วิกฤต " สิ้นชาติ "

Go down

วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Thu Nov 26, 2009 11:54 am

>>>>> ประเทศไทยในอนาคตที่จะถูกแบ่งเป็น 5 ประเทศตามแผนของมหาอำนาจ <<<<


::::::: เหตุการณ์ความสับสน ปั่นป่วน วุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เกิด "วิกฤตศรัทธา" กับรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีมวลชนออกมาต่อต้าน ขับไล่จน พ.ต.ท.ทักษิณตัดสินใจยุบสภาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 และเมื่อจัดการเลือกตั้งปรากฏว่า 3 พรรคการเมืองฝ่ายค้านประกอบด้วยประชาธิปัตย์ ชาติไทย และมหาชน พร้อมใจกันบอยคอต ไม่ส่งสมาชิกลงแข่งขันเลือกตั้ง ต่อเนื่องมาจนถึงปลายเดือนเมษายน 2549

"....ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ เป็นเวลาที่วิกฤตที่สุดในโลก..."

เป็นพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

หลังจากมีพระราชดำรัสกับผู้พิพากษาศาลฎีกาและก่อนนั้น (วันเดียวกัน) ก็มีพระราชดำรัสกับคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ได้มีคำวินิจฉัย และคำพิพากษาของศาลปกครอง ศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมาในคดีต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 2 เมษายน 2549 ที่สำคัญคือ ให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นโมฆะ ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

จากนั้นมา ความยุ่งเหยิงทางการเมืองก็มิได้เบาบางลง ทั้งๆ ที่วันเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ถูกกำหนดขึ้น ในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2549

ที่สำคัญ นายอาสา สารสิน ราชเลขาธิการได้นำหนังสือตราครุฑลับเฉพาะ ด่วนที่สุด อัญเชิญพระราชกระแสประกอบพระราชกฤษฎีกาเพื่อเรียนต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีโดยตรง พระราชกระแสที่ปรากฏในหนังสือมี 2 ข้อ ดังนี้

1.เหตุผลที่ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกานั้นก็เพราะมีพระราชประสงค์จะเห็นประเทศชาติกลับไปสู่ความสงบเรียบร้อยโดยเร็วและ

2.ทรงมีพระราชประสงค์ให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในคราวต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรมอย่างแท้จริง

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการสนองพระราชกระแสโดยด่วน - นี่เป็นบันทึกข้อความของราชเลขาธิการ

แต่แล้วในวันที่ 19 กันยายน 2549 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณที่รักษาการก็ถูกรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร ก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่ถึง 1 เดือน อย่างนี้จะถือว่าขัดต่อพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์หรือไม่ ?!?

จาก 19 กันยายน 2549 มาถึงวันนี้ วันที่ใกล้จะสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 และกำลังจะเข้าสู่ศักราชใหม่ 2553 เป็นเวลา 3 ปีเศษ ความโกลาหลของบ้าน เมือง ความขัดแย้ง แตกแยกของนักการเมืองและคนไทยกลับทวีขึ้น ต่างฝ่ายต่างมองอีกฝ่ายเป็นศัตรูที่จ้องจะห้ำหั่นกัน เหตุการณ์จลาจลนองเลือดเข้าสู่ขั้น "กลียุค" จากน้ำมือของมวลชนกระทำต่อมวลชนและตำรวจ-ทหารใช้อาวุธและกฎหมายกระทำกับมวลชนเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า มีคนตายและเจ็บจำนวนมาก

ทำเนียบรัฐบาลถูกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกเข้าไปยึดนาน 3-4 เดือน สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิถูกปิดนานนับสัปดาห์ เสียหายเป็นเงินมหาศาล โดยที่การดำเนินคดีของตำรวจยังอืดอาดล่าช้าคล้ายกับเจตนาจะถ่วงรั้งเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือพวกเดียวกัน ทำให้เป็นข้อโจมตีจากอีกฝ่ายว่าเมื่อบ้านเมืองนี้ไม่มีความเป็นธรรม อย่าหวังเลยที่จะเกิดความปรองดองและความสงบสุข

แต่นั่นก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการขาดความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยซึ่งกระทบต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ที่ตกต่ำกลายเป็น "บ้านป่าเมืองเถื่อน" เหนืออื่นใด ความย่อยยับของประเทศที่มิอาจประเมินค่าเป็นทรัพย์สินเงินทองได้ ก็คือ

การที่นักการเมือง/พรรคการเมืองและมวลชนที่ต่างสีเสื้อใส่ร้าย ป้ายสี ด่าทอ สาดโคลนกันไปมาตลอดเวลาแล้วก็ใช้ความรุนแรงสารพัดรูปแบบเข้าประหัตประหาร ราวกับไม่ใช่คนไทยด้วยกัน

สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ได้เลยห้วงเวลาที่ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่สุดในโลกมานานแล้วและวิกฤตมากเกินกว่าจะที่ใครจะคาดคิด! เพราะสภาพปัญหาทั้งหลายกำลังถูกยกระดับขึ้นสู่ " ภาวะวิกฤตสิ้นชาติ "

ถามว่าใครจะแก้ให้ประเทศไทยพ้นจาก "วิกฤตที่ยิ่งกว่าที่สุดในโลก" ดูแล้วก็ไม่เห็นมีใครจะแก้ไขได้ กองทัพ หรือว่านักการเมือง ไม่มีทางเพราะพรรคการเมืองเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาล้างผลาญกันเอง อ้างแต่หลักกฎหมายหรือหลักนิติศาสตร์และอ้างว่ามีอำนาจเต็มที่จะจัดการเพราะเป็นรัฐบาล โดยแกล้งมองข้ามหลักรัฐศาสตร์ที่ต้องใช้ "การเมือง" เข้ามาผสมผสาน อีกทั้งลืมไปว่าการเป็นรัฐบาลที่ดีนั้น มีหน้าที่แก้ไขปัญหาบ้านเมือง ความทุกข์ยาก เดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศให้กินดีอยู่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ใช่มัวแต่จะคอยหักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมัวเมาในอำนาจ จนบ้านเมืองลุกเป็นไฟอยู่ในเวลานี้

ข้าราชการประจำโดยเฉพาะกองทัพคือทหาร ตำรวจ ก็ตกเป็นเครื่องมือให้ผู้มีอำนาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองเพื่อให้พรรคพวกของตนเป็นฝ่ายชนะ โดยไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าประเทศจะก้าวข้ามวิกฤตที่ยิ่งกว่าที่สุดในโลกไปได้อย่างไร ?


ในภาวะนี้ประเทศไทยหมดที่พึ่งจริง ๆ เหลือเพียงหัวใจของความเป็นชนชาติไทย เท่านั้นที่จะสอดประสานร้อยรัดเป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่นรักษาอุดมการณ์ชาติ ความถูกต้อง และความยุติธรรม ให้คงอยู่ มิฉะนั้นภาวะวิกฤติของชาติ ก็จะยกระดับปัญหาของประเทศไทยไปสู่ " วิกฤตสิ้นชาติ" ในอนาคตอันใกล้ ประเทศต้องแยกย่อยสสลาย กลายเป็น 5 ประเทศ ตามแผนการณ์ของมหาอำนาจ อย่างหมดหนทางแก้ไข ....
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 27, 2009 2:57 pm

สามปีก่อน เข้ามาตอนเข้ามาหัดอ่าน ตอบความเห็นในกระดานสนทนา ใหม่ๆ เริ่มที่เว็บดังเสียด้วย แล้วก็เห็นคำว่า " สิ้นชาติ " ที่นั่น

ตอนนั้นตกใจและแปลกใจมาก ว่า ทำไมเขากล้าใช้คำพูดแรงขนาดนี้

แต่สองสามปีผ่านไป ก็ได้ยินได้เห็นคำนี้ จนเต็มสองหู

ได้ยินบ่อย แต่ยังคงไม่ชอบ และแสลงใจทุกครั้งที่ได้ยิน มันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่เกิดจากอาการคลั่งชาติแบบบ้าบิ่น แต่คิดว่ามันควรเป็นความรู้สึกและสำนึกที่คนซึ่งมีใจเป็นคนทุกคน ควรจะรู้สึกเจ็บปวด

ส่วนพวกที่ท่าทีคล้ายกับคนมาก เพราะเขียนพูดอ่านได้เหมือนกับคนทุกอย่าง เพียงแต่ยังแยกแยะดีชั่วไม่ออกเท่านั้น ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีอยู่มากมาย กระจายเต็มไปในสังคม แบบตัวเป็นๆ และยังระบาดมาในกระดานสนทนาต่างๆ อีกมากมาย บางตัวก็มีศักยภาพทางการแสดงออกเสียด้วย

สิ่งมีชีวิตจำพวกที่ว่า เมื่อได้ยินคำนี้กลับไม่รู้สึกอะไร แต่กลับคิดไปว่านี่คือเรื่องธรรมชาติ เป็นการบริหารจัดการชนิดหนึ่ง โดยมีประเทศชาติเป็นสินค้าพรีเมียมชิ้นใหญ่ที่คุ้มกับการพิสูจน์ฝีมือในการจัดการ

มันคิดได้แค่นี้เอง
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Dec 13, 2009 9:29 am

เฮ้อ!!! ได้แต่ เฮ้อ!!! แล้วก็ เฮ้อ!!!

_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sat Jan 02, 2010 8:50 pm

ไม่เคยสิ้นศรัทธา และสิ้นหวัง

เชื่อว่า เหล่าบรรพชน บรรพบุรุษไทยทั้งหลาย

จะไม่ยินยอมให้เหตุการณ์ "สิ้นชาติ" เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยอย่างเด็ดขาด

และเชื่อมั่นว่า คนดีและมีศักยภาพทั้งหลาย จะลุกขึ้นและร่วมแรง

ร่วมใจกันยืนหยัดต่อสู้เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็น "ชาติไทย" ของเรา

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Jan 20, 2010 10:43 am

เสื้อแดง ปลุก! ม็อบชุมนุมสนามบินสุวรรณภูมิ

“ณัฐวุฒิ” เตรียมระดมคนชุมนุมสนามบิน “สุวรรณภูมิ” สัปดาห์หน้า พร้อมบุกดีเอสไอกล่าวหา “มาร์ค” ถ่วงฎีกาอภัยโทษ “แม้ว”

การ เมืองนอกสภายังเดินเกมอย่างดุเดือด ล่าสุด นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง ประกาศระดมคนเตรียมนัดชุมนุมหน้าสนามบินสุวรรณภูมิสัปดาห์หน้า พร้อมบุก ดีเอสไอ กล่าวหา “อภิสิทธิ์-พีระพันธุ์” ถ่วงฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ” พร้อมแถลงเปิดคลิปเสียง “นพดล พิทักษ์วานิช” อ้างเป็นเจ้าของเดิมที่ดินเขายายเที่ยงของ “สุรยุทธ์” แฉโอนลอยให้ “พันเอก” โดยไม่ได้เงินสักบาท ด้าน กมธ.เรียก อธิบดีป่าไม้แจง ระบุถ้าตรวจพบว่าผิด ต้องรื้อทรัพย์สินออกภายใน 30 วัน ขณะที่ “อริสมันต์” ขู่หากไม่ยอมออก เตรียมบุกบ้านองคมนตรี ผู้พิพากษา ซึ่งได้รับการเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ ได้แก่

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พาดหัวข่าวว่า “เสื้อแดงเตรียมระดมคนชุมนุม ‘บินสุวรรณภูมิ’ ในสัปดาห์หน้า” อ่านต่อ

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก พาดหัวข่าวว่า “แดงม็อบสนามบิน เด็กสุรยุทธ์นัดแถลงโต้คลิปเสียงเขายายเที่ยง” อ่านต่อ

ที่ ห้างอิมพีเรียล ลาดพร้าว นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. แถลงว่า เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ตนได้ไปคุยกับนายนพดล พิทักษ์วาณิช ผู้ซื้อที่ดินบนเขายายเที่ยง ต่อจาก นายเบ้า สินนอก หรือพระเบ้าในปัจจุบัน ซึ่งนายนพดลต้องคอยหลบซ่อนตัวเกรงอันตราย เพราะมีคนตามคุกคาม โดยนายนพดลระบุว่าไม่มีการซื้อขายที่ดินดังกล่าว โดยนายณัฐวุฒิ ได้เปิดคลิปเสียงของนายนพดล การสนทนาถามตอบระหว่างนายณัฐวุฒิและนายนพดล ระบุว่าได้เซ็นโอนลอยที่ดินดังกล่าวให้ พันเอกคนหนึ่งเพราะมีผู้ใหญ่อยากได้ และยืนยันไม่เคยได้รับเงินจากใคร

จาก นั้น นายณัฐวุฒิได้แถลงถึงความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในสัปดาห์หน้า ว่า คนเสื้อแดงจะไปชุมนุมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเรียกร้องให้มีการติดตามคดีพันธมิตรฯยึดสนามบินสุวรรณภูมิ โดยยืนยันว่าจะไม่มีการยึดสนามบิน ไม่บุก ไม่ปิดทางเข้าและออกอาคาร และไม่คุกคามผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ ขณะที่นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แกนนำ นปช. กลุ่มคนเสื้อแดง เตรียมจะไปชุมนุมตามบ้านองคมนตรี และบ้านผู้พิพากษา เพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีที่ดินเขายายเที่ยงและเขาสอยดาว และขอให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี ถ้ายังไม่ได้คำตอบอีก อาจจะยื่นถวายรายงานต่อสำนักพระราชวัง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

นอกจากนี้ กลุ่มคนเสื้อแดงกว่า 100 คน พร้อมแกนนำได้ไปชุมนุมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวานนี้ (19 ม.ค.) เพื่อยื่นหนังสือให้ดีเอสไอดำเนินคดีกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม กรณีดำเนินการพิจารณาฎีกาเสื้อแดง เพื่อขออภัยโทษให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีล่าช้า หลังยื่นขออภัยโทษไปตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2552

ขอขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก คมชัดลึก เดลินิวส์ที่มา

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Jan 20, 2010 11:05 am

ตอนนี้หลายฝ่าย กำลังใช้แผนดาวกระจาย คือกระจายความพินาศย่อยยับไปทุกหน่วย ทุกพื้นที่ ทุกระดับ

ทำให้มองภาพรวมเป็นลักษณะที่ว่า มองไปทางใด ก็มีแต่ปัญหา

ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จนคนทั่วไปเริ่มล้าที่จะติดตามข่าวสารข้อมูล

ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ หากใครสังเกตจะพบว่า ไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกรุนแรงที่จะก่อให้เกิดสงคราม

แต่เมื่อคนเรามองเห็นว่า นี่ก็ปัญหา นั่นก็ปัญหา โน่นก็ปัญหา แก้ก็ปัญหา ไม่แก้ก็ปัญหา

สุดท้ายเราก็จะปิดกั้นความคิดของตัวเราเอง ไม่รับรู้ ไม่สนใจ อะไรจะเกิดก็เกิดไป ขอให้เอาตัวเองรอดก็พอแล้ว

พวกเขาเหล่านั้น กำลังใช้แผนการทางจิตวิทยา เพื่อกำหนดกรอบความคิดของคนในประเทศให้อยู่ในจุดที่เขาวางไว้

เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการต่างๆที่พวกเขาเหล่่านั้น จักดำเนินการในอนาคตอันกระชั้นชิด

การดำเนินแผนการในครั้งนี้ นับว่าเป็นแผนการที่แนบเนียน และได้ผลหลายทาง

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือกำหนดกรอบความคิดของคนทั่วไป

อีกทั้งยังเป็นการยับยั้ง กลุ่มคนที่เฝ้ารอโอกาสจากสถานการณ์รุนแรงใดๆ อย่างชะงัดและได้ผล

ภายนอก อาจดูเหมือนว่าประเทศชาติ กำลังเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆ

แต่หารู้ไม่ว่า เชื้อมะเร็งร้าย ได้กระจายไปทุกส่วนภายในของประเทศอย่างรวดเร็ว

กว่าเราจะรู้ตัวและตรวจรู้ว่ามันเป็นเชื้อมะเร็งร้าย ก็สายไปเสียแล้ว

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Jan 20, 2010 5:14 pm

เสื้อแดงเตรียมระดมคนชุมนุม

ณัฐวุฒิ เตรียมระดมคนชุมนุมสนามบิน สุวรรณภูมิ สัปดาห์หน้า ขณะที่ แกน นำขนเสื้อแดงบุก ดีเอสไอ กล่าวหา อภิ สิทธิ์-พีระพันธุ์ เจตนาถ่วงฎีกาอภัยโทษ ทักษิณ เปิดคลิปเสียง นพดล พิทักษ์วานิช อ้างเป็นเจ้าของพี่ดินเขายายเที่ยง ที่ตกเป็นของ สุรยุทธ์ แฉไม่เคยขายที่ดังกล่าว ระบุโอนลอยให้ พันเอก โดยไม่ได้เงินสักบาท ด้าน กมธ.เรียก อธิบดีป่าไม้แจง ระบุถ้าตรวจพบว่าผิด ต้องรื้อทรัพย์สินออกภายใน 30 วัน อริสมันต์ ขู่หากไม่ยอมออก เตรียมบุกบ้านองคมนตรี ผู้พิพากษา ส่วน วธ. แจ้งกองปราบฯ ดำเนินคดี บก.นสพ.ไทยเรดนิวส์ ไม่จดทะเบียนแจ้งการพิมพ์ ระบุมีโทษทั้งจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกินหมื่นบาท

* แจ้งจับ บก.นสพ.ไทยเรดนิวส์

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจาก นางวิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ดำเนินการแจ้งความที่กองปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยเรดนิวส์ กรณีหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวตีพิมพ์และ วางจำหน่าย โดยไม่ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนการพิมพ์ตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติไว้ว่า หนังสือพิมพ์ซึ่งพิมพ์ขึ้นภายในราชอาณาจักร ต้องจดแจ้งการพิมพ์ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญา ในมาตรา 25 ผู้ใดออกหนังสือพิมพ์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับจดแจ้งตามมาตรา 11 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวยังกระทำความผิดในมาตรา 9 ซึ่งกำหนดว่า ให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ตามมาตรา 8 จำนวน 2 ฉบับ ให้กับหอสมุดแห่งชาติ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เผยแพร่ซึ่งขณะนี้ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติยังไม่ได้รับ หนังสือพิมพ์ดังกล่าว

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับหนังสือพิมพ์ไทยเรดนิวส์แล้ว หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดำเนินการเรียกตัวบรรณาธิการมาสอบสวน และรับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งตนเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างของการเอาผิดกับหนังสือ พิมพ์ และนิตยสารที่ไม่มาขอจดแจ้งการพิมพ์ และต่อจากนี้ ทางกรมศิลปากร จะมีการเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้น

* ปลัดกห.ชี้เสื้อแดงจุดประเด็น

ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 (บน.6) พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อทวงถามความคืบหน้าการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้ กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ว่า กลุ่มคนเสื้อแดงคงดำเนินการเพื่อตรวจสอบคำร้องเรียนของเขา ทั้งนี้ทางกองทัพไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ส่วนความเหมาะสมนั้นคิดว่า ความถูกต้องก็จะต้องรอในการตรวจสอบก่อน ค่อยออกมาเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามการออกมากดดันองคมนตรี และสำนักราชเลขาธิการ นั้นคงพยายามจุดประเด็นเพื่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมา เป็นสิ่งที่เขาพยายามดำเนินการเพื่อให้เป็นประเด็นปัญหา ในส่วนของกองทัพคงติดตามการเคลื่อนไหวของเขา

* เชื่อว่า 10 วันไม่ได้อันตราย

เมื่อถามว่า เป็นห่วงหรือไม่ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะลุกลามบานปลายเหมือนในอดีต พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า เข้าใจว่าคงไม่มีปัญหาอะไร หากไม่มีการดำเนินการอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมา ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าใกล้ถึงวันพิพากษาคดียึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้านบาทของ พ.ต.ท.ทักษิณ อาจจะเกิดความรุนแรง พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า ก็คงจะเป็นการวางแผนของเขา แต่ทางกองทัพก็คงติดตามความเคลื่อนไหวคงไม่ได้ทำอะไร ส่วนที่มีการระบุว่าระหว่างวันที่ 16-26 ก.พ.นี้ เป็นช่วง 10 วันอันตรายนั้นตนไม่ได้มองว่าเป็นอันตราย ถ้าเราไม่ได้ทำอะไร ให้เป็นเรื่องที่รุนแรงขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไร และเหตุการณ์ไม่น่าจะเลวร้ายแบบสงกรานต์ปีที่แล้ว เพราะช่วงเดือน เม.ย. เราก็มีบท เรียนอยู่แล้ว คงไม่ทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเราก็พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมา

* ไม่แก้ปัญหาด้วยการปฏิวัติ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองคำพูดของ พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างไรที่บอกว่าจะทำสงครามครั้งสุดท้าย พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า สุดท้ายมาหลายครั้งแล้ว ไม่ต้องห่วงคงไม่มีประเด็นปัญหาที่ต้องห่วงใย ทางกองทัพ และตำรวจ ติดตามดูแลสถาน่แล้ว และทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อย เท่าที่จะทำได้ เมื่อถามย้ำว่า กองทัพยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่นำกำลังทหารออกมาแก้ไขปัญหาความวุ่นวายของ บ้านเมืองด้วยการ ทำปฏิวัติรัฐประหาร พล.อ.อภิชาต กล่าว ว่า ยืนยันเต็มที่ว่ากองทัพไม่มีความคิดที่ จะนำกำลังทหารเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วย การปฏิวัติ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเมือง ฝ่ายการเมืองจะต้องแก้ไขปัญหาเอง ทั้ง นี้คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ เกิดความวุ่นวาย ประชาชนอยากจะเห็นความสงบสุขของชาติบ้านเมืองมากกว่า ทั้งนี้ตนยืนยันว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เกิดความวุ่นวาย หรือรุนแรงขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่พยายามสร้างสถานการณ์ หรือทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมามันคงไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการ

* คนขายที่เขายายเที่ยงโผล่

ที่ห้างอิมพีเรียล ลาดพร้าว นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. แถลงว่า เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ตนได้ไปคุยกับนายนพดล พิทักษ์วาณิช ผู้ซื้อที่ดินบนเขายายเที่ยง ต่อจาก นายเบ้า สินนอก หรือพระเบ้าใน ปัจจุบัน ซึ่งนายนพดลในอดีตเป็นนักธุรกิจคนสำคัญใน จ.นครราชสีมา ยุคที่ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นแม่ทัพ ภาค 2 แต่สภาพของนายนพดลวันนี้ต่างจากในอดีต เพราะต้องหลบซ่อน มีคนตามคุกคามทั้งที่บ้านพักและสถานที่ต่าง ๆ นายนพดลได้มาคุยกับตน และไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัว เพราะเกรงอันตราย โดยนายนพดลระบุว่าไม่มีการซื้อขายที่ดินดังกล่าว และไม่มีการชำระเงินแม้แต่บาทเดียว

* ระบุโอนลอยให้ พันเอก

หลังจากนั้น นายณัฐวุฒิ ได้เปิดคลิป เสียงบันทึกของนายนพดล โดยอ้างว่าได้รับการยินยอมให้บันทึกการสนทนาประมาณ 10 นาที ซึ่งในคลิปเป็นเสียงของชายคนหนึ่ง ที่ระบุว่าเป็นนายนพดล เจ้าของที่ดินบนเขายายเที่ยง โดยซื้อที่ดินต่อมาจาก นายเบ้า ในราคา 7 แสนบาท และถือครองมาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งในคลิปเสียงเป็นการสนทนาถามตอบระหว่าง นายณัฐวุฒิและนายนพดล โดยมีใจความสรุปว่า นายนพดล ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากการทำโครงการหมู่บ้านจัดสรร และดำเนินการต่อไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการใหญ่อีกโครงการ ซึ่งไม่มีใครอนุมัติ จึงหมดกำลังใจที่จะทำงานในประเทศไทย จึงคิดที่จะไปทำงานต่างประเทศ และได้เซ็นโอนลอยที่ดินดังกล่าวให้ พันเอก.......... เพราะมีผู้ใหญ่อยากได้ และยืนยันไม่เคยได้รับเงินจากใคร

* ยันเนื้อที่ 21 ไร่ ไม่ใช่ 20 ไร่

ยืนยันว่าที่ดินบนเขายายเที่ยง ที่ผมเคยครอบครองมีทั้งหมด 21 ไร่ ไม่ใช่ 20 ไร่ และที่เคยมีการรังวัดพบว่ามีที่ดินเพิ่มเป็น 26 ไร่ 8 ตารางวา ก็ไม่ทราบว่างอกออกมาได้อย่างไร เพราะไม่ใช่พื้นที่ติดแม่น้ำหรือชายทะเล หากงอกมาได้ก็พิสดาร ส่วนจะรุกเพิ่มหรือไม่ ผมไม่ทราบ แต่ผมซื้อมา 21 ไร่ ทั้งนี้เห็นว่าพื้นที่ส่วนใกล้เคียงชาวบ้านก็ถูกดำเนินการหมดแล้ว ถ้ารู้แบบนี้ผมน่าจะถือที่ดินผืนนี้ครองเอาไว้ เพราะมีเทพศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ขนาดนี้ คลิปที่อ้างว่าเป็นเสียง นายนพดล กล่าว

* เตรียมชุมนุมที่ สุวรรณภูมิ

นายณัฐวุฒิ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในสัปดาห์หน้า ว่า สัปดาห์นี้จะมีการประชุมแกนนำ นปช. โดยตนจะเสนอให้มีการติดตามคดีพันธมิตรฯยึดสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ยังไม่มีความคืบหน้า โดยจะขอให้มวลชนเสื้อแดงทุกคนไปร่วมชุมนุมโดยสงบ ที่บริเวณทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ และยืนยันว่าจะไม่มีการยึดสนามบิน ไม่บุก ไม่ปิดทางเข้าและออกอาคาร และไม่คุกคามผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ โดยจะเชิญกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชุมนุมมาร่วม ด้วย เช่น กลุ่มชาวนา และกลุ่มพนักงานไทรอัมพ์ โดยจะให้ทุกหน่วยงานมาแสดงพลัง ทั้งนี้ตนได้ไปสำรวจพื้นที่สองข้างถนน พบปกติมีการเอารถไปจอดไว้ข้างละคันอยู่แล้ว โดยไม่กระทบต่อการจราจร ซึ่งหากเป็นไปได้จะเริ่มการชุมนุมในสัปดาห์หน้าโดยใช้เวลาในการชุมนุมไม่ เกิน 1 ชั่วโมง

* ขู่บุกบ้านองคมนตรีทุกคน

ด้านนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แกนนำ นปช. กล่าวว่า หลังจากที่แกนนำได้เดินทางไปทำเนียบองคมนตรีเพื่อยื่นหนังสือให้ พล.อ.สุรยุทธ์ แสดงความรับผิดชอบ กรณีครอบครองที่ดินเขายายเที่ยง ทั้งนี้ หากยังไม่ตัดสินใจใด ๆ กลุ่มคนเสื้อแดงจะไปตามบ้านองคมนตรีทุกคนเพื่อไปถามว่า องคมนตรีทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และคิดอย่างไร รวมทั้งจะเดินทางไปบ้านผู้พิพากษาอีกหลายคน ซึ่งเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งหลังชุมนุมที่เขาสอยดาว จ.จันทบุรี และถ้ายังไม่ได้คำตอบอีก อาจจะยื่นถวายรายงานต่อสำนักพระราชวัง เพื่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบว่า คนที่อยู่ใกล้เบื้องพระยุคลบาทได้กระทำ การอย่างนี้

* ป่าไม้ขอเวลาตรวจ 60 วัน

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายเจริญ จรรย์โกมล เป็นประธาน ซึ่งกรรมาธิการฯได้มีการพิจารณาญัตติการใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ กรณีโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึง การยึดครองที่ดินเขายายเที่ยง ที่ จ.นครราช สีมา ของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องค มนตรี พร้อมทั้งได้เชิญ นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้มาชี้แจง ซึ่ง กมธ. ปชป. ต่างพยายามสอบถามว่าเหตุใดกรมป่าไม้ถึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องเขายายเที่ยงถึง 60 วัน ทั้งที่ทราบข้อมูลหมดแล้วว่า ใครถือครองสิทธิถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร นอกจากนี้ได้สอบถามถึงการดำเนินการของกรมป่าไม้ หากตรวจสอบพบว่าเป็นการถือครองสิทธิโดยไม่ชอบ

* ถ้าผิดต้องรื้อออกใน 30 วัน

ด้านอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เหตุที่ต้องขอเวลา 60 วัน ในการดำเนินการ เพื่อดูข้อมูลในพื้นที่เขายายเที่ยง และนโยบายในการจัดการกับกลุ่มผู้ถือครอง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางอัยการได้ส่งสำนวนเรื่อง ดังกล่าวมาให้เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ซึ่งตนได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทันที เพื่อตรวจสำนวน คาดว่าไม่เกิน 7 วัน หรือภายในสัปดาห์นี้ น่าจะสรุปเรื่องดังกล่าวได้ โดยหากตรวจสอบพบว่า เจ้าของที่ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าว ต้องให้ผู้ครอบครองพร้อมบริวารออกนอกพื้นที่ภายใน 30 วัน รวมถึงต้องรื้อถอนทรัพย์สินออกไปให้หมด ส่วนหากไม่ดำเนินการรื้อถอนก็จะมีมาตรการดำเนินการตามกฎหมายที่ต้องดำเนิน การ

* เสื้อแดงจี้ ดีเอสไอ ทวงฎีกา

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กลุ่มแนวร่วมประชา ธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กว่า 100 คน นำโดย นายวีระ มุสิกพงศ์, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นพ.เหวง โตจิราการ และนายจตุพร พรหมพันธุ์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้ดีเอสไอดำเนินคดีกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม กรณีดำเนินการพิจารณาฎีกาเสื้อแดง เพื่อขออภัยโทษให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีล่าช้า หลังยื่นขออภัยโทษตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2552

นายวีระ กล่าวว่า กลุ่มเสื้อแดงต้องการร้องทุกข์ให้ดีเอสไอดำเนินคดีกับ นายอภิสิทธิ์ และนายพีระพันธุ์ ซึ่งตั้งข้อ สังเกตว่ามีเจตนาทำให้ฎีกาเกิดความล่าช้า โดยหลังจากกลุ่มเสื้อแดงได้ร่วมกันยื่นทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานความ เป็นธรรม หรือฎีการ้องทุกข์ เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ กลุ่มเสื้อแดงตั้งข้อสังเกตว่า เสมือนเป็นการกักเรื่องฎีกาไว้ ไม่ปล่อยไปให้พระมหากษัตริย์ได้ใช้ พระราชอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ถือว่าบุคคลทั้งสองกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการกระทำความผิดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ซึ่งกลุ่มเสื้อแดงมีความเชื่อมั่นในองค์กรของดีเอสไอว่าจะเป็นที่พึ่งได้แม้ เรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวพันกับการตรวจสอบผู้บังคับบัญชาก็ตาม

ด้านนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ ซึ่งเป็นผู้รับหนังสือร้องทุกข์ กล่าวว่า ยินดีรับเรื่องไว้สู่การพิจารณา ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณา โดยยืนยันว่าดีเอสไอจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยความ รวดเร็ว.

ที่มา

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Jan 20, 2010 5:18 pm

ไม่ว่าจะกระทำการอย่างไร สิ่งที่ถูกท้าทายและสั่นคลอน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์

ยิ่งปล่อยให้แผนการเช่นนี้เดินต่อไปนานมากเท่าไหร่

ประเทศชาติก็พังทลายมากขึ้นเท่านั้น

หรือว่าประเทศไทย...จะสิ้นไร้แล้ว ซึ่งคนดี

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วิกฤต " สิ้นชาติ "

ตั้งหัวข้อ  wincha on Tue Feb 09, 2010 4:18 pm

อยุธยาไม่สิ้นคนดีครับ

wincha

จำนวนข้อความ : 107
Registration date : 25/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ