ข้อกฎหมายนี้ อ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆ

Go down

ข้อกฎหมายนี้ อ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆ

ตั้งหัวข้อ  tang may on Wed Nov 19, 2008 6:36 pm

จากผลการประชุม ครม 19/11/2551

13. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า ได้มีการปรับปรุงความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 จาก “อธิบดีหรือรองอธิบดี ซึ่งอธิบดีมอบหมาย” เป็น “อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน” เป็นผู้มีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฯ สมควรปรับปรุงผู้มีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินฯ ในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอน 65 ก ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2544 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงมีดังนี้

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2544 (ร่างข้อ 1)

2. แก้ไขข้อความ จาก “อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมาย” เป็น “อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน” (ร่างข้อ 2 ร่างข้อ 4 ถึงร่างข้อ 7 ร่างข้อ 12 และร่างข้อ 13)

tang may
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อกฎหมายนี้ อ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆ

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu Nov 20, 2008 3:10 pm

กฎหมาย 11 ฉบับ ที่ไม่ยอมยกเลิก และใช้กันมาตั้งแต่ยุคทักษิณ

ทำไมไม่เห็นมีใครนำเรื่องนี้ไปพูดเลย

ตอนนี้วัดหลายๆแห่ง กำลังถูกแปลงทรัพย์สินให้กลายเป็นทุน ในที่สุดแล้ว ประเทศเราจะเหลืออะไร

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อกฎหมายนี้ อ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆ

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Thu Nov 20, 2008 5:06 pm

เหลือแต่ชื่อไง
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ