย รวมถึงพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Jan 03, 2010 11:46 am

ข้อสังเกตเรื่อง ความแปลกออกไปบางประการ ใน สคส.พระราชทานปีนี้โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
3 มกราคม 2552

ในฐานะนักประวัติศาสตร์ ผมอดสะดุดใจในองค์ประกอบบางอยาง ของ สคส.ปีนี้
ไม่ได้ คือ ในตอนล่างที่เขียนว่า "ก.ส.9 ปรุง 152527 ธ.ค.52" นั้น
ไม่ตรงกับลักษณะที่เคยทรงประดิษฐ์ สคส.เองในปีที่ผ่านๆมา
โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนจาก สคส.ภาพทรงประดิษฐ์เองมาเป็น สคส.ภาพถ่าย

ก่อนอื่นขอให้ดู ภาพ สคส.จากปี 2530 ถึงปัจจุบันที่นี่
(ข้อมูลเกี่ยวกับ สคส. พระราชทาน ที่ว่า เพิ่งเริ่มต้นปี 2530 หรือ 2531 ที่พูดกันเป็นเอกฉันท์ทางเน็ตนั้น ผิดใครทีเคยอ่าน บทความ "เราสู้" ของผม น่าจะทราบดี "เราสู้"ส่งท้ายปีเก่า 2518 ส.ค.ส.2519 รับปีใหม่เป็น สคส.พระราชทานฉบับแรกนั่นแหละครับ)*สคส.พระราชทาน ปีพ.ศ.2521

ปี 2548 ไม่ได้มี สคส.พระราชทาน ดูเหตุผลที แก้วสรร วัชโรทัย ให้ไว้ที่นี่

ปีถัดมา คือ 2549 ลักษณะ สคส. จึงเปลี่ยน จากเดิม ที่เคยเป็นภาพทรงประดิษฐ์เอง จากการ "ปรุ-ปรุง"

ด้วยคอมพิวเตอร์ มาเป็น ภาพถ่าย

นี่คือปีสุดท้าย ทีเป็นภาพทรงประดิษฐ์เอง


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Jan 03, 2010 11:49 am

นีคือปีแรกที่เปลี่ยนเป็นภาพถ่ายปีนี้ คำ "ก.ส.9 ปรุง 152527 ธ.ค.52" ถ้าดูจากภาพ (ข้างล่าง) ก็คงเดาไม่ยากว่า หมายถึง เวลา 15.25 ของวันที่ 27 ธค. 2552 (ตรงตามเวลาที่แสตมป์ไว้ในภาพถ่าย - เรื่องนี้น่าสนใจอีกเหมือนกันว่า ตามวันและเวลาดังกล่าว จะต้องทรงอยู่ที่ศิริราช แต่ผมนึกไม่ออกว่า ศิริราช มีสวนลักษณะนี้ ตรงไหน )

แต่ที่ผมบอกว่า ไม่ตรงกับลักษณะ สคส.ที่เคยทรงประดิษฐ์เอง โดยเฉพาะ เมื่อมีการเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายในปี 2549 แล้ว คือ

ที่ผานมา ตัวเลขหลังคำวา "ก.ส.9 ปรุง" นั้น เข้าใจวา น่าจะหมายถึง วันที่ และ เวลา ที่ทรงประดิษฐ์ โดยจะทรงเรียง วันที่ ก่อน แล้วจึงตามด้วยเวลาเสมอ แล้วจึงต่อด้วยเดือนและปี (ไม่ใช่ เวลา วันที่ เดือนปี แบบปีนี้)

ผมขอยกตัวอย่าง บางปีมาดังนี้ (ขอให้ดูรูปประกอบจาก wiki ตาม link ข้างต้น
ผมไม่อยากนำมาลง เพราะเท่านี้ ก็ต้องลงหลายภาพแล้ว จะเต็มพื้นที่เกินไป)

2537 - ก.ส. 9 ปรุง 311239 ธ.ค.2536 (หมายถึง วันที่ 31 เวลา 12.39 น. เดือนธันวาคม 2536)
2540 - ก.ส. 9 ปรุง 301929 ธ.ค.2539 (หมายถึง วันที่ 30 เวลา 19.29 น. เดือนธันวาคม 2539)
2545 - ก.ส. 9 ปรุง 311859 ธ.ค.2544 (หมายถึง วันที่ 31 เวลา 18.59 น. เดือนธันวาคม 2544)

ที่ผมบอกว่า นี่คือความต่าง ของปีนี้ กับในอดีต เมื่อยังทรงใช้ภาพประดิษฐ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ อยู่

และเมื่อมาเปรียบเทียบกับ หลังปี 2549 เมื่อเปลี่ยนเป็น ภาพถ่ายแล้ว จะยิ่งเห็นความแตกต่าง ที่เพิ่มขึ้นมา คือ

ปีนี้ นอกจากการเรียงลำดับตัวเลข กลายเป็น เวลา-วันที่-เดือน-ปี
(คือเรียงตาม"ปกติ" ที่คนทั่วไปเรียงกัน แต่ขอให้สังเกตว่า ในอดีต
ไม่ได้ทรงเรียงแบบนี้ คือ เรียง วันที่ แล้วจึง เวลา แล้วจึง เดือนและปี)

ตัวเลขของปีนี้ ล้วนเอามาจาก ตัวเลขที่แสตมป์บนภาพถ่ายโดยตรง ดูให้ชัดๆอีกทีจะเห็นว่า "ก.ส.9 ปรุง 152527 ธ.ค.52" ตรงกับเวลาของภาพถ่ายทุกประการ

แต่ถ้าดูของปี 2549, 2550, 2551 และ 2552 คือ 4 ปีทีผ่านมา จะเห็นว่านอกจากการเรียงตัวเลข จะทรงเรียงเหมือนกับที่ทรงเรียงในอดีตสมัยเป็นภาพประดิษฐ์ คือ วันที่-เวลา-เดือน-ปี แล้ว ใน 4 ปีที่ผ่านมา เวลาที่ทรง "ปรุง" จะไม่ใช่เวลาในภาพถ่ายแต่อย่างใด ซึ่งก็เป็นธรรมดา เพราะภาพถ่าย ย่อมถ่ายก่อนที่จะมาใส่ตัวหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ จะให้ตรงกันได้อย่างไร ระหว่างเวลาของภาพถ่าย กับเวลา ที่ทรง "ปรุง"

ดูตัวอย่างปี 2549 ข้างบน ซึ่งเป็นปีแรกของ สคส.ภาพถ่าย เวลาภาพคือ 16.44 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2548 แต่เวลา "ก.ส.9 ปรุง" คือ "272149 ธ.ค.2548" คือ วันที่ 27 เวลา 21.49 น. เดือนธันวาคม 2548
(และดังที่กล่าวไปแล้วว่า การเรียงตัวเลข มิได้ทรงเรียงตามแบบทั่วไป)

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ในหลวง" ทรงพระราชทานพรปีใหม่ แด่ปวงชนชาวไทย

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Jan 03, 2010 11:51 amปี 2550 เวลาภาพคือ 18.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2549 แต่เวลา "ก.ส.9 ปรุง"
คือ "292306 ธ.ค.2549" คือ วันที่ 29 เวลา 23.06 น. เดือนธันวาคม 2549ปี 2551 เวลาภาพคือ 16.52 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2550 แต่เวลา "ก.ส.9 ปรุง"
คือ "232010 ธ.ค.2550" คือวันที่ 23 เวลา 20.10 น. เดือนธันวาคม 2550ปี2552 เวลาภาพคือ 17.11 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2551 แต่เวลา "ก.ส.9 ปรุง"
คือ "191231 ธ.ค.2551" คือวันที่ 19 เวลา 12.31 น. เดือนธันวาคม 2551

สรุปแล้ว ปีนี้ ลักษณะตัวเลขของ "ก.ส.9 ปรุง" ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาเลย ทั้ง
ในแง่ การเรียงลำดับ (จาก วันที่-เวลา-เดือน-ปี มาเป็น เวลา-วันที่-เดือน-ปี) และในแง่ วันเวลาที่ลง
ที่ผ่านมาไม่เคยเป็นวันเวลาของภาพถ่าย แต่ต้องเป็นวันเวลาหลังจากภาพถ่าย
แต่ปีนี้ เป็นวันเวลาเดียวกับภาพถ่าย (ซึ่งแสดงว่า ไมใช่เวลาประดิษฐ์จริงเพราะจะถ่ายภาพแล้วประดิษฐ์เสร็จพร้อมกันได้อย่างไร)

ทำไม จึงเกิดการแตกต่างเช่นนี้ ผมบอกไม่ได้ครับ แต่เห็นว่า น่าสนใจดี เลยเอามาเล่าสู่กันฟัง

ผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดว่า ทำไมการเปลี่ยนแปลงที่ผมเล่าข้างต้นจึงน่าสนใจ
(สำหรับท่านทั้งหลายที่อาจจะไม่ได้จงรักภักดีติดตามงานพระราชนิพนธ์โดยใกล้ชิดเหมือนผม)

คือ ภาษาไทยของในหลวง มีลักษณะที่เรียกว่า "เอกลักษณ์เฉพาะพระองค์" ที่เรียกตามภาษาสามัญว่า เป็น "เสน่ห์" อย่างหนึ่ง

เช่นกรณีตัวเลขที่ผมพูดข้างบน ผมเชื่อวา คนทั่วไป หรือแม้แต่พวกข้าราชการที่เอา สคส.มาเผยแพร่ ไม่ทราบว่า ตัวเลขหลัง
"ก.ส.9ปรุง" นั้น หมายถึงอะไร (ผมไม่เคยได้ยินการอธิบายเรืองตัวเลขนี้ผมอาจจะพลาดไปก็ได้)

เช่น หนึ่งในตัวอย่าง ข้างต้น ปี 2537 "ก.ส. 9ปรุง 311239 ธ.ค.2536" มีสักกี่คนที่จะเฉลียวใจทันทีว่า 311239 หมายถึง
วันที่ 31 เวลา 12.39 น. แล้วจึงค่อยตามด้วย เดือนและปี ถ้าบางคนดูแล้วอาจจะคิดโดยอัตโนมัติว่า 12 ตรงกลาง หมายถึง เดือน 12 คือ ธันวาคม ก็ได้แต่ถ้าเช่นนั้น ก็จะอธิบาย 39 ไม่ได้ เพราะปีเพิ่งเป็นปี 36 เท่านั้น - นี่คือลักษณะ mysterious บางอย่าง ที่เป็น "เสน่ห์" ของ "ภาษาไทย"ของพระองค์

(ผมคิดว่า ผมมีทฤษฎีที่จะอธิบายความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ของภาษาไทยของในหลวงนี้อยู่ แต่ขอไม่อธิบายในที่นี้)

ทีนี้ ถ้าดูจาก สคส.ปีนี้ "ก.ส.9 ปรุง 152527 ธ.ค.52" แล้วดูที่ภาพถ่ายเห็นเวลาที่แสตมป์ในภาพ ตรงกันทุกประการ ด้านที่มีลักษณะ mysterious หรือ"เอกลักษณ์เฉพาะ" บางอย่างที่เคยเห็น ก็หายไป ....

ที่จริง ยังอภิปรายได้อีกครับเรื่องนี้ แต่ผมขอเท่านี้ก่อน

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ