ผู้ผลิตข่าวออนไลน์นัดเว็บท่าเซ็นตกลงใช้ข้อมูล

Go down

ผู้ผลิตข่าวออนไลน์นัดเว็บท่าเซ็นตกลงใช้ข้อมูล

ตั้งหัวข้อ  att on Sat Nov 28, 2009 11:33 am

http://www.komchadluek.net/detail/20091127/39082/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5.html

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

ผู้ผลิตข่าวออนไลน์นัดเว็บท่าเซ็นตกลงใช้ข้อมูล

คมชัดลึก :ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Society for News media online Party- SONP) เชิญตัวแทน “เว็บท่า” ฟังคำชี้แจงเอ็มโอยู
ในการใช้ข่าวและภาพป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และกระทำผิดจริยธรรม โดยนัดลงนามต้นปี 2553ระบุให้ใช้รูปแบบ rss และ embed
แบบเฟรม ระยะเวลาไม่เกิน3 วัน พร้อมให้สมาชิกเก็บข้อมูลเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์ที่ยังลักลอบ ใช้ข่าว-ภาพ
โดยไม่ได้รับอนุญาต

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้เชิญผู้แทนของเว็บท่า (portal web) ที่นำข่าวและ
ภาพข่าวจากเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมฯ ซึ่งเป็นสื่อกระแสหลัก ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่เป็นเว็บในกลุ่ม 20 อันดับแรก
ตามการจัดอันดับของทรูฮิตส์ ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกับชี้แจงเกี่ยวกับการทำบันทึกความเข้าใจ
(เอ็มโอยู) เรื่อง การอนุญาตให้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดของชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยมี ตัวแทนเว็บท่าต่างๆ
ร่วมประชุม ประมาณ 10 เว็บไซต์ อาทิ www.sanook.com, www.kapook.com, www.Mthai.com, www.ryt9.com, www.siamha.com,
www.postjung.com, www.majorcineplex.com, www.pukpik.com www.thaiza.com เป็นต้น
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชี้แจงกับตัวแทนเว็บท่าที่เข้าร่วมประชุมว่า ที่ผ่านมา เว็บท่าหลายแห่ง
ได้นำข่าวและภาพจากเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมฯ จนกระทั่งเกิดปัญหาด้านกฎหมายและจริยธรรม กรณีที่นำเสนอข่าวมีข้อผิดพลาด
และประเด็นคลาดเคลื่อน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะการนำข้อมูล ข่าวสารไปใช้ ไม่มีการขออนุญาต หรือทำข้อตกลงเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการใช้ที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาทั้งในแง่ของการละเมิดลิขสิทธิ์ กรณี ใช้ข่าว ภาพข่าว บทความ รายงานพิเศษ ข่าวเชิงสืบสวน
สอบสวนที่เว็บไซต์สมาชิกสร้างสรรค์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านจริยธรรมและกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นข่าว
ที่มีการคัดลอกนำไปเสนอเกิดความผิดพลาด แต่ไม่ได้รับการแก้ไขตามต้นฉบับ จากเว็บไซต์สมาชิก ซึ่งได้ทำการแก้ไขเนื้อหานั้นแล้ว ดังนั้น หากเว็บท่าต่างๆ มีความประสงค์จะใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์สมาชิกชมรมฯ ก็จะต้องมีการลงนามในบันทึกความใจ
เพื่อรับทราบกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ข่าวและภาพข่าวระหว่างเว็บท่าและเว็บไซต์สมาชิกให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น
อีกต่อไป
สำหรับสาระสำคัญของ เอ็มโอยูที่เว็บไซต์สมาชิก เตรียมให้เว็บท่ามาร่วมลงนามนั้น เว็บไซต์สมาชิกจะอนุญาตให้เว็บท่าหรือ
ผู้ขออนุญาต ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์สมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ แบ่งประเภทการใช้งาน
ในเชิงเทคนิคออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1.RSS Feed ประกอบด้วย หัวข้อข่าว โปรยข่าว ภาพประกอบข่าว และต้องเชื่อมโยงลิงก์กลับมาหาเว็บไซต์
ผู้ให้อนุญาตเท่านั้น รวมสามารถนำเสนอเนื้อหา เผยแพร่ได้ในระยะเวลาเพียง 3 วันโดย
ไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังบนเว็บไซต์ของเว็บท่าได้


อันนี้ตัดทางหาข้อมูลย้อนหลังเราเลย


ลักษณะที่ 2 ให้ใช้โดย embedded แบบ frame หัวข้อข่าว โปรยข่าวรูปภาพพร้อมลายน้ำ (url ของภาพ) และต้องดำเนิน
ตาม API ที่ทางเว็บไซต์สมาชิกฯ กำหนด โดยอนุญาตให้ใช้เผยแพร่ได้เพียง 3 วัน และไม่สามารถสืบค้นย้อนหลัง
บนเว็บไซต์ของผู้ขออนุญาตได้เช่นกัน


นอกจากนี้ เว็บไซต์สมาชิกจะไม่ทำการ feed ภาพข่าวต่างประเทศหรือภาพข่าวใดๆ ที่มาจากสำนักข่าวต่างๆ อาทิ
AP, AFP, Reuters หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตนำภาพข่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์
และ/หรือบุคคลภายนอก ผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตไม่สามารถเก็บชิ้นข่าว
และ/หรือภาพข่าวของสมาชิกชมรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบฐานข้อมูล หรือไม่ว่าการจัดเก็บใดๆ นานเกิน 3 วัน
และผู้ขออนุญาตไม่มีสิทธิในการนำข่าวที่ได้รับไปทำการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำเปลี่ยนแปลง เรียบเรียงใหม่

หรือไม่ว่าการกระทำโดยวิธีการใดอันทำให้ผิดไปจากต้นฉบับที่ได้รับจาก เว็บไซต์สมาชิก


นายชวรงค์ กล่าวอีกว่า เอ็มโอยู ที่กำหนดขึ้นเป็นเงื่อนไขร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิกชมรมฯ
อย่างไรก็ตาม การลงนามในเอ็มโอยูดังกล่าว ให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ขออนุญาตกับเว็บไซต์สมาชิกเป็นรายๆ ไป
ไม่ถือเป็นการกระทำระหว่างผู้ขออนุญาตกับ ชมรมฯ และทางชมรมฯ ไม่ได้สงวนสิทธิ์ หากเว็บท่าบางแห่งจะทำข้อตกลง
หรือสัญญาพิเศษแตกต่างไปจากเอ็มโอยูดังกล่าว กับเว็บไซต์สมาชิกเป็นรายๆ ไป ด้านนายปรเมศวร์ มินศิริ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์ kapook.com ให้ความเห็นว่า โดยนัยของเอ็มโอยู ดังกล่าว เท่ากับว่า
เว็บไซต์สมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ไม่อนุญาตให้นำข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ซึ่งทางเว็บกะปุก
ขอยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่โต้แย้ง อย่างไรก็ตาม ในการนำข่าวและภาพข่าวไปใช้นั้น หากเป็นรูปแบบ RSS
จะเหมาะสำหรับเว็บที่ต้องการนำเสนอข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว และอาจไม่เหมาะสำหรับเว็บกะปุก ซึ่งไม่ใช่เว็บที่นำข่าวสารเท่านั้น
แต่นำข่าวสารไปประกอบกับเรื่องราวอื่นๆ ดังนั้น หากจะมีการนำข่าวหรือภาพจากเว็บสมาชิกชมรมฯ ไปใช้ แต่ละเว็บอาจไปทำ
ข้อตกลงพิเศษกับแต่ละเว็บเอาเอง ซึ่งตัวแทนจากเว็บ sanook.com ก็มีความเห็นสอดคล้องกัน ภายหลังจากประชุมร่วมกับตัวแทน
เว็บท่าแล้ว กรรมการชมรมฯ ได้หารือกันอีกครั้ง โดยมีข้อสรุปว่า จะทำหนังสือแจ้งไปยังเว็บท่าต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์เหล่านั้น
แจ้งความจำนงว่าต้องการจะใช้ข่าวและภาพข่าวจาก เว็บไซต์สมาชิกรายใดบ้าง หลังจากนั้นจะนัดวันมาลงนามในเอ็มโอยู
ในช่วงเดือนมกราคม2553 อย่างไรก็ตาม ในการประชุมร่วมกับเว็บท่าครั้งนี้ ปรากฏว่ามีเว็บท่าหลายแห่งซึ่งได้ใช้ข่าวและภาพข่าว
ของเว็บไซต์สมาชิกมาโดยตลอด และเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ชมมากเป็นอันดับต้นๆ แต่เว็บไซต์เหล่านี้ ไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ จึงมีมติว่าจะทำการรวบรวมข้อมูลการใช้ข่าวและภาพข่าวของเว็บไซต์เหล่านี้ไว้

หากไม่มาร่วมลงนามใน เอ็มโอยูและยังคงมีการใช้ข่าวและภาพข่าวของเว็บไซต์สมาชิกฯ อยู่ก็จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
สำหรับชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ รวมตัวก่อตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตระหนักในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเว็บไซต์ของ
ผู้ผลิตข่าวสารแต่ละรายโดยตรง และส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่ต้องการนำข่าวสาร
จากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อในเชิงพาณิชย์ โดยยึดหลักความเคารพและคำนึงถึงลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนและจริยธรรม
ทางธุรกิจ และประโยชน์ที่ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับด้วย สำหรับผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม ได้แก่

บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด (www.manager.co.th <http://www.manager.co.th/>) <http://www.manager.co.th/>
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (www.thairath.co.th <http://www.thairath.co.th/>)
บริษัท เดลินิวส์เว็บ จำกัด (www.dailynews.co.th <http://www.dailynews.co.th/>)
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (www.matichon.co.th <http://www.matichon.co.th/>, www.khaosod.co.th <http://www.khaosod.co.th> )
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ( www.bangkokpost.co.th, www.posttoday.com <http://www.posttoday.com>, www.gurubangkok.com, www.student-weekly.com <http://www.student-weekly.com/>)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com, www.komchadluek.com, www.bangkokbiznews.com <http://www.bangkokbiznews.com/>)
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (www.siamsport.co.th, www.siamdara.com, www.siamsporttv.com, www.sbt.co.th, www.fhm.in.th <http://www.fhm.in.th/>)
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (www.thannews.th.com <http://www.thannews.th.com/>)
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (www.innnews.co.th <http://www.innnews.co.th/>)
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (www.siamrath.co.th <http://www.siamrath.co.th/>)
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ( www.daradaily.com <http://www.daradaily.com> )
หนังสือพิมพ์แนวหน้า (www.naewna.com) และ <http://www.naewna.com)
และ>หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ( www.chiangmainews.co.th <http://www.chiangmainews.co.th> )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อืมมม...ต่อไปเราเป็นอาแปะไม่ได้แล้วดิ
พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ผู้ผลิตข่าวออนไลน์นัดเว็บท่าเซ็นตกลงใช้ข้อมูล

ตั้งหัวข้อ  hacksecret on Sat Mar 27, 2010 12:39 pm

http://www.thairath.co.th/content/tech/73208

ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แจ้งสมาชิกจัดการเว็บละเมิดได้ทันที


ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แจ้งสมาชิกจับตาเว็บท่า หากพบนำข่าว/ภาพไปใช้ไม่ได้รับอนุญาต ให้เก็บข้อมูล
เตรียมดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที เผยมีเพียง 3 เว็บพร้อมลงนามเอ็มโอยู...

นาย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Society for Online News Providers- SONP)
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า
ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้า การจัดทำบันทึกข้อตกลง (mou) กับเว็บท่า (portal web) ในการใช้ข่าว
และภาพข่าวจากเว็บไซต์สมาชิก หลังจากได้เปิดโอกาสให้เว็บท่าต่างๆ แสดงความจำนงจะทำบันทึกข้อตกลง
และเว็บไซต์สมาชิกได้ส่งร่าง mou ไปให้เว็บไซต์เหล่านั้นพิจารณาลงนามแล้ว ปรากฏว่า มีเว็บไซต์ที่ลงนาม
ในร่าง mou ส่งกลับมายังชมรมฯ แล้ว 2 แห่งคือ www.kapook.com และ www.mono2u.com และมี
เว็บไซต์ www.thaiza.com แจ้งความประสงค์เข้ามาล่าสุดประธาน ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์กล่าวอีกว่า
ที่ประชุมยังมีมติว่า ชมรมฯ ได้ให้เวลากับเว็บท่าต่างๆ มาพอสมควรแล้วในการพิจารณาว่าจะทำข้อตกลง
ร่วมกันหรือไม่ ดังนั้น นับจากนี้เป็นต้นไป เว็บไซต์สมาชิกจะร่วมกันจับตาเว็บไซต์ต่างๆ ที่นำข่าวจาก
เว็บไซต์สมาชิกไปใช้ ยกเว้นเว็บไซต์ 3 แห่งข้างต้น หากมีการนำข่าวหรือภาพข่าวของสมาชิกไปใช้
ให้สมาชิกดำเนินการเก็บข้อมูลการละเมิดเอาไว้ แล้วแจ้งไปยังประธานชมรมเพื่อประสานกับ
ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการกับเว็บไซต์นั้นๆ ต่อไป โดยจะมีมาตรการ 3 ระดับ
เริ่มจากเตือนครั้งแรก เตือนครั้งที่ 2 และดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งสามารถเอาผิดได้ทั้งตาม
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

สำหรับชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตระหนักในคุณค่าของงานสร้างสรรค์
ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเว็บไซต์ของ
ผู้ผลิตข่าวสารแต่ละราย โดยตรง และส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการ
เว็บไซต์ที่ต้องการนำข่าวสารจากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อในเชิงพาณิชย์ โดยยึดหลักความเคารพ
และคำนึงถึงลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนและ จริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชน์ที่
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับ

สำหรับผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมแล้ว ได้แก่ บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด
( www.manager.co.th ) บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด ( www.thairath.co.th ) บริษัท เดลินิวส์เว็บ จำกัด
( www.dailynews.co.th ) บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ( www.matichon.co.th, www.khaosod.co.th )
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ( www.bangkokpost.co.th, www.posttoday.com,
www.gurubangkok.com, www.student-weekly.com ) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
( www.nationmultimedia.com, www.komchadluek.com, www.bangkokbiznews.com )
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ( www.siamsport.co.th, www.siamdara.com,
www.siamsporttv.com, www.sbt.co.th, www.fhm.in.th ) หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ( www.thannews.th.com )
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น ( www.innnews.co.th ) หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ( www.siamrath.co.th ) หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่
( www.daradaily.com ) หนังสือพิมพ์แนวหน้า ( www.naewna.com ) หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
( www.chiangmainews.co.th ) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
( www.thaipbs.or.th ) และ บมจ. อสมท ( www.mcot.net )


ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 27 มีนาคม 2553, 11:55 น.

hacksecret

จำนวนข้อความ : 1111
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ