ของขวัญปีใหม่ = ตีความแล้ว แถลงนโยบายรัฐบาลอภิสิทธิฯ เป็นโมฆะ

Go down

ของขวัญปีใหม่ = ตีความแล้ว แถลงนโยบายรัฐบาลอภิสิทธิฯ เป็นโมฆะ

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu Jan 01, 2009 5:54 pm
.....จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้จัดแถลงนโยบายของรัฐบาลที่กระทรวงการต่างประเทศนั้น มิได้เป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา

ดังนั้น จึงมีผลให้การแถลงดังกล่าวของนายอภิสิทธิ์ และคณะ เป็นโมฆะ ไม่มีผลตามกฏหมายโดยสิ้นเชิง ดังปรากฏตาม

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ประธานมีอำนาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคำพูด
ห้ามพูดในเรื่องที่กำลังปรึกษากันอยู่ ให้กล่าวขอขมาในที่ประชุมรัฐสภา หรือสั่งให้ออกไป
จากที่ประชุมรัฐสภาโดยมีหรือไม่มีกำหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได้

ในกรณีที่ประธานสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุมรัฐสภา หากผู้นั้นขัดขืน ประธาน
มีอำนาจสั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้นำตัวออกจากสถานที่ประชุมรัฐสภาหรือออกไป
ให้พ้นบริเวณรัฐสภา


ข้อ ๑๑๐ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภา หรือบริเวณรัฐสภา หรือเข้าฟัง
การประชุมรัฐสภา ตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านั้น และการโฆษณาข้อความเกี่ยวด้วย
การประชุมรัฐสภา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากำหนดไว้

Ref: http://www.parliament.go.th/par-reg-9.htm


(จะเห็นได้ชัดจากข้อบังคับที่ได้กำหนดพื้นที่ไว้ชัดเจนว่า " จะต้องเป็นภายในตึกรัฐสภา ไม่มีข้อยกเว้น ")

.....................................................................................................
ตามนัยแห่งข้อบังคับสองข้อนี้ ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษ์อักษรชัดเจนว่า

การประชุมรัฐสภา ต้องกระทำที่รัฐสภาเท่านั้น .


..ยกเว้น ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุมรัฐสภา ประธานสภา ก็ต้องส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกรัฐสภา ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนประชุม..

... แต่ ไม่มีการแจ้งให้สมาชิกรัฐสภาทราบว่าจะมีการเปลี่ยนสถานที่ประชุมรัฐสภาล่วงหน้า แต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่อาจใช้สถานที่อื่นประชุมได้


และนี่คือของขวัญปีใหม่ ที่นายอภิสิทธิ์ ไม่พึงปรารถนา เพราะต้องหาทางเข้าไปแถลงนโยบายรัฐบาล ในรัฐสภาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ