ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

Go down

ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Wed Nov 11, 2009 5:35 pm
ข้อความทุกบรรทัด และวลีที่ท่านทั้งหลายจะได้รับทราบต่อไปนี้ บุคคลที่ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏแก่สายตาของท่าน อาจจะไม่มีลมหายใจ หรือ ชีวิตอยู่แล้วก็เป็นได้

ผู้เขียนรับหน้าที่เรียบเรียง ถ้อยคำ เนื้อหา และเหตุการณ์ตามความเป็นจริง นำเสนอให้สังคมโลกได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและขอแทรกบทวิเคราะห์ทางกฏหมาย เพื่อให้เห็น/เข้าถึงสภาวะการณ์นั้น ๆ เท่าที่จะทำได้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสถาบันหลักอันก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศ 3 สถาบันคือ ๑.สถาบันชาติ ๒.สถาบันศาสนา ๓.สถาบันพระมหากษัตริย์

องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ พระมหากษัตริย์ไทยทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่รัก จึงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ

ฉะนั้น ประชาชนไทยจึงถวายความเคารพและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงใจในทุกโอกาศ โดยเฉพาะในวโรกาส เฉลิมพระชนม์พรรษาก็จะจัดงานฉลองถวายพระพรใ้ห้มีพระชนม์ยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดิน

เครือข่ายรวมใจประชาถวายมหาราชัน ก็เป็นเครือข่ายหนึ่งที่จัดกิจกรรมปฏิบัติภาวนาถวายให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ตลอดมา เช่นเดียวกับ ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ที่ต่างจัดตั้งองค์กรของตนที่จะสืบสานงานพระราชดำริห์ ที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงปรารภให้สำเร็จเสร็จสิ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

ในปี พุทธศักราช 2552 เครือข่ายรวมใจประชาถวายมหาราชัน ได้จัดเตรียมงานปฏิบัติธรรมสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในศุภวาระเฉลิมพระชนม์พรรษา ชื่อว่า " พิธีจิตตภาวนา" ขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธาน โดยสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) วัดสระเกศ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนง ให้พระภิกษุสงฆ์ทุกวัด และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ปฏิบัติจิตตภาวนาอธิษฐานถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยสมบูณ์ นับแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป พร้อมนั้นก็มีหมายกำหนดการ ที่จะรวมพระสายวิปัสนาทั้งประเทศร่วมทำพิธีพุทธาธิษฐาน ที่วัดพระธาตุดอยเวียง จังหวัดลำพูน ปฏิบัติจิตตภาวนาต่อเนื่องจากช่วงปีใหม่ ไปจนถึงวันจักรี 2553

พิธีดังกล่าวนี้นอกจะเป็นพิธีสำคัญตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นพระเกียรติขององค์พระมหากษัตริย์ที่ได้ปฏิบัติสืบมาแต่โบราณกาลประเพณีไทยตราบเท่าปัจจุบัน
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Wed Nov 11, 2009 5:36 pm

แม้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ไทย จะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างไร ก็มิได้ซึมแทรกเข้าไปยังใจของคนอีกส่วนหนึ่งที่มีอุดมการณ์ที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ดังกล่าวนี้มีแทรกอยู่ในทุกวงการต่างเคลื่อนไหว โดยการให้ข่าวในทางบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันที่กระทำการในพระปรมาภิไธย(ตุลาการ-ศาล) ทวีความรุนแรงจนเกือบเลยขีดของการควบคุมทางกฏหมาย ดังจะเห็นได้จากการทำลายเกียรติยศชื่อเสียงสถาบันตุลาการ(ศาล) โดยการปล่อยข่าวในทางลบเพื่อปลูกฝังแนวความคิดปรปักษ์ นำไปสู่พฤติกรรม/การแสดงออก เป็นกระแสให้ต่อต้าน ปฏิเสธขบวนการยุติธรรม(ศาล-ตุลาการ) อันทำการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์(กล่าวในเชิงเข้าใจง่ายคือ สร้างกระแสให้ปฏิเสธพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายรวมไปถึงการปฏิเสธไม่ยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุด)

ดังนั้น การเคลื่อนไหวใด ๆ ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงตกเป็นเป้าที่ถูกขบวนการล้มล้างสถาบันฯ เข้าแทรกซึมเพื่อทำลายในทุกวิถีทาง ซึ่งเครือข่ายรวมใจประชาถวายมหาราชัน ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น กลับเคลื่อนไหวปลูกฝังสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ ไปยังประชาชนไทยในประเทศอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน มีแนวโน้มจะขยายตัวไปหลายเท่าทวีคูณ จึงเป็นเป้าหมายหลักที่คณะกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องกำจัดทำลายให้หมดไปก่อนสิ่งใด
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:37 am

ผู้ที่เข้าร่วมกับคณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ นั้น มีบางคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์คณะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ แต่จำเป็นต้องเข้าร่วมเพราะไร้ทางเลือกเนื่องจากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคณะบุคคลดังกล่าว จึงจำใจแสดงความเห็นด้วยเพื่อความอยู่รอดของชีวิต และครอบครัว นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นผู้ที่อยู่ในระดับบังคับบัญชาคณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ ร ต้องมียศตำแหน่ง ฐานะทางสังคมสูง

รายละเอียดจากปากคำของ ผู้ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ (ซึี่งเป็นข้าราชการสัญญาบัติ) เป็นข้อพิสูจน์การอนุมานข้างต้นนั้น ซึ่งพอเรียบเรียงได้ดังนี้

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 เครือข่ายรวมใจประชาถวายมหาราชัน ได้เริ่มโครงการ "จิตตภาวนาสมาธิ ทั่วประเทศถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์" มีพ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ บรรพชิต เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวจำนวนมาก โดยเชิญประธานศาสนาโลกสาขาประเทศไทย เป็นผู้นำในการปฏิบัติจิตตภาวนานั้น

คณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ ได้ส่งคนของตนเข้าปะปนแทรกซึม เก็บข้อมูลเพื่อนำไปประกอบทำแผนบ่อนทำลายเครือข่ายรวมใจประชาถวายมหาราชัน

จากปากคำให้การคือ ภายหลังจากที่คณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ ได้ประมวลข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดแล้วว่า เครือข่ายรวมใจประชาถวายมหาราชันที่ขยายตัวออกไปทั่วประเทศนั้น มีประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย)เป็นแกนกลาง พร้อมกันนั้นประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย)ผู้นี้ เป็นที่เคารพนับถือของ นักธุรกิจ ข้าราชการ ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และพระราชาคณะซึ่งอยู่ระดับแนวหน้าของคณะสงฆ์ไทยในประเทศ อีกด้วย

ฉะนั้น หากจะทำลายพลังมวลชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้จัดโครงการอันเสริมสร้างพระบารมีให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สำเร็จ ก็ต้องกำจัดประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) เสียเท่านั้น แต่หาโอกาศ จังหวะเวลา เงื่อนไขเข้าทำการที่เหมาะสมไม่ได้

จากปากคำรับสารภาพของข้าราชการหญิง(ขอสงวนนาม)ที่ได้รับคำสั่งจากบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ ระดับบังคับบัญชา ซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ระดับ ผบก. ยศ พล.ต.ต.มีชื่อย่อว่า "อ." สั่งผ่านมายัง ผกก.ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเธอโดยตรง ให้เธอปลอมเป็นสาวขายบริการทางเพศ เข้าไปสร้างสถานการณ์ว่าถูกข่มขืนกระทำชำเรา เพื่อที่จะได้นำกำลังเข้าจับกุมประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) แล้วนำหลักฐานเท็จที่เตรียมไว้นำขึ้นมาประกอบให้เจือสม แต่หาโอกาศปฏิบัติการดังกล่าวไม่ได้ เธอจึงปฏิเสธภารกิจนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน

คณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ จึงต้องปรับแผนปฏิบัติการใหม่ รอคอยโอกาศและเวลาหาเงื่อนไข ที่จะกำจัดประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) ซึ่งหากเป็นต่างประเทศก็คงจะเทียบได้กับศัพท์คำว่า "ผู้นำทางศาสนา"

โครงการจิตตภาวนาซึ่งคณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศ อันมีองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานได้จัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์นั้น จะมีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 กำลังใกล้เข้ามา
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:38 am

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2552 ได้เกิดวิกฤตการณ์ตลาดหุ้นไทยตก ปรากฏข่าวจากสื่อสารมวลชนว่า เป็นการปั่นหุ้น เนื่องมีผู้ไม่ประสงค์ดีปล่อยข่าวอัปมงคลต่อองค์พระประมุข

คณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ จึงสบโอกาสอาศัยอำนาจหน้าที่พร้อมสถานการณ์เอื้ออำนวย เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ โดยโยงให้ประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) กลายเป็นหัวหน้าขบวนปั่นหุ้น และตามด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพร้อมกันไป ซึ่งหากทำได้สำเร็จก็จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ 2 ประการคือ

1.โครงการ "จิตตภาวนา" ปฏิบัติสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ซึ่งสมเด็จพุฒาจารย์ วัดสระเกศ จะประกาศทางสื่อมวลชนทุกแขนง ในวันที่ 10 พ.ย.2552 ให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน นั้นต้องเป็นอันยกเลิก รวมไปถึงโครงการต่อเนื่องปฏิบัติพุทธอธิษฐานสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล ที่พระธาตุดอยเวียง จังหวัดลำพูน ซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) เป็นผู้ให้แนวทางอบรม ก็ต้องล้มเลิกไปเช่นกัน

2.ประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้น แต่หมายถึงศาสนาหลักทั้งหมดเช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิก เป็นต้น ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรศาสนาโลก แน่นอนที่สุด เมื่อประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย)ถูกกำจัดโดยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ย่อมต้องมีการประท้วงจากผู้นำศาสนาที่เป็นสมาชิกขององค์กรศาสนาโลก ทั้งอย่างเป็นทางการและการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบสั่นคลอนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตรงตามเป้าประสงค์ของคณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ ต้องการให้เป็น
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:38 am

สถานที่พำนักของประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) เป็นอาคาร 2 ชั้นตั้งอยู่โดดเดียว ห่างจากอาคารอื่นมาก เนื่องจากประธานฯ เป็นบุคคลสันโดษ ไม่รับแขก ต้องการเวลา และความสงบในการทำสมาธิทั้งกลางวันกลางคืน อันเป็นกิจวัตรหลัก

::::: คืน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 05.10

ชายฉกรรจ์ชุดดำพร้อมอาวุธจำนวน 4 เดินทางด้วยยานพาหนะรถเก๋งโตโยต้าติดฟลิมส์มืดสนิท เลขทะเบียน กทม. ดับไฟหน้าค่อยเคลื่อนเข้าสู่ที่พำนักของประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) ซึ่งเวลาใกล้รุ่งดังกล่าวเป็นช่วงเดินจงกรม เมื่อท่านเห็นชายฉกรรจ์ทั้ง 4 จึงร้องถามถึงวัตถุประสงค์ ชายหนึ่งในสี่มีอาการตระหนก ตอบว่า ผมเป็นตำรวจครับ มุดเข้ารถหนีไป ขณะปฏิบัติการครั้งที่ 1 จึงไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ได้รับคำสั่งมอบหมายมา

:::: เช้า วันที่ 5 พฤศจิกายน 2522 เวลา 09.12 น.

ชายฉกรรจ์ชุดดำอายุไม่เกิน30ปี ผิวขาว ใช้ยานพาหนะฮอนด้าซีวิค สีดำ หมายเลขทะเบียน ชลบุรี บนคอนโซลหน้ารถด้านคนขับ มีปืนพกสั้นขนาด11 วางอยู่มองเห็นได้ชัดในระยะไกล ชายชุดดำอีก 2 คนนอนหมอบอยู่ที่เบาะด้านหลัง เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ถึงที่พำนักของประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเสร็จจากการทำวัตรเช้า เปิดประตูออกมาจึงเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะ ประจันหน้ากับรถที่บรรทุกกลุ่มชายชุดดำดังกล่าว เกิดอาการตื่นตระหนกพยายามกลับรถเพื่อขับหนีไป แต่ไม่สามารถกลับรถได้เนื่องจากถนนแคบ จึงถอยหลังด้วยความเร็วหนีไป จอดซุ่มอยู่ด้านนอกรั้ว
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:42 am

::::: สาย วันที่ 5 พฤจิกายน 2552 10:30 น.ชายฉกรรจ์ชุดดำ 4 คน พร้อมยานพาหนะโตโยต้าสีดำ ซึ่งหนีไปในครั้งแรก(05.10 น) ได้ย้อนกลับมาอีก แต่เป็นเวลาประจวบเหมาะที่ประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) ออกจากสมาธิพอดี เห็นจึงนำกล้องถ่ายภาพมาถ่ายรถดังกล่าว(ปรากฏตามภาพข้างบน) รถดังกล่าวตระหนกไม่ทราบเพราะสาเหตุใด กลับรถอย่างลนลานเนื่องจากถนนแคบ แล้วหนีไป

:::: เย็น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2522 17:10 น.

ชายฉกรรจ์ 3 เดินทางด้วยรถกระบะ เข้ามาจอดไม่ดับเครื่องยน ชาย 2 คนใส่กางเกงยีน สวมเจ๊กเก๊ตสีดำ ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางสนามหญ้า อีกคนหนึ่งเดินเข้ามาหาประธานฯ ซึ่งลงไปที่สนามหญ้า พร้อมกับตั้งคำถามว่า "ชื่อสมชายใช่ไม๊ " ประธานฯ ตอบว่าไม่ใช่ ชายดังกล่าวถามถึง 3 ครั้ง ก็ได้รับคำตอบอย่างเดิมว่าไม่ใช่ สุดท้ายก็ถามอีกว่า "เดิม..ชื่อสมชายใช่หรือเปล่า... แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ ?" คำตอบจากประธานฯ ก็คือ "ไม่ใช"่ ชายคนดังกล่าวจึงบอกว่า " เดี๊ยว...ขอโทรศัพท์หานายหน่อย" เสียงพูดโทรศัพท์ดังได้ยินชัดเจนเพราะยืนห่างจากประธานฯ ประมาณ ครึ่งเมตร ว่า " นายครับ...ผิดตัว..ไม่ใช่คนชื่อสมชาย !!." จากนั้นก็กล่าวคำขอโทษและก็เดินอย่างรวดเร็วไปขึ้นรถกระบะที่ติดเครื่องรออยู่นั้นขับออกถนนใหญ่
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:42 am

บ่าย วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16 : 42 น.

ชายฉกรรจ์แต่งกายคล้ายโจร(สวมเสื้อยืดสีดำ-กางเกงยีน) จำนวนเกินร้อยอาวุธร้ายแรงครบมือ ได้กระจายกำลัง รายล้อมที่พำนักของประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) ซึ่งอยู่เพียงลำพังผู้เดียว บุคคลที่เป็นหัวหน้าแต่งเครื่องแบบยศพลตำรวจตรี แสดงตนว่าเป็นนายตำรวจชื่อ พลตำรวจตรีเกรียงไกร อรุณศรีโสภณ ได้นำเศษกระดาษชิ้นหนึ่ง โดยอ้างว่าเป็นหมายค้นมาแสดงและอ่านให้ประธานฯ ฟัง (ดูภาพล่าง)จากนั้นชายฉกรรจ์ บุคคลดังที่ร่วมมาในคณะบุคคลดังกล่าวแต่งเครื่องแบบตำรวจสัญญาบัตรจำนวน 7 นาย ได้ให้ประธานเข้าไปอยู่ภายในห้องข้างล่าง และไม่ให้แตะต้องสิ่งใด ๆ เมื่อสอบถามถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ สภ.อ.บางละมุง(ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ต้องมาร่วมด้วย) แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของ สภ.อ.บางละมุง แม้แต่คนเดียว ซึ่งผิดวิธีปฏิบัติอันชอบด้วยกฏหมาย

เมื่อประธานฯ สอบถามข้อกล่าวหา หรืออันเป็นมูลความผิดให้มีการออกหมายค้น ผู้ที่อ้างว่าเป็น พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ตำแหน่ง ผบก.ปอท.(กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี่) กล่าวว่า " ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ต้องยึดคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบ หากไม่มีอะไรก็จะส่งคืน ประธานฯ จึงกล่าวว่า "เมื่อเอาไปไม่มีสิ่งผิดกฏหมาย คุณก็สร้างหลักฐานขึ้นให้มีเองก็ได้ ทำไมจึงไม่ตรวจว่ามีหรือไม่มีสิ่งผิดกฏหมายที่คุณกล่าวหาเสียตรงนี้ ต่อหน้าทุกคน" แต่ไม่มีคำตอบ

โดยอำนาจและหน้าที่ ไม่อาจยึดทรัพย์สินที่ยังไม่อาจพิสูจน์ทราบประจักษ์ชัดว่าได้ใช้ในการกระทำความผิดไปได้ดังปรากฏในบทกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้ดังนี้

avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:43 am

ไม่ปรากฏข้อความใดให้อำนาจยึดทรัพย์สิน หรือให้อำนาจสอบสวนใด ๆ โดยสิ้นเชิง

ตามรายชื่อผู้ที่แต่งกายและอ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีรายนามดังต่อไปนี้

พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ

พ.ต.ท.พีรพัฒน์ ศรีวรา

พ.ต.ท.วิวัฒน์ สิทธิวรเดช

พ.ต.ท.ภูธร ปริศนานันทกุล

เป็นต้น

พร้อมกันนั้นก็ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปในบริเวณ ที่ได้กักกันตัวประธานฯ ไว้ภายในห้องเล็กด้านล่าง ลักษณาการดังกล่าวมา ล้วนเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฏหมาย เป็นสภาพแห่งอันตรายอันใกล้ถึง และเป็นภัยต่อชีวิตได้ทุกขณะ

เวลาผ่านไปถึง 20:30 น.กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่มีวี่แววว่าจะกลับ ประธานฯ จึงขออนุญาตออกไปหยิบด้านนอก ก็พบว่ากลุ่มชายฉกรรจ์ที่แต่งกายคล้ายโจร(กางเกงยีน-เสื้อยืด) พร้อมอาวุธ ได้ตีวงกระชับเข้ามายังที่พำนักปิดทางออกทุกทาง และแสดงอาการพิรุธ บางคนมีอาการมือสั่นจนไขควงหลุดจากมือ บางคนเหงื่อหยดมาข้างแก้ม คำพูดน้ำเสียงสั่นอย่างเห็น โดยเฉพาะ ผู้ที่อ้างตนว่าเป็น พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ฯ ผบก.ปอท. มีอาการกระสับกระส่าย เดินเข้าเดินออก ลุกลี้ลน ผู้แต่งกายในเครื่องแบบตำรวจสัญญาบัตรยศพันเอก 2 นายประกบด้านซ้ายและขวา ขณะที่ประธานฯอยู่ในลักษณะนั่งราบ คนหนึ่งเดินไปเดินมาด้านหลัง ประธานฯ จึงกดปุ่มEmergencyของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเชื่อมสัญญาณSOS ถึงหัวหน้าหน่วยนาวิกโยธิน(Seal) ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ พร้อมกับบอกให้ผู้อ้างตนเป็น พล.ต.ต.เกรียงไกรฯ ทราบว่า ขณะนี้ทางหน่วยนาวิกโยธินได้เตรียมที่จะเคลื่อนกำลังมาที่นี่ไม่เกิน 21:00 น. ภายหลังจากที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ ขอให้ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นำกำลังทั้งหมดออกจากพื้นที่นี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ของทหารเรือ ภายในเวลา 21:00 น.

ผู้ที่อ้างตนเป็น พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ฯ จึงสั่งให้ลูกน้องขนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่องที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบไป โดยอ้างว่าขอนำไปตรวจก่อน หากไม่พบของผิดกฏหมายจะส่งคืน (กรณีดังกล่าวนี้ เปรียบเสมือนตำรวจตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติด สิ่งผิดกฏหมาย แต่ค้นต่อหน้าเจ้าของรถแล้วไม่พบ ก็ขอยืมรถขับไปซื้อบุหรี พอกลับมาบอกว่าในรถมียาบ้า..) จากนั้นก็ลนลาน สลายตัวหายไปทั้งหมดเมื่อเวลา 20:57 น.
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:43 am

ภายหลังเหตุการณ์ ได้ทำการตรวจสอบไปยังหน่วยเกี่ยวข้อง ได้พบสิ่งที่ประจักษ์ชัดที่สามารถยืนยันว่า เป็นการวางแผนล่วงหน้า รู้ประสงค์ถึงผลอันจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตน และพรรคพวกก็คือ การปลอมแปลงพระปรมาภิไธย(หมายค้น) อีกทั้งปฏิบัติการดังกล่าวมิได้ทำเป็นความลับ กลับเป็นที่รู้ไปทั่วในขณะนั้นว่า นำกำลังมาเพื่อจับผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพภาพข้างบนนี้ คือของกระดาษสำเนาเอกสาร ที่ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ฯ นำมาอ้างว่าเป็นสำเนาหมายค้น จะเห็นได้ว่า ไม่มีลายเซ็นผู้พิพากษาผู้ออกหมาย ไม่มีตราประทับของศาล อีกทั้งศาลที่ออกหมายคือศาลอาญากรุงเทพฯ แต่การค้นนี้กระทำที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงต้องมีหนังสือลายเซ็นผู้พิพากษา ของศาลเมืองพัทยากำกับหมายค้นอีกชั้นหนึ่ง แต่ตามเอกสาร(ภาพด้านบน) ไม่ปรากฏลายเซ็นผู้พิพากษาไม่ว่าศาลใด ๆ โปรดเปรียบเทียบกับสำเนาหมายค้นศาลของจริง ซึ่งมีลายเซ็นผู้พิพากษา และตราประทับชัดเจนคำถามคือ เหตุใดจึงต้องปลอมหมายค้น ?

คณะผู้กระทำการ ล้วนรับราชการเจริญในหน้าที่จนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายตำรวจสัญญาบัติ ระดับผู้บังคับการ ย่อมรู้อยู่แก่ใจและฝังอยู่ในสันดานว่า ศาล คือ สถาบันที่ทำการในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ การปลอมแปลงหมายศาล ก็คือการปลอมแปลงพระปรมาภิไธย ย่อมมีโทษสาหัสอันมิอาจประเมินได้ มิต้องพักกล่าวถึงอนาคตราชการของตน

ก็ในเมื่อรู้ดีเป็นที่ประจักษ์ทั้งข้อกฏหมาย และพฤติกรรมโดยอาชีพรับราชการตำรวจของตนซึ่งใช้กฏหมายเป็นเครื่องยังชีพ ย่อมมิอาจปฏิเสธได้ว่าไม่รู้ข้อกฏหมาย

และเมื่อรู้ข้อกฏหมายดีอยู่แล้วโดยอาชีพ เหตุใดจึงได้กระทำเหตุดังกล่าวให้เกิดขึ้น นั่นหมายถึงต้องมีแรงจูงใจใด ๆ อันสูงกว่าทรัพย์สินเงินตรา สินจ้างรางวัลตามที่สามัญมนุษย์จะพึงคิดถึงได้
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:44 am

::: วิเคราะห์ แรงจูงใจ ให้กระทำความผิด ::

ตามหลักการณ์และเหตุผล ที่กลุ่มคณะบุคคลดังกล่าวมาตั้งแต่ข้างต้น ได้ร่วมมือกระทำการ

ในการค้น หรือ จับกุม ผู้กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันที่ผ่านมา ไม่เคยปรากฏมีพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยสิ้นเชิง การนำกำลังคนพร้อมอาวุธครบมือจำนวนเกือบร้อย เพียงเพื่อตรวจค้นชายชรา ที่อยู่เพียงลำพังผู้เดียว(ซึ่งคณะบุคคลผู้มีอุดมการล้มล้างสถาบันฯ ย่้อมได้รับข้อมูลโดยละเอียดก่อนหน้านั้นแล้ว) ประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) เป็นผู้กระทำความผิดระดับใด อันตรายเพียงไร จึงต้องใช้กำลังคนพร้อมอาวุธสังหารจำนวนมากเช่นนั้น

วิเคราะห์เป็นอย่างอื่นไม่มีน้ำหนักพอ ที่จะเป็นแรงจูงใจให้กระทำความผิดทางอาญาอันมีอุกฉกรรจ์ นอกจากเกิดจากอุดมการณ์ที่มั่นคงในสันดานที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ฉะนั้นเมื่อได้โอกาศ จึงได้ร่วมมือกันกระทำการเยี่ยงนี้ขึ้น เพื่อให้ผลต่อเนื่องจากการกระทำความผิดของตน ส่งผลไปยังเป้าหมายทำลายพระเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสถาบันตุลาการ(ศาล) โดยกำจัดประธานศาสนาโลก เพื่อสร้างเงื่อนไขเป็นกระแสให้สังคมโลกรุมประณามสถาบันอันเป็นที่พึ่งรวมใจของคนไทยทั้งชาติ ฉะนั้นจึงเลือกเป้าหมายจึงถูกชี้มาที่ประธาน ซึ่งจะเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดเหตุลุกลามบานปลายต่อไป ตามที่คณะบุคคลผู้มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันฯ ประสงค์

:::: ล่าสุด ได้ทราบว่าคณะบุคคลผู้มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบัน ได้ส่งกำลังออกไล่ล่าสังหาร ประธานศาสนาโลก(ประเทศไทย) ที่หลุดรอดจากนาทีมรณะไปอย่างไม่ยอมลดละ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวทั้งสิ้นแล้วแต่ต้นนั้นแพร่งพรายออกไปสู่สาธารณชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนอันจะส่งผลให้ระดับบัญชาการของคณะบุคคลผู้มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันต้องมีความผิดพ่วงไปด้วย จึงอาศัยอุบายใช้สถาบันตุลาการ(ศาล) เป็นเครื่องมือ ให้พิจารณาออกหมายจับ โดยอ้างวัตถุพยานในการกระทำความผิด(จากคอมพิวเตอร์ที่ยึดมา แล้วใส่หลักฐานเท็จเข้าไปให้เจือสมต่อการออกหมายดังกล่าวข้างต้น) เท่ากับเป็นการหมิ่นศาล โดยการแสดงหลักฐานเท็จ เนื่องจากพยานหลักฐานประกอบคำร้องให้ศาลพิจารณา นั้นได้มาโดยมิชอบ ทั้งยังสร้างขึ้นโดยมิชอบในภายหลัง

::: หมายเหตุ :::

เหตุการณ์นับตั้งแต่เวลา 9:30 น. ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21.00 น.เกิดขึ้นมีประจักษ์พยาน ผู้รู้เห็นเหตุการณ์จำนวนมาก พร้อมนี้ขอขอบคุณข้อมูลนายตำรวจผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่อยู่ในภาวะจำยอมต้องเข้าร่วม และทำตามคำสั่งของคณะบุคคลผู้มีอุดมการล้มล้างราชบัลลังก์ ได้เสี่ยงภัยให้ข้อมูล และหลักฐาน(ที่จะนำเสนอเมื่อโอกาศอำนวย) มา ณ ที่นี้ด้วยความจริงใจ
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Thu Nov 12, 2009 3:44 am

แน่นอนที่สุดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันคือ การปลอมแปลงพระปรมาภิไธย หมายศาล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกรรโชกทรัพย์ และข่มขู่คุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้ต้องหวาดผวา ว่ามหาภัยในเครื่องแบบเมื่อใดจะลุกลามเข้ามาถึงตน พฤติกรรมปฏิบัติการของคณะอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เยี่ยงนี้ ได้แพร่กระจาย ขยายตัวไปทั่วประเทศ นี่คือมหาภัย ที่กำลังคืบคลานเข้าครอบงำวิถีชีวิตของคนไทยทั้งแผ่นดิน.........................................................

ผู้ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ จะมีโอกาสหายใจร่วมโลกเดียวกับเราได้นานอีกเท่าใด ไม่มีใครทราบ แต่ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะต้องแผ่ไพศาลคุ้มครอง ให้ปลอดภัยได้อย่างแน่นอน และข้าพเจ้าผู้ทำหน้าที่เรียบเรียงคงจะได้นำเสนอส่วนขาดหาย ให้เราท่านทั้งหลายได้รับทราบต่อไป

ที่มา กองบังคับการปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยี (บก.ปศท.)
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 13, 2009 7:24 pm

ฟ้องด้วยภาพ
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 13, 2009 7:39 pm

ส่วนคนนี้ พ.ต.ท.ภูธร ปริศนานันทกุล
เป็น นักศึกษาที่นี่......


โครงการปริญญาโท สาขาการปกครอง สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)ไม่รู้จะค้นหาไปทำไม
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  att on Fri Nov 13, 2009 7:46 pm

ก็จะได้รู้เขาไว้ก่อนไงครับ? ว่าใครเป็นใคร
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 13, 2009 8:02 pm

พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ เป็น รรท.ผบก.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี .... ตำแหน่งนี้ได้มาสดๆ ซิงๆ ๘ กย ที่ผ่านมานี้เอง
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยของคนทั้งแผ่นดิน

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Sat Nov 14, 2009 8:58 am

http://news.mcot.net/economic/inside.php?value=bmlkPTM4NDkwJm50eXBlPWNsaXA=

มีภาพเคลื่อนไหว เพราะภาพ ใน คห ก่อนหน้ามันไม่ขึ้นเสียแล้ว
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ