ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

Go down

ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu May 13, 2010 12:28 pm

ก็เพราะว่า พรก.ฉุกเฉินเป็นโมฆะ การกระทำใดๆของกองทัพ ที่ได้กระทำการ สั่งการ เคลื่อนย้ายกำลัง และสังหารประชาชนรวม 27 ศพ บาดเจ็บอีกเกือบพัน นั้นเป็นความผิดทางอาญา โทษถึงประหารชีวิต ฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน ผู้บังคับบัญชาทหารที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นี้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุด ย่อมมีความผิดและรับโทษโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

เพราะขณะนี้หลักฐานต่างๆที่จะดำเนินการทางคดี ไม่ว่าจะโดยต่างประเทศหรือในประเทศต่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ หรือ พรรคร่วมทั้งหมดกระทำได้เต็มที่ เพราะกลายเป็นรัฐบาลนอกกฏหมายไปแล้วโดยสภาพ

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี นายกฯ และ ศอฉ. รวมทั้งกองทัพ เป็นผู้ร่วมกระทำการใด ๆ อันไม่มีอำนาจทางกฏหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการนำกองทหารออกมาเคลื่อนไหว ตั้งด่าน หรือออกมานอกกรมกอง ล้วนไม่มีกฏหมายใด ๆ รองรับทั้งสิ้น

แม้จะอ้าง พรก.ก็กระทำมิได้โดยสิ้นเชิง

เนื่องจาก พรก.ฉุกเฉิน 2548 ประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 มาตรา 218 โดยจำกัดสิทธิบุคคลในรัฐธรรมนูญ 40 (ประมาณ 10 มาตรา)

แต่เมื่อเกิดการปฏิวัติ 19 กย.49 ได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2540 ทำให้อำนาจของ พรก.ฉุกเฉินสิ้นสภาพทางกฏหมายไปด้วย และเมื่อได้มีการตรารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ขึ้นใหม่ในมาตรา 184 (ซึ่งลอกเลียนล้อมาจากมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญปี 2540) กำหนดให้ตราขึ้นใหม่ก่อนใช้

เนื่องจาก รัฐธรรมนูญปี 2550 มีมาตราต่าง ๆ ต้องจำกัดสิทธิ์ จึงคงต้องร่าง พรก.ฉุกเฉินขึ้นใช้ใหม่แทนฉบับเดิม(2548) แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถนำมาใช้ได้

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu May 13, 2010 12:35 pm

แต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ ได้นำเอา พรก.ฉุกเฉิน ฉบับปี 2548 ที่ออกโดยรัฐธรรมนูญปี2540 ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น มาดัดแปลงแก้ไข และมิได้นำเข้าสู่สภาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ(50) กำหนดไว้ในมาตรา 184

ทำให้การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ตลอดมาทุกครั้งเป็นการกระทำผิดต่อกฏหมาย คือไม่มีอำนาจทางกฏหมายรองรับ แม้ว่าจะมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี กฏหมายก็มิได้ยกเว้นให้ใช้อำนาจนายกฯออก พรก.ได้โดยลำพังคนเดียวแล้วบังคับใช้ได้

ดังนั้นจึงเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฏหมายและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ

***************************************

12 พค. 2553 22:44 น.


นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยประชาชน แถลงว่า ได้รับสำเนาคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจากนายคารม พลทะกลาง ที่ได้ชี้แจงว่า

บัดนี้พรก.ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 ได้สิ้นสภาพบังคับใช้แล้ว ดังนั้นการที่รัฐบาลได้อาศัยบทบัญญัติอำนาจของกฎหมายฉบับใดมาบังคับใช้แทนคำ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าหากมีความเสียหายเกิดต่อประชาชนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และผู้กระทำจะมีความผิดประการใดบ้าง เพราะพรก.ฉุกเฉินไม่มีสภาพบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดส่งเรื่อง ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เท่ากับการสลายการชุมนุมไม่มีกฎหมายใดรองรับเลย

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu May 13, 2010 12:36 pm

ฉะนั้น การปราบปราม หรือการใช้กำลังใด ๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรือ กำลังจะเกิดขึ้น จึงถือว่ามิใช่เป็นการกระทำโดยรัฐ หรือ กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บุคคลที่ทำการใด ๆ ตามคำสั่ง พรก.ฉุกเฉินที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สั่ง คือบุคคลนอกกฏหมาย = โจร ประชาชนมีสิทธิใช้อาวุธ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการต่อต้านได้ โดยมิถือว่าเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงาน

ดังนั้นการล้อมปราบจึงเป็นการปล้น หรือจับตัวเรียกค่าไถ่ พี่น้องเสื้อแดงที่ รปส.เหมือนเจ้าทรัพย์ ป้องกันทรัพย์สินได้เต็มที่

และการสังหารเมื่อวันที่ 10 เมษายน ก็มิใช่เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจ พรก.หรืออำนาจ พรบ.ความมั่นคงใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการกระทำโดยพลการ อาศัยความไม่รู้ในข้อกฏหมายมาปราบประชาชน เป็นการกระทำโดยเจตนาประสงค์ต่อผลโดยแท้ ดังได้กล่าวมาแต่ต้นนั้น

หมายเหตุ ประชาชนส่วนใหญ่จะสับสนในข้อมูลที่รัฐบาลออกมาใช้สื่อของรัฐในการประกาศให้เข้าใจไปว่า พรก.ฉุกเฉินสามารถออกได้โดยความเห็นชอบของ ครม.(ที่ไปประชุมกันใน ศอฉ.)

แต่โดยความเป็นจริงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ครม.หรือผู้ที่จะตรา พรก.ฉุกเฉิน(ที่จำกัดสิทธิ์) ในส่วนแก้ไขและรายละเอียดทั้งหมด จะต้องนำเสนอเข้าประชุมต่อสมาชิกรัฐสภา ผ่านความเห็นชอบของสภา และมีมติเห็นชอบจากรัฐสภา

แล้วนำมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu May 13, 2010 1:36 pm


เนื่องจาก ปชป.เต็มไปด้วยนักกฎหมายมือดีระดับประเทศ จึงทำให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ร่วมงาน

ต่างเข้าใจว่ากระบวนการทุกอย่างที่ได้กระทำลงไป ล้วนแล้วแต่ได้รับการตรวจสอบในทางกฎหมายมาแล้วทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นโอกาสให้ ปชป.ต้องรีบฉกฉวย และดำเนินการไปโดยไม่คาดคิดว่าจะมีใครที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

และจะนำเอาข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาตรวจสอบตน

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องมอบโล่ "รางวัลอัปยศสูงสุดของประเทศ" ให้แก่ ปชป.

ที่สามารถทำให้ กองทัพทั้งกองทัพ รวมถึงผู้นำสูงสุดของกองทัพ

เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี ณ ศาลอาญาระหว่างประเทศ

เนื่องจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu May 13, 2010 1:52 pm

กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยกำหนดฐานะพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ไว้ดังนี้

พระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุขแห่งรัฐ ทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
พระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นที่เคารพสักการะและผู้ใดจะละเมิดมิได้
พระมหากษัตริย์ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
พระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และทรงเป็นพุทธมามกะ
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่ไม่มีผู้ใดฟ้องร้องในทางใดมิได้


*************************************************************

จอมทัพไทย คือตำแหน่งผู้นำสูงสุดของกองทัพ

และไม่มีกฎหมายใดที่มีบทบัญญัติกล่าวไว้ว่า "จอมทัพไทยในฐานะที่ไม่มีผู้ใดฟ้องร้องในทางใดมิได้"

และด้วยเหตุนี้เอง ที่ทำให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพ

ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา

จุดนี้หรือเปล่า ที่เป็นยุทธศาสตร์(เป้าหมาย)หลักเป็นแรงจูงใจให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ออก พรก.ฉุกเฉิน

โดยไม่ผ่านรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ...ใช่หรือเปล่า????

แต่ถ้าไม่ใช่ ให้นายอภิสิทธิ์มาช่วยไขข้อข้องใจ ในกระทู้นี้ด้วย

***ทีเวลาใครส่งข้อความ sms นายอภิสิทธิ์ยังโทรศัพท์กลับไปไขข้อข้องใจ

นี่ก็ขึ้นกระทู้ถาม หวังว่าคงมาตอบได้เช่นกัน***


>>ถ้าภายใน 24 ชั่วโมงนี้ หากนายอภิสิทธิ์ไม่มาตอบ เป้าหมายที่ได้กล่าวถึงนั้นถือว่าเป็นเรื่องจริง<<

เริ่มนับถอยหลัง จากเวลาขณะนี้ 14.05 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

แล้วเสื้อแดงก็แพ้ เพราะวีระ !!!


แก้ไขล่าสุดโดย sunny เมื่อ Fri May 14, 2010 3:13 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu May 13, 2010 2:28 pm

มาตรา ๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้

การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้าคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น

หากพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผล

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำหนด จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
....................................................................................

หลังจากมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน แล้ว เราจะพบว่ายังไม่ได้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณา พรก.ฉุกเฉิน ที่ได้ประกาศใช้ เพื่อลงมติว่าอนุมัติหรือไม่

อีกทั้งหากเราเข้าไปดูระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา

ก็ไม่ปรากฎว่ามีการนำพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เข้าพิจารณาเป็นญัตติด่วน

ซึ่งไม่ต้องตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 50 ได้กำหนดไว้(ดังที่ได้นำมาแสดงไว้ข้างต้น)

สำหรับใครที่ต้องการดูข้อมูลระเบียบวาระการประชุมสภา สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดได้ที่

http://library2.parliament.go.th/giventake/hr.html

....................................................................................

ประเด็นที่สำคัญคือ ในมาตรา 184 วรรคสุดท้าย

การพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำหนด จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ

สภาผู้แทนราษฎรมีวาระการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสแรกหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน แต่กลับไม่มีการนำเอา พรก.ฉุกเฉินเข้าพิจารณา

และตามมาตรา 184 วรรคสุดท้ายกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำหนด จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆ

นั่นหมายความว่า พรก.ฉุกเฉินไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยาย

....................................................................................


เพื่อไขข้อข้องใจ หากมีใครคงกำลังคิดว่าต้องรอให้ศาล รธน.ตัดสินเสียก่อนว่าผิดหรือถูก

อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญคือ ศาล รธน.ต้องตัดสินภายใต้ รธน. เท่านั้น

แต่ในตอนนี้ผู้กระทำความผิดทั้งหมด เปรียบได้กับการฆ่าคนตายต่อหน้าเห็นๆแบบเลือดยังเปรอะมือ เลือดยังเต็มตัวอยู่

ยังไงก็ต้องถูกจับตัวไปส่งตำรวจเสียก่อน ส่วนศาลจะตัดสินว่าผิดหรือถูก นั่นว่ากันไปตามกระบวนการของศาล

และหากว่าฆาตรกรหันปืนมาทางเรา เราก็มีสิทธิ์ที่จะยิงฆาตรกร เพราะเป็นเอกสิทธิ์ที่จะป้องกันตัว และเป็นสิ่งที่วิญญูชนพึงกระทำ

ใช่ไหมคะ ท่านผู้อ่าน

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  satan_baby on Thu May 13, 2010 7:24 pm

อีกไม่นาน ใครใส่เครื่องแบบทหาร สงกะสัยจะโดนตีนประชาชนกระทืบจนตายคาตีน

avatar
satan_baby

จำนวนข้อความ : 192
Registration date : 08/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  แฟนคลับ on Fri May 14, 2010 1:24 pm

ไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนทีกองทัพจะเสียหายขนาดนี้
ถูกประชาชนเกลียดชัง มองทหารที่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจร
ที่เอากองทัพไปรับใช้กับคนที่หนีการเกณฑ์ทหาร
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ที่จะได้จากการฉ่อราชบังหลวง
ด้วยการสมยอมจากรัฐบาลโจรของอำมาตย์
ทหารทั้งหลายท่านไม่มีความละอายกันบ้างเลยหรือไง
เสี้อผ้า อาหารที่พวกท่านและลูกเมียได้ยังชีพบ้านพักหลวง
รถหลวงและอื่นๆที่พวกท่านได้รับจากกองทัพ
ทั้งหลายทั้งปวง มันล้วนมาจากเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้น
แล้วที่พวกท่านเอาอาวุธสงครามของกองทัพที่ซื้อหามาจากเงิน
ของประชาชน กลับเอามาเข่นฆ่าประชาชน
ออกมาทำตัวกร่างเป็นกุ้ยทุบตี ฆ่าฟันประชาชนมือเปล่าบนถนน
กลางกรุงที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ศักดิ์ศรี เกียรติยศของทหารที่เคยมี มันหมดละลายไปเพราะ
ทหารชั่วๆบางกลุ่มที่มันมีอำนาจในกองทัพ
มันเอากองทัพไปเป็นกองโจรเข่นฆ่าคนไทยด้วยกัน
ทหารทั้งหลายในกองทัพ ท่านทนอยู่ได้อย่างไร
ท่านทนเห็นทหาชั่วๆกลุ่มนี้ มันทำลายศรัทธาของกองทัพ
ที่มีต่อประชาชนได้อย่างไรกัน
เมื่อกองทัพที่ไร้ความศรัทธาจากประชาชน
แล้วกองทัพจะอยู่ได้อย่างมีเกียรติหรือ
หรือว่าพวกท่านยินดีที่จะอยู่เยี่ยงกองทัพโจร
พึงสังวรไว้ว่าไม่มีกองทัพใดๆที่จะต้านทานพลังของประชาชนได้

แฟนคลับ

จำนวนข้อความ : 96
Registration date : 10/05/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  Neo on Sat May 15, 2010 11:23 pm

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 23:14:31 น. มติชนออนไลน์

เทียบคดี7ตุลาฯกับเหตุปะทะนปช. ชี้สูญเสียแล้วไม่สั่งหยุดเข้าข่ายผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดำเนินของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บนับพันคนและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 50 ราย ถูกหลายฝ่ายนำไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่บริเวณหน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกฯ เพราะคดีดังกล่าวแม้นายสมชายและ พล.อ.ชวลิต จะไม่ได้สั่งให้ตำรวจยิงใส่ผู้ชุมนุม แต่ใช้คำว่า ขอเปิดทางŽ เพื่อให้ ครม.เข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่ง ป.ป.ช.ได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ว่า แม้ไม่ได้สั่งให้ใช้ความรุนแรง แต่เมื่อมีผู้เสียชีวิตแล้วผู้มีอำนาจกลับไม่สั่งยุติปฏิบัติการก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน

ขณะที่ความพยายามสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แม้จะใช้คำเรียกว่า ขอคืนพื้นที่Ž หรือ กระชับพื้นที่Ž ก็ตาม แต่เมื่อมีความสูญเสีย นอกจาก ศอฉ.จะไม่สั่งให้ยุติการปฏิบัติการ แต่ยังเดินหน้าต่อ ดังนั้น หากมีผู้ร้องเรียนนายกฯ และรัฐมนตรี หรือแม่ทัพ ว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ก็น่าจะอยู่ในอำนาจการตรวจสอบของ ป.ป.ช. แต่ ป.ป.ช.จะพิจารณาว่ารับไว้ตรวจสอบได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับหนังสือคำร้องและพยานหลักฐานเบื้องต้นว่ามีมูลเพียงพอหรือไม่

แหล่งข่าวจาก ป.ป.ช.กล่าวว่า แม้ข้อแตกต่างจากทั้ง 2 เหตุการณ์จะอยู่ที่รัฐบาลนี้ได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ซึ่ง พ.ร.ก.ดังกล่าวกำหนดบทยกเว้นการลงโทษทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย ให้กับพนักงานที่ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ก็ตาม แต่ถ้า ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งการดังกล่าว มีเจตนาหรือรู้อยู่ว่าจะทำให้เกิดความสูญเสียแต่ไม่พยายามหลีกเลี่ยง ก็อาจถูกชี้มูลความผิดได้ ไม่ได้แปลว่าจะคุ้มครองทุกกรณี การประชุม ป.ป.ช.ชุดใหญ่วันที่ 18 พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะมีการนำหนังสือที่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วันที่ 10 เมษายน ร้องเอาผิดกับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคงมาพิจารณาว่าจะรับไว้ตรวจสอบและตั้งอนุกรรมการไต่สวนได้หรือไม่
avatar
Neo

จำนวนข้อความ : 213
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  seal on Tue May 18, 2010 5:21 pm

แล้วประโยคนี้ละ

"แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น"


ถ้าเขา เอาเข้าประชุมสภา แล้ว พรก. มันตกไป มันก็ไม่เป็นไร อยู่ดี

ถ้าไม่ได้เข้า ... เขาก็เอาไปเข้าเมื่อไหร่ ก็ได้ .... หรือเปล่า?

งานนี้ คงต้องไปลุ้นกันที่ศาลรัฐธรรมนูญ

seal

จำนวนข้อความ : 1
Registration date : 18/05/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue May 18, 2010 5:28 pm

seal พิมพ์ว่า:แล้วประโยคนี้ละ

"แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น"


ถ้าเขา เอาเข้าประชุมสภา แล้ว พรก. มันตกไป มันก็ไม่เป็นไร อยู่ดี

ถ้าไม่ได้เข้า ... เขาก็เอาไปเข้าเมื่อไหร่ ก็ได้ .... หรือเปล่า?

งานนี้ คงต้องไปลุ้นกันที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ได้อธิบายสิ่งที่คุณได้ถามไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ช่วยกรุณาดูรายละเอียดของมาตรา 184 ให้ชัดเจนอีกครั้งด้วย

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  Neo on Tue May 18, 2010 6:26 pm

seal พิมพ์ว่า:งานนี้ คงต้องไปลุ้นกันที่ศาลรัฐธรรมนูญ

อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญคือ ศาล รธน.ต้องตัดสินภายใต้ รธน. เท่านั้น(ลอกมาจากด้านบน)

อีกอย่าง ต้องรอให้คนตายหมดก่อนหรือ แล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการศาล
ก็เห็นกันอยู่เต็มตาว่าผิด ก็ต้องหยุด แต่นี่ยังฝืนใช้ พรก.ที่ผิดๆ แล้วมาไล่ฆ่าประชาชน ผมว่ามันไม่ใช่มนุษย์แล้ว
avatar
Neo

จำนวนข้อความ : 213
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  นางฟ้า on Tue May 18, 2010 7:25 pm

seal พิมพ์ว่า:แล้วประโยคนี้ละ

"แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น"


ถ้าเขา เอาเข้าประชุมสภา แล้ว พรก. มันตกไป มันก็ไม่เป็นไร อยู่ดี

ถ้าไม่ได้เข้า ... เขาก็เอาไปเข้าเมื่อไหร่ ก็ได้ .... หรือเปล่า?

1.อ่านมาตราดีรึเปล่าค้า ที่เอาเข้าประชุมก็เพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติ พรก.ที่ประกาศใช้

2.เขาก็เขียนบอกชัดเจนว่า หากจะอนุมัติต้องทำในครั้งแรกหลังจากที่มีการประชุม

3.พรก.ฉุกเฉินเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติ ถ้าตกไป ก็ต้องยกเลิกสิ ใช้อยู่ทำไมล่ะ

4.ครั้งนี้พวกที่ทำผิดคือ ครม.ทั้งคณะที่ไม่นำเรื่อง พรก.เข้าประชุมสภาเพื่อขออนุมัติ ส่วนพวกที่ปฏิบัติงานก็ซวย เพราะทำไปตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
avatar
นางฟ้า

จำนวนข้อความ : 119
Registration date : 22/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  นางฟ้า on Fri May 21, 2010 2:41 pm

"สุภรณ์"ขอมอบตัวกองปราบ หลังพรก.ยกเลิก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 พ.ค. ที่ บก.ป. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้ อีสาน” หนึ่งในแกนนำ นปช. และผู้ต้องสงสัยตามหมายจับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มอบอำนาจให้ นายเทพปกรณ์ อินทรพัฒน์ ทนายความ เข้ายื่นหนังสือขอแสดงความประสงค์มอบตัวกับกองปราบปราม

หนังสือดังกล่าวเขียนขึ้นที่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 1 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ลงวันที่ 21 พ.ค.2553 มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่มีการกล่าวหาจาก ศอฉ.ว่า ข้าพเจ้านายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากกรณีมีการชุมนุมของกลุ่ม นปช.เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาซึ่งบัดนี้การชุมนุมดังกล่าวได้ยุติลง และได้มีแกนนำหลายคนเข้ามอบตัวแล้วนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะเป็นแกนนำผู้ชุมนุมคนหนึ่งขอเรียนว่า มีความประสงค์เข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีในข้อกล่าวหาดังกล่ว โดยจะเข้ามอบตัวที่ บก.ป.หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว เพื่อจะได้ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมในภาวะปกติ เนื่องจากข้าพเจ้าเห็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังอยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดนำเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย

ต่อมาเวลา 11.30 น. พ.ต.อ.ประเสริฐ พัฒนาดี ผกก.3 บก.ป. พร้อมกำลังนำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 111 จ.นครราชสีมา บ้านพักนายสุภรณ์ แต่ไม่พบผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว ส่วนภายในบ้านพบกระสุนปืนขนาด 9 มม. 50 นัด ผ้าพันคอของ นปช. และเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง
avatar
นางฟ้า

จำนวนข้อความ : 119
Registration date : 22/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  ฅนไท on Mon May 24, 2010 8:59 am

ในการออก พรก.ฉุกเฉินฯโดยอาศัยอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น จะต้องเป็นการออกเพื่อรักษาความมั่นคงของ "รัฐ" นั่นหมายถึงประเทศชาติ มิใช่ "รัฐบาล"

การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อรักษาความอยู่รอดของ"รัฐบาล"ไม่อาจจะโต้แย้งกับข้อเท็จจริงที่ปรากฎขึ้นว่ามีการใช้อำนาจดังกล่าวนั้นกดขี่บุคคลอื่นให้จำยอม

โดยไม่มีทางต่อสู้ ย่อมเป็นความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาลงโทษบุคคลรวมถึงคณะบุคคลที่ก่อการนั้นได้ทั้งหมด
avatar
ฅนไท

จำนวนข้อความ : 193
Registration date : 04/11/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  ฅนไท on Sun May 30, 2010 10:10 am

sunny พิมพ์ว่า:แต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ ได้นำเอา พรก.ฉุกเฉิน ฉบับปี 2548 ที่ออกโดยรัฐธรรมนูญปี2540 ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น มาดัดแปลงแก้ไข และมิได้นำเข้าสู่สภาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ(50) กำหนดไว้ในมาตรา 184

ทำให้การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ตลอดมาทุกครั้งเป็นการกระทำผิดต่อกฏหมาย คือไม่มีอำนาจทางกฏหมายรองรับ แม้ว่าจะมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี กฏหมายก็มิได้ยกเว้นให้ใช้อำนาจนายกฯออก พรก.ได้โดยลำพังคนเดียวแล้วบังคับใช้ได้

ดังนั้นจึงเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฏหมายและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ

พระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกำหนดนี้เรียกว่า “พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็น

********************************************

ที่กล่าวมานั้น มาตราที่ประกอบใน พรก.ฉุกเฉิน เป็นการอ้างอิง รธน.ของปี ๔๐ ที่ได้ถูกยกเลิกแล้ว

พรก.ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ จึงต้องถูกยกเลิกไปด้วย

หากมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉินใหม่ จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นั่นคือ รธน.๕๐
avatar
ฅนไท

จำนวนข้อความ : 193
Registration date : 04/11/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  ฅนไท on Sun May 30, 2010 10:22 am

ตามด้วยกระทู้

หรือทหาร กำลังจะกลายเป็นแพะ..555
http://nonlaw.7forum.net/forum-f1/topic-t1161.htm

และต่อด้วย

Time's up!!! กองทัพถูกเช็คบิล
http://nonlaw.7forum.net/forum-f1/topic-t1169.htm
avatar
ฅนไท

จำนวนข้อความ : 193
Registration date : 04/11/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Jun 13, 2010 8:52 am

ศาลรธน.ชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯไม่ขัด รธน.

9 มิ.ย. 53 - ที่ศาลรัฐธรรมนญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.19/2553 เพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 211 ว่าพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 16 บัญญัติว่า "ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพ.ร.ก.นี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 223 หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลได้แถลงด้วยวาจาก่อนลงมติและลงมติโดยผลปรากฎว่า ศาลมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 มาตรา 16 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติและลงมติโดยเอกฉันท์ในประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดขอให้ศาลวินิจฉัย พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 47 ตรี วรรคหนึ่ง (7) และมาตรา 47 ทวิ (2) ซึ่งบัญญัติถึงลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้สมัครและผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมในทางทุจริตนั้น ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 4 มาตรา 27 และมาตรา 39 วรรคสาม

==============================================

ทำไมจึงไม่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 2548 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรือไม่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550

การชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นการชงเรื่องเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นโต้แย้งในเรื่องผลบังคับใช้ของ พรก.ฉุกเฉิน

ไม่ว่าศาลใดๆก็ตาม ไม่สามารถวินิจฉัยในประเด็นที่นอกเหนือจากคำฟ้องได้

แม้ว่าศาล รธน.มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า พรก.ฉุกเฉิน 2548 มาตรา 16 ไม่ขัดหรือแย้งต่อ รธน. 2550 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 2548 ของนายอภิสิทธิ์ เป็นไปตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ใน รธน. 2550

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถึงเวลาที่ ผบ.เหล่าทัพ จับมือกันสวนสนามตบเท้าเข้าคุก!!??

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Jun 13, 2010 6:02 pm


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ