เชิญพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ ประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

Go down

เชิญพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ ประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ตั้งหัวข้อ  tang may on Wed Nov 19, 2008 7:24 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อนเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐ นาฬิกา ๕๒ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
และคุณสิริกิติยา เจนเซน

เสด็จยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดล และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นมุกราชบัลลังก์นพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้วพระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ ผู้เป็นประธานสงฆ์สำรับภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์ทรงประเคน

เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จบครบ ๓๐ รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบพระพุทธรูปพระชนมวารพระอัฐิที่หน้าพระแท่นมณฑลมุกฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดล และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและเครื่องทองน้อยสำหรับพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงธรรม พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ ในหัวข้อสาธุกรรมคาถา จบแล้วถายอนุโมนา พระสงฆ์ ๔ รูปรับอนุโมทนา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์ พระสงฆ์ ๕ รูปสดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ ๘๔ รูปเท่าพระชันษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา หลังเสร็จพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิลงจากบุษบกพระแท่นสุวรรณเบญจดล ออกทางพระทวารพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทางด้านมุขตะวันออกไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตาม พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม พระนัดดา ในริ้วขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังซึ่งนับเป็นริ้วขบวนที่ ๕ ใช้กำลังพลในริ้วขบวนทั้งสิ้น ๓๒๙ นาย

โดยพระที่นั่งราเชนทรยานเทียบที่อัฒจันทร์ตะวันออกของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ไปยังพระวิมาน เมื่อประดิษฐานพระโกศพระอัฐิในพระวิมานทองแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสัมพรรโณภาศแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะพระอัฐิ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

tang may
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ