ดีใจจังเลย เราจะมีคนแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แล้ว (ตั้งสิบเจ็ดคนแน่ะ)

Go down

ดีใจจังเลย เราจะมีคนแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แล้ว (ตั้งสิบเจ็ดคนแน่ะ)

ตั้งหัวข้อ  tang may on Tue Nov 18, 2008 6:09 pm

รองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อระดมสมองหาแนวทางผลักดันเศรษฐกิจ (18/11/2008)
นายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วันนี้ เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เรื่องการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ)

** โดยเฉพาะงานด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้งผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้า

ที่ปรึกษาทั้งหมด 17 คน ดังนี้

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายพนัส สิมะเสถียร
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ศาสตราจารย์เรวัต ฉ่ำเฉลิม
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายสันติ วิลาสศักดานนท์
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายศิริ การเจริญดี
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
นายสำราญ ภูอนันตานนท์
นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
นายคณิศ แสงสุพรรณ
และนางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์

รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า และธนาคาร ร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้สามารถปล่อยสินเชื่อ ที่จะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจคล่องตัวขึ้น ใน 3 ด้านหลัก

คือ 1) ด้านการท่องเที่ยวและกิจการร่วม เช่น ร้านอาหาร
2) ด้านการเคหะและที่อยู่อาศัย
3) ด้านกิจการโรงงานการเย็บเสื้อโหล

แล้วให้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

tang may
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ดีใจจังเลย เราจะมีคนแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แล้ว (ตั้งสิบเจ็ดคนแน่ะ)

ตั้งหัวข้อ  tang may on Tue Nov 18, 2008 6:16 pm

ไม่รู้ดีใจเร็วไปหรือเปล่า

รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ถูก กม.หรือยังเนี่ย สงสัยจริงๆ

แล้วก็มีเรื่องสงสัยมากๆ เลยก็คือ ตอนที่ทักษิณไปหย่า กับ ภรรยา ที่ สถานทูตไทยในฮ่องกง
ทำไมเขาไม่จับตัวไว้เลยล่ะ เพราะว่านั่นคือผู้ต้องหาหนีหมายศาลนะ

ทำไมถึงคิดเรื่องนี้ ก็เพราะไปเทียบเคียงกับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปในประเทศอย่างไรคะ
เช่น สมมติคุณมีปัญหา ต้องชำระภาษีให้กรมสรรพากร แล้วคุณก็ไม่ไป หนีไปดื้อๆ คุณก็จะกลายเป็น
คนที่มีปัญหา แสดงตัวไม่ได้เลย เช่น บัตร ปชช หมด ก็ไม่กล้าไปต่ออายุ ไปเลือกตั้งก็ไม่ได้
ทะเบียนบ้านก็ไม่กล้าไปลงที่ไหน บัตรประกันสุขภาพ อะไร ก็อดทุกกรณี

ซึ่ง เงินของคุณอาจมียอดแค่ หลักแสน เท่านั้น มิใช่หลายพันล้าน เป็นหมื่นล้านด้วยซ้ำ
แต่คุณก็ต้องเป็นคนที่ไร้ชื่อเสียงเรียงนาม ชือตัวเองก็ยังต้องสละทิ้ง

ในขณะที่คนซึ่งมีปัญหาสารพัดคดี ทั้งพฤตินัย และ นิตินัย บังอาจ มาก ไปวิจารณ์บ้านเมืองตัวเองข้ามชาติ
แล้วก็ยังต่อโทรศัพท์เข้ามาจาบจ้วงเสียอีก

tang may
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ