สงครามแย่งชิงประชาชน

Go down

สงครามแย่งชิงประชาชน

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Mon Dec 14, 2009 8:21 am

สงครามแย่งชิงประชาชน "คอลัมน์ไทยรู้ทัน โดย ทองคำ" 5 Days, 22 Hours ago


Karma: 0

สงครามแย่งชิงประชาชน

สภาพสังคมไทยขณะนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มอำมาตย์
2. กลุ่มเสื้อแดง
3. กลุ่มที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่สนใจบ้านเมือง

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พลเอกเปรม ฯ และพวก

ข้าราชการระดับนายพลที่ได้ดีเพราะเป็นลูกป๋า ตำรวจบางส่วน ศาล
ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ที่ยังต้องการตำแหน่งสูงขึ้น
สื่อมวลชนกระแสหลักที่เจ้าของนายทุนมีหุ้นส่วนอยู่ร่วมกับพวกอำมาตย์
ทั้งโทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, วิทยุเครือข่ายทหาร, อสมท.
และวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
นักวิชาการขายตัวทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยโดยเฉพาะกลุ่มเนติบริกรที่ได้ดี
เพราะรับใช้ป๋า กลุ่มการเมืองใหม่หรือ พธม. เดิม สมาชิก ASTV
พ่อค้าหวยใต้ดิน เจ้าของบ่อนการพนันที่หากินผิดกฎหมาย
ผู้อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด นายทุนเงินกู้ปล่อยดอกเบี้ยนอกระบบ
ที่เคยทำนาบนหลังคน ตกเขียวสืบทอดตระกูลมาแต่ยุคศักดินา กลุ่มนายธนาคาร
หน้าเลือดที่แอบอิงกับผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ
และได้ประโยชน์อย่างมหาศาลที่จะทำการกดขี่ขูดรีดประชาชนด้วยการยึดทรัพย์สิน
ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้หากำไรจากหลักทรัพย์เหล่านี้
เป็นการสร้างความเจ็บช้ำและเดือดร้อนให้กับผู้คนมายาวนาน
กลุ่มค้าน้ำเมาเหล้าเบียร์ ต้นทุนขวดละไม่ถึง 10 บาท
ก็ขายเป็นร้อยบาทกำไรมากกว่า 10 เท่าตัว
ก็ต้องพึ่งพิงผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ รวมถึงเจ้าสั๋วใหญ่ ซี.พี.,
เจี่ยไต๋ที่ประกอบธุรกิจทางการเกษตร แล้วใช้ตัดต่อพันธุกรรม
เมล็ดพันธุ์พืช ระบบการสืบพันธุ์สัตว์ทุกชนิดให้เป็นหมัน เช่น ปลาทับทิม
ก็ไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก
ปลูกออกดอกครั้งเดียวก็ต้องมาซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่อีก
สรุปได้ว่าเป็นผู้ที่หากินกับการผูกขาดตัดตอน
กลัวว่าคนจะรู้ความจริงเรื่องนี้ก็เข้าไปอิงกับผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ
แสดงว่ากลุ่มอำมาตย์คือกลุ่มรวมศูนย์อำนาจ คนที่อยากมีอำนาจ
คนที่อยากได้ผลประโยชน์ คนที่ทำนาบนหลังคน คนที่คิดจะเอาเปรียบสังคม
คนที่เห็นคนไม่ใช้คน ก็จะรวมตัวกันมาอยู่ที่กลุ่มนี้
ผนึกกำลังกันโดยใช้ผลประโยชน์เป็นตัวประสานการต่อร่อง
ขาดความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สงครามแย่งชิงประชาชน

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Mon Dec 14, 2009 8:22 am

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเสื้อแดง
คือประชาชนที่เป็นรากหญ้าหาเช้ากินค่ำด้อยโอกาส
ผู้ที่มีความตื่นตัวสนใจการเมือง ศึกษาปัญหาของบ้านเมือง
รู้ถึงสาเหตุแห่งปัญหาของความไม่เจริญ ความไม่คืบหน้าของระบอบประชาธิปไตย
กลุ่มคนผู้นำชุมชนในระดับพื้นที่ ตามตรอก ซอกซอยในหมู่บ้าน ตำบล
อำเภอและจังหวัด ที่รักความยุติธรรมเห็นว่านายกทักษิณ
ถูกกระทำย่ำยีอย่างไม่เป็นธรรมและทำให้คนรากหญ้าขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการ
ของรัฐอย่างทั่วถึง และจากที่เคยทำมาค้าขายได้คล่องในสมัยนายกทักษิณ
บัดนี้หากินฝืดเคืองมาก เกิดความเดือดร้อน
ประจักษ์ชัดว่าจะต้องจัดตั้งรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้
ให้ได้มาซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ
มีการจัดตั้งกลุ่มมากกว่า 200 กลุ่ม มีการจัดพบปะเสวนาจิบน้ำชา อบรม
แสวงหาความรู้ด้านประชาธิปไตยกันเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 30-40
แห่งด้วยกัน
ทุกครั้งที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงจะมีผู้มาชุมนุมเป็นเรือนหมื่น
เรือนแสน ขยายมวลสมาชิกเพิ่มเป็นทวีคูณ
เพราะทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุด
เป็นของราษฎร มีรัฐบาลที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกตั้งให้มาบริหารประเทศ
มีระบบความยุติธรรมที่ไม่เป็นสองมาตรฐาน ตัดสินกันอย่างหน้าด้านๆ
ไม่อายฟ้าดิน จนสังคมรับไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องหาความยุติธรรม
แม้จะต้องแลกมาด้วยเลือดและชีวิตคนเสื้อแดงก็พร้อมสู้ตาย
เพี่ออนาคตของลูกหลาน เพื่อสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
มีการจัดตั้งแบ่งหน้าที่ของทุกกลุ่ม มีระบบการบริหารเป็นหมู่คณะ
ตามระบอบประชาธิปไตยการตัดสินใจ
ในการดำเนินการทั้งหลายจะต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการในระดับต่างๆ
เป็นการสอนระบอบประชาธิปไตยทางปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม จึงเข้ามาร่วมด้วยศรัทธา
อุดมการณ์และความเชื่อมั่นที่จะจับมือกัน
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ในระบอบประชาธิปไตยที่ยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน
ความมีเสรีภาพ ความมีอิสระภาพอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นธรรม
เพราะฉะนั้นไม่มีใครจ้าง
“กูมาเอง” ทั้งนั้นไม่มีใครหลอกได้ ใช้ความจริงวันนี้สู้กับพวกอำมาตย์

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่รู้อะไรเลย

ไม่สนใจบ้านเมืองส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่ถูกฝ่ายอำมาตยา
ครอบงำทางวัฒนธรรมความคิด หลอกให้หลงแสง สี เสียง ดนตรี ความบันเทิง ดารา
ละครน้ำเน่า จนไม่สนใจปัญหาบ้านเมืองคิดว่าเป็นเรื่องหนักหัว
ไกลตัวและถูกหลอกลวงว่าการเมือง เป็นเรื่อง
ชั่วร้าย โกงกิน สกปรก สื่อมวลชนก็จะโหมประโคมข่าวว่านักการเมืองเลว
คอรัปชั่น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการเป็นบุคคลสาธารณะ มาเป็นนักการเมือง
มาเป็นผู้บริหารบ้านเมือง ต้องเป็นผู้ที่ถูกตรวจสอบ ถูกวิพากย์วิจารณ์ได้
เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะใช้กฎหมายปิดปากไม่ให้
วิจารณ์ผู้บริหาร กลุ่มคนพวกนี้ถูกหลอกให้หลงเชื่อว่าอยากให้บ้านเมืองสงบ
ก็อย่าไปยุ่งกับการเมือง เป็นพวกที่ว่านอนสอนง่าย ถูกจูงจมูก
ถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม
ก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวตราบที่ภัยยังไม่ถึงตัวก็สนุกสนานไปวันๆ
เพราะยังมีเงินทองใช้ โดยเฉพาะพวกที่แบมือขอเงินพ่อแม่ใช้
ไม่ได้หาเงินกันเอง

สถานการณ์วันนี้ เข้าสู่สภาวะสงครามแย่งชิงประชาชน

จัดตั้งมวลชนและถึงที่สุดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นสงครามกลางเมือง
ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะฝ่ายที่ 1 เป็นไอ้เข้ขวางคลอง
เพื่อต้องการฉุดรั้งสังคมไทยให้อยู่กับที่
ในขณะที่ฝ่ายเสื้อแดงต้องการที่จะให้ประเทศชาติมีการปกครองในระบอบสากล
เหมือนอาณาอารยะประเทศที่เขาเจริญแล้ว การปกครองแบบเสรีระบอบประชาธิปไตย
แบบทุนนิยมได้มีการขับเคลื่อนกงล้อประวัติศาสตร์
บดขยี้ระบบคอมมิวนิสต์ให้ล้มสลาย ระบบศักดินา
และระบบทาสให้หมดไปจากสังคมโลก
โลกปัจจุบันนี้ไปสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยทุนนิยมยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคไอที
ไม่มีใครจะฝืนกงล้อประวัติศาสตร์นี้ได้

http://www.norporchorusa.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=67&func=view&catid=2&id=567

_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สงครามแย่งชิงประชาชน

ตั้งหัวข้อ  พีพี on Mon Dec 14, 2009 9:32 pm

นปช.USA เป็นเวบ IO ของเสื้อแดง

เขาแปะคลิปหมิ่นของ อาคม ซิดนีย์ ไว้เต็มเลย.....

server ก็อยู่ต่างประเทศ Neutral ปิดไม่ได้...
avatar
พีพี

จำนวนข้อความ : 124
Registration date : 06/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ