อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ 10 เม.ย. ยื่นจดหมายลาออกต่อประธาน กสม.

Go down

อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ 10 เม.ย. ยื่นจดหมายลาออกต่อประธาน กสม.

ตั้งหัวข้อ  แฟนคลับ on Sat Jun 05, 2010 2:10 pm

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายสมบัติ บุญงามอนงค์ และ นางสาวสาวตรี สุขศรี ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความรุนแรง 10 เม.ย. ยื่นจดหมายลาออกต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

รายละเอียดดังนี้

เรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความ รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, คำสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และคำสั่งที่ ๔๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบ รวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น

พวกข้าพเจ้า ดังมีรายนามต่อไปนี้ ขอลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความ รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน หลักฐานกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความ รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความ รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณี เหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

นางสาวสาวตรี สุขศรี ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร
นายปิยบุตร แสงกนกกุล
นายสมบัติ บุญงามอนงค์
นางสาวสาวตรี สุขศรี

แฟนคลับ

จำนวนข้อความ : 96
Registration date : 10/05/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ